Записване и повторна употреба на елементи от проект на база данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access 2010 предоставя различни начини за да можете да използвате повторно проект на база данни. Можете да запишете цялата база данни като шаблон, запишете част от база данни като приложна част или записване на поле или набор от полета като шаблон на тип данни. Във всеки случай Access създава файл, след което можете да споделяте с други хора. По същия начин можете да използвате тези файлове от трети лица.

Тази статия обсъжда как да записвате различни обекти на база данни като шаблони, в някои случаи заедно с данни. Тя обсъжда също различни файлове за шаблони и как да ги споделяте. Тази статия предоставя някои подробни данни за приложните части, които се доставят с Access.

В тази статия не се обсъждат проект на база данни, нито различни шаблони на бази данни, които предлага Access или които са налични в Office.com. За основно Въведение принципи на проектиране на база данни на Access вижте статията Основи на проектирането на бази данни. За повече информация относно използването на шаблони за бази данни, които идват с Access 2010 вижте статията Въведение в шаблоните на Access 2010.

В тази статия

Общ преглед

Записване и споделяне на елементи от проект на база данни за повторна употреба

Записване на база данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt)

Записване на поле като шаблон на тип данни (*.accft)

Повторна употреба на проект на база данни от други хора

Общ преглед

Понякога вие не искате да започвате от самото начало. Когато сте изразходвали много време, за да създадете добър проект, вие искате да извлечете максималното от него, например да го използвате повторно. Или да използвате работата по проекти, извършена от други хора. Access ви предоставя три основни начина за повторна употреба на проект на база данни:

 • Шаблоните на бази данни    са файлове (от тип *.accdt), които можете да използвате, за да създадете нова база данни. Обикновено база данни, съставена от шаблон, е готова за използване, но вие можете да я персонализирате, за да отговаря на конкретни изисквания. Например шаблонът "Активи" за уеб бази данни предлага базови възможности за управление на активи, но вие може да поискате да го разширите чрез добавяне на някаква информация за отдел или бюджет, която е специфична за вашата организация. Access се доставя с разнообразни шаблони на бази данни, които можете да видите в изгледа Backstage, когато Access се отвори.

 • Приложните части са файлове, подобни на шаблоните на бази данни, но вие ги използвате, за да добавите проектни елементи към съществуваща база данни, а не като основа за нова база данни. Например приложната част "Коментари" предоставя таблица, която е настроена да съдържа коментари, включително поле "Дата/час". Някои приложни части стартират съветник, който ви помага да създадете релация, за да дефинирате как приложната част да се съгласува с вашите съществуващи таблици. Access се доставя с няколко приложни части, който можете да вижте в раздела Създаване.

 • Шаблоните на типове данни    са файлове, които можете да използвате, за да създавате нови полета и комбинации от полета. Можете например да използвате шаблона на тип данни "Начални и крайни дати", за да добавите с едно щракване двойка полета от тип "Дата/час" към таблица. Шаблоните на типове данни използват тип файл (*.accft), различен от този на шаблоните на бази данни и приложни части. Access се доставя с разнообразни шаблон на типове данни, които можете да видите в раздела Полета, когато сте отворили таблица в изглед на лист с данни.

Записване и споделяне на елементи от проект на база данни за повторна употреба

За да създадете база данни на шаблон или приложна част   , запишете база данни като *.accdt файл чрез командите в раздела файл . (За инструкции, вижте раздела Запиши базата данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt).) След това можете да използвате шаблона, за да създадете нова база данни, ако е приложна част, добавете си функции към съществуваща база данни.

Шаблоните на бази данни и приложни части, които създавате, се съхраняват по подразбиране във вашата папка за шаблони за данни за приложения за роуминг (в Windows 7, C:\Потребители\<потребителско име>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). В тази папка можете да поставяте файлове за шаблони, за да ги направите достъпни като шаблони на бази данни или приложни части. Аналогично можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да ги предоставяте за използване от други хора.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

За да създадете шаблон на тип данни, запишете селекция на полетата на таблицата като *.accft файл с помощта на командата в раздела полета . (За инструкции, вижте раздела Запиши поле като шаблон на тип данни (*.accft).)

Шаблоните на типове данни, които създавате, се съхраняват по подразбиране във вашата папка за шаблони за данни за роуминг приложения (в Windows 7, C:\Потребители\<потребителско име>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). В тази папка можете да поставяте файлове за шаблони на типове данни, за да ги направите достъпни като типове данни за нови полета. Аналогично можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да ги предоставите за използване от други хора.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

Най-горе на страницата

Записване на база данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt)

Можете да запишете база данни като шаблон на база данни или приложна част с помощта на команди в раздела Запис и публикуване в изгледа Backstage.

 1. В раздела Файл щракнете върху Запис и публикуване.

