Записване на копие на презентация на PowerPoint Online

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

PowerPoint Online автоматично записва работата ви на OneDrive, в облака.

За да запишете на друго място, или да запишете копие, щракнете върху заглавие по-долу процедура и следвайте стъпките.

(Този вид операция в Office често се нарича Запиши като, но в Office Online приложения е Записване на копие или Изтеглите като.)

 1. В раздела " файл " на лентата изберете Изтегляне катои след това в панела с опции, който се появява отдясно изберете изтегляне на копие.

  Използвайте изтегляне на копие, за да запишете презентацията на вашия компютър
 2. Диалогов прозорец потвърждава, че копието е готова да се изтеглят във вашия компютър. Изберете изтегляне , за да продължите.

  Диалогов прозорец потвърждава, че копието е готова да бъде изтеглен. Щракнете върху бутона Изтегляне.

  По подразбиране файлът се копира в папката файлове за изтегляне на вашия компютър:

  Конвертираният файл се копира в папката за изтеглени файлове на вашия компютър.
 3. Браузърът ви помага да завърши изтеглянето на файла на вашия компютър. Начина, по който изглежда, точно, зависи от това кой браузър използвате. Прочетете, за да видите как работи за няколко основни браузъри:

Завърши изтеглянето на Chrome

Google Chrome показва името на файла в долния ляв ъгъл на лентата на задачите на PowerPoint Online .

За да отворите изтегления файл, щракнете върху стрелката вдясно от името на файла и след това изберете Отвори.

отворете файла, който сте записали локално

Завърши изтеглянето на Internet Explorer

 1. Ако Internet Explorer ви пита какво искате да направите с файла, щракнете върху Запиши като.

  MyDomain-Конфигуриране-5

 2. В полето Запиши като изберете къде искате да запишете презентацията си.

 3. В полето Име на файл дайте име на файла (ако вече не сте го направили), след което щракнете върху Запиши.

  Запис на локално или мрежово устройство

 4. За да отворите вашия изтегления файл, отидете в папката за файл, където е записан.

Завърши изтеглянето на Microsoft Edge

 1. Долно поле на браузъра, Microsoft Edge показва съобщение, което ви позволява да Отвори презентацията или да запишете го в местоположение на настройките Downloads папка.

  Използвайте Запиши или Запиши като и след това изберете папка на компютъра, където искате да запишете файла
 2. За да приемете местоположението по подразбиране, изберете Запиши. За да запишете на друго място, щракнете върху стрелката до Запиши и след това изберете Запиши като и изберете папка в диалоговия прозорец навигация.

 3. За да отворите вашия изтегления файл, отидете в папката за файл, където е записан.

Завърши изтеглянето на Firefox

 1. Под Какво трябва Firefox да направи с този файл?, щракнете върху Записване на файли след това щракнете върху OK.

  какво трябва firefox да направи с този файл?

 2. За да отворите изтегления файл, щракнете върху стрелката надолу на Firefox лентата на задачите, след което щракнете върху файл или щракнете върху иконата на папка, за да отворите папката, съдържаща.

  Бутон "Изтегляния" във Firefox

Тази функция е само достъпни за хора, които имат Office 365 служебен или учебен акаунт.

(Тази функция не е налична, ако използвате Internet Explorer версия 7.)

 1. В раздела " файл " на лентата изберете Записване на копие.

 2. В панела за записване на копие, който се отваря изберете Записване на копие.

  Командата запис на копие за записване на файл на онлайн в OneDrive за бизнеса или SharePoint

  Отваря се диалоговият прозорец Записване на копие .

 3. "Запис" местоположението по подразбиране е текущата папка, където се съхранява оригиналната презентация. Ако приемете това местоположение, трябва да промените името, зададен в полето име .

  В диалоговия прозорец "записване на копие" в PowerPoint Online

  Ако искате да съхраните файла на друго място, промяна на името не е необходимо. Изберете записване в друга папка, за да промените папката, където ще се съхранява файла.

 4. В диалоговия прозорец навигация за папка Намерете папката, която искате и след това щракнете върху Запиши.

  Намерете папката, която искате и след това щракнете върху Запиши

  Новото копие на презентацията сега се съхранява в тази папка.

Тази функция е само достъпни за хора, които имат Office 365 служебен или учебен акаунт.

Можете да запишете презентация като набор от файлове с изображения .jpg, едно изображение на слайд:

 1. В раздела " файл " на лентата изберете Изтегляне катои след това в панела с опции, който се появява отдясно изберете изтегляне като изображения.

  Можете да запишете копие на вашата презентация като набор от JPG файлове с изображения
 2. Диалогов прозорец потвърждава, че копието е готова да се изтеглят във вашия компютър. Изберете изтегляне , за да продължите.

  Диалогов прозорец потвърждава, че копието е готова да бъде изтеглен. Щракнете върху бутона Изтегляне.

