Жизнен цикъл на шаблон на формуляр

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия е за проектанти на шаблони на формуляр, които искат по-високо ниво разбиране на процеса на проектиране на формуляр в Microsoft Office InfoPath. Той очертава различни фази на създаване и разполагане на шаблон на формуляр и предоставя връзки към допълнителна информация относно ключови задачи. Въпреки че можете да експериментирате и работите по начин, който ви удовлетворява, след това препоръчва процеса на проектиране може да ви помогне да спестите време и усилия в дългосрочен план.

В тази статия

Фаза 1: планиране на

Фаза 2: проектиране

Фаза 3: разполагане

Фаза 4: поддържане

Фаза 5: архивиране

Фаза 1: планиране на

Колко време да похарчите за планиране зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр, вашата роля във вашата организация и процесите и изисквания във вашата организация.

Ако вашият шаблон на формуляр ще се използва само от членовете на екипа ви незабавно, етапа на планиране може да бъде много неформални. Ако вашият шаблон на формуляр е по-сложни, етапа на планиране вероятно ще бъде по-формално и включени процес и може да се наложи да се консултирате с много участници. Например ако вашият шаблон на формуляр ще бъде една част от по-голяма, цялата фирма бизнес система, като например разходите отчет или enterprise планиране на ресурсите система, вероятно ще трябва да създадете официални планиране документи, като например функционалните спецификации.

И в двата случая, преди да започнете да проектирате вашия шаблон на формуляр, който трябва да имате предвид следното:

 • Потребителски цели    Какво трябва да постигнете с вашия шаблон на формуляр на потребителите? Какви сценарии трябва да поддържа? Как ще измерите успеха за постигане на целите на вашите потребители?

 • Съображения за съвместимост    Трябва ли вашият шаблон на формуляр да бъде достъпен за потребители извън вашата организация, сега или в бъдеще? Например искате ли вашия шаблон на формуляр да бъде наличен на външния уеб сайт на вашата организация за клиенти, които нямат InfoPath, инсталиран на своите компютри? Ако е така, можете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър вместо стандартен само за InfoPath шаблон на формуляр. Някои потребители във вашата организация трябва да могат да попълват вашия формуляр в InfoPath 2003? Ако е така, може да искате да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с назад. Искате потребителите да могат да попълват формуляри, докато те са извън офиса или в противен случай офлайн? Ако е така, можете да добавите функции във вашия шаблон на формуляр, който ще може да работи ефективно в офлайн режим.

 • Съществуващите потребителски формуляри    В момента използвате Microsoft Office Word документи или работни книги на Microsoft Office Excel за събиране на данни от потребителите? Ако е така, можете лесно да конвертирате тези файлове в шаблони за формуляри на InfoPath. Имате ли съществуващи шаблони на формуляри на InfoPath 2003? Ако е така, искате ли тези шаблони на формуляри, за да бъде обратна съвместимост или искате да ги надстроите до формат на Office InfoPath 2007 ?

 • Изисквания за интеграция    Какви други продукти или технологии ще вашия шаблон на формуляр, работят с Например може да се наложи да съхранявате данните във вашия шаблон на формуляр в база данни на Microsoft SQL Server или може да решите да базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на уеб услуга, така че да можете да подавате данни към база данни, която не се поддържа директно от InfoPath.

 • Изисквания за потребителския интерфейс    Трябва ли да се придържате към указания за марки? Какво искате вашия шаблон на формуляр да изглежда като? Какви типове контроли ще използвате и как ще ги организирате?

 • Изисквания за процес    Ще вашия шаблон на формуляр е част от по-голям бизнес процес, като например процеса на одобрение на отчет за разходите? Ако е така, какъв вид изгледи трябва, и как ще прилага правилата, които управляват как данните се премества в организацията и се обработва от различни хора и бизнес системи? Ще можете да се възползвате от функции на работен поток в други програми, например Microsoft Office SharePoint Server 2007? Шаблон за формуляр изисква управляем код или скрипт? Ако е така, ще можете да използвате вътрешни разработчици или ще бъде възложено работи това?

 • Изисквания за съхранение на данни    Какво искате да правите с данните в потребителските формуляри? Например ако потребителите трябва да могат да бързо да изпратите данни на формуляр и назад и не е нужно да използвате повторно данните, след което може да искате да използвате имейл съобщения за съхраняване на данни. Ако потребителите трябва да могат да имат достъп до и споделяне на данните на формуляра, след което може да искате да съхранявате колекции от свързани формуляри на InfoPath в библиотеки на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services. Ако потребителите трябва да имат достъп до данните на формуляра в други бизнес приложения или системи, например отчет на разходите или счетоводни приложения, след което може да искате да съхранявате данните в корпоративни бази данни. Това често се постига чрез свързване на шаблона на формуляр към уеб услуга, която служи за посредник между шаблона на формуляр и базата данни или бизнес система.

