Записване на документ

Можете да използвате командите Запиши и Запиши като, за да съхраните работата си, и можете да коригирате настройките, които Microsoft Word използва за записване на документите ви.

Ако например документът е за ваша собствена употреба и не смятате да го отваряте с по-ранна версия на Microsoft Word, можете да използвате командата Запиши.

Ако искате да споделите документа с хора, които използват софтуер, различен от Microsoft Word 2010 или Microsoft Office Word 2007, или ако смятате да отваряте документа на друг компютър, трябва да изберете как и къде искате да запишете документа.

Забележка : Ако често записвате документи на определено място или в определен формат, можете да коригирате настройките, така че Word да ги използва по подразбиране.

Важно : Ако смятате да споделите документа с други читатели, щракнете върху раздела Файл, изберете Проверка за проблеми до Подготовка за споделяне, след което щракнете върху Преглед на документ, преди да запишете документа. Опцията Преглед на документ предоставя команди, които подобряват поверителността, защитата и автентичността на документа.

Какво искате да направите?

Записване на документ за първи път

Записване на съществуващ документ като нов документ (Запиши като)

Записване на документ на компактдиск

Записване на документ на USB устройство с памет

Записване на документ в местоположение, до което може да се осъществи отдалечен достъп

Записване на документ така, че да може да се отвори в по-ранна версия на Word

Записване на документ в алтернативни файлови формати

Корекция на настройките за записване на документи

Записване на документ за първи път

 1. В Лента с инструменти за бърз достъп щракнете върху Запиши Изображение на бутон или натиснете CTRL+S.

 2. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

  Word записва документа в местоположение по подразбиране. За да запишете документа в различно местоположение, изберете друга папка в списъка с папки, ако на компютъра се изпълнява Windows 7, или в Предпочитани връзки, ако на компютъра се изпълнява Windows Vista, или в списъка Запиши в, ако на компютъра се изпълнява Microsoft Windows XP. Ако искате да промените местоположението по подразбиране, където Word записва документите, коригирайте настройките за запис на документи.

Най-горе на страницата

Записване на съществуващ документ като нов документ (Запиши като)

За да предотвратите презаписването на първоначалния документ, използвайте командата Запиши като за създаване на нов файл веднага щом отворите първоначалния документ.

 1. Отворете документа, който искате да запишете като нов файл.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши като.

 4. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

  Word записва документа в местоположение по подразбиране.

  За да запишете документа в различно местоположение, щракнете върху друга папка в списъка Запиши в в диалоговия прозорец Запиши като. Ако искате да промените местоположението по подразбиране, където Word записва документите, коригирайте настройките за запис на документи.

За да можете лесно да използвате един документ като основа за други, запишете документа там, където се съхраняват шаблони. В диалоговия прозорец Запиши като щракнете върху Шаблони, ако на компютъра се изпълнява Windows Vista, или щракнете върху Надеждни шаблони, ако на компютъра се изпълнява Windows XP, след което щракнете върху Запиши. Когато искате да създадете нов документ, в диалоговия прозорец Нов документ щракнете двукратно върху Създай от съществуващ.

Друг начин за използване на един документ като основа за други е да го запишете като шаблон.

Най-горе на страницата

Записване на документ на компактдиск

 1. Използвайте командата Запиши или Запиши като, за да запишете документа в папка, която можете да намерите лесно.

 2. Поставете празен записваем компактдиск в записващото CD устройство. Използвайте един от следните видове:

  • Записваем компактдиск (CD-R)

  • Презаписваем компактдиск (CD-RW)

   На презаписваемите компактдискове можете да копирате и изтривате данни множество пъти.

 3. Щракнете върху Старт, след което направете едно от посочените по-долу неща в зависимост от операционната система на вашия компютър:

  Windows 7

  1. Щракнете върху "Компютър".

  2. В списъка с папки щракнете върху стрелката до "Компютър", за да разгънете списъка с устройства.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиска, и ги плъзнете до записващо CD устройство в списъка с папки.

