Достъп за гости в групи на Office 365

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Актуализация: Юли 2017 г.

Достъп на гост в Групи за Office 365 позволява на вас и вашия екип да си сътрудничите с хора извън вашата организация чрез предоставяне на достъп до груповите разговори, файлове, покани за календар и група бележник. Може да се предостави достъп до гост – включително партньори, доставчици, доставчици или консултант – от собственика всяка група.

Как работи

Потребители на Office 365 да използвате Outlook в уеб или Outlook 2016 да добавяте и управлявате увреждания в групите си Office 365 . Увреждания могат да имат имейл адрес и имейл акаунт може да бъде служебен, персонален или учебен акаунт.

Достъп на гост е настройка на ниво клиент и е включено по подразбиране. Администратор на клиент на могат да управляват гости и техния достъп до Office 365 група ресурси чрез PowerShell. Вижте раздела "управление" за инструкции.

Когато гост е поканен да се присъедините към група, те получават добре дошли в имейл, който включва малко информация за групата и какво да очаквате, сега, че сте член.

Гости получават добре дошли в имейл

Всички гости член взаимодействия възникнат чрез техните имейл папка "Входящи". Те не могат да достъп до сайта на групата, но може да получавате покани за календар, участие в разговори с имейл и, ако клиент администратор е разрешил, отворете споделени файлове с помощта на връзка или прикачен файл.

Всички имейли на групата и календар на поканите за гост получава ще включва напомняне да използват "отговор до всички" в отговор на групата, както и връзки към Преглед на файлове на група и напуснат групата. Ето един пример:

Всички имейли, гост получава от членовете на групата ще има долен колонтитул с инструкции и връзки

Следващата таблица обобщава какво увреждания и не можете да правите.

Функция

Разрешено гост потребител?

Създаване на група

Не

Добавяне/премахване на членове на групата

Не

Изтриване на група

Не

Присъединяване към група

Да, чрез покана

Започване на разговор

Да

Отговор в разговор

Да

Търсене на разговор

Да

@mention лице в групата

Не

ПИН/предпочитани група

Не

Изтриване на разговор

Да

"Като" съобщения

Не

Управление на събрания

Не

Изглед на календар на група

Не

Модифициране на събития в календара

Не

Добавяне на календар на група към личен календар

Не

Преглед и редактиране на файлове на групата

Да, ако е разрешено от администратор на клиент

Достъп до бележника на OneNote на групата

Да, чрез връзка от член на групата

Преглед на групи

Не

По подразбиране гост достъп е разрешен за вашата организация. Когато е разрешен, всеки във вашата организация да добавите гости потребители към група на Office 365. Увреждания ще имат достъп до всички функции на група на Office 365.

Като администратор можете да управлявате дали да разрешите достъп на гост до групи в Office 365 за цялата ви организация или за отделни групи в Office 365. И можете да управлявате кой може да разрешава увреждания да се добавят към групи.

Управление на достъпа на гост в портала за администратори

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Отидете на потребители > гости.

  Разгънете секцията потребители в навигационния екран за управление на вашите потребители за гост

Ако гост вече съществува в директорията на вашата (вижте по-горе) можете да ги добавите към вашите групи от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange.

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Отидете на потребители > гости.

  Разгънете секцията "групи" в навигационния екран, за да управлявате вашите групи

 3. Изберете групата, която искате да добавите гости към и щракнете върху Редактиране в секцията членове .

  Щракнете върху Редактиране, за да управлявате вашата група членство

 4. Изберете името на гост, който искате да добавите.

 5. Щракнете върху Запиши

Не можете да поканите гости от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange в този момент. За да поканите гости Централно може да помислите за използване на Azure Active Directory B2B сътрудничество визуализация. За повече информация вижте информация за Azure AD B2B сътрудничество визуализация.

В момента не може да добавяте или редактирате гости от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange. За да редактирате акаунтите за гост (например им показвано име или профил снимка) отидете на вашия портал на Azure Active Directory. За повече информация вижте разбиране на самоличността на Office 365 и Azure Active Directory.

