Задаване, изчистване или премахване на табулатори

Задаване, изчистване или премахване на табулатори

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате табулатори, за да създавате лесни за форматиране документи. С помощта на опциите за оформление на документи в Word можете да създадете например съдържание или индекс, без да използвате нито един табулатор.

Word предлага и предварително проектирана таблица, горен и долен колонтитул, титулна страница и други опции за оформление на страница. Тези опции правят добавянето на табулатори ненужно.

Съвет: За да работят с различните версии на Word, в много процедури се споменава "в раздела Начало". За Word 2016, можете да използвате и раздела Оформление. За Word 2013, Word 2010 и Word 2007 можете да използвате и раздела Оформление на страница.

Независимо от версията на Word, която използвате, процедурата за настройка (добавяне) на табулатори по хоризонталната линийка е една и съща. По подразбиране, когато отворите нов празен документ, на линийката няма табулатори. Има обаче разредка на табулаторите по подразбиране, зададена на всеки половин инч (12,7 мм).

Преди да започнете настройката (добавянето) на табулатори, може да искате да се запознаете със селектора на табулатори и с наличните табулатори.

В селектора на табулатори изберете един от седемте табулатора – ляв, центриран, десен, десетичен, с черта, отстъп на първия ред, висящ отстъп – който да зададете на линийката.

Селекторът на табулатори е квадратчето в най-левия край на линийката. Можете да щракате върху селектора на табулатори, за да разгледате всеки от табулаторите, описани по-долу.

Изображение на табулатор

Ляв табулатор

Текстът се подравнява отдясно на табулатора.

Бутон за центриран табулатор

Центриран табулатор

Текстът се центрира, докато пишете.

Изображение на табулатор

Десен табулатор

Текстът се подравнява отдясно и се разполага наляво.

Изображение на табулатор

Десетичен табулатор

Числата се подравняват отляво на десетичната точка. Не можете да използвате десетичен табулатор за подравняване на числа около друг знак, като например тире или символа амперсанд.

Бутон ''Табулатор с черта''

Табулатор с черта

Текстът не се позиционира, когато се използва табулатор с черта. Вместо това се вмъква вертикална черта в позицията на табулатора.

Изображение на бутон

Отстъп на първия ред

Горе на линийката има Отстъп на първия ред, с който можете да зададете отстъп за текста на първия ред на абзаца.

Изображение на бутон

Висящ отстъп

Долу на линийката има Висящ отстъп, с който можете да зададете отстъп за текста на втория ред на абзаца и за всички редове след него.

Бърз начин за настройка на табулатор в документа е да изберете табулатор и да щракнете върху местоположението на линийката, където искате да се показва.

Линийката в документ на Word се показва с табулатори.

 • В най-левия край на линийката щракнете върху желания табулатор в селектора на табулатори и след това щракнете върху местоположението на линийката, където искате да зададете табулатора.

  Забележка: Не виждате линийката най-отгоре на документа? Щракнете върху Изглед > Линийка. А ако искате да виждате знаците за табулатори в документа, в раздела Начало изберете Покажи/Скрий Иконата на знак за абзац .

Съвети

 • За да преместите табулатор, който сте задали, плъзнете табулатора на новото място на линийката.

 • За да определите точното място за поставяне на табулатора, щракнете двукратно върху табулатора. Отваря се диалоговият прозорец Табулация, който показва точното местоположение в полето Позиция на табулатор.

 • За да потвърдите подравняването на текста, което сте създали чрез зададените табулатори, натиснете Tab.

 • Когато са избрани множество абзаци, на линийката се показват само табулаторите от първия абзац.

Можете бързо да премахнете всички табулатори, които сте задали по хоризонталната линийка.

Забележка: Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед > Линийка. Ако не виждате знака за табулация в документа, в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Покажи/Скрий Иконата на знак за абзац .

 • Плъзнете табулатор извън линийката, за да го премахнете.

  На линийката има осветен табулатор.

  Забележка: Когато отпуснете бутона на мишката, табулаторът изчезва и текстът се премества до мястото на следващия табулатор или до разредката на табулаторите по подразбиране, зададена на всеки половин инч (12,7 мм).

Изображението по-долу показва текст, подравнен спрямо табулатори, които са добавени в документа: подравнен отдясно табулатор на 0,75 инча (19 мм) и подравнен отляво табулатор на 1,25 инча (37,5 мм).

