Експортиране на XML данни от Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като сте импортирали XML данни, нанесли сте данните с клетки в работния лист и сте направили промени в данните, често искате да експортирате или запишете данните в XML файл.

Важно:  Когато създавате XML карти и експортирате данни от Excel в XML файлове с данни, има ограничение за броя на редовете, които могат да се експортират. При експортиране в XML от Excel могат да се запишат максимум 65 536 реда. Ако във файла ви има повече от 65 536 реда, трябва да направите едно от следните неща:

 • Експортиране на данни с помощта на. XLSX файлов формат.

 • Запишете файла като XML електронна таблица (. XML), които ще се загубят съпоставянията.

 • Изтриване на всички редове след ред 65 536 и след това отново експортиране, за да поддържате нанасянията, но да загубите данните в края на файла.

Изпълнете следните стъпки:

 1. В раздела Разработчик, в групата XML щракнете върху Експортиране.

  Ако не виждате раздела Разработчик, вижте Показване на раздела "Разработчик".

 2. Ако се покаже малък диалогов прозорец Експортиране на XML, щракнете върху XML картата, която искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

  Този диалогов прозорец се появява само ако не е избрана XML таблица и ако работната книга съдържа повече от една XML карта.

 3. В големия диалогов прозорец Експортиране на XML, в полето Име на файл въведете име за XML файла с данни.

 4. Щракнете върху Експортиране.

  Забележка: Ако работният лист има заглавия или етикети, които са различни от имената на XML елементите в XML картата, Excel ще използва имената на XML елементите, когато експортирате или записвате XML данните от работния лист.

Изпълнете следните стъпки:

 1. Изваждане на 65,537 от общия брой редове във вашия файл, за да получите броя на редовете, излишното.

 2. Изтриване на излишните тези редове от началото на работния лист на Excel.

 3. Експортирайте работния лист като XML файл с данни.

 4. Щракнете върху Затвори , но не Записвай листа. След това отворете отново работния лист на Excel.

 5. Изтриване на всички редове с изключение на редовете от стъпка 1 по-горе и след това експортирайте като XML файл с данни.

  Тази процедура ще ви даде остатъкът от редовете. В този момент ще имате две файлове за експортиране на XML, които можете да комбинирате, за да създадете копие на вашия първоначалния работен лист.

За обратна съвместимост с по-стара XML функционалност, може да поискате да запишете файла в XML файл с данни (.xml), вместо да използвате командата Експортиране.

Изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете CTRL+S, за да запишете файла си.

  Това гарантира, че всички промени, които сте направили във вашата работна книга няма да бъдат загубени, когато работната книга се запише като XML файл с данни.

 2. Щракнете върху файл > Запиши катои след това изберете местоположението, където искате да запишете файла.

 3. В полето име на файл въведете име за XML файла с данни.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху XML данни и след това щракнете върху Запиши.

 5. Ако получите съобщение, че записването на файла като XML данни може да доведе до загуба на функции, щракнете върху Продължи.

 6. Ако се покаже малък изскачащ прозорец Експортиране на XML , щракнете върху XML картата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

  Този изскачащ прозорец се появява само ако не е избрана XML таблица и работната книга съдържа повече от една XML карта.

 7. В големия диалогов прозорец Експортиране на XML, в полето Име на файл въведете име за XML файла с данни.

 8. Щракнете върху Експортиране.

Забележка: Ако работният лист има заглавия или етикети, които са различни от имената на XML елементите в XML картата, Excel ще използва имената на XML елементите, когато експортирате или записвате XML данните от работния лист.

Често срещани проблеми с експортирането на XML данни

Когато експортирате XML данни, може да срещнете съобщения като тези по-долу.

XML картата може да бъде експортирана, но някои задължителни елементи не са нанесени

Може да има много причини за това съобщение:

 • XML картата, която съответства на тази XML таблица има един или повече задължителни елементи, които не са нанесени в XML таблица.

  Йерархичният списък с елементи в прозореца на задачите "XML източник" показва задължителните елементи, като поставя червена звездичка в горния десен ъгъл на иконата отляво на всеки елемент. За да нанесете задължителен елемент, плъзнете го в местоположението в работния лист, където искате да се показва.

 • Елементът е рекурсивна структура.

  Често срещан пример за рекурсивна структура е йерархията на служителите и ръководителите, в която едни и същи XML елементи се намират на няколко нива. Въпреки че може да сте нанесли всички елементи в прозореца на задачите "XML източник", Excel не поддържа рекурсивни структури, които са на дълбочина повече от едно ниво, и следователно не може да се нанесат всички елементи.

 • XML таблицата съдържа смесено съдържание.

  Смесено съдържание възниква, когато даден елемент има дъщерен елемент и прост текст извън даден дъщерен елемент. Често срещан случай е когато етикети за форматиране (например етикети за получер шрифт) се използват за коригиране на данни в рамките на елемент. Въпреки че може да се покаже дъщерен елемент (ако Excel го поддържа), съдържанието на текста ще бъде загубено, когато данните се импортират, няма да е налично, когато данните се експортират, и следователно не може да се върне обратно.

XML картите в работната книга не могат да се експортират

XML карта не може да бъде експортирана, ако отношението на нанесен елемент с други елементи не могат да бъдат запазени. Тази връзка не може да се запази за някоя от следните причини:

 • Дефиницията на схемата на нанесен елемент се съдържа в поредица със следните атрибути:

  • Атрибутът maxoccurs не е равен на 1.

  • В поредицата има повече от един дефиниран пряк наследник или има друг създател като пряк наследник.

 • Неповтарящи се елементи от същото ниво с един и съща повтарящ се родителски елемент се нанасят в различни XML таблици.

 • Няколко повтарящи се елемента се нанасят в една и съща XML таблица, а повторението не е дефинирано от елемент предшественик.

 • Дъщерни елементи от различни родители се нанасят в една и съща XML таблица.

Освен това, XML картата не може да бъде експортирана, ако в нея има една от следните конструкции на XML схема:

 • Списък на списъците –    Един списък с елементи има втори списък с елементи.

 • Denormalized данни        XML таблица има един елемент, който е дефинирано в схемата да се появява веднъж ( атрибутът maxoccurs е зададено 1). Когато добавите такъв елемент в XML таблица, Excel запълва колоната на таблицата с множество копия на елемента.

 • Избор        Нанесен елемент е част от конструкция на схема < избор > .

Excel не може да запише работната книга, тъй като няма нанесени диапазони

Excel не може да запише работната книга в XML файла с данни, освен ако не създадете един или повече нанесени диапазони.

Ако сте добавили XML карта към вашата работна книга, изпълнете следните стъпки, за да нанасяте XML елементи в своя работен лист:

 1. В раздела Разработчик, в групата XML щракнете върху Източник.

  XML команди в раздела "Разработчик"
  Ако не виждате раздела разработчик , вижте Показване на раздела "разработчик".

 2. В прозореца на задачите XML източник изберете елементите, които искате да нанасяте в своя работен лист.

  За да изберете несъседни елементи, щракнете върху един елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху всеки елемент.

 3. Плъзнете избраните елементи в мястото на работния лист, където искате те да се показват.

Ако не сте добавили XML карта към вашата работна книга, или ако данните не са в XML таблица, запишете работната книга във файловия формат на работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm).

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×