 • Изискванията за защита    Какви проблеми за сигурността и уязвимост сблъсквате? Трябва ли вашият шаблон на формуляр да се инсталира на компютрите на потребителите или вашите потребители достъп до него от мрежов ресурс? Искате ли потребителите цифрово да подписват своите формуляри или определени данни във формулярите? Ще можете да се свържете шаблона за формуляр директно към база данни или ще използвате файлове за връзка с данни в библиотеки за връзка с данни, които обикновено се управляват от администратор?

 • Изискванията за тестване    Какъв процес ще използвате, за да тествате облика и поведението на вашия шаблон на формуляр? Трябва ли да се създаде официална тест план?

 • Изисквания за разполагане    Как планирате да споделяте вашия шаблон на формуляр с други хора? Къде ще публикувате шаблона за формуляр? Ако планирате да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, искате ли да го публикувате в библиотека или като сайт тип съдържание? Как ще известявате потребителите за наличността на шаблона на формуляр? Какъв е вашият план за създаване на нови версии на шаблони за формуляри?

 • Изисквания за поддръжка    Искате ли да архивирате шаблони за формуляри, потребителски формуляри или и двете? Колко дълго трябва да запазите данните? Какъв вид на архивиране на данните и правилата за съхранение се изисква от вашата организация?

Най-горе на страницата

Фаза 2: проектиране

След като попълните етапа на планиране, можете да започнете процеса на проектиране. Препоръчително е да следвате реда на задачите, изброени по-долу, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Въпреки това можете да се отклоните от реда, ако е необходимо. Например може да предпочетете да дефинирате проверка на данни, условното форматиране и правила за контроли, когато добавяте тези контроли във вашия шаблон на формуляр, вместо да го направите по-късно в процеса на проектиране.

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

Стъпка 2: Създаване или задайте основния източник на данни

Стъпка 3: Дефиниране на оформление

Стъпка 4: Добавяне на контроли

Стъпка 5: Добавяне на връзки с данни

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други функции на бизнес логиката

Стъпка 7: Създаване на изгледи по избор

Стъпка 8: Разрешаване на поведение за подаване

Стъпка 9: Разрешаване на функции за защита

Стъпка 10: Проверка облик и поведение

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

Когато създавате вашия шаблон на формуляр, трябва да импортирате съществуващ формуляр, като например документ на Word или работна книга на Excel в InfoPath или Задайте настройките за съвместимост за шаблон на формуляр, така че получените формуляри могат да се попълват в InfoPath 2003 или в уеб браузър. Повечето от тези опции са налични в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр . Например ако искате да проектирате шаблон на формуляр, който може да бъде отворен и попълват в Microsoft Office InfoPath или браузър, можете да изберете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр .

Следващите ресурси предоставят допълнителна информация за процеса на създаване на шаблон за формуляр.

Щракнете върху

За

Въведение в InfoPath Forms Services

Научете повече за технологията на сървъра, който ви позволява да създадете шаблон за формуляр, който може да бъде отворен и попълват в браузър.

Въведение в шаблоните на формуляр, съвместим с браузър

Научете за шаблоните на формуляр, съвместим с браузър, които могат да бъдат отворени или попълват в InfoPath, в браузър или на мобилно устройство. Шаблон за формуляр, съвместим с браузър могат да бъдат разрешени за използване в браузър, когато се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, от вас или от администратор на групата за сървъра.

Задаване на настройките за съвместимост за шаблон на формуляр

Избор на настройка за съвместимост за шаблон на формуляр или промените съществуващи настройката за съвместимост. Тази настройка определя кои функции на InfoPath и контролите са достъпни за вас, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Например ако изберете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър в прозореца на задачите проектиране на шаблон на формуляр , InfoPath скрива или забранява контролите и функциите, които не работят в шаблони за формуляри за браузър.

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Създаване на шаблон на формуляр от съществуваща работна книга на Microsoft Office Excel.

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Създаване на шаблон на формуляр от съществуващ документ на Microsoft Office Word.

Стъпка 2: Създаване или задайте основния източник на данни

Всички шаблони на формуляри се базират на източник на данни, която съхранява данните, събрани във формуляр. Този източник на данни може да бъде корпоративна база данни, уеб услуга или съществуващ XML файл, който се използва във вашата организация да стандартизира данни, например XML схема (.xsd) файл. Ако нямате съществуващ източник на данни, можете да създадете такъв вместо вас, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр на InfoPath.

