Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Outlook 2016 с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да запишете вградено изображение или прикачен файл от имейл на вашия компютър.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Записване на изображение от имейл

Можете лесно да запишете изображение, което е вградена в тялото на имейл.

 1. В Outlookотидете до имейл, който съдържа изображението, което искате да запишете на компютъра си и след това натиснете клавиша Enter, за да го отворите.

 2. Натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете "Изображение".

  Забележка : Ако има няколко изображения, вградени в имейла, разказвача всички тях повиквания "Изображение". Можете да поискате подателя, за да ги изпратите като прикачен файл, така че оригиналните имена на файлове се съхраняват. За да научите как да запишете прикачените файлове, вижте записване на прикачен файл от имейл.

 3. Натиснете Shift + F10, за да отворите контекстно меню за изображението. Ще чуете: "Изрязване, елемент от менюто, забранени."

 4. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Запиши като картина, елемент от менюто," и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Редактиране на файл" Запиши "име на файл, може да се редактира,."

 5. Въведете име за файла с изображението.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "бутон Запиши", след което натиснете Enter.

  Изображението се записва на компютъра си и фокусът се връща в имейла.

Записване на прикачен файл от имейл

Понякога получавате изображения или други файлове като прикачени файлове в имейли. Можете да запишете всички типове прикачени файлове по същия начин.

 1. В Outlookотидете до имейл, който съдържа прикачения файл, който искате да запишете на вашия компютър и след това натиснете клавиша Enter, за да го отворите.

  Съвет : Когато преглеждате вашата пощенска кутия, чувате "с прикачени файлове" преди името на подателя ако съобщение съдържа един или повече прикачени файлове.

 2. Натиснете клавиша Shift + Tab, докато чуете "Нов документ прозорец," последвано от името и размера на файла на първия прикачения файл. Ако има няколко прикачени файлове, разказвача ви показва колко има, например "1 на 2 прикачените файлове".

 3. За да се придвижвате между прикачени файлове, използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно.

 4. За да запишете текущо избрания прикачен файл, натиснете Alt + J, A, V. Можете да чуете "Записване на прикачен файл, име на файл" последвано от името на първоначалния файл.

  Съвет : За да запишете всички прикачени файлове наведнъж, натиснете Alt + J, A, а. Ще чуете: "Запиши всички прикачени файлове, бутон OK, прикачени файлове, списък актуализира." Натиснете Enter, за да потвърдите избора, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша Enter. Всички прикачени файлове се записват на вашия компютър и фокусът се връща в списъка с прикачен файл в имейл.

 5. Ако искате да промените името на файла, въведете ново име.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "бутон Запиши", след което натиснете Enter.

  Файлът се записва на компютъра си и фокусът се връща в списъка с прикачен файл в имейл.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Outlook за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да запишете вградено изображение или прикачен файл от имейл.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Записване на изображение от имейл

Можете лесно да запишете изображение, което е вградена в тялото на имейл на Google Drive.

 1. В Outlook за Androidотидете до имейл, който съдържа изображението, което искате да запишете устройството си и след това Докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

 2. Плъзнете надясно, докато намерите тази вградена. TalkBack обикновено го изписва като дълъг низ от букви и цифри, последвано от: "Графика."

 3. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Отваряне с елементи от 1 до 2 от 2." Брой опции може да са различни.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Снимки" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изтеглянето елемент."

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Споделяне, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

  Забележка : Ако чувате "Позволи снимки, за да получите достъп до вашите контакти", плъзнете надясно, докато чуете "Позволи, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Запиши, за да управлява" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Споделяне, запишете диск." Фокусът се в полето заглавие на документа .

  Забележка : Ако чувате "Позволи устройството за достъп до снимки, мултимедия и файлове на вашето устройство", плъзнете надясно, докато чуете "Позволи, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Ако не искате да използвате името на файла по подразбиране, въведете ново име в полето.

 8. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутон" Запиши,"," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете "качи един файл", когато изображението е записан.

 9. Плъзнете надолу тогава наляво, за да върнете фокуса към имейла.

  Изображението се записва на Google диск.

Записване на прикачен файл от имейл

Понякога получавате изображения или други файлове като прикачени файлове в имейли. Можете да запишете всички типове прикачени файлове по същия начин.