 2. Под Запиши базата данни като щракнете върху Шаблон.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нов шаблон от тази база данни задайте следните полета:

  • Име    Задължително. Въведете текст, който ще идентифицира шаблона или приложната част. Access показва това име заедно с шаблона или приложната част.

  • Описание    Въведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблона или приложната част. Той се появява в пояснението на шаблона или приложната част.

  • Категория Изберете Потребителски шаблони, за да покажете приложната част под шаблоните по избор в лентата (по подразбиране). Можете също да добавите категория, като я въведете, и след това можете да присвоите тази и бъдещите приложни части към тази категория. Новата категория ще се покаже в лентата.

  • Икона Задайте икона, която да се показва за шаблона или приложната част. За приложни части тази икона ще се показва в галерията с приложни части в лентата.

  • Визуализация Задайте по-голямо изображение, за да покажете шаблона в изгледа Backstage. Когато търсите шаблон, това е изображението, което ще видите за него.

  • Първична таблица Задайте таблица, която ще бъде първичната таблица за приложната част. Тази таблица ще се използва по подразбиране, за да свърже приложната част с други таблици в база данни, към която частта се добавя. Когато някой използва приложната част, Access стартира съветник, за да му помогне да създаде релацията. Въпреки че първичната таблица се използва по подразбиране, вие можете да изберете друга таблица, когато съветникът се изпълнява.

  • Формуляр за създаване Задайте формуляр, който ще се отвори по подразбиране при първоначалното отваряне на бази данни, създадени от този шаблон. Този формуляр по подразбиране се отваря само веднъж. Формулярът може да съдържа код, който се изпълнява при отварянето му, но наличието на код ще генерира предупреждение относно защитата.

  • Приложна част Изберете това квадратче за отметка, за да запишете базата данни като приложна част. Изчистете го, за да запишете базата данни като шаблон на база данни.

   Забележка:  Трябва да поставите отметка в това квадратче, преди да можете да зададете стойност за Първична таблица.

  • Включи данните в шаблон Поставете отметка в това квадратче, за да запишете данните, които са в базата данни, като част от шаблона. Когато се създават нови бази данни от шаблон, те съдържат тези данни.

 4. Щракнете върху OK, за да запишете вашия шаблон. По подразбиране Access записва шаблона в C:\Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Записване на поле като шаблон на тип данни (*.accft)

За да създадете шаблон на тип данни, изберете поле или комбинация от полета и след това използвайте команда в лентата, за да ги запишете като шаблон. Преди да започнете, се уверете, че полето или полетата са зададени по начина, по който ги искате – задайте всички свойства, които искате да бъдат запазени като част от шаблона на тип данни. Ако например искате да създадете шаблон на тип данни "евро", можете да създадете поле за валута и след това да настроите неговия формат на Евро.

1. Отворете таблицата, която съдържа полетата полетата, които искате да запишете като шаблон.

2. Изберете полето или полетата, които искате да запишете за повторна употреба.

3. в раздела полета , в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полетаи след това щракнете върху Запиши селекцията като нов тип на данните.

4. в диалоговия прозорец Създаване на нов тип данни от полета укажете следното:

 • Име    Задължително. То идентифицира вашия шаблон на тип данни и се показва в списъка с налични полета, когато изберете поле от списъка Още полета.

 • Описаниевъведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблон на тип данни. Това се показва в екранно пояснение, което се показва, когато посочите шаблон на тип данни в списъка с Още полета .

 • Категория Изберете категория, в която да причислите шаблона на тип данни в списъка Още полета. По подразбиране категорията е "Типове, дефинирани от потребителя".

 • Формуляр за създаване Ако искате, задайте формуляр, който ще се отвори по подразбиране първия път, когато шаблонът на тип данни се използва.

5. щракнете върху OK , за да запишете вашия шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Повторна употреба на проект на база данни от други хора

Можете да създадете шаблон на база данни или приложна част от шаблони на други хора, налични в лентата, като поставите копие на .accdt файл в подходящата папка на вашия компютър.

 1. Намерете файла за шаблона (трябва да има разширение .accdt или .accft).

 2. Поставете копие на файла в <Корен на системата>Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, където:

  • <Корен на системата> е коренната папка на вашата инсталация на Windows (обикновено C:\), а

  • <текущ потребител> е потребителското име, което сте използвали за влизане в Windows.

   Забележка:  Ако папката още не съществува, създайте я.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон на база данни, в раздела Файл щракнете върху Създай, щракнете върху Моите шаблони, щракнете върху желания шаблон и след това щракнете върху Създаване.

  • За да използвате приложна част, отворете базата данни, към която искате да добавите частта, след това в раздела Създаване щракнете върху Приложни части и след това щракнете върху желаната част.

  • За да използвате шаблон на тип данни, отворете таблицата, в която искате да създадете поле, след това в раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полета и след това щракнете върху желания шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×