Можете да видите представяне на източника на данни за вашия шаблон на формуляр в прозореца на задачите Източник на данни :

Част от прозореца на задачите 'Източник на данни'

Когато създавате вашия шаблон на формуляр за първи път, трябва да решите кой от следните подходи да използвате:

 • Нека InfoPath създава източника на данни    Ако създавате празен шаблон на формуляр, InfoPath създава източника на данни вместо вас, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр. Това може да бъде полезно, когато проектирате шаблон на формуляр, който ще се използва неофициално от членове на малък екип, когато нямате достъп до съществуващ източник на данни във вашата организация или когато не е нужно да съхранявате данните, които събирате, извън формуляра. Това може да бъде полезно, когато споделяте формуляри в библиотека на SharePoint или в Microsoft Office Outlook 2007 имейл съобщение и искате да покажете информация от формуляра в колони в библиотеката или в папка с Формуляри на InfoPath вместо да я съхранявате в база данни или друг външно местоположение.

 • Използване на съществуващ източник на данни    Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ източник на данни, като например база данни или уеб услуга, InfoPath създава основния връзка с данни към този източник на данни. Може да има само една основна връзка към данни в шаблон на формуляр. По-късно в процеса на проектиране можете да създадете връзки с данни за вторичните източници на данни да попълвате списъчни полета с външни данни или подаване на данни на формуляр към повече от един източник на данни. За повече информация относно вторичните източници на данни, вижте "стъпка 5: Добавяне на връзки с данни" по-надолу в тази статия.

Следните ресурси предоставят допълнителни подробни данни, които могат да ви помогнат да определите какъв тип източник на данни, за да използвате, и когато трябва да добавите допълнителни връзки с данни към вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За

Въведение в източниците на данни

Научете за InfoPath могат да работят с източници на данни, и как те са представени в прозореца на задачите Източник на данни .

Въведение в източниците на данни

Научете повече за връзки с данни, които са динамични връзки между формуляр и източник на данни, който съхранява или предоставя данни за този формуляр.

Проектиране на шаблон на формуляр чрез използване на настройки в библиотека за връзка с данни

Базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на често срещани връзка към файл с данни, която се съхранява в библиотека за връзка с данни в сайт на Office SharePoint Server 2007 . Този файл съхранява информация за връзка с източник на данни, например база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Стъпка 3: Дефиниране на оформление

Повечето шаблони на формуляр включват поне една таблица на оформлението, която представлява рамка за организиране и подреждане на формуляр за съдържание, включително контроли, секции на формуляр, емблеми и други видове изображения.

Можете да намерите готови оформление на таблици в прозореца на задачите за оформление :

Част от прозореца на задачите 'Оформление'

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробности за визуален дизайн опции за вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За

Въведение в оформлението на шаблон на формуляр

Научете за таблици на оформлението, които ви помагат да подравнявате елементи в шаблон на формуляр, както и за контроли, които се използват за целите на оформлението.

Прилагане на цветова схема

Научете как да прилагате автоматично еднакви цветове за определени елементи във вашия шаблон на формуляр.

Вмъкване и позициониране на картина

Научете как да вмъкнете картина, например корпоративна емблема или заглавка в шаблон на формуляр.

Стъпка 4: Добавяне на контроли

Контроли позволяват на потребителите да въведете и изберете данните в шаблона за формуляр. Те могат да бъдат използвани за показване на данни от съществуващи източници на данни, като бази данни или уеб услуги. След като създадете оформлението на вашия шаблон на формуляр, можете да вмъкнете всяка контрола, която се нуждаете, във вашия шаблон на формуляр. Прозорецът на задачите контроли осигурява достъп до всички контроли, които са налични в InfoPath, включително всички потребителски контроли, които са били добавени към прозореца на задачите, като например ActiveX контроли или части за шаблон.

Част от прозореца на задачите ''Контроли''

Можете да добавите контрола във вашия шаблон на формуляр, или като щракнете върху името му в списъка Вмъкване на контроли , или като го плъзнете от прозореца на задачите в работната област на шаблона за формуляр. В зависимост от типа на контролата, която добавяте във вашия шаблон на формуляр, потребителите попълват формуляри ще можете да въведете текст в текстови полета, преглед на данни в повтарящи се контроли, да избират от бутони за избор и квадратчета за отметка избират елементи от списъци и щракнете върху командата " бутони, за да изпълнява команди. Данните, които потребителите въвеждат в контрола, се съхранява в източника на данни на формуляра.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробности за използването на контроли в InfoPath.

Щракнете върху

За

Въведение в контролите

Научете за различните типове контроли, които са налични в InfoPath.

Проектиране на част на шаблон за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри

Научете как да вмъквате и актуализирате части за шаблон. Части на шаблон могат да ви помогнат да постигнете последователен дизайн за колекция от шаблони за формуляри. Например можете да създадете части за шаблон за секции за подпис. Освен да използвате повторно контроли и оформление, можете да използвате повторно правила за условно форматиране и проверка на данни.

Стъпка 5: Добавяне на връзки с данни

Всички шаблони на формуляри са първичните данни източник, който е посочен като основния източник на данни. Ако проектирате шаблон за формуляр, базиран на външен източник на данни, като например база данни или уеб услуга, InfoPath създава основния източник на данни въз основа на този външен източник на данни. Като алтернатива Ако проектирате празен шаблон на формуляр, InfoPath създава основния източник на данни вместо вас докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр.

