Завъртане или обръщане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Завъртане или обръщане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да промените позицията на текстово поле (и текста в него), фигура, WordArt или картина, като ги завъртите или обърнете.

Завъртане команди са налични в раздела инструменти за рисуване, форматиране на лентата с инструменти. Изберете обекта, който искате да завъртите, след което щракнете върху лентата.

Щракнете върху процедура заглавие по-долу за да я разгънете и да видите подробни данни. Процедурите по-долу се отнасят за WordExcel, PowerPoint, Outlookи Publisher в Office 2016 и Office 2013.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Щракнете върху манипулатора за завъртане в горната част на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

  Фигура с манипулатори за завъртане

  • За да ограничите завъртането до стъпки 15 градуса, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

  • Когато завъртате множество фигури, те не се завъртат като група, а вместо това всяка фигура се завърта около неин собствен център.

  • Когато завъртате вмъкнат обект в Word, обектът остава в същата позиция в реда по време на завъртането, което може да направи завъртането изглежда странно. Ако не харесвате начина, по който изглежда, можете да промените оформлението опция или обтичане с текст.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това върху Още опции за завъртане.

  Още опции за завъртане в менюто "Завъртане"

 3. В екрана или диалоговия прозорец, който се отваря, въведете стойността, на която искате да завъртите обекта, в полето Завъртане. Можете също да използвате стрелките, за да завъртите обекта точно колкото искате.

Ако не виждате разделите за формат на Инструменти за картини или Инструменти за рисуване , уверете се, че сте избрали текстово поле, фигура или WordArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това:

  • За да завъртите обекта 90 градуса надясно, щракнете върху Завърти надясно на 90°.

  • За да завъртите обекта 90 градуса наляво, щракнете върху Завърти наляво на 90°.

Ако не виждате разделите за формат на Инструменти за картини или Инструменти за рисуване , уверете се, че сте избрали текстовото поле, фигура, WordArt или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

Можете да създадете ефекта на огледален образ или обръщане на обект на обратно с помощта на инструментите за обръщане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това:

  • За да завъртите обект на обратно, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да създадете огледален образ на обекта, щракнете върху Обърни хоризонтално.

Ако не виждате разделите за формат на Инструменти за картини или Инструменти за рисуване , уверете се, че сте избрали текстовото поле, фигура, WordArt или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

Съвет : Ако просто искате да създадете огледален образ на текст в документ, вижте Инвертиран текст или създаване на огледален образ.

Когато завъртате обект, текстът в обекта ще се завърти заедно с него. Обаче текстът в обърнат обект не се обръща автоматично с инструмента за завъртане. За да обърнете текста заедно с обекта, който го съдържа, можете да направите следното в Word, Outlook, Excel и PowerPoint.

 1. Изберете и щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да обърнете, и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В прозореца Форматиране на фигура, под Опции за фигури щракнете върху раздела Ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"

 3. Под 3D завъртане, в едно от полетата Завъртане (X, Y или Z в зависимост от това как искате да завъртите текста), въведете 180.

  "Завъртане по X" в раздела "Ефекти"

  Забележки : 

  • Промяната на завъртането може да се отрази на цвета на запълване. Можете да настроите цвета на запълване на вашия обект в екрана Форматиране на фигура в раздела Запълване и линия Раздел "Запълване и линия'' в екрана "Форматиране на фигура" .

  • Когато щракнете върху в обекта, за да редактирате текста, той ще се връщат към първоначалния му вид, временно, докато вие го редактирате. Обратна облик ще се повтаря, когато сте приключили с редактиране на текста и щракнете извън обекта.

Щракнете върху процедура заглавие по-долу за да я разгънете и да видите подробни данни. Процедурите по-долу се отнасят за Word 2010Excel 2010, PowerPoint 2010и Outlook 2010.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Щракнете върху манипулатора за завъртане в горната част на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

  Фигура с манипулатори за завъртане

  Забележка : За да ограничите завъртането до стъпки 15 градуса, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това върху Още опции за завъртане.

  Още опции за завъртане в менюто "Завъртане"

  Ако не виждате Инструменти за картини"," Инструменти за рисуване, разделите или формат , уверете се, че сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела " формат ".

 3. В екрана или диалоговия прозорец, който се отваря, въведете стойността, на която искате да завъртите обекта, в полето Завъртане. Можете също да използвате стрелките, за да завъртите обекта точно колкото искате.

