Задаване на посоката и позицията на текста във фигура или текстово поле

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Повечето фигури, текстови полета и да включите текст в тях. Текстът може да бъде поставен хоризонтално или вертикално, и то може да се вижда на един ред или пренасяне на няколко реда.

Можете да промените посоката на текста и можете също да промените полетата на текстови полета и фигурите за оптимална разредка или преоразмеряване на фигури за по-добро побиране на текста.

Линии и съединители са фигурите, които не може да съдържа текст в тях.

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Образци за посока на текста: хоризонтално, завъртян и с наслагване

Във фигура или текстово поле можете да промените посоката, в която се чете текста. Тоест можете да обобщите текст 90 или 270 градуса, така че да се показва встрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху края на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху размер/оформление и свойства Раздел оформление и свойства .

 4. Под Текстовото полеизберете желаната опция в списъка посока на текста .

  Избиране на посоката на текста в екрана форматиране на фигура

С наслагване опция е налична в PowerPoint и Excel, но не Word.

Най-горе на страницата

Завъртане (огледални) текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първата е завъртян 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкване на текстово поле или фигура във вашия документ и след това въведете и форматирате текста си.

 2. Щракнете с десния бутон на поле или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В прозореца Форматиране на фигура изберете ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"
 4. Под 3D завъртанев полето Завъртане X или Y завъртане въведете 180.

 5. (По желание) Ако вашето текстово поле става запълнена с цвят, можете да премахнете цвета в екрана Форматиране на фигура . Под Опции за фигурищракнете върху запълване и линия раздел Запълване и линия '' , разгънете запълванеи изберете без запълване.

 6. (По желание) За да премахнете контура на текстовото поле, с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху структура в минилентата с инструменти, която се появява и изберете Без контур.

Още опции за позициониране

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab
Необвързаните отляво, центрирано, подравнен отдясно или оправдани двете полета

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаната опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Три опции за вертикално подравняване на текста: най-горе, бащино и отдолу

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху размер/оформление и свойства Раздел оформление и свойства .

  Опции на текст в екрана форматиране на фигура

 4. Изберете желаната опция в списъка вертикално подравняване .

Най-горе на страницата

Когато текстът да се пренася, той автоматично продължава на нов ред като достигне до дясната граница на фигура или текстово поле.

 1. С десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, която съдържа текста, който искате да обтечете.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В прозореца Форматиране на фигура изберете размер/оформление и свойства Раздел оформление и свойства и след това изберете обтичане на текст във фигура.

  Обтичане на текста във фигура квадратче за отметка

Най-горе на страницата

Поле е разстоянието между текста и външната граница на ограждащи фигура или текстово поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху размер/оформление и свойства Раздел оформление и свойства .

  Опции на текст в екрана форматиране на фигура

 4. Задайте измерване в инчове или милиметри (мм) за някое от следните полета:

  Поле

  Описание

  Ляво поле

  Разстоянието между лявата граница на фигура и текста, най-вляво

  Дясно поле

  разстоянието между дясната граница на фигура и текста,-десните

  Горно поле

  разстоянието между горната граница на фигура и текста, най-горното

  Долно поле

  разстоянието между долната граница на фигура и текста, най-ниските

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства , щракнете върху Текстово полеи след това изберете преоразмерете фигурата да се побере текстът.

  Избиране на Преоразмери фигурата да се побере текстът в екрана форматиране на фигура

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Образци за посока на текста: хоризонтална и завъртян

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле. Например можете да завъртите текста 90 или 270 градуса, така че да се показва встрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху края на фигурата или текстовото поле, която съдържа текста.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

 3. В левия екран на диалоговия прозорец изберете Текстовото поле.

  The Format Shape dialog box

 4. Под оформление на текстаизберете желаната опция в списъка посока на текста .

  Забележки: 

  • За допълнителна информация за опциите в прозореца Текстово поле на диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху помощ Изображение на бутона за помощ в горната част на диалоговия прозорец.

Завъртане (огледални) текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първата е завъртян 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкване на текстово поле или фигура във вашия документ и след това въведете и форматирате текста си.

 2. Щракнете с десния бутон на поле или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане от лявата страна.

  Опции за 3D завъртане в диалоговия прозорец Форматиране на фигура
 4. В полето X въведете 180.

Още опции за позициониране

Изберете заглавие на по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab
Необвързаните отляво, центрирано, подравнен отдясно или оправдани двете полета

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под оформление на текстаизберете желаната опция в списъка вертикално подравняване .

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Автопобиранещракнете върху преоразмеряване на фигурата, за да се побере текстът.

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вътрешно поленаправете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете разстоянието между лявата граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отляво.

  • За да зададете разстоянието между дясната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдясно.

  • За да зададете разстоянието между горната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отгоре.

  • За да зададете разстоянието между долната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдолу.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Образци за посока на текста: хоризонтална и завъртян

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле между (отляво надясно) хоризонтални и вертикални (от горе надолу или отдолу нагоре).

Word и Outlook

 1. Щракнете двукратно върху фигурата или текстовото поле, за да го изберете и отворете раздела " формат ".

 2. В раздела форматиране , в групата текст щракнете върху Посока на текста Посока на текста . Можете да щракнете Посока на текста няколко пъти, за да обхождате циклично три опции (завъртян 90 градуса, завъртян 270 градуса, хоризонтална).

PowerPoint

 1. С текстово поле, избрано в раздела Начало , в групата абзац щракнете върху Посока на текста Посока на текста и изберете желаната опция.

 2. Преоразмеряване на текстовото поле, ако е необходимо да се побере правилно в нея текста.

Най-горе на страницата

Завъртане (огледални) текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първата е завъртян 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y

В Office 2007можете да завъртите текста в Excel или PowerPoint, но не и в Word.

 1. Вмъкване на текстово поле или фигура във вашия документ и след това въведете и форматирате текста си.

 2. Щракнете с десния бутон на поле или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане от лявата страна.

  Опции за 3D завъртане в диалоговия прозорец Форматиране на фигура
 4. В полето X въведете 180.

Още опции за позициониране

Изберете заглавие на по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab
Необвързаните отляво, центрирано, подравнен отдясно или оправдани двете полета

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. За фигура в контекстното меню щракнете върху Форматиране на автофигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  За текстово поле, в контекстното меню щракнете върху Форматиране на текстово полеи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

Най-горе на страницата

Когато обтичане на текст, текста автоматично започва нов ред, докато стигнете до дясната граница на фигура или текстово поле.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Пренасяй думите на текста в автофигурата.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Поставете отметка в квадратчето обтичане на текста във фигура .

Най-горе на страницата

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат полето, което искате да нагласите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под вътрешно полевъведете новото поле числа в полетата отляво, Right, отгореи отдолу за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат полето, което искате да нагласите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Под вътрешно полевъведете новото поле числа в полетата отляво, Right, отгореи отдолу за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Преоразмери автофигурата според текста.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Под Автопобиранеотметнете преоразмерете фигурата да се побере текстът.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да се побере във фигура или текстово поле, като изберете Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Вж. също

Обтичане на текст около кръг или друга фигура

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×