Задаване на опции за стандартно издание или първо издание в Office 365

С Office 365 получавате нови актуализации на продуктите и функциите, когато станат налични, вместо да правите скъпи актуализации на всеки няколко години. Можете да управлявате начина, по който вашата организация получава тези актуализации. Например можете да се запишете за ранно издание, така че вашата организация да получава актуализациите първа. Можете да направите такава настройка, че само определени лица да получават актуализациите. Или можете да се придържате към графика по подразбиране за изданията и да получавате актуализациите по-късно. Тази статия и видео обясняват различните опции за издание и как можете да ги използвате за своята организация.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
Първо издание за Office 365

Важно :  Актуализациите на Office 365, описани в тази статия, се отнасят за Office 365, SharePoint Online и Exchange Online. Те не отнасят за Skype за бизнеса и свързаните с него услуги. Тези опции за издание са целенасочени начини, плод на най-добрите ни усилия, за издаване на промени в Office 365, но не може да се даде гаранция винаги или за всички актуализации.

Стандартно издание
Календар
Това е опцията по подразбиране, където вие и вашите потребители получавате най-новите актуализации, когато те бъдат издадени масово за всички клиенти на Office 365. Това ви дава допълнително време за подготовка на вашия персонал за поддръжка и потребителите за предстоящите промени.

Първо издание
Обновяване
С тази опция вие и вашите потребители можете да бъдете първите, които виждате най-новите актуализации, и да помогнете за оформянето на продукта чрез предоставяне на ранна обратна връзка. Можете да изберете отделни лица или да изберете цялата организация да получава актуализациите рано.

Забележка : Ако превключите от първо издание обратно на стандартното издание, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до стандартно издание.

Как работи

Всички актуализации за Office 365 се тестват обстойно и се прави оценка за производителността и мащабируемостта им, преди да бъдат издадени публично.

При важни актуализации клиентите на Office получават първоначално уведомление чрез публичната пътна карта за Office 365. Като наближи моментът за пускането на актуализацията, получавате съобщение в своя център за съобщения на Office 365.

Актуализацията след това се прилага за потребителите, които са избрали Първо издание. След като бъде взето решение, че функцията е готова за масово издаване, тя се прилага за всички останали, включително хората, които са избрали Стандартно издание.

Важно : За по-големите и сложни актуализации е възможно да е необходимо повече време, така че да няма неблагоприятни последствия за потребителите. Няма гаранция за точния график на изданието.

Настройване на опцията за издание в Център за администриране на Office 365

Можете да промените начина на получаване на актуализации на Office 365 от вашата организация, като изпълните тези стъпки.

Важно : Възможно е да са необходими до 24 часа, за да влязат в сила промените, посочени по-долу, в Office 365. Ако се отпишете от първото издание, след като сте го разрешили, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до планираното издание.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Настройки > Профил на организация.

 4. До Предпочитания за изданието щракнете върху Редактиране.

 5. За да забраните първото издание, изберете Стандартно издание, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 6. За да разрешите първото издание за всички потребители във вашата организация, изберете Първо издание за всички, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 7. За да разрешите първото издание за някои хора във вашата организация, изберете Първо издание за избрани потребители, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение.

 8. Изберете Добавяне на хора, за да добавите отделни потребители. Потърсете ги по име и щракнете върху + до Добави.

 9. Когато сте готови с добавянето на потребители, щракнете върху Запиши и след това върху Затвори.

За групово добавяне на потребители

 1. До "Предпочитания за изданието" щракнете върху Действия > + Групово добавяне на хора за първото издание под заглавието на "Стандартно издание".

 2. Изберете Преглед, за да изберете файл, съдържащ имейл адреса на всяко лице.

 3. Щракнете върху Напред и след това върху Затвори.

За да инсталирате компилацията на първото издание на Office, следвайте тези стъпки. Това ви дава ранен достъп до новите функции на Office 2016 за настолни компютри с Windows.

Научете повече за предстоящите актуализации и изданията на Office 365 от Публична пътна карта за Office 365 и известията, които получавате в центъра за съобщения на Office 365.