  По подразбиране се изпраща компресиран (.zip) файл в папката файлове за изтегляне на вашия компютър. Тя съдържа набор от файлове с изображения .jpg – едно изображение за всеки слайд в презентацията:

  Конвертираният файл се копира в папката за изтеглени файлове на вашия компютър.
 3. Браузърът ви помага да завърши изтеглянето на файла на вашия компютър. Начина, по който изглежда, точно, зависи от това кой браузър използвате. Прочетете, за да видите как работи за няколко основни браузъри:

Завърши изтеглянето на Chrome

Google Chrome показва името на файла в долния ляв ъгъл на лентата на задачите на PowerPoint Online .

 1. За да видите изтегления .zip файл, щракнете върху стрелката вдясно от името на файла и след това изберете Показване в папката.

  За да видите компресиран файл, щракнете върху стрелката до името на файла и след това изберете Покажи в папка.

  File Explorer отваря до папката, където се съхранява .zip файл. Изображенията в нея са компресирани и следователно трябва да бъдат извлечени и възстановени некомпресирани състояние.

 2. Във File Explorer щракнете с десния бутон .zip файла и след това изберете Извлечи всичко.

  Появява се диалоговият прозорец извличане :

  Диалоговия прозорец "извличане" ви помага да декомпресирате файлове с изтеглените изображения, така че да можете да ги видите.
 3. Ако желаете използвайте бутона Преглед , ако искате да изберете друго местоположение за папката за некомпресирани файлове.

 4. Изберете извличане.

  Изображенията са сега некомпресирани и сте достъпни за вас, за да видите.

Завърши изтеглянето на Internet Explorer

 1. Ако Internet Explorer ви пита какво искате да направите с файла, щракнете върху Запиши като.

  MyDomain-Конфигуриране-5

 2. В полето Запиши като изберете къде искате да запишете презентацията си.

 3. В полето Име на файл дайте име на файла (ако вече не сте го направили), след което щракнете върху Запиши.

  Запис на локално или мрежово устройство

 4. За да видите изтегления .zip файла, използвайте отидете на папката, където е записан.

 5. Изображенията в нея са компресирани и следователно трябва да бъдат извлечени и възстановени некомпресирани състояние. Във File Explorer щракнете с десния бутон .zip файла и след това изберете Извлечи всичко.

  Появява се диалоговият прозорец извличане :

  Диалоговия прозорец "извличане" ви помага да декомпресирате файлове с изтеглените изображения, така че да можете да ги видите.
 6. Ако желаете използвайте бутона Преглед , ако искате да изберете друго местоположение за папката за некомпресирани файлове.

 7. Изберете извличане.

  Изображенията са сега некомпресирани и сте достъпни за вас, за да видите.

Завърши изтеглянето на Microsoft Edge

 1. Долно поле на браузъра, Microsoft Edge показва съобщение, което ви позволява да Отвори презентацията или да запишете го в местоположение на настройките Downloads папка.

  Използвайте Запиши или Запиши като и след това изберете папка на компютъра, където искате да запишете файла
 2. За да приемете местоположението по подразбиране, изберете Запиши. За да запишете на друго място, щракнете върху стрелката до Запиши и след това изберете Запиши като и изберете папка в диалоговия прозорец навигация.

 3. За да видите вашия изтегления файл, отидете в папката за файл, където е записан. Изображенията в нея са компресирани и следователно трябва да бъдат извлечени и възстановени некомпресирани състояние.

 4. Във File Explorer щракнете с десния бутон .zip файла и след това изберете Извлечи всичко.

  Появява се диалоговият прозорец извличане :

  Диалоговия прозорец "извличане" ви помага да декомпресирате файлове с изтеглените изображения, така че да можете да ги видите.
 5. Ако желаете използвайте бутона Преглед , ако искате да изберете друго местоположение за папката за некомпресирани файлове.

 6. Изберете извличане.

  Изображенията са сега некомпресирани и сте достъпни за вас, за да видите.

Завърши изтеглянето на Firefox

 1. Под Какво трябва Firefox да направи с този файл?, щракнете върху Записване на файли след това щракнете върху OK.

  какво трябва firefox да направи с този файл?

 2. За да видите изтегления файл, щракнете върху стрелката надолу на Firefox лентата на задачите, след което щракнете върху файл или щракнете върху иконата на папка, за да отворите папката, съдържаща.

  Бутон "Изтегляния" във Firefox

 3. Изображенията в нея са компресирани и следователно трябва да бъдат извлечени и възстановени некомпресирани състояние. Във File Explorer щракнете с десния бутон .zip файла и след това изберете Извлечи всичко.

  Появява се диалоговият прозорец извличане :

  Диалоговия прозорец "извличане" ви помага да декомпресирате файлове с изтеглените изображения, така че да можете да ги видите.
 4. Ако желаете използвайте бутона Преглед , ако искате да изберете друго местоположение за папката за некомпресирани файлове.

 5. Изберете извличане.

  Изображенията са сега некомпресирани и сте достъпни за вас, за да видите.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×