Задаване на опции за автокоригиране на имена

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Автокоригирането на имена е функция, която ви помага да запазите функционалността на вашата база данни от разрушаване когато му дизайн често се променят, особено ако няколко потребители промени в непланирани проектирането. По подразбиране е разрешена автокоригирането на имена. Въпреки това автокоригирането на имена малко пречат на производителността на системата и може да искате да го изключите, ако структурата на базата данни не е подложен на непланирано промени в структурата.

Автокоригирането на имена помага да се поддържат синхронизирани имената на обектите на база данни. Други потенциални проблеми при промяна на структурата, например проблеми, произтичащи от изтрити обекти на база данни, не се решават пряко с автокоригиране на имена.

В тази статия

Защо трябва да използвам автокоригиране на имена?

Как работи автокоригирането на имена

Разрешаване или забраняване на опции за автокоригиране на имена

Защо да използвам автокоригиране на имена?

Когато работите в база данни, чиято структура често се променя от потребителите, обектите на базата данни може да престанат да работят, ако структурата на други обекти на базата данни се променя. Един от начините, по които това може да стане, е, когато името на обект се промени, но тази промяна не е съпроводена със съответните промени на обекти, които зависят от първоначалния обект.

Ако например създадете заявка, която се базира на таблица с име "Клиенти", и името на таблицата по-късно се промени на "Клиент", заявката, която сте създали, престава да работи поради тази промяна на име. Няма други проблеми със заявката и, ако поправите името на таблицата в проекта на заявката, тя ще работи отново.

Функцията за автокоригиране на имена може да следи промените на имената вместо вас и автоматично да коригира имената на формуляри, отчети, таблици, заявки, полета или контроли, например текстови полета.

Автокоригиране на имена и информация за зависимости на обекти

Автокоригирането на имена създава карти с информация за зависимости на имена на обекти за таблици, заявки, формуляри и отчети. Тези карти ви позволяват да използвате прозореца на задачите Зависимости на обекти, за да покажете списъка с обекти, зависещи от избрана таблица или формуляр, и да покажете обектите, от които зависи таблицата или формулярът. Картата на имената на един обект се актуализира всеки път, когато запишете и затворите този обект.

Забележка: По подразбиране името на проследяването на промените не е разрешена в бази данни, които са създадени с помощта на Access 97 или по-ранни версии на Access, дори след като конвертирате тези бази данни в по-новия файлов формат на база данни. Въпреки това, можете да разрешите проследяването след като конвертирате такива бази данни по-новия формат на име промени. Когато създавате база данни с помощта на Access 2000, Access 2002, Access 2003 или Access 2007, име на проследяването на промените е включена по подразбиране.

Кога не трябва да използвам автокоригиране на имена?

Не използвайте автокоригиране на имена в следните ситуации:

 • Структурата на вашата базата данни не се променя    Ако структурата на вашата база данни не се променя, можете да подобрите показателите на системата, като изключите автокоригирането на имена.

 • Искате да направите файла на вашата база данни по-малък и искате да правите ръчно промените в имената на обектите    Когато автокоригирането на имена е разрешено за база данни, можете да забележите увеличение на размера на базата данни. Това увеличение може да се обясни с картите на имената, които автокоригирането на имена създава, когато е разрешено. Ако забраните автокоригирането на имена, картите на имената се премахват, което намалява размера на базата данни.

Неща, които автокоригирането на имена не коригира

Автокоригирането на имена не коригира следното:

 • Промените в имената на формуляри, отчети или контроли не се следят.

 • Имената на таблици, заявки или полета в макроси или в код не се коригират.

Най-горе на страницата

Как работи автокоригирането на имена

Автокоригирането на имена включва три опции: Следене за автоматично коригиране на имена, Извършване на автокоригиране на имена и Регистриране на промените на автокоригирането на имена. Всяка от последните две опции зависи от предишната разрешена опция.

Следене за автоматично коригиране на имена

Когато разрешите на автокоригирането на имена да проследява промени на имена за база данни, Access извършва следното:

 1. Опитва се да получи изключителен достъп до базата данни.

 2. Търси обекти, които са отворени.

 3. Предупреждава и затваря отворените обекти.

 4. Актуализира картите на имената, като отваря, записва и затваря всички таблици, заявки, формуляри и отчети.

 5. Връща базата данни в състоянието й преди преминаването към изключителен достъп.

Прекъснато поддържане на карти на имена

Създаването на карти на имена може да отнеме няколко минути. Можете да натиснете ESC, за да отмените тази стъпка. Обаче картите на имената на някои обекти ще станат неактуални и няма да показват информацията за зависимост за тези обекти, докато картите на имената не се актуализират.

