Споделяне и съавторство

Заключване или отключване на определени области в защитен работен лист

Заключване или отключване на определени области в защитен работен лист

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

По подразбиране защита на работен лист заключва всички клетки, така че никой от тях могат да се редактират. За да разрешите някои редактирането клетки, докато оставяйки други клетки заключен, е възможно да отключите всички клетки. Можете да заключите само конкретни клетки и диапазони, преди да защитите работния лист и, ако желаете, разрешаване на определени потребители да редактират само в конкретни диапазони от защитен лист.

Изпълнете следните стъпки:

 1. Ако работният лист е защитен, направете едно от следните неща:

  1. В раздела Преглед щракнете върху Сваляне на защитата от листа (в групата " промени ").

   Премахване на защитата на лист

   Когато работният лист е защитен, щракнете върху бутона за Защита на лист на Защитата на лист .

  2. Ако получите подкана, въведете паролата, за да премахнете защитата на работния лист.

 2. Изберете целия работен лист, като щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

 3. В раздела Начало щракнете върху иконата за стартиране на изскачащ прозорец Форматиране на шрифт на клетки . Можете също да натиснете Ctrl + Shift + F или Ctrl + 1.

  Иконата за стартиране на диалоговия прозорец "Форматиране на клетки"

 4. В менюто на Форматиране на клетки , в раздела защита изчистете квадратчето заключена и след това щракнете върху OK.

  Това отключва всички клетки в работния лист, когато защитавате работния лист. Сега можете да изберете клетките, които специално искате да заключите.

 5. Изберете точно тези клетки в работния лист, които искате да заключите.

 6. Доведе до Форматиране на клетки изскачащ прозорец отново (Ctrl + Shift + F).

 7. Този път, в раздела защита отметнете квадратчето заключена и след това щракнете върху OK.

 8. В раздела Преглед щракнете върху Защита на лист.

  Защита на лист

 9. В списъка Разреши на всички потребители на листа изберете елементите, които искате потребителите да могат да променят.

  Допълнителна информация за елементите на работен лист

  Изчистете това квадратче за отметка

  За да забраните на потребителите

  Избиране на заключените клетки

  Преместване на показалеца към клетки, чието квадратче Заключено е отметнато в раздела Защита в диалоговия прозорец Форматиране на клетки. По подразбиране потребителите могат да избират заключени клетки.

  Избиране на отключените клетки

  Преместване на показалеца към клетки, чието квадратче Заключено не е отметнато в раздела Защита в диалоговия прозорец Форматиране на клетки. По подразбиране потребителите могат да избират незаключени клетки и могат да преминават през тях в защитен работен лист с помощта на клавиша TAB.

  Форматиране на клетки

  Промяна на опциите в диалоговите прозорци Форматиране на клетки или Условно форматиране. Ако сте приложили условно форматиране, преди да защитите работния лист, форматирането продължава да се променя при въвеждането на стойност, която отговаря на различно условие.

  Форматиране на колони

  Използване на всякакви команди за форматиране на колони, включително променяне на ширина на колони или скриване на колони (раздел Начало, група Клетки, бутон Формат).

  Форматиране на редове

  Използване на всякакви команди за форматиране на редове, включително променяне на височина на редове или скриване на редове (раздел Начало, група Клетки, бутон Формат).

  Вмъкване на колони

  Вмъкване на колони.

  Вмъкване на редове

  Вмъкване на редове.

  Вмъкване на хипервръзки

  Вмъкване на нови хипервръзки, включително и в отключени клетки.

  Изтриване на колони

  Изтриване на колони.

  Ако Изтриване на колони е защитено, а Вмъкване на колони не е защитено, колоните, които не могат да се изтрият, не могат да се вмъкват.

  Изтриване на редове

  Изтриване на редове.

  Ако Изтриване на редове е защитено, а Вмъкване на редове не е защитено, редовете, които не могат да се изтрият, не могат да се вмъкват.

  Сортиране

  Използване на всякакви команди за сортиране на данни (раздел Данни, група Сортиране и филтриране).

  Диапазоните със заключени клетки в защитен работен лист не могат да се сортират, независимо от тази настройка.

  Използвай автофилтър

  Използване на падащите стрелки за промяна на филтъра в диапазони, когато са приложени автофилтри.

  Автофилтри не могат да се прилагат или премахват в защитен работен лист, независимо от тази настройка.

  Използвай отчети с обобщени таблици

  Форматиране, промяна на оформлението, обновяване или друга промяна на отчети на обобщени таблици или създаване на нови отчети.