   За да изберете няколко файла наведнъж, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. В диалоговия прозорец "Запиши компактдиск" щракнете или върху "Като USB устройство с памет", или върху "Със CD/DVD плейър" в зависимост от формата на компактиска, който искате да използвате. Ако имате нужда от помощ за тези опции, щракнете върху "Какво да избера?".

  5. Въведете име на компактдиска в полето "Заглавие на диска", след което щракнете върху "Напред".

  6. Следвайте инструкциите на екрана.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Щракнете върху Папки, за да разгънете списъка с папки, след което щракнете върху стрелката до Компютър, за да разгънете списъка с устройства.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиска, и ги плъзнете до записващо CD устройство в списъка с папки.

   За да изберете няколко файла наведнъж, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. В диалоговия прозорец Запиши компактдиск щракнете или върху Файлова система на живо, или върху Mastered в зависимост от формата на компактдиска, който искате да използвате. Ако имате нужда от помощ за тези опции, щракнете върху Кой CD или DVD формат да избера?.

  5. Въведете име на компактдиска в полето Заглавие на диска, след което щракнете върху Напред.

  6. Следвайте инструкциите на екрана.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Моят компютър.

  2. В менюто Преглед посочете Лента на Explorer, след което щракнете върху Папки.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиска, и ги плъзнете до записващо CD устройство в списъка с папки.

   За да изберете няколко файла наведнъж, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. Щракнете двукратно върху записващото CD устройство. Windows XP показва временна област, в която се поставят файловете, преди да бъдат копирани на компактдиска. Проверете дали файловете и папките, които смятате да копирате на компактдиска, се показват под Файлове, готови за записване на компактдиска.

  5. Под Задачи за записване на компактдиск щракнете върху Запиши тези файлове на компактдиск. Windows стартира съветника за записване на компактдискове. Следвайте инструкциите в съветника.

 • Не се опитвайте да копирате на компактдиска повече файлове, отколкото ще побере. Проверете опаковката на компактдиска, за да разберете какъв е капацитетът му. Файлове, които са твърде големи, за да се поберат на компактдиск, можете да копирате на записваеми DVD дискове (DVD-R или DVD+R) или презаписваеми DVD дискове (DVD-RW или DVD+RW). Windows XP обаче не поддържа копиране на DVD дискове, затова трябва да използвате софтуер за създаване на DVD дискове.

 • Уверете се, че на твърдия диск имате достатъчно свободно дисково пространство за съхраняване на временните файлове, които се създават в процеса на записване на компактдиска. За стандартни компактдискове Windows запазва до 700 мегабайта (МБ) от наличното свободно пространство. За компактдискове с висок капацитет Windows запазва до 1 гигабайт (ГБ) от наличното свободно пространство.

 • След като копирате файлове или папки на компактдиск, можете да прегледате компактдиска, за да се уверите, че файловете са копирани.

Най-горе на страницата

Записване на документ на USB устройство с памет

 1. Пъхнете устройството с памет в USB порт.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши като.

 4. Направете едно от следните неща:

  Windows 7

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Под Устройства със сменяеми носители щракнете двукратно върху USB устройството с памет.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Под Устройства със сменяеми носители щракнете двукратно върху USB устройството с памет.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Моят компютър.

  2. Щракнете двукратно върху USB устройството с памет.

 5. В полето Име на файл въведете име на документа.

 6. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Записване на документ в местоположение, до което може да се осъществи отдалечен достъп

Можете да запишете документа в мрежова папка или на уеб сървър.

Записване на документ в мрежова папка

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете мрежовата папка.

 4. Ако мрежовата папка е свързана с компютъра ви, в списъка с местоположения щракнете върху Компютър, ако на компютъра се изпълнява Windows 7 или Windows Vista, или щракнете върху Моят компютър, ако на компютъра се изпълнява Windows XP, след което щракнете върху името на папката.

  Можете лесно да осъществявате достъп до мрежова папка, като я свържете с компютъра си. Ако все още нямате свързана папка, можете да щракнете върху Инструменти в диалоговия прозорец Запиши като, да изберете Добавяне на мрежов диск и след това да изпълните инструкциите в диалоговия прозорец Добавяне на мрежов диск.