Забележка: Ако прекъснете Access (като натиснете ESC), когато актуализира картите на имената, Access не забранява опцията Следене за автоматично коригиране на имена. Опцията Следене за автоматично коригиране на имена остава избрана, въпреки че не всички карти на имена са актуализирани. За да рестартирате процеса на актуализиране на картите на имената, използвайте следната процедура:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Access.

 2. В левия прозорец на диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

 3. Изчистете квадратчето за отметка Следене за автоматично коригиране на имена и след това щракнете върху OK. Access ще ви предупреди, че всички отворени обекти на базата данни трябва да бъдат затворени, за да влязат в сила промените.

 4. Затворете и отворете отново базата данни.

 5. Отворете отново диалоговия прозорец Опции на Access и след това под категорията Текуща база данни изберете квадратчето за отметка Следене за автоматично коригиране на имена и щракнете върху OK.

Или, за да актуализирате ръчно конкретна карта на имената на обекта, отворете обекта в изглед за проектиране и след това го запишете.

Какво се случва, когато забраните следене за автоматично коригиране на имена

Когато изключите автокоригирането на имена, за да прекратите проследяването на промените на имената, Access извършва следното:

 1. Опитва се да получи изключителен достъп до базата данни.

 2. Търси обекти, които са отворени.

 3. Предупреждава и затваря отворените обекти.

 4. Премахва картите на имената от всички таблици, заявки, формуляри и отчети.

 5. Връща базата данни в състоянието й преди преминаването към изключителен достъп.

Ако Access не завърши процеса на проследяване на промените или премахване на картите на имената, той регистрира грешката в таблицата "Грешки при записване на автокоригиране на имена".

Извършване на автокоригиране на имена

Преди да можете да разрешите опцията Извършване на автокоригиране на имена, трябва да разрешите опцията Следене за автоматично коригиране на имена.

Когато опцията Извършване на автокоригиране на имена е разрешена, Access използва картите на имената, за да определи дали промяната на име ще влияе върху други обекти на базата данни, и след това коригира промененото име, където то се среща в тези други обекти.

Регистриране на промените на автокоригирането на имена

Преди да можете да разрешите опцията Регистриране на промените на автокоригирането на имена, трябва да разрешите опцията Следене за автоматично коригиране на имена и опцията Извършване на автокоригиране на имена.

Когато промените на автокоригирането на регистрационния файл име опция е включена, Access поддържа регистър на корекциите, които прави поради промените в имената на обекта. Всяка корекция се показва като запис в таблицата по-регистрационен файл за автокоригиране на имена.

Най-горе на страницата

Разрешаване или забраняване на опции за автокоригиране на имена

Всичките три опции за автокоригиране на имена могат да бъдат разрешени в диалоговия прозорец Опции на Access. Можете да позволявате или забранявате опции за автокоригиране на имена само за текущата база данни.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Access.

 2. В левия екран на диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Опции за автокоригиране на именаизберете или изчистете желаните опции:

  • Следене за автоматично коригиране на имена    Когато тази опция е избрана, Access следи промените на имената на обектите в базата данни. Информацията от проследяването се записва в картите на имената. Когато разрешите тази опция за първи път, Access създава карта на имената за всеки от съществуващите обекти на базата данни. Картата на имената остава актуална, докато тази опция остава избрана. Картите на имената се използват, за да се поправят грешки, причинени от преименуване, и за да се генерира информация за зависимости на обекти. Картите на имената не могат да се използват директно.

   Трябва да изберете тази опция, преди да можете да изберете други опции за автокоригиране на имена.

   Забележка: Разрешаването на тази опция не води до автоматично коригиране на промени на имена. Разрешаването на тази опция само създава картите, които се използват за бъдещи корекции.

  • Извършване на автокоригиране на имена    Когато тази опция е избрана, Access автоматично коригира промените на имената при възникването им. Можете да изберете тази опция само ако опцията Следене за автоматично коригиране на имена вече е избрана. За да извършва автокоригиране на имена, Access използва картите на имената, които е създал, когато опцията Следене за автоматично коригиране на имена е била разрешена.

   Трябва да изберете тази опция, преди да можете да изберете опцията Регистриране на промените на автокоригирането на имена.

  • Регистриране на промените на автокоригирането на имена    Access поддържа регистрационен файл на корекциите, които автокоригирането на имена извършва. Всяка корекция се появява като запис в таблицата "Регистрационен файл за автокоригиране на имена".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×