  Редактиране на обекти

  Извършване на всичко от следните:

  • Извършване на промени в графични обекти – включително карти, вградени диаграми, фигури, текстови прозорци и контроли – които не сте отключили, преди да защитите работния лист. Ако например един работен лист има бутон, изпълняващ макрос, можете да щракнете върху бутона, за да се изпълни макросът, но не можете да изтриете бутона.

  • Извършване на промени, като например форматиране, във вградена диаграма. Диаграмата продължава да се актуализира, когато променяте данните източник.

  • Добавяне или редактиране на коментари.

  Редактиране на сценарии

  Преглед на скритите сценарии, извършване на промени в сценарии, които са забранени за промяна, и изтриване на тези сценарии. Потребителите могат да правят промени в променящите се клетки, ако клетките не са защитени, и да добавят нови сценарии.

  Елементи на лист с диаграма

  Отметнете това квадратче

  За да не позволявате на потребителите да извършват

  Съдържание

  Нанасяне на промени в елементи, които са част от диаграми, като серии от данни, оси и легенди. Промените на данните източник продължават да се отразяват в диаграмата.

  Обекти

  Нанасяне на промени в графични обекти – вкл. фигури, текстови полета и контроли – освен ако отключите обектите, преди да защитите листа с диаграма.

 10. В полето Парола за сваляне на защитата от листа въведете парола за листа, щракнете върху OK и след това въведете повторно паролата, за да я потвърдите.

  • Паролата не е задължителна. Ако не подадете парола, всеки потребител може да премахне защитата на листа и да промени защитените елементи.

  • Погрижете се да изберете парола, която е лесна за запомняне, защото ако я загубите, няма да имате достъп до защитените елементи в работния лист.

За да дадете разрешение на определени потребители за редактиране на диапазони в защитен работен лист, компютърът ви трябва да изпълнява Microsoft Windows XP или по-нова версия и трябва да е в домейн. Вместо да използвате разрешения, които изискват домейн, можете да зададете парола за диапазон..

 1. Изберете работния лист, който искате да защитите.

 2. В раздела Преглед, в групата Промени щракнете върху Потребителите да редактират диапазоните.

  Позволяване на потребителите да редактират промените

  Тази команда е налична само когато работният лист не е защитен.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите нов, редактируем диапазон, щракнете върху Създай.

  • За да модифицирате съществуващ редактируем диапазон, изберете го в полето Диапазони от работния лист, които се разблокират с парола, а след това щракнете върху Модифицирай.

  • За да изтриете редактируем диапазон, изберете го в полето Диапазони от работния лист, които се разблокират с парола, а след това щракнете върху Изтрий.

 4. Въведете име за диапазона, който искате да отключите, в полето Заглавие.

 5. В полето Препраща към клетки въведете знака за равенство (=) и след това въведете препратката към диапазона, който искате да отключите.

  Можете също така да щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец, да изберете диапазона в работния лист и след това да щракнете отново върху бутона Свий диалоговия прозорец, за да се върнете на диалоговия прозорец.

 6. За достъп с парола въведете парола, позволяваща достъпа до диапазона, в полето Парола за диапазона.

  Задаването на парола не е задължително, когато планирате да използвате разрешения за достъп. Използването на парола ви позволява да видите потребителските идентификационни данни на всяко упълномощено лице, което редактира диапазона.

 7. За разрешения за достъп щракнете върху Разрешения, а след това върху Добави.

 8. В полето Въвеждане на имена на обекти за избиране (примери) въведете имената на потребителите, на които искате да позволите да редактират диапазоните.

  За да видите колко имена на потребители трябва да се въведат, щракнете върху примери. За да проверите дали имената са правилни, щракнете върху Проверка на имената.

 9. Щракнете върху OK.

 10. За да зададете типа разрешение за избрания потребител, в полето Разрешения, отметнете или изчистете квадратчетата Позволи или Откажи и след това щракнете върху Приложи.

 11. Щракнете върху OK два пъти.

  Ако сте подканени за парола, въведете определената от вас парола.

 12. Щракнете върху Защита на лист в диалоговия прозорец Потребителите да редактират диапазоните.

 13. В списъка Разреши на всички потребители на листа изберете елементите, които искате да могат да бъдат променяни от потребителите.

