Записване на съобщение

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Outlook ви дава няколко опции за записване на имейл съобщение. Съобщение, което получавате, например, може да се запишат като файл на вашия компютър. Съобщение, което съставяте може да се запише като чернова и по-късно довършване.

Съвет: Искате ли да запишете имейл съобщение като PDF файл? В Windows 10 използвайте командата печат за отпечатване на съобщението си в PDF. За повече информация или за други версии на Windows изберете вашата версия на Outlook по-долу.

Записване на съобщение като файл

 1. Отворете съобщението, което искате да запишете и в раздела файл щракнете върху Запиши като.

  Можете да запишете съществуващ имейл съобщение като файл.
 2. В полето Запиши като диалогов прозорец, в екрана с папки изберете папкаи след това местоположение в този избраната папка, където искате да запишете файла.

 3. В полето Име на файла въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип приемете типа по подразбиране или изберете друг тип файл в списъка.

Какво искате да направите?

Outlook не включва PDF като един запис по подразбиране като типове. Отпечатване на Microsoft за PDF помощната в Windows 10 ви позволява да отпечатате всяко имейл съобщение директно на PDF файл. Ако нямате Windows 10, можете да запишете вашето имейл съобщение като HTML файл, отворете този файл в Word и след това използвайте функцията "Запиши като" в Word, за да запишете имейл като PDF файл.

Запиши като (или печат) PDF файл в Windows 10
 1. Отворете съобщението, което искате да запишете и в раздела файл щракнете върху печат.

 2. От падащия списък на принтера изберете Microsoft печат в PDF формат.

  Използвайте командата "печат", за да отпечатате на имейл в PDF файл.
 3. Изберете Печат.

 4. В полето Запиши печат изхода като изберете папка за PDF файла и въведете име на файл. След това изберете Запиши.

Записване като PDF файл в други версии на Windows
 1. Отворете съобщението, което искате да запишете и в раздела файл щракнете върху Запиши като.

 2. В полето Запиши като диалогов прозорец, в екрана с папки изберете папкаи след това местоположение в този избраната папка, където искате да запишете файла.

 3. В полето Име на файла въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип изберете HTML и след това изберете Запиши.

 5. Отворете Word и изберете файл > Отвори.

 6. Изберете HTML файл, който записахте в стъпка 4.

 7. Изберете файл > Запиши катои след това изберете PDF (*.pdf) от типа на файла падащия списък, преди да изберете Запиши.

Outlook не може да запише съобщение директно като Word документ файл. Можете да, обаче, записване на съобщението като HTML файл, след което отворете този файл в Word. Записване на вашето имейл съобщение като HTML файл запазва цялото форматиране, изображения и връзки, както и включва информацията от заглавката, която включва информация за от, до, Яки тема .

 1. Отворете съобщението, което искате да запишете и в раздела файл щракнете върху Запиши като.

 2. В полето Запиши като диалогов прозорец, в екрана с папки изберете папкаи след това местоположение в този избраната папка, където искате да запишете файла.

 3. В полето Име на файла въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип изберете HTML и след това изберете Запиши.

 5. Отворете Word и изберете файл > Отвори.

 6. Изберете HTML файл, който записахте в стъпка 4.

 7. Изберете файл > Запиши като, след което изберете Документ на Word (*.docx) от типа на файла падащия списък, преди да изберете Запиши.

Използване на шаблони за имейл за изпращане на съобщения, които съдържат информация, която не се променя от съобщение за съобщение. Можете да създадете и записване на съобщение като шаблон и след това използвате този шаблон. Добавете всякаква нова информация, преди да изпратите шаблона като съобщение.

Съвет: За повече информация как да използвате шаблони вижте Изпращане на имейл съобщение, базирани на шаблон.

 1. В раздела Начало щракнете върху Нов имейл.

 2. В основния текст на съобщението въведете желаното съдържание.

 3. В прозореца на съобщението щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши като.

 4. В полето Запиши като , в списъка Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Outlook.

 5. В полето име на файл въведете име за вашия шаблон и след това щракнете върху Запиши.

 1. В раздела Начало , в Групатасъздайщракнете върху Нов имейл или натиснете Ctrl + Shift + M.

 2. В основния текст на съобщението въведете желаното съдържание.

 3. В прозореца на съобщението, в раздела файл щракнете върху Запиши като.

 4. В диалоговия прозорец Запиши като , в списъка Запиши като тип изберете Шаблон на Outlook.

 5. В полето име на файл въведете име за вашия шаблон и след това щракнете върху Запиши.

По подразбиране шаблоните се записват в следните папки:

 • Windows 7 и Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook поддържа Unicode, стандарт за кодиране на символи, който позволява-голямата част от писмени езици в света да бъдат представени с помощта на единствен набор символи. Ако работите в многонационални организация или споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на компютри, работещи на други езици, можете да се възползвате от поддръжката на Unicode в Outlook.

За да запишете вашите съобщения в Unicode кодиране по подразбиране

 1. Файл на раздела изберете Опции > поща.

 2. Под записване на съобщенияПоставете отметка в квадратчето Използвай Unicode формат .

Всяко съобщение, което създавате, но не изпратите, се записва автоматично в папката Чернови . Можете да върнете към Outlook по-късно и да намерите неизпратените съобщения.

За да запишете ръчно чернова на съобщение

 • Направете едно от следните неща:

  • В Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху Запиши.

  • В раздела Файл щракнете върху Запиши.

За да се върнете към записана чернова на съобщение

 • В поща, в екрана с папки щракнете върху Черновии след това щракнете двукратно върху съобщението.

