Запазени думи в SQL

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

A B C D E F G H I J K L M            

N O P Q R S T U V W X Y Z            

Следващият списък съдържа всички думи, запазени от Microsoft бази данни на Access за използване в SQL отчети. Думи в списъка, които са само с главни букви също са запазени от други приложения. Следователно отделни помощни теми за тези думи предоставят общи описания, които не се фокусират върху SQL ползване.

Забележка : Думи, последвано от звездичка (*) са запазени, но в момента нямат значение в контекста на Microsoft Access SQL команда (например ниво и обръщения). Думи, които не са подчертани не са свързани обяснения.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Буквено-цифров – Вижте текст

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ПРОМЯНА НА ТАБЛИЦА

AUTOINCREMENT – Вижте брояч

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Между

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

ИТ, КОМПРЕСИРАНЕ

BIT_LENGTH

CONNECT

БУЛЕВ – Вижте битова

CONNECTION

BOTH

ОГРАНИЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

BY

CONTAINER

BYTE

СЪДЪРЖА

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Брой

CHAR, характер – Вижте текст

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

КОЛОННА С КЛЪСТЕРИ

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

ДАТА – Вижте дата/час

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

ДЕК, ДЕСЕТИЧНИ

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗПЪЛНИ

Клауза FROM

EXISTS

ОБЩИ – Вижте LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

ПЛАВАЩА, FLOAT8 – Вижте ДВУКРАТНО

HOUR

FLOAT4 – Вижте Единична


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE – Вижте ДВУКРАТНО

INSENSITIVE

IEEESINGLE – Вижте Единична

INSERT

IGNORE

ВМЪКВАНЕ В

IMAGE

INT, цяло число, INTEGER4 – Вижте ДЪЛГО

Imp

INTEGER1 – Вижте байт

В

INTEGER2 – Вижте кратко

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Е

INNER

ISOLATION


J-М

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

ИЗВЕСТИЕ – Вижте LONGTEXT

Ниво *

Min

Like

MINUTE

ЛОГИЧЕСКИ, логически1 – вижте битова

Mod

LONG

ПАРИ – Вижте валута

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Външната *

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

ЧИСЛО – Вижте ДВУКРАТНО

PASSWORD

ЦИФРОВАТА – Вижте ДЕСЕТИЧНО

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT – Вижте LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Или

ПРОЦЕС, ПРОЦЕДУРА

ORDER

PUBLIC


Q S

РЕАЛНА – Вижте Единична

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT – Вижте кратко

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

НИЗ – Вижте текст

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

Обръщения *

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

ВРЕМЕ – Вижте дата/час

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY – Вижте ДВОИЧНИ

TOP

VARCHAR – Вижте текст

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO – Вижте битова

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYЗабележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×