Когато проектирате вашия шаблон на формуляр, можете също да добавите връзки към данни към един или повече вторични източници на данни. Вторичен източник на данни е XML файл с данни, база данни или уеб услуга, която се използва от формуляр за елементите в списъчно поле или за действия със скрипт. Това ви позволява да попълвате списъчни полета и други контроли с данни, които са външни за шаблона за формуляр, като например данните, които се намират в база данни на SQL Server или списък на SharePoint. Можете също да добавите връзки към данни за вторичните източници на данни, когато потребителите трябва да подаване на данни към повече от един външен източник на данни.

Следващите ресурси предоставят допълнителна информация за вторичните връзки към данни и какви са използвани за в InfoPath.

Щракнете върху

За

Въведение в източниците на данни

Научете какво представлява връзка към данни и как едно използвате за извличане и подаване на данни от база данни, уеб услуга или друг източник на данни. Например ако екипът проекти са изброени в сайт на SharePoint, можете да създадете връзка към данни към този списък, така че имената на проект се появяват в контрола списъчно поле във формуляра.

Добавяне на връзка с данни към SharePoint библиотека с документи или списък

Добавяне на вторична връзка с данни към вашия шаблон на формуляр, който може да прави заявки на данни от библиотека или списък, или подаване на данни в библиотека на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services.

Добавяне на връзка към данни към база данни на Microsoft SQL Server

Добавяне на вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който запитвания база данни на SQL Server.

Добавяне на връзка към данни към уеб услуга

Добавяне на вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който може да прави заявки или подаване на данни към уеб услуга.

Добавяне на връзка към данни с помощта на настройки в библиотека за връзка

Добавяне на вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр с помощта на файл за връзка с данни, съхранени в библиотека за връзка с данни в сайт на Office SharePoint Server 2007 . Този файл съхранява информация за връзка с източник на данни, например база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Използвайте стойности от уеб услуга, за да попълните списъчното поле, падащото списъчно поле или разгъващ се списък

Попълните списъчно поле, падащото списъчно поле или разгъващ се списък с данни от вторична връзка към данни към уеб услуга.

Използвайте стойности от база данни на SQL Server, за да попълните списъчното поле, падащото списъчно поле или разгъващ се списък

Попълните списъчно поле, падащото списъчно поле или разгъващ се списък с данни от връзка с данни на заявка към база данни на Microsoft SQL Server.

Конфигуриране на вторична връзка към данни за използване офлайн

Конфигуриране на вашия шаблон на формуляр, така че формуляри, базирани на шаблона за формуляр ще кеш данни от вторична връзка с данни, когато потребителите попълват формуляра. Това е полезно, когато потребителите нямат връзка с мрежата или когато външния източник на данни за формуляра е недостъпен. В тези сценарии InfoPath показва кешираните данни във формуляр и формулярът продължава да работи по очаквания начин за потребителя.

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други функции на бизнес логиката

Важно е да намаляване на разходите и повишаване на ефективността във фирмата ви, когато е възможно. Можете да използвате функции на бизнес логиката във вашия шаблон на формуляр, за да се предотврати грешки скъпо въвеждане на данни и да автоматизирате действия във формуляра на потребителя. Когато използвате функции на InfoPath като проверка на данни, условно форматиранеи правила, можете да дефинирате условията и действията, които автоматично задачи, които се базират на събития, като отваряне или затваряне на формуляр, или на стойности, които са въведени във вашия формуляр шаблон.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробности, които илюстрират обхвата на функциите на бизнес логиката в InfoPath.

Щракнете върху

За

Добавяне, промяна или премахване на проверка на данни

Автоматично откриване на грешки, докато потребителят попълва формуляр. Чрез добавяне на проверка на данни за контроли във вашия шаблон на формуляр, който може да сте сигурни, че данните, които събирате са точни и съгласувани и че да отговаря на всички стандарти, които вече са в използвате във вашата фирма.

Прилагане на условно форматиране в шаблон на формуляр

Скриване или прилагане на форматиране за контрола на базата на условия, които се появяват във формуляра. Можете да използвате условно форматиране за автоматично прилагане на получер, подчертаване, курсив, зачеркнат, цвят на шрифта и цвета на фона на контролите. Можете да също да използвате условно форматиране, за да определите дали дадена контрола се вижда във формуляр, когато потребителите попълват го, дали контролата е забранена или дали да разрешите на потребителите да добавите или премахнете определени контроли, например секции по избор.

Добавяне на правило

Добавяне на правила, които показва диалогов прозорец, задаване на стойност на поле, заявка или подаване на връзка с данни, превключване на изгледи, или отваряне или затваряне на формуляр в отговор на определени събития и условия, които се появяват във формуляра.

Добавяне на формула към контрола

Добавяне на формули, изчисляване на данни, показват определени дати и часове в контрола или показват стойности, които потребителите въвеждат в една контрола от друга контрола.