С Office 365 получавате нови актуализации на продуктите и функциите, когато станат налични, вместо да правите скъпи актуализации на всеки няколко години. Можете да управлявате начина, по който вашата организация получава тези актуализации. Например можете да се запишете за ранно издание, така че вашата организация да получава актуализациите първа. Можете да направите такава настройка, че само определени лица да получават актуализациите. Или можете да се придържате към графика по подразбиране за изданията и да получавате актуализациите по-късно. Тази статия и видео обясняват различните опции за издание и как можете да ги използвате за своята организация.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
Първо издание за Office 365

Важно :  Актуализациите на Office 365, описани в тази статия, се отнасят за Office 365, SharePoint Online и Exchange Online. Те не отнасят за Skype за бизнеса и свързаните с него услуги. Тези опции за издание са целенасочени начини, плод на най-добрите ни усилия, за издаване на промени в Office 365, но не може да се даде гаранция винаги или за всички актуализации.

Стандартно издание
Календар
Това е опцията по подразбиране, където вие и вашите потребители получавате най-новите актуализации, когато те бъдат издадени масово за всички клиенти на Office 365. Това ви дава допълнително време за подготовка на вашия персонал за поддръжка и потребителите за предстоящите промени.

Първо издание
Обновяване
С тази опция вие и вашите потребители можете да бъдете първите, които виждате най-новите актуализации, и да помогнете за оформянето на продукта чрез предоставяне на ранна обратна връзка. Можете да изберете отделни лица или да изберете цялата организация да получава актуализациите рано.

Забележка : Ако превключите от първо издание обратно на стандартното издание, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до стандартно издание.

Как работи

Всички актуализации за Office 365 се тестват обстойно и се прави оценка за производителността и мащабируемостта им, преди да бъдат издадени публично.

Актуализацията след това се прилага за потребителите, които са избрали Първо издание. След като бъде взето решение, че функцията е готова за масово издаване, тя се прилага за всички останали, включително хората, които са избрали Стандартно издание.

Важно : За по-големите и сложни актуализации е възможно да е необходимо повече време, така че да няма неблагоприятни последствия за потребителите. Няма гаранция за точния график на изданието.

Настройване на опцията за издание в Център за администриране на Office 365

Можете да промените начина на получаване на актуализации на Office 365 от вашата организация, като изпълните тези стъпки.

Важно : Възможно е да са необходими до 24 часа, за да влязат в сила промените, посочени по-долу, в Office 365. Ако се отпишете от първото издание, след като сте го разрешили, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до планираното издание.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Настройки > Профил на организация.

 4. До Предпочитания за изданието щракнете върху Редактиране.

 5. За да забраните първото издание, изберете Стандартно издание, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 6. За да разрешите първото издание за всички потребители във вашата организация, изберете Първо издание за всички, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 7. За да разрешите първото издание за някои хора във вашата организация, изберете Първо издание за избрани потребители, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение.

 8. Изберете Добавяне на хора, за да добавите отделни потребители. Потърсете ги по име и щракнете върху + до Добави.

 9. Когато сте готови с добавянето на потребители, щракнете върху Запиши и след това върху Затвори.

Настройване на опцията за издание в стария център за администриране на Office 365

Ако все още използвате стария център за администриране, можете да промените начина на получаване на актуализации на Office 365 от вашата организация, като изпълните тези стъпки.

Важно : Възможно е да са необходими до 24 часа, за да влязат в сила промените, посочени по-долу, в Office 365. Ако се отпишете от първото издание, след като сте го разрешили, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до планираното издание.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Настройки на услуги > Актуализации.

 4. За да забраните първото издание, изберете Стандартно под заглавието "Стандартно издание" и изберете Да за потвърждение. След това преминете на последната стъпка.

  Стандартни програми и програми за първо издание

  Забележка :  Ако не виждате тази опция в центъра за администриране, абонаментът ви скоро ще бъде актуализиран с нея и тогава ще можете да промените настройката.

 5. За да разрешите първото издание за всички потребители във вашата организация, изберете Цялата организация и изберете Да за потвърждение. След това преминете на последната стъпка.