 5. Ако знаете името и местоположението на споделената мрежова папка, въведете ги в полето Име на файл, започвайки с две обратно наклонени черти, след което натиснете клавиша ENTER.

 6. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

Записване на документ на уеб сървър

Windows 7

Ако записвате документа в библиотека на SharePoint, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши и изпрати, след което щракнете върху Запиши в SharePoint.

 3. Намерете местоположението в SharePoint, в което искате да запишете, след което щракнете върху Запиши като.

 4. В диалоговия прозорец "Запиши като" щракнете върху Запиши.

Ако записвате документа в OneDrive, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл, а след това върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в уеб сайт.

 3. Щракнете върху Влизане, въведете своя Windows Live ID и парола, а след това щракнете върху OK.

  Ако използвате Hotmail, Messenger или Xbox Live, вече имате Windows Live ID. В противен случай щракнете върху Записване за OneDrive, за да създадете нов Windows Live ID.

 4. Изберете папка в OneDrive, след което щракнете върху Запиши като.

 5. Въведете име за вашия файл и щракнете върху Запиши.

  Документът сега е записан в OneDrive. В OneDrive можете да давате на хората разрешение да разглеждат и редактират съдържанието на вашите папки. Когато искате да споделите документ, изпращате връзка към папката.

Windows Vista

Ако записвате документа в библиотека с документи на Windows SharePoint Services 3.0, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете уеб сървъра.

 4. В полето Име на файл въведете URL адреса на сайта, след което натиснете клавиша ENTER.

 5. Щракнете двукратно върху името на библиотеката с документи.

 6. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

Ако записвате документа в уеб сайт на MSN, направете следното:

 1. В полето Име на файл въведете URL адреса на MSN сайта, след което натиснете клавиша ENTER.

 2. Въведете потребителското име и паролата си, за да влезете в сайта.

Ако записвате документа в местоположение на протокола за предаване на файлове (FTP), което вече сте конфигурирали, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В диалоговия прозорец Запиши като разгънете списъка Папки и щракнете върху Компютър.

 4. Щракнете двукратно върху местоположението на FTP в списъка Местоположение в мрежата.

  FTP представлява начин за отваряне и записване на файлове на уеб сървъри. Ако знаете името и идентификационните данни за влизане в сървър, можете да добавите сървъра към своите местоположения в мрежата, като щракнете с десен бутон върху Компютър и след това изберете Добавяне на местоположение в мрежата в диалоговия прозорец Запиши като.

Windows XP

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете уеб сървъра.

  • Ако записвате документа в библиотека с документи на сайт на Windows SharePoint Services 3.0, въведете URL адреса на сайта в полето Име на файл, след което натиснете клавиша ENTER. Щракнете двукратно върху името на библиотеката с документи.

  • Ако записвате документа в уеб сайт на MSN, щракнете върху Моите места в мрежата, след което щракнете двукратно върху Моите уеб сайтове в MSN. Въведете паролата си, ако е необходимо, след което щракнете двукратно върху името на сайта.

  • Ако записвате документа в местоположение на протокола за предаване на файлове (FTP), което вече сте конфигурирали, изберете FTP места в списъка Запиши в, след което щракнете двукратно върху местоположението на FTP.

   FTP представлява начин за отваряне и записване на файлове на уеб сървъри. Ако знаете името и идентификационните данни за влизане в сървър, можете да добавите сървъра към своите местоположения на FTP, като щракнете върху Добавяне/модифициране на FTP места в диалоговия прозорец Запиши като.

 4. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Записване на документ така, че да може да се отвори в по-ранна версия на Word

Ако запишете документа във файловия .docx формат по подразбиране, потребителите на Microsoft Word 2003, Word 2002 и Word 2000 ще трябва да инсталират Пакет за съвместимост за Microsoft Office за файловите формати на Word, Excel и PowerPoint 2007, за да могат да отворят документа. Друг вариант е да запишете документа във формат, който може да бъде отворен директно в по-ранните версии на Word – но форматирането и оформлението, базирани на новите функции в Word 2010, може да не са налични в по-ранните версии. За повече информация относно функциите, налични в по-ранните версии на Word, вижте Създаване на документ, който да се използва от предишни версии на Word.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файл въведете име за документа, след което щракнете върху Запиши.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху Документ на Word 97-2003. По този начин форматът на файла се променя на .doc.