Преглед на бизнес логиката в шаблон на формуляр

Използвайте диалоговия прозорец Логическа проверка , за да прегледате всички настройки за проверка на данни, изчисляеми стойности по подразбиране, правила и програмни функции, свързани с вашия шаблон на формуляр. Това ви помага да избегнете времеемко процеса на отваряне на всяка контрола поотделно, за да прегледате тези настройки.

Функции на бизнес логиката в InfoPath са всичко, което ви трябва за повечето шаблони на формуляри. Въпреки това ако вашият шаблон на формуляр изисква допълнителни функции, които не са налични в InfoPath, можете да използвате код, за да създадете потребителски функции. Ако искате да напишете скрипт, можете да използвате Microsoft Script Editor (MSE), за да създавате, редактирате и отстраняване на грешки в Microsoft JScript или код на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Ако искате да напишете управляем код, можете да използвате Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), за да създавате, редактирате и отстраняване на грешки в кода на Visual Basic или Visual C#. Освен това ако имате Microsoft Visual Studio 2005, можете да интегрирате функциите за режим на проектиране на InfoPath в средата за разработване на Visual Studio 2005 като изтеглите и инсталирате Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system на вашия компютър. Можете след това да отворите Visual Studio 2005, да създадете проект на шаблон за формуляр на InfoPath и да Използвайте функции за режим на проектиране, за да проектирате вашия шаблон на формуляр. За информация за изтегляне на Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 systemвижте портала за разработчици на InfoPath в уеб сайта на Microsoft Developer Network (MSDN).

Стъпка 7: Създаване на изгледи по избор

Всеки шаблон на формуляр на InfoPath има изглед по подразбиране, който показва, когато потребителите първо отворете формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

Можете да използвате прозореца на задачите изгледи , за да проектирате допълнителни изгледи на вашия шаблон на формуляр:

Част от прозореца на задачите ''Изгледи''

Когато проектирате нов изглед, обикновено повтаряте процеса на оформление на формуляра, добавяте контроли в него и добавяне на проверка на данни или други функции.

Чрез създаване на различни изгледи на шаблона за формуляр, който позволява на потребителите да видите данните във формуляра по различни начини. Това ви позволява да се налага да проектирате няколко шаблони за формуляри за един и същ бизнес процес. Например в шаблон на формуляр, който се използва за обработка на застрахователни искове, можете да създадете един изглед за собственици на полици, втори изглед за служители и трети изглед за застрахователни регулиране. Всеки от тези изгледи се персонализира да удовлетворява типа потребител, който въвежда информация в него. Можете също да проектирате потребителски изгледи за печат, които се използват само за целите на отпечатването на формуляра.

Изгледите трябва да бъде прост и относително очевидно. Въпреки това ако искате да дадете специални инструкции на вашите потребители, може да се наложи да създадете помощ във вашия изглед. Например можете да създадете специален помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и след това добавяне на бутон към изгледа по подразбиране, които потребителите могат да щракнат, за да получите достъп до помощния изглед.

Следващите ресурси предоставят допълнителна информация за изгледите.

Щракнете върху

За

Добавяне или изтриване на изглед

Научете как да добавяте, управлявате и изтривате изгледи.

Създаване на изглед само за InfoPath на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Научете как да създадете два изгледа на шаблон за формуляр, съвместим с браузър за два типа на потребителите. Един изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона за формуляр в уеб браузър. Други изглед ще се използва изключително от потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. Този изглед само за InfoPath няма да бъде показана в уеб браузър. Следователно можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, които не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър, като например потребителски роли или контроли образец/детайл.

Проектиране на изглед, оптимизиран за печат

Научете как да проектирате изглед за печат за вашия шаблон на формуляр и други техники за създаване на шаблони за формуляри за отпечатване.

Добавяне на потребителски помощен текст в шаблон на формуляр

Научете как да проектирате помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и други техники за показване на персонализиран пояснителен текст на потребителите.

Стъпка 8: Разрешаване на поведение за подаване

Когато проектирате шаблони за формуляри за събиране на данни като част от по-голям бизнес процес, тези данни обикновено не остават във формулярите, които потребителите попълват. Вместо това, данните на формуляра се премества от формуляра към следващия етап в процеса на бизнес – обикновено към външен източник на данни като база данни или уеб услуга. Например служител може да използвате InfoPath, за да попълните формуляр за отчет на разходите и след това да подаде този формуляр към уеб услуга, където може да се обработват формуляра.

Задаване на мястото, където искате данните във вашия шаблон на формуляр да се представят да увеличите точността и ефикасността на вашите бизнес процеси, защото той ви позволява да имате повече контрол над тези процеси. Преди потребителите могат да подават своите данни от формуляра, InfoPath гарантира, че данните във формулярите е валиден и позволява на потребителите да коригират всички невалидни данни. Тази функция може да сте сигурни, че само валидни данни се изпраща до външния източник на данни.