По подразбиране незавършените съобщения се записват на всеки три минути в папката Чернови. Можете да промените този времеви интервал или местоположението.

 1. В раздела " файл ", щракнете върху Опции > поща.

 2. В Записване на съобщения направете едно или повече от следните неща:

  • За да промените мястото, където се записват чернови, в списъка Запиши в тази папка изберете Чернови, Входящи, Изпратена пощаили изходящи.

  • За да промените колко често се записват чернова, в полето за автоматично записване на елементи, които не са изпратени след толкова минути въведете число от 1 до 99.

Какво искате да направите?

Outlook поддържа Unicode, стандарт за кодиране на символи, който позволява-голямата част от писмени езици в света да бъдат представени с помощта на единствен набор символи. Ако работите в многонационални организация или споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на компютри, работещи на други езици, можете да се възползвате от поддръжката на Unicode в Outlook.

За да запишете вашите съобщения в Unicode кодиране по подразбиране

 1. В менюто инструменти . щракнете върху Опции.

 2. В раздела Други изберете Разширени опции.

 3. Отметнете квадратчето Използвай Unicode формат за съобщенията при записване.

Outlook не може да запише съобщение директно като Word документ файл. Можете да обаче да копирате съдържанието на съобщение към Word документ.

Можете да копирате само тялото на съобщението. Но можете също да включите заглавката на съобщението информация, която включва от, до, Яки тема прозорци.

Копиране на основния текст на съобщението

 1. Отворете съобщението или щракнете върху основния текст на съобщението в екрана за четене.

 2. Натиснете Ctrl + A, за да изберете целия основен текст на съобщението.

 3. Натиснете Ctrl + C, за да копирате съдържанието на клипборда на Windows .

 4. Отворете Word документ.

 5. Натиснете Ctrl + V, за да поставите съдържанието от клипборда на Windows в документа.

 6. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши.

Записване на заглавката и основния текст

В тази процедура ще поставяте заглавката на съобщението информация в тялото на съобщението, така че да можете да копирате и двете в следващите стъпки. Няма да препращате съобщението наистина.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако не сте отворили съобщението в негов собствен прозорец, в раздела Начало , в групата отговори щракнете върху напред.

  • Ако вече сте отворили съобщението в негов собствен прозорец, в раздела съобщение , в групата отговори щракнете върху напред.

 2. Натиснете Ctrl+A, за да изберете целия основен текст на съобщението.

 3. Натиснете Ctrl + C, за да копирате съдържанието на клипборда на Windows .

 4. Отворете Word документ.

 5. Натиснете Ctrl + V, за да поставите съдържанието от клипборда на Windows в документа.

 6. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши.

 7. Можете да затворите прозореца на Outlook , който съдържа съдържанието на съобщението, който сте копирали.

Не можете да запишете директно имейл съобщение като PDF файл с Outlook 2007. Въпреки това можете да използвате информацията в раздела записване на получено съобщение като документ на Microsoft Office Word да запишете вашето съобщение във формат на Microsoft Office Word 2007 и след това запишете новия документ като PDF файл.

2007 Microsoft Office system предлага безплатна добавка за записване и експортиране на този тип файл, но трябва първо да инсталирате добавката, преди да можете да го използвате. За повече информация относно разрешаването на поддръжка за PDF и XPS файлов формат в Office Word 2007вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Използване на шаблони за имейл за изпращане на съобщения, които съдържат информация, която не се променя от съобщение за съобщение. Можете да създадете и записване на съобщение като шаблон и след това използвате този шаблон. Добавяне на нова информация, преди да изпратите шаблона като съобщение.

Съвет: За повече информация как да използвате шаблони вижте Изпращане на имейл съобщение, базирани на шаблон.

 1. В менюто Файл посочете Създай и след това щракнете върху Пощенско съобщение.

  Забележка: Можете също да използвате клавишната комбинация Ctrl + Shift + M за създаване на нов имейл.

 2. В основния текст на съобщението въведете желаното съдържание.

 3. В прозореца на съобщението щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като.

 4. В диалоговия прозорец Запиши като, в списъка Запиши като тип изберете Шаблон на Outlook (*.oft).

 5. В полето Име на файл въведете име за вашия шаблон и след това изберете Запиши.

По подразбиране шаблоните се записват в следните папки:

 • Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\username\application data\roaming\microsoft\templates

По подразбиране Microsoft Office Outlook автоматично се опитва да изпраща имейл съобщенията, които създавате, но не са изпратени. Можете да върнете по-късно в Outlook и да намерите неизпратените съобщения.

За да запишете ръчно чернова на съобщение

 • Направете едно от следните неща:

  • В Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху Запиши.

   Бърз достъп до лентата с инструменти изображение

  • Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши.

За да се върнете към записана чернова, така че да можете да продължите със съставянето на съобщението

 • В поща, в навигационния екран щракнете върху Черновии след това щракнете двукратно върху съобщението.

По подразбиране незавършените съобщения се записват на всеки три минути в папката Чернови. Можете да промените този времеви интервал или местоположението.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции

 2. Щракнете върху Опции за електронната поща, а след това върху Допълнителни опции за електронна поща.

 3. Направете едно или повече от следните неща:

  • За да промените са били записване на чернови, под записване на съобщения, в списъка записвай неизпратените съобщения в , щракнете върху Чернови, Входящи, Изпратена пощаили изходящи.

  • За да промените колко често за записване на чернови, под записване на съобщения, в полето Автоматично записвай неизпратените на всеки n минути въведете число от 1 до 99.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×