С пример е показан текст, подравнен към табулаторите на линийката.

След премахването на табулаторите текстът се премества до местата на табулаторите по подразбиране – на всеки половин инч (12,7 мм), както показва изображението по-долу.

С пример е показан текст, след като се премахнат табулаторите. .

Можете да задавате табулатори с помощта на диалоговия прозорец Табулация. С помощта на диалоговия прозорец Табулация задавате по-прецизно позициите на табулаторите, а също така можете да вмъкнете специален знак (водач) пред табулатора.

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Абзац и след това щракнете върху Табулация.

  Групата "Абзац" в раздела "Оформление на страниците"

 2. В полето Позиция на табулатор въведете позицията (мярката) на линийката, където искате да поставите табулатора.

  Диалогов прозорец "Табулатори"

 3. Под Подравняване изберете Отляво, Центрирано, Отдясно, По десетичен знак или С черта.

 4. Под Водач изберете 1 (няма), 2 (точки), 3 (тирета), или 4 (подчертаване), за да зададете – в случая на опции 2, 3 и 4 – последователност от знаци, които да свързват например заглавието на раздел с номера на страница.

  Пример за използване на запълващ знак точка

 5. Щракнете върху Задай > OK.

Можете да изчистите всички табулатори, които сте задали, или само един или няколко.

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Абзац и след това щракнете върху Табулация.

 2. Изберете едно от следните:

  • За да изчистите само един табулатор, в списъка Позиция на табулатор изберете позицията на табулатора, щракнете върху Изчисти и след това щракнете върху OK.

   Показват се опциите в диалоговия прозорец "Табулатор"

  • За да изчистите всички табулатори, щракнете върху Изчисти всички > OK.

Можете също да използвате Търсене и Заместване, за да изчистите табулатори. За подробности вж. Премахване на разредката на табулаторите по подразбиране.

Можете да добавите отстъп на първия ред или висящ отстъп. Използвайте отстъп на първия ред, за да отместите надясно първия ред с текст в абзаца, а всички редове след него да се подравнят отляво. При висящия отстъп вторият ред с текст и всички следващи редове в абзаца са отместени по-навътре от първия ред.

Пример на висящ абзац

 • Направете едно от следните неща:

  • Плъзнете маркера Отстъп на първия ред Изображение на бутон в горния край на линийката до мястото, където искате да започва първият ред от абзаца.

  • Плъзнете маркера Висящ отстъп Изображение на бутон долу на линийката до мястото, където искате да започва вторият ред от абзаца и всички редове след него.

  Забележка: Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед > Линийка.

Когато работите с числа, настройката на десетичен табулатор прави така, че числата, например количества валута, да се подравняват правилно в колона.

 1. Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед, след което щракнете върху полето Линийка.

 2. Щракнете върху селектора на табулатора в левия край на линийката няколко пъти, докато видите десетичния табулатор: Изображение на табулатор .

  Линийка с десетичен табулатор

 3. Щракнете върху линийката там, където искате да е десетичният табулатор. Можете да го преместите по-късно, като щракнете върху него и го плъзнете.

  Съвет: Ако щракнете двукратно върху десетичния табулатор в линийката, полето Табулатори се показва с повече опции. Можете да добавите още табулатори с това поле или като щракнете върху линийката.

 4. Щракнете върху документа там, където искате да въведете число, и натиснете клавиша за табулация. Докато въвеждате числото, десетичният знак се подравнява в табулатора. Направете го отново на следващия ред, за да се центрират числата по десетичния знак.

  Числа, подравнени под десетичен табулатор

Ако искате да използвате разделител, различен от десетична точка, можете да изберете разделител чрез контролния панел в Windows.

Забележка: Промяната на тази настройка засяга всеки числов формат, не само форматите, използвани в Word.

 1. Щракнете върху бутона Старт > Контролен панел > Часовник, език и регион.

 2. В диалоговия прозорец Регион изберете раздела Формати и след това изберете Допълнителни настройки.

 3. В диалоговия прозорец Персонализиране на формата изберете раздела Числа и в падащия списък Десетичен знак изберете разделителя, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

Водачите са специални знаци – точки, тирета или подчертаване – които създават визуална връзка между табулаторите. Най-често водачите се използват в съдържания или индекси.