Следните ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че формуляр данните се подават към местоположение по ваш избор.

Щракнете върху

За

Въведение в подаването на данни на формуляр

Прочетете за изпращане на данни на формуляр към конкретно местоположение, като например база данни или уеб услуга.

Подаване на данни на формуляр към няколко местоположения

Проектиране на вторични връзки към данни и правила, които подавате данни на формуляр към няколко местоположения, когато потребителите щракнат върху бутона подаване във формуляра.

Стъпка 9: Разрешаване на функции за защита

Трябва да използвате съществуващите правила за защита на вашата организация като основа за всеки избор, който правите за защитата на вашите шаблони на формуляри и техните свързани формуляри.

Ако създавате шаблони на формуляри, съвместими с браузър, имайте предвид, че редица фактори влияят сигурността на информацията, съхранена на сървъри, работещи InfoPath Forms Services. Някои се контролират от вас и други хора се управляват от вашия администратор, който е човекът, който настройва и управлява потребителски акаунти, присвоява разрешения и помага на потребителите с проблеми в мрежата или сървъра достъп. Може да се наложи да координирате с администратора, за да зададете подходящите опции за вашия шаблон на формуляр.

Следните ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр със защита предвид.

Щракнете върху

За

Съображения за защитата за шаблони на формуляри и формуляри

Прочетете за някои добри практики за защита на шаблони на формуляри и формуляри и съображения за защитата на сървъра.

Нивата на защита на формулярите на InfoPath

Научете повече за нивата на три различни защита за формуляри: ограничено, домейн и пълно доверие. Нивата на защита определят дали формулярът има достъп до данни в други домейни или достъп до файлове и настройки на компютъра на потребителя.

Задаване на необходимото ниво на защита за шаблон на формуляр

Игнориране на защита по подразбиране, която InfoPath автоматично избира въз основа на функциите на вашия шаблон на формуляр.

Въведение в цифровите подписи

Научете повече за цифровите подписи в InfoPath и съображенията за използването им в шаблони за формуляри за браузър. Подписването на формуляр помага за удостоверяването на потребителя като лицето, което е попълнена формуляра и помага да се гарантира, че съдържанието на формуляра не са променени.

Стъпка 10: Проверка облик и поведение

Вашият план за проверка зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр и от съществуващите правила във вашата организация за разполагане на шаблони за формуляри. Вашият план за проверка може да бъде прост като визуализация на шаблона за формуляр, за да проверите поведението и облика на формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. При разполагане на шаблон на формуляр по-голям мащаб, по-официална проверка може да се наложи. Например може да искате да проведете проверка на използваемостта или да планирате пилотно разполагания с примери от потребители.

Най-основната проверка обикновена включва визуализиране на шаблона на формуляр в прозореца за визуализация в InfoPath. Прозорецът за визуализация ви позволява да видите вашия формуляр, както то ще се покаже на потребителите, въведете данни в контролите, за да проверите тяхната функционалност. Това ви позволява да проверите подравняването и форматирането на контролите. Можете също да тествате функционалността на контролите във вашия формуляр. Например можете да въведете данни в контролите, за да се уверите, че проверката на данни, формулите, правилата и връзките за данни работят, както сте очаквали. В прозореца за визуализация трябва да сте сигурни, че вашият шаблон на формуляр е печатни и редакционни несъответствия и проверете дали изглежда добре от визуална гледна точка.

Съвет: Можете също да използвате прозореца за визуализация за прости, итеративно тестване на контроли и поведение на формуляра по време на проектирането на вашия шаблон на формуляр.

Можете да правите голяма част от проверката сами, преди да публикувате и разпространите вашия шаблон на формуляр, трябва да го тествате с потребители да се уверите, че отговаря на очакванията им. В идеалния случай ще публикувате шаблон пилотно и да я разпространите до малка извадка от потребителите. По този начин можете да получите обратна връзка от реални потребители за цялостната използваемост на вашия шаблон на формуляр. След това можете да направите необходимите промени, преди да публикувате шаблона на формуляр към по-широка аудитория.

Следващите ресурси обясняват как да използвате прозореца на задачите Проверка на проект , за да тествате вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За

Въведение в прозореца на задачите Проверка на проект

Научете за прозореца на задачите Проверка на проект , и как можете да го използвате за проверка на функционалността на вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Фаза 3: разполагане

Процесът на разполагане на шаблон на формуляр включва публикуване на шаблона на формуляр, разрешаване за използване в уеб (за само шаблони за формуляри, съвместими с браузър) и уведомяване на потребителите за наличността на шаблона на формуляр. Ако планирате да инсталирате вашия шаблон на формуляр на компютрите на потребителите, процесът на публикуване може да включва създаването на специален файл за инсталиране. Можете да публикувате шаблони за формуляри в много места, включително имейл списъци за разпространение и сървъри, работещи InfoPath Forms Services или Windows SharePoint Services.

