Експортиране на XML данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като сте импортирани XML данни, нанесли сте данните към клетки в работния лист, и сте направили промени в данните, често искате да експортирате или запишете данните в XML файл.

Важно: При създаването на XML карти и експортиране на данни в Excel с XML файлове с данни, има ограничение за броя на редовете, които могат да се експортират. Експортиране на XML от Excel ще запишете максимум 65 536 реда. Ако файлът има повече от 65 536 реда, Excel ще експортира първите редове (#ROWS mod 65537). Например ако работният лист има 70 000 редове, Excel ще експортира 70000 mod 65537 = 4464 редове. Нашата препоръка е да 1) използвайте xlsx вместо това или (2) запишете файла като XML електронна таблица 2003 (.xml), които ще се загубят съпоставянията, или 3) изтриване на всички редове след ред 65 536 и след това отново експортиране, която ще запази съпоставянията, но да загубите данните в края на файла.

Ето как да експортирате XML данни от вашия работен лист:

 1. Щракнете върху разработчик > експортиране.

  Ако не виждате раздела Разработчик, вижте Показване на раздела "Разработчик".

 2. Ако се покаже малък диалогов прозорец Експортиране на XML , щракнете върху XML картата, която искате да използвате и щракнете върху OK.

  Този диалогов прозорец се появява само ако не е избрана XML таблица и ако работната книга съдържа повече от една XML карта.

 3. В големия диалогов прозорец Експортиране на XML, в полето Име на файл въведете име за XML файла с данни.

 4. Щракнете върху Експортиране.

  Забележка: Ако работният лист има заглавия или етикети, които са различни от имената на XML елементите в XML картата, Excel ще използва имената на XML елементите, когато експортирате или записвате XML данните от работния лист.

Ето как да експортирате XML данни от вашия работен лист, ако работите с повече от 65 536 реда:

 1. Извадете 65 537 от общия брой редове във вашия файл. Това ще направи брой редове x.

 2. Изтрийте x реда от началото на работния лист на Excel.

 3. Експортирайте работния лист като XML файл с данни.

 4. Затворете и отворете отново работния лист на Excel.

 5. Изтрийте всичко след общата сума x и експортирайте като XML файл с данни.

  Тази процедура ще ви даде остатъкът от редовете. AT, че точка ще имате две експортиране на XML файлове и комбинирани те ще сумира си първоначалния работен лист.

Записване на XML данни в нанесени клетки в XML файл с данни

За обратна съвместимост с по-стара XML функционалност, може да поискате да запишете файла в XML файл с данни (.xml), вместо да използвате командата Експортиране.

 1. Натиснете CTRL+S, за да запишете файла си.

  Тази стъпка гарантира, че всички промени, които сте направили във вашата работна книга, няма да бъдат загубени, когато работната книга се запише като XML файл с данни.

 2. В Excel 2010 и 2013, щракнете върху файл > Запиши катои изберете местоположението, където искате да запишете файла.

  В Excel 2007 щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши катои след това щракнете върху Други формати.

 3. В полето име на файл въведете име за XML файла с данни.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху XML даннии щракнете върху Запиши.

 5. Ако получите съобщение, гласящо, че записването на файла като XML данни може да доведе до загуба на функции, щракнете върху продължи.

 6. Ако се покаже малък диалогов прозорец Експортиране на XML , щракнете върху XML картата, която искате да използвате и щракнете върху OK.

  Този диалогов прозорец се появява само ако не е избрана XML таблица и работната книга съдържа повече от една XML карта.

 7. В големи Експортиране на XML диалоговия прозорец, в полето име на файл въведете име за XML файла с данни.

 8. Щракнете върху Експортиране.

Забележка: Ако работният лист има заглавия или етикети, които са различни от имената на XML елементите в XML картата, Excel ще използва имената на XML елементите, когато експортирате или записвате XML данните от работния лист.

Често срещани проблеми с експортирането на XML данни

Когато експортирате XML данни, можете да получите съобщения като тези по-долу.

XML картата може да бъде експортирана, но някои задължителни елементи не са нанесени

Може да има много причини за това съобщение:

 • XML картата, която е свързана с тази XML таблица има един или повече задължителни елементи, които не са нанесени в XML таблица.