 5. Въведете име за документа и след това щракнете върху Запиши.

Ако често ви се налага да записвате документи във формата на Word 97-2003, вижте Записване на документите в предишен файлов формат по подразбиране.

Най-горе на страницата

Записване на документ в алтернативни файлови формати

Ако създавате документи за други хора, можете да ги направите четими без възможност за редактиране или четими с възможност за редактиране. Ако искате документа да бъде четим, но без възможност за редактиране, запишете го като PDF или XPS файл или като уеб страница. Ако искате документа да бъде четим с възможност за редактиране, но предпочитате файлов формат, различен от .docx или .doc, можете да използвате формати като обикновен текст (.txt), RTF формат (.rtf), текст на OpenDocument (.odt) и формат на Microsoft Works (.wps).

PDF и XPS    PDF и XPS са формати, които могат да бъдат четени с помощта на широко достъпни софтуери за визуализиране. Тези формати запазват оформлението на страница на документа.

Уеб страници    Уеб страниците се показват в уеб браузър. Този формат не запазва оформлението на страниците на документа. При промяна на размера на прозореца на браузъра се променя и оформлението на документа. Можете да запишете документа като обикновена уеб страница (HTML формат) или като уеб страница в един файл (MHTML формат). При HTML формата всички поддържащи файлове (например изображения) се съхраняват в отделна папка, която е свързана с документа. При MHTML формата всички поддържащи файлове се съхраняват заедно с документа в един файл. MHTML форматът се поддържа от Microsoft Internet Explorer 4.0.

Можете да записвате документи и в други формати, които се отварят от множество текстообработващи програми. Сред тези формати са обикновеният текст (.txt), RTF форматът (.rtf), текстът на OpenDocument (.odt) и форматът на Microsoft Works (.wps). Въпреки това записването на документ на Office Word 2007 или по-нова версия в тези формати не запазва достоверно форматирането, оформлението и други функции на документа. Използвайте тези формати само ако нямате нищо против да загубите съответните аспекти на документа. Можете да изберете тези формати в списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец Запиши като.

Записване на документ като PDF или XPS файл

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип изберете PDF или XPS документ.

 5. Ако документът е само за преглед онлайн, можете да компресирате размера на файла, като щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн) до Оптимизиране за.

 6. Ако искате за запишете само част от документа, ако искате да включите знаци за корекции или свойства на документа или ако искате да създадете автоматично хипервръзки към заглавията или показалците в документа, щракнете върху Опции, след което изберете желаните опции.

 7. Щракнете върху Запиши.

Записване на документ като уеб страница

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Ако публикувате документа на уеб сървър, намерете името на сървъра и щракнете върху него (не щраквайте двукратно върху него).

 4. В полето Име на файл въведете име за файла.

 5. В полето Запиши като тип щракнете върху Уеб страница или Уеб страница в един файл.

  Ако запишете документа като уеб страница (HTML формат) и по-късно поискате да го преместите или да го изпратите като прикачен файл към имейл съобщение, не трябва да забравяте да включите и папката, съдържаща всички поддържащи файлове. Тази папка има същото име като името на файла на документа. Ако запишете документа като уеб страница в един файл, цялата информация ще се съдържа в документа.

 6. Щракнете върху Запиши.

Записване на документ в текстов формат на OpenDocument

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху Текст на OpenDocument.

  Ако искате да запазите версия на файла като документ на Word, трябва да го запишете като документ на Word (например във файлов формат .docx), преди да затворите програмата.

 5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Корекция на настройките за записване на документи

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Запиши.

 4. В полето Записвай файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате.

 5. До полето Местоположение на файловете по подразбиране щракнете върху Преглед, след което изберете папката, където искате да записвате файловете си.

  Тези опции управляват поведението по подразбиране при първото използване на командите Отвори, Запиши и Запиши като, след като стартирате Word. При всяко записване на документ можете да заместите тези настройки, като укажете различно местоположение или формат в диалоговия прозорец Отваряне, Запиши или Запиши като.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×