  Допълнителна информация за елементите на работен лист

  Изчистете това квадратче за отметка

  За да забраните на потребителите

  Избиране на заключените клетки

  Преместване на показалеца към клетки, чието квадратче Заключено е отметнато в раздела Защита в диалоговия прозорец Форматиране на клетки. По подразбиране потребителите могат да избират заключени клетки.

  Избиране на отключените клетки

  Преместване на показалеца към клетки, чието квадратче Заключено не е отметнато в раздела Защита в диалоговия прозорец Форматиране на клетки. По подразбиране потребителите могат да избират незаключени клетки и могат да преминават през тях в защитен работен лист с помощта на клавиша TAB.

  Форматиране на клетки

  Промяна на опциите в диалоговите прозорци Форматиране на клетки или Условно форматиране. Ако сте приложили условно форматиране, преди да защитите работния лист, форматирането продължава да се променя при въвеждането на стойност, която отговаря на различно условие.

  Форматиране на колони

  Използване на всякакви команди за форматиране на колони, включително променяне на ширина на колони или скриване на колони (раздел Начало, група Клетки, бутон Формат).

  Форматиране на редове

  Използване на всякакви команди за форматиране на редове, включително променяне на височина на редове или скриване на редове (раздел Начало, група Клетки, бутон Формат).

  Вмъкване на колони

  Вмъкване на колони.

  Вмъкване на редове

  Вмъкване на редове.

  Вмъкване на хипервръзки

  Вмъкване на нови хипервръзки, включително и в отключени клетки.

  Изтриване на колони

  Изтриване на колони.

  Ако Изтриване на колони е защитено, а Вмъкване на колони не е защитено, колоните, които не могат да се изтрият, не могат да се вмъкват.

  Изтриване на редове

  Изтриване на редове.

  Ако Изтриване на редове е защитено, а Вмъкване на редове не е защитено, редовете, които не могат да се изтрият, не могат да се вмъкват.

  Сортиране

  Използване на всякакви команди за сортиране на данни (раздел Данни, група Сортиране и филтриране).

  Диапазоните със заключени клетки в защитен работен лист не могат да се сортират, независимо от тази настройка.

  Използвай автофилтър

  Използване на падащите стрелки за промяна на филтъра в диапазони, когато са приложени автофилтри.

  Автофилтри не могат да се прилагат или премахват в защитен работен лист, независимо от тази настройка.

  Използвай отчети с обобщени таблици

  Форматиране, промяна на оформлението, обновяване или друга промяна на отчети на обобщени таблици или създаване на нови отчети.

  Редактиране на обекти

  Извършване на всичко от следните:

  • Извършване на промени в графични обекти – включително карти, вградени диаграми, фигури, текстови прозорци и контроли – които не сте отключили, преди да защитите работния лист. Ако например един работен лист има бутон, изпълняващ макрос, можете да щракнете върху бутона, за да се изпълни макросът, но не можете да изтриете бутона.

  • Извършване на промени, като например форматиране, във вградена диаграма. Диаграмата продължава да се актуализира, когато променяте данните източник.

  • Добавяне или редактиране на коментари.

  Редактиране на сценарии

  Преглед на скритите сценарии, извършване на промени в сценарии, които са забранени за промяна, и изтриване на тези сценарии. Потребителите могат да правят промени в променящите се клетки, ако клетките не са защитени, и да добавят нови сценарии.

  Елементи на лист с диаграма

  Отметнете това квадратче

  За да не позволявате на потребителите да извършват

  Съдържание

  Нанасяне на промени в елементи, които са част от диаграми, като серии от данни, оси и легенди. Промените на данните източник продължават да се отразяват в диаграмата.

  Обекти

  Нанасяне на промени в графични обекти – вкл. фигури, текстови полета и контроли – освен ако отключите обектите, преди да защитите листа с диаграма.

 14. Въведете парола в полето Парола за сваляне на защитата от листа, щракнете върху OK, а след това въведете паролата отново, за да я потвърдите.

 • Паролата не е задължителна. Ако не подадете парола, всеки потребител може да премахне защитата на работния лист и да промени защитените елементи.

 • Уверете се, че да изберете парола, която можете да запомните. Ако я загубите, няма да можете да получите достъп до защитените елементи в работния лист.

 • Ако една клетка принадлежи на повече от един диапазон, потребителите с разрешение да редактират тези диапазони могат да редактират и клетката.

 • Ако потребител се опита да редактира няколко клетки и има разрешение да редактирате някои, но не всички от тези клетки, потребителят ще бъдете подканени да редактирате клетки един по един.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×