Ако възнамерявате да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, който трябва да разрешите за браузър шаблона на формуляр, освен да го публикувате. В много случаи можете да изпълнявате тази стъпка по време на процеса на публикуване, като поставите отметка в квадратчето в съветника за публикуване. Въпреки това ако вашият шаблон на формуляр включва определени функции като управляем код, няма да можете да разрешите за браузър шаблона на формуляр за себе си. Вместо това трябва да запишете шаблона за формуляр в споделено местоположение и след това да знаете, че той е достъпен за преглед на администратор на сървърната група. Администраторът на сървърна група могат да се уверете, че шаблона за формуляр е безплатна от грешки и предупреждения, да го качите на местоположение на сървърната група в уеб и след това да я активирате в колекция от сайтове на сървъра.

Следните ресурси описват процеса на публикуване и какво включва.

Щракнете върху

За

Въведение в публикуването на шаблон на формуляр

Определяне как и къде да публикувате вашия шаблон на формуляр.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services

Публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, който може да се попълва в InfoPath или в уеб. Като прочетете тази статия, можете също да определите дали можете да разрешите за браузър шаблон за формуляр, или дали имате нужда от администратор на сървърната група да изпълни тази стъпка вместо вас.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Публикуване на шаблон на формуляр в библиотека, която е местоположение на сайт на SharePoint, където се управлява колекция от файлове. Можете също да публикувате шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт, който позволява ви да зададете няколко шаблони на формуляри в една библиотека или да присвоите шаблона на формуляр към няколко библиотеки в колекция от сайтове.

Публикуване на шаблон на формуляр в списък на получателите на имейл съобщения

Разпространение на шаблона на формуляр в имейл съобщение до вашите потребители. Съветникът за публикуване създава имейл съобщение, което включва копие на шаблона за формуляр и формуляра, който се базира на шаблона за формуляр. Когато потребителите отворят имейл съобщението, те могат да попълват формуляра направо в тялото на имейл съобщението.

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Използвайте съветника за публикуване да създадете файлове за инсталиране, така че да можете да инсталирате напълно надеждни шаблони на формуляр на компютрите на потребителите. Един формуляр може да се стартира с пълно доверие, само ако му съответния шаблон на формуляр е цифрово подписан с надежден главен сертификат или ако шаблонът на формуляра е инсталиран на компютъра на потребителя с помощта на програмата за инсталиране като Microsoft Windows Installer (.msi файл).

Най-горе на страницата

Фаза 4: поддържане

Поддържане на шаблон на формуляр включва актуализиране на шаблона за формуляр, когато е необходимо и създаване на нови версии. Също добра идея е периодично да събирате обратна информация от потребителите за използваемостта на вашия проект. Шаблон за формуляр все още отговаря ли техните нужди, или са променени в тези нужди?

Когато публикувате шаблон на формуляр, който сте променили, InfoPath може да актуализира шаблона за формуляр (.xsn файл) и всички съществуващи формуляри (.xml файлове), базирани на този шаблон за формуляр. Когато потребителите отворят съществуващ формуляр, те автоматично ще изтеглят най-новото копие на шаблона на формуляр, и да отговарят на тази версия се актуализират своите данни от формуляра. По подразбиране InfoPath автоматично замества по-старата версия на шаблона на формуляр с най-новата версия. Можете да изберете предпочитания от вас метод за актуализация за актуализиране на съществуващи потребителски формуляри.

Ако сте администратор на групата за сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи трябва да качите нова версия на шаблон за формуляр, одобрен от администратор, можете да определите как ще бъде предприето, преход между съществуващи и надстроена версия. Например можете да изберете да заместите шаблона за формуляр с по-нова версия, без да причиняват загуба на данни за потребители, които в момента попълват вашия формуляр в браузър. Като алтернатива ако имате завладяващи причина, като например коригиране на защитата, можете да изберете незабавно да замените шаблона за формуляр.

Ако трябва да актуализирате съществуваща част за шаблон, можете да го отворите, направете необходимите промени, запишете частта за шаблон и след това я разпространявате до проектантите на формуляри. След като проектантите на формуляри добавят най-новата версия на частта за шаблон в прозореца на задачите контроли , те могат да го използват в своите шаблони на формуляри. Ако отворят шаблон на формуляр, който съдържа по-стара версия на частта за шаблон, InfoPath ще им напомни да актуализират частта за шаблон с най-новата версия.

Следните ресурси описват по-подробно как да модифицирате и актуализирате шаблони на формуляри и части за шаблон.

Щракнете върху

За

Въведение в актуализирането на съществуващи шаблони на формуляри

Разберете как InfoPath актуализира шаблон на формуляр и всички съответни потребителски формуляри. Прочетете за съображения за актуализиране на шаблони за формуляри за браузър, както и за техники за избягване на загуба на данни в съществуващи потребителски формуляри.