Можете да създадете ефекта на огледален образ или обръщане на обект на обратно с помощта на инструментите за обръщане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това направете едно от следните неща:

  • За да завъртите обект на обратно, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да създадете огледален образ на обекта, щракнете върху Обърни хоризонтално.

Ако не виждате разделите за формат на Инструменти за картини или Инструменти за рисуване , уверете се, че сте избрали текстовото поле, фигура, WordArt или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

Съвет : Ако просто искате да създадете огледален образ на текст в документ, вижте Инвертиран текст или създаване на огледален образ.

Когато завъртате обект, текстът в обекта ще се завърти заедно с него. Обаче текстът в обърнат обект не се обръща автоматично с инструмента за завъртане. За да обърнете текста заедно с обекта, който го съдържа, можете да направите следното в Word, Outlook, Excel и PowerPoint.

 1. Изберете и щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да обърнете, и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху 3D завъртане от лявата страна.

  "3D завъртане" в диалоговия прозорец ''Форматиране на фигура''

 3. В едно от полетата Завъртане (X, Y или Z в зависимост от това как искате да завъртите текста), въведете 180.

  Забележки : 

  • Промяната на завъртането може да се отрази на цвета на запълване. Можете да настроите цвета на запълване на вашия обект в диалоговия прозорец Форматиране на фигура в раздела Запълване.

  • Когато щракнете в обекта, за да редактирате текста, той ще се върне временно към първоначалния си вид, докато го редактирате. Обърнатият вид ще се приложи отново, когато щракнете извън обекта.

Щракнете върху процедура заглавие по-долу за да я разгънете и да видите подробни данни. Процедурите по-долу се отнасят за Word 2007Excel 2007, PowerPoint 2007и Outlook 2007.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да завъртите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Плъзнете манипулатора за завъртане в посоката, в която искате да завъртите фигурата.
   Само картините и фигурите имат манипулатори за завъртане.
   Използване на менюто за управление на изрази в набор от изрази.

   Щракнете върху манипулатора за завъртане в горния край на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

   Забележка : За да ограничите завъртането до ъгли от 15 градуса, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

  • За да зададете точно завъртане, първо щракнете върху раздела Формат.

   Забележка : Ако не виждате раздела формат , се уверете, че сте избрали обекта.

  • В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон , щракнете върху Още опции за завъртане и след това в Размер под Завъртане въведете стойността, на която искате да завъртите картината в полето Завъртане.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да завъртите.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

  Забележка : Ако не виждате раздела формат , се уверете, че сте избрали обекта.

 3. В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  • За да завъртите обекта 90 градуса надясно, щракнете върху Завърти надясно на 90°.

  • За да завъртите обекта 90 градуса наляво, щракнете върху Завърти наляво на 90°.

Когато обръщате фигура, картина или друг обект, вие създавате инвертиран образ на фигурата, картината или обекта.

Съвет : Можете да създадете огледален образ на фигура, картина или обект, като им направите копие от него, а после го обърнете. Плъзнете копието дубликат на място, където то става огледален образ на първоначалната фигура, картина или обект.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да обърнете.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

  Забележка : Ако не виждате раздела формат , се уверете, че сте избрали обекта.

 3. В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  • За да обърнете обекта вертикално, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да обърнете обекта хоризонтално, щракнете върху Обърни хоризонтално.

   Забележки : 

   • За да завъртите на графика SmartArt, копирайте Графика SmartArt, поставете я като картина и я завъртете.

   • Ако опциите за завъртане не са налични, когато щракнете върху картината, която искате да завъртите или обърнете, щракнете с десния бутон върху всяка картина и в контекстното меню посочете Обтичане с текст, а след това щракнете върху Квадрат или всяка друга опция, различна от В текста.

Обръщане на текст

Вижте статията обратно текст или създаване на огледално изображение.

Обтичане на текст около нещо

Вижте помощната статия, наречена обтичане на текст около кръг или друга фигура.

Завърта таблица или Графика SmartArt

Копиране на таблица или Графика SmartArt, поставете я като картина и я завъртете.

Завъртане инструменти не са налични в Office Online

PowerPoint Online позволява ви да прелиствате изображение хоризонтално или вертикално. Освен това Office Online приложения нямат инструменти за завъртане. Ако имате настолната версия на Office, щракнете върху Отвори в [име на програма] във вашата настолна програма да отворите документа и да използвате инструментите на завъртане. Ако нямате настолната версия на Office, можете да опитате или закупите най-новата версия сега.

Вж. също

Обръщане на текст или създаване на огледално изображение

Обтичане на текст около кръг или друга фигура

Изрязване на картина

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини

Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×