Забележка: Ако искате да използвате табулатори и водачи за форматиране на съдържанието на документ, можете да използвате Word за автоматично създаване на съдържание.

 1. Въведете текста, който искате да се показва преди водача.

 2. На хоризонталната линийка, задайте желания табулатор и щракнете двукратно върху него.

 3. В диалоговия прозорец Табулация, под Водач изберете 1 няма, 2 точки, 3 тирета или 4 подчертаване, за да зададете поредица от знаци – в случая на опции 2, 3 и 4, с които да създадете връзка между табулаторите.

  Пример за използване на запълващ знак точка

 4. Щракнете върху OK и след това натиснете Tab.

Съвет: Когато натиснете Enter, за да започнете нов ред, форматираният табулатор е наличен.

Ако зададете ръчно табулатори, табулаторите по подразбиране се прекъсват от ръчно зададените табулатори. Табулаторите, които са зададени ръчно на линийката, заместват настройките на табулаторите по подразбиране. Не забравяйте, че табулаторите по подразбиране са зададени на всеки половин инч (12,7 мм).

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Абзац.

 2. В диалоговия прозорец Абзац щракнете върху Табулация.

 3. В диалоговия прозорец Табулация, в полето Табулация по подразбиране

  • въведете число (единица мярка) за разстоянието между табулаторите.

  • Щракайте върху стрелката нагоре или надолу и изберете стандартна единица мярка (например 2 см).

 4. Щракнете върху OK.

Можете да премахнете разредката на табулаторите по подразбиране и да изтриете знаците за табулатори в документа, като ги изберете ръчно и ги изтриете. Или можете да използвате Търсене и Заместване, за да премахнете няколко табулатора или всички табулатори.

 1. В раздела Начало щракнете върху Заместване.

 2. Въведете ^t в полето Търсене и оставете празно полето Замести с.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете табулаторите един по един, щракнете върху Намери следващ и след това върху Заместване, за да се придвижвате в документа.

  • За да изтриете всички табулатори наведнъж, щракнете върху Замести всички.

За да премахнете табулатор, който сте добавили към документа, плъзнете символа на табулатора извън линийката.

На линийката има осветен табулатор.

Когато отпуснете бутона на мишката, табулаторът изчезва и текстът се премества до мястото на следващия табулатор или до разредката на табулаторите по подразбиране, зададена на всеки половин инч (12,7 мм).

Например картината по-долу показва текст, подравнен спрямо табулатори, които са добавени в документа: подравнен отдясно табулатор на 0,75 инча (19 мм) и подравнен отляво табулатор на 1,25 инча (37,5 мм).

С пример е показан текст, подравнен с табулаторите на линийката.

След премахването на табулаторите текстът се премества до местата на табулаторите по подразбиране – зададени на всеки половин инч (12,7 мм).

С пример е показан текст, след като се премахнат табулаторите. .

Забележка: Ако не виждате линийката в горната част на вашия документ, щракнете върху изглед > линийка. Ако не виждате раздела спрете знак във вашия документ, щракнете върху Начало и след това щракнете върху Покажи/Скрий .

Премахване на разредката на табулаторите по подразбиране

За да премахнете разредката на табулаторите по подразбиране, изтрийте знаците за табулатори в документа, като ги изберете и изтриете ръчно, или ако искате да премахнете няколко от тях или всички – като извършите търсене и заместване.

 1. В горния десен ъгъл на документа, в полето търсене Enter text to search for in the document , въведете ^ t.

 2. Щракнете върху лупата и след това щракнете върху замени.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. Оставете полето Замести с празно.

 4. Щракнете върху търсене и след това заместване да придвижвате в документа и да изтривате табулаторите един по един.

 5. Щракнете върху Замести всички, за да изтриете всички табулатори наведнъж.

Изчистване на всички или много табулатори

Бърз начин да изчистите множество табулатори е като използвате диалоговия прозорец Табулация.

 1. Щракнете върху текста с табулаторите, които искате да премахнете.

 2. В менюто формат щракнете върху раздели.

 3. В списъка под табулаторитеза всяка позиция на табулатор искате да изчистите, щракнете върху желаната позиция и след това минус (-) знак. За да изчистите всички табулатори, щракнете върху Изчисти всички.

  Диалогов прозорец "Табулатори"

 4. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×