 6. За да разрешите първото издание за някои хора във вашата организация, изберете Избор на хора и изберете Да за потвърждение.

  Забележка :  Ако не виждате тази опция в центъра за администриране, абонаментът ви скоро ще бъде актуализиран с нея и тогава ще можете да промените настройката.

 7. Изберете Избор на хора, за да добавите потребителите поотделно, и след това използвайте контролата за избиране на хора, за да ги изберете за първото издание.

  Програми за издания на Office 365 – добавяне на потребители

 8. Изберете Напред и Затвори.

  Забележка : Избирането на хора за първото издание се отнася за горната навигационна лента на Office 365, Exchange Online, OneDrive за бизнеса, SharePoint Online и други свързани функции (Delve, Video и др.).

С Office 365 получавате нови актуализации на продуктите и функциите, когато станат налични, вместо да правите скъпи актуализации на всеки няколко години. Можете да управлявате начина, по който вашата организация получава тези актуализации. Например можете да се запишете за ранно издание, така че вашата организация да получава актуализациите първа. Можете да направите такава настройка, че само определени лица да получават актуализациите. Или можете да се придържате към графика по подразбиране за изданията и да получавате актуализациите по-късно. Тази статия и видео обясняват различните опции за издание и как можете да ги използвате за своята организация.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
Първо издание за Office 365

Важно :  Актуализациите на Office 365, описани в тази статия, се отнасят за Office 365, SharePoint Online и Exchange Online. Те не отнасят за Skype за бизнеса и свързаните с него услуги. Тези опции за издание са целенасочени начини, плод на най-добрите ни усилия, за издаване на промени в Office 365, но не може да се даде гаранция винаги или за всички актуализации.

Стандартно издание
Календар
Това е опцията по подразбиране, където вие и вашите потребители получавате най-новите актуализации, когато те бъдат издадени масово за всички клиенти на Office 365. Това ви дава допълнително време за подготовка на вашия персонал за поддръжка и потребителите за предстоящите промени.

Първо издание
Обновяване
С тази опция вие и вашите потребители можете да бъдете първите, които виждате най-новите актуализации, и да помогнете за оформянето на продукта чрез предоставяне на ранна обратна връзка. Можете да изберете отделни лица или да изберете цялата организация да получава актуализациите рано.

Забележка : Ако превключите от първо издание обратно на стандартното издание, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до стандартно издание.

Как работи

Всички актуализации за Office 365 се тестват обстойно и се прави оценка за производителността и мащабируемостта им, преди да бъдат издадени публично.

Актуализацията след това се прилага за потребителите, които са избрали Първо издание. След като бъде взето решение, че функцията е готова за масово издаване, тя се прилага за всички останали, включително хората, които са избрали Стандартно издание.

Важно : За по-големите и сложни актуализации е възможно да е необходимо повече време, така че да няма неблагоприятни последствия за потребителите. Няма гаранция за точния график на изданието.

Настройване на опцията за издание в Център за администриране на Office 365

Можете да промените начина на получаване на актуализации на Office 365 от вашата организация, като изпълните тези стъпки.

Важно : Възможно е да са необходими до 24 часа, за да влязат в сила промените, посочени по-долу, в Office 365. Ако се отпишете от първото издание, след като сте го разрешили, вашите потребители може да загубят достъп до функциите, които още не са достигнали до планираното издание.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Настройки > Профил на организация.

 4. До Предпочитания за изданието щракнете върху Редактиране.

 5. За да забраните първото издание, изберете Стандартно издание, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 6. За да разрешите първото издание за всички потребители във вашата организация, изберете Първо издание за всички, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение. Преминете на последната стъпка.

 7. За да разрешите първото издание за някои хора във вашата организация, изберете Първо издание за избрани потребители, след това щракнете върху Напред и изберете Да за потвърждение.

 8. Изберете Добавяне на хора, за да добавите отделни потребители. Потърсете ги по име и щракнете върху + до Добави.

 9. Когато сте готови с добавянето на потребители, щракнете върху Запиши и след това върху Затвори.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×