Модифициране на публикуван шаблон на формуляр

Научете как да направите промени в публикуван шаблон на формуляр, модифицирате работно копие на шаблона на формуляр и след това повторно публикуване работни копие на първоначалното местоположение за публикуване.

Преместване на публикуван шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

Преместите ефикасно шаблон на формуляр и всички съществуващи формуляри от една библиотека в друг. Например след разполагането на вашия шаблон на формуляр да се наложи да преместите вашия шаблон на формуляр на сървър с повече капацитет, така че повече потребители да попълват формуляри по едно и също време.

Промяна или премахване на връзка към данни

Промяна или премахване на връзки с данни от вашия шаблон на формуляр. Може да се наложи да направите това, ако външните източници на данни за вашия шаблон на формуляр за промяна.

Добавяне, премахване или актуализиране на ресурсните файлове в шаблон на формуляр

Управление на файлове, които са добавени в шаблон на формуляр за поддръжка на функционалността на свързаните с него формуляри. Например може да се наложи да добавите HTML файл, който се използва за показване на информация в потребителски прозорец на задачите или модифицирате XML файл, който се използва за показване на елементи в списък.

Промяна на съществуваща част за шаблон

Модифициране на структурата на съществуваща част за шаблон.

Най-горе на страницата

Фаза 5: архивиране

Организациите често архивират шаблони на формуляри и формуляри като Последната стъпка в жизнения цикъл на проектиране на формуляр. Ако вече не се нуждаете от определен шаблон на формуляр, може да искате да го махнете от употреба и да запазите цифрово копие на шаблона за формуляр за вашите записи. Освен това може да искате да запазите данните, събрани във формуляри, базирани на този шаблон за формуляр.

Много организации следват строги указания по отношение на дългосрочни съхранение и запазване на данните в архиви. Например организация може да се наложи да записва клиент транзакция на файл за определен брой години. Указанията за архивиране във вашата организация могат да бъдат управлявани от вътрешни политики, съответствието с нормативните изисквания или и двете. Като част от процеса на планиране които трябва да разберете какво е вашето правило.

Архивиране на шаблона за формуляр

Ако сте администратор на групата за сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да премахнете шаблони за формуляри за браузър, когато те не е актуално. Например може да искате да премахнете шаблон на формуляр за проучване, когато проучването е завършило. Да пазите библиотеките текущи и подредени, уверете се, че се премахват, шаблони за формуляри, които вече не се използват и че имате правила на място за проверка и надстройване на съществуващи шаблони на формуляри.

Ако планирате да се откаже шаблон за формуляр, разрешен за браузър, който все още се използва, трябва да планирате или да извършвате постепенно надстройка или постепенно изключвам шаблона за формуляр да се попречи на текущите сесии да бъдат прекратени, което може да доведе до загуба на данни и внезапно прекъсване за потребителите, попълване на формуляр.

Също така е добра идея да архивирате файла източник за шаблона за формуляр (.xsn файл) в програма за управление на версиите или друг тип решение за управление на файлове, които вашата организация използва. Това помага да се гарантира, че вие и вашата организация имате запис на шаблона за формуляр, който можете да използвате, когато работите с архивни копия на формуляри и данни на формуляр, и в случай че искате да възстановите или актуализирате шаблона на формуляр.

Архивиране на формуляри и данни на формуляр

Ако вашата организация използва Office SharePoint Server 2007, можете да архивирате завършени, базирани на сървър формуляри (.xml файлове), като ги конвертирате в уеб страници. Архивирани формуляра могат да бъдат съхранявани в същата библиотека, където се намира първоначалният формуляр или може да бъде преместен на друго място съгласно указанията във вашата организация.

Забележка: Когато конвертирате формуляр в уеб страница, получения файл може да е малко по-различен от оригиналния файл. Трябва да проверите резултатите от конвертирането, за да сте сигурни, че тя служи на нуждите ви. Например ако връзка към данни към вторичен източник на данни е бил използван за попълване на списъчно поле във формуляра, няма да видите всички стойности на списъчното поле в архивирания формуляр. Вместо това ще видите само стойността, която потребителят зададен, когато те попълват формуляра.

В InfoPath можете да архивирате формуляр, като го отворите и да го експортирате в един от следните формати:

 • Формат за преносими документи (PDF)    PDF е фиксирано оформление електронен файлов формат, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. PDF форматът гарантира, че когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава същото форматиране, което имате предвид и че данните във файла не може да бъде лесно копирани или променени.

 • Формат XPS (XPS)    XPS е електронен файлов формат, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. XPS форматът гарантира, че когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което очаквате и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Можете също да експортирате попълнен формуляр като уеб страница, във формат на еднофайлова уеб страница (MHTML). Този тип файл позволява на хората да виждат (но не променят) съдържанието на формуляра в браузър.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×