Записване на картина, графика SmartArt или слайд като отделен файл

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато запишете документ на Office, картини и графики SmartArt се записват автоматично с вашия файл. Можете да запишете картина, графика SmartArt или слайд на PowerPoint, която съдържа картина или графика SmartArt в отделен файл – например .jpg, .gif, .bmp или .png файл – можете да вградите или да вмъкнете във всяка програма, която поддържа този тип на файл. Например може да искате да запишете графика SmartArt като графичен файл, ако искате да го заключите, така че да не може да се редактира.

Записване на картина

Щракнете с десния бутон върху картината, след което изберете Запиши като картина. В списъка Запиши като тип изберете желания от вас графичен файлов формат.

Записване на графика SmartArt

Можете да запишете графика SmartArt в графичен файлов формат, като например формат за обмен на графика (.gif), формат за обмен JPEG файлове (.jpg) или формат за преносима мрежова графика (.png).

 1. В имейл съобщение щракнете върху графиката SmartArt, която искате да запишете в графичен файлов формат.

 2. В раздела Съобщение, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

 3. В раздела съобщение в Групата " клипборд ", щракнете върху стрелката под поставии след това щракнете върху Специално поставяне.

  Изберете специално поставяне в менюто "постави"

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне, в списъка Като изберете желания от вас графичен файлов формат.

 5. Щракнете с десния бутон току поставеното изображение и щракнете върху Запиши като картина.

 6. В полето име на файл въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете с десния бутон върху картината, която искате да запишете в графичен файлов формат, и след това щракнете върху Запиши като картина.

 2. От списъка Запиши като тип изберете желания графичен файлов формат.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 4. Щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да запишете в графичен файлов формат.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

  Изберете специално поставяне в менюто "постави"

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне, в списъка Като изберете желания от вас графичен файлов формат.

 5. Щракнете с десния бутон току поставеното изображение и щракнете върху Запиши като картина.

 6. В полето име на файл въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

Записване на слайд на PowerPoint

 1. Щракнете върху файл > Запиши като, след което изберете местоположение за файла.

 2. В списъка Запиши като тип изберете графичен файлов тип.

 3. Дайте име на слайда, щракнете върху Запишии в съобщението, което се появява, щракнете върху Само този един.

Помощ при избиране на графичен файлов формат

Файлов формат

Какво означава

Независимо от устройствата растерно изображение (.bmp)

Графики, създадени в една програма, се показват в друга програма точно както са се показвали в първоначалната.

Формат за обмен на графики (.gif)

Поддържа 256 цвята и не се губят данни от изображението при компресирането на файла.

Формат за обмен на JPEG файлове (.jpg)

Най-подходящ за картини с много цветове, например сканирани снимки.

Формат за преносима мрежова графика (.png)

Подобрява качеството на графиките за уеб сайт, тъй като части от изображението може да са прозрачни и яркостта може да се контролира.

Записване на картина

Можете да запишете картина в графичен файлов формат, като например формат за обмен на графика (.gif), формат за обмен JPEG файлове (.jpg) или формат за преносима мрежова графика (.png).

 1. Щракнете с десния бутон върху картината, която искате да запишете в графичен файлов формат, и след това щракнете върху Запиши като картина.

 2. От списъка Запиши като тип изберете желания графичен файлов формат.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 4. Щракнете върху Запиши.

Забележка: За да работите с вашия файл в друга програма, вмъкнете го като обект.

Записване на графика SmartArt

Можете да запишете графика SmartArt в графичен файлов формат, като например формат за обмен на графика (.gif), формат за обмен JPEG файлове (.jpg) или формат за преносима мрежова графика (.png).

 1. В имейл съобщението щракнете върху графиката SmartArt, която искате да запишете в графичен файлов формат.

 2. В раздела Съобщение, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Групата "Клипборд" в Outlook

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне , в списъка като изберете файлов формат, който искате.

 5. Щракнете с десния бутон току поставеното изображение и щракнете върху Запиши като картина.

 6. Въведете име за графичния файл, отидете до местоположението, където искате да запишете файла, и след това щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете с десния бутон върху картината, която искате да запишете в графичен файлов формат, и след това щракнете върху Запиши като картина.

  Контекстно меню, когато е избрана графика SmartArt

 2. От списъка Запиши като тип изберете желания графичен файлов формат.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 4. Щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да запишете в графичен файлов формат.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Група "Клипборд" в раздела "Начало" в Word

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне , в списъка като изберете файлов формат, който искате.

 5. Щракнете с десния бутон току поставеното изображение и щракнете върху Запиши като картина.

 6. Въведете име за графичния файл, отидете до местоположението, където искате да запишете файла, и след това щракнете върху Запиши.

Записване на слайд на PowerPoint

За да запишете слайда, който съдържа картина или графика SmartArt, в графичен файлов формат, вместо да запишете само картината или графиката SmartArt в графичен файлов формат, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като и след това в Запиши като тип изберете графичния файлов формат, който искате.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 4. Щракнете върху Запиши.

 5. В съобщението, което се появява, щракнете върху Само текущия слайд.

Помощ при избиране на графичен файлов формат

Файлов формат

Какво означава

Независимо от устройствата растерно изображение (.bmp)

Графики, създадени в една програма, се показват в друга програма точно както са се показвали в първоначалната.

Формат за обмен на графики (.gif)

Поддържа 256 цвята и не се губят данни от изображението при компресирането на файла.

Формат за обмен на JPEG файлове (.jpg)

Най-подходящ за картини с много цветове, например сканирани снимки.

Формат за преносима мрежова графика (.png)

Подобрява качеството на графиките за уеб сайт, тъй като части от изображението може да са прозрачни и яркостта може да се контролира.

Записване на картина

Можете да запишете картина в графичен файлов формат, като например формат за обмен на графика (.gif), формат за обмен JPEG файлове (.jpg) или формат за преносима мрежова графика (.png).

 1. Щракнете с десния бутон върху картината, която искате да запишете в графичен файлов формат, и след това щракнете върху Запиши като картина.

 2. От списъка Запиши като тип изберете желания графичен файлов формат.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 4. Щракнете върху Запиши.

Забележка: За да работите с вашия файл в друга програма, вмъкнете го като обект.

Записване на графика SmartArt

Можете да запишете вашата графика SmartArt в графичен файлов формат като формат за обмен на графики (.gif), файлов формат за обмен JPEG (.jpg) или формат за Преносима мрежова графика (.png).

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да запишете в графичен файлов формат.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Изображение на групата "Клипборд" в лентата

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне, в списъка Като щракнете върху Картина (GIF), Картина (PNG) или Картина (JPEG).

Забележки: 

 • За да работите с вашия файл в друга програма, вмъкнете го като обект.

 • В Microsoft Office PowerPoint 2007 само за да можете бързо да запишете вашата графика SmartArt като картина, с десния бутон върху границата на графиката SmartArt и след това щракнете върху Запиши като картина в контекстното меню.

Записване на слайд на PowerPoint

За да запишете слайда, който съдържа вашата графика SmartArt в графичен файлов формат, вместо записване на вашата графика SmartArt в графичен файлов формат, направете следното:

Важно: Можете само да запишете вашата графика SmartArt в графичен файлов формат като формат за обмен на графики (.gif), файлов формат за обмен JPEG (.jpg) или формат за Преносима мрежова графика (.png).

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши катои след това щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003.

 2. В полето Име на файл, напишете новото име на файл за документа или не правете нищо, за да приемете предложеното име на файл.

 3. В списъка Запиши като тип, изберете желания от вас графичен файлов формат.

 4. Щракнете върху Само текущия слайд в съобщението, което се показва.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×