 1. В Outlook за Androidотидете до имейл, който съдържа прикачения файл, който искате да запишете на вашето устройство и след това Докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

 2. Плъзнете надясно, докато намерите прикачения файл, който искате да запишете. TalkBack обяви всеки прикачен тип файл име и размер.

 3. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете "Файла действие,", последвано от името на файла. Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Записване на устройството" а след това Докоснете двукратно екрана.

  Забележка : Ако чувате "Позволи на Outlook, за да получите достъп до снимки, мултимедия и файлове на вашето устройство", плъзнете надясно, докато чуете "Позволи, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надолу тогава наляво, за да върнете фокуса към папката "Входящи".

  Прикаченият файл се записва в устройството и можете да го намерите в приложението файлове за изтегляне .

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Важно : Този раздел е в процес на разработване. Част от съдържанието може да е непълно или неточно в момента. Проверете пак скоро за завършената статия. Благодарим ви!

Използвайте Поща на Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да запишете прикачен файл от имейл на вашето устройство.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

Записване на прикачен файл от имейл

 1. В Поща на Outlookотидете до имейл, който съдържа прикачения файл, който искате да запишете на вашето устройство и след това Докоснете двукратно екрана, за да го отворите. Фокусът се в началото на имейла.

 2. Плъзнете наляво, за да преместите фокуса върху заглавката на съобщението къде са прикачени файлове. Ще чуете името на файла и размера на първия прикачения файл. Ако първата прикачения файл не е това, което търсите, плъзнете наляво, докато намерите прикачения файл, който искате да запишете.

 3. Докоснете двукратно екрана с два пръста. Ще чуете: "Меню", "изскачащ прозорец, по избор."

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "бутона" Запиши"" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изберете приложението, това устройство, 1 от 2". Брой налични приложения може да са различни.

  Забележка : Ако искате да запишете прикачения файл на вашия OneDrive вместо това, плъзнете надясно, докато чуете "OneDrive" и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Браузър, документи." Плъзнете надясно, докато чуете "Изтегляния" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Напред, бутон от лентата за приложението" и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "запис, бутон от лентата за приложението" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Прикаченият файл се записва в папката " изтегляния " на вашето устройство и фокусът се връща в имейла. Можете да преглеждате изтеглените файлове с приложението на File Explorer .

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Outlook Web App с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да запишете прикачен файл, например изображение, от имейл с вашия компютър.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като вашия уеб браузър. Тъй като Outlook Web App се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl + F6 вместо F6 за прескачане и излизане командите. Също така, често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се прилагат към уеб браузър – не Outlook Web App.

Записване на прикачен файл от имейл

 1. В Outlook Web Appотидете до имейл, който съдържа прикачения файл, който искате да запишете на вашия компютър и след това натиснете Ctrl + F6, за да преместите фокуса в екрана за четене. Можете да чуете "Екран за четене" последвани от информация за броя на прикачените файлове.

  Съвет : Когато преглеждате вашата пощенска кутия, ще чуете "Прикачени файлове" след името на подателя, ако съобщението съдържа един или повече прикачени файлове.

 2. Натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Разговор прикачени файлове, избран."

 3. Натиснете стрелка надолу, за да намерите всички прикачени файлове и след това натиснете клавиша Enter.

 4. Натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете името и размера на файла на прикачения файл, който искате да запишете, последван от "Връзката,."

 5. Натиснете Caps Lock + стрелка надясно веднъж. Ще чуете: "още действия, бутон свити." Натиснете клавиша Enter.

 6. Натиснете клавиш със стрелка надолу, докато чуете "Меню елемент, изтегляне" и след това натиснете клавиша Enter. Чувате "текст на известяване, какво искате да правите с," последвано от името на прикачения файл.

 7. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

 8. Когато разказвача съобщава, че файлът се изтегли, натиснете клавиша Enter, за да отхвърлите известието.

 9. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "пояснение, затвори и се върнете към имейл," и след това натиснете Enter, за да се върнете на фокуса към екрана за четене.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи с помощта на екранен четец с имейл в Outlook

Научете как да навигирате в Outlook, като използвате функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×