  Йерархичният списък с елементи в прозореца на задачите "XML източник" показва задължителните елементи, като поставя червена звездичка в горния десен ъгъл на иконата отляво на всеки елемент. За да нанесете задължителен елемент, плъзнете го в местоположението в работния лист, където искате да се показва.

 • Елементът е рекурсивна структура.

  Често срещан пример за рекурсивна структура е йерархията на служителите и ръководителите, в която едни и същи XML елементи се намират на няколко нива. Въпреки че може да сте нанесли всички елементи в прозореца на задачите "XML източник", Excel не поддържа рекурсивни структури, които са на дълбочина повече от едно ниво, и следователно не може да се нанесат всички елементи.

 • XML таблицата съдържа смесено съдържание.

  Смесено съдържание възниква, когато даден елемент има дъщерен елемент и прост текст извън даден дъщерен елемент. Често срещан случай е когато етикети за форматиране (например етикети за получер шрифт) се използват за коригиране на данни в рамките на елемент. Въпреки че може да се покаже дъщерен елемент (ако Excel го поддържа), съдържанието на текста ще бъде загубено, когато данните се импортират, няма да е налично, когато данните се експортират, и следователно не може да се върне обратно.

XML картите в работната книга не може да се експортират

XML карта не може да бъде експортирана, ако връзката нанесен елемент с другите елементи не могат да бъдат запазени. Тази връзка не може да се запази поради следните причини:

 • Дефиницията на схемата на нанесен елемент се съдържа в поредица със следните атрибути:

  • Атрибутът maxoccurs не е равен на 1.

  • В поредицата има повече от един дефиниран пряк наследник или има друг създател като пряк наследник.

 • Неповтарящи се елементи от същото ниво с един и съща повтарящ се родителски елемент се нанасят в различни XML таблици.

 • Няколко повтарящи се елемента се нанасят в една и съща XML таблица, а повторението не е дефинирано от елемент предшественик.

 • Дъщерни елементи от различни родители се нанасят в една и съща XML таблица.

Освен това XML картата не може да бъде експортирана, ако има една от следните конструкции на XML схема:

 • Списък на списъците    В един списък с елементи има втори списък с елементи.

 • Денормализирани данни    В една XML таблица има елемент, който е дефиниран в схемата да се появява веднъж (атрибутът maxoccurs е зададен на 1). Когато добавите такъв елемент в XML таблица, Excel запълва колоната на таблицата с множество екземпляри на елемента.

 • Избор    Нанесен елемент е част от конструкция на схема <избор>.

Excel не може да запише работната книга, тъй като няма нанесени диапазони

Excel не може да запишете работната книга във файл с XML данни, освен ако създадете един или повече нанесени диапазони.

Ако сте добавили XML карта към вашата работна книга, изпълнете тези стъпки, за да нанасяте XML елементи в работния лист:

 1. Щракнете върху Разработчик > Източник.

  XML команди в раздела "Разработчик"

  Ако не виждате раздела Разработчик, вижте Показване на раздела "Разработчик".

 2. В прозореца на задачите XML източник изберете елементите, които искате да нанасяте в работния лист.

  За да изберете несъседни елементи, щракнете върху един елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху всеки елемент.

 3. Плъзнете избраните елементи в мястото на работния лист, където искате те да се показват.

Ако все още не сте добавили XML карта към вашата работна книга, или ако данните не са в XML таблица, запишете работната книга във файловия формат на работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm).

Показване на раздела "Разработчик"

Ако не виждате раздела Разработчик, направете следното, за да го покажете:

 • В Excel 2013 и Excel 2010:

  1. Щракнете върху Файл > Опции.

  2. Щракнете върху категорията Персонализиране на лентата.

  3. Под Основни раздели сложете отметка в квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

 • В Excel 2007:

  1. Щракнете върху Бутон Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel.

  2. Щракнете върху категорията Популярни

  3. В Най-важни опции за работа с Excel поставете отметка в квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, след което щракнете върху OK.

Вж. също

Над изглед на XML в Excel

Нанасяне на XML елементи към клетки в XML карта

Свързване към файл с XML схема (Power Query)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×