Управление на достъпа на гости до групите на Office 365

По подразбиране гостите имат достъп до файловете и OneNote на групата. За да го изключите, трябва да изключите настройката за външно споделяне на SharePoint на организационно ниво. За стъпките вижте Включване или изключване на външното споделяне за SharePoint Online, "Управление на външното споделяне за колекции от сайтове на групи на Office 365".

Обаче дори ако настройката за външно споделяне на SharePoint е изключена, файловете от сайтове на SharePoint все още могат да се споделят с нови гости въз основа на настройките на SharePoint. За да научите повече, вижте Управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online.

По подразбиране опцията за споделяне във вашата организация е разрешена. Тази опция позволява да се добавят гости към вашата организация. За да я изключите:

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. В навигационното меню изберете Настройки, а след това Защита и поверителност

 3. Настройте превключвателя "Вкл./Изкл." за Разрешаване на добавянето на нови гости към моята организация.

  Разрешаване на добавянето на потребители гости към моята организация

 1. Влезте със своя акаунт на администратор Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. В навигационното меню изберете Настройки, а след това Услуги и добавки.

 3. Изберете Групи на Office 365.

  Групи на Office 365

 4. На страницата Групи на Office 365 задайте превключвателя на Вкл. или Изкл. в зависимост от това дали искате да позволите на хората извън вашата организация достъп до ресурсите на групи на Office 365.

  Ако преместите превключвателя на Вкл., ще видите друга опция за управление дали искате да позволите на собствениците на групи да добавят хора извън вашата организация към групи на Office 365. Преместете превключвателя на Вкл., ако искате да позволите на собствениците на групи да добавят гости.

  Даване на хора извън моята организация достъп до групи и ресурси на Office 365

Използване на PowerShell за управление на достъпа на гости

ВАЖНО: Процедурите в тази статия изискват версията за ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД на Модул на Azure Active Directory за Windows PowerShell и по-конкретно, модул AzureADPreview, версия 2.0.0.137 or later.

Като най-добра практика препоръчваме винаги да поддържате най-новите версии: деинсталирайте старата версия на AzureADPreview и изтеглете най-новата, преди да изпълнявате команди на PowerShell.

 1. Отворете Windows PowerShell като администратор:

  1. В лентата за търсене въведете Windows PowerShell.

  2. Щракнете с десния бутон върху Windows PowerShell и изберете Изпълнявай като администратор.

   Отворете PowerShell с "Изпълнявай като администратор".

  Ще се отвори изскачащият прозорец на Windows PowerShell. Подканата C:\Windows\system32 означава, че сте го отворили като администратор.

  Как изглежда PowerShell, когато го отворите за пръв път.

 2. За да деинсталирате предишна версия на AzureADPreview, изпълнете тази команда:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. За да инсталирате най-новата версия на AzureADPreview, изпълнете тази команда:

  Install-Module AzureADPreview

  В съобщението за ненадеждно хранилище въведете Y. Инсталирането на новия модул ще отнеме около минута.

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете следната команда:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Вижте, ако вече имате AzureADDirectorySetting обект и ако е така запишете обекта ИД. Изпълнете тази команда:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ако и само ако тази кратка команда показва грешка разговарят обекта не съществува, създайте такъв с помощта на следните кратки команди:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Копирайте обекта AzureADDirectorySetting обратно в локалната променлива $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Това е само КОПИЕ на настройките; промените няма да влязат в сила, докато не ги копирате обратно в обекта AzureADDirectorySetting.

 7. Задайте опцията, за да позволите на гостите достъп до групи на O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. И накрая, (както е споменато по-горе), за да влезе в сила промяната, трябва да копирате настройките ОБРАТНО в обекта AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. За да проверите дали промяната е влязла в сила, извлечете стойността от обекта AzureADDirectorySetting (а не просто да погледнете локалното копие в $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Резултатите трябва да изглеждат така:

  AllowGuestsToAccessGroups трябва да е със стойност True

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете следната команда:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Вижте дали вече нямате обект AzureADDirectorySetting, и ако е така, запишете ИД на обекта

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ако и само ако тази кратка команда показва грешка разговарят обекта не съществува, създайте такъв с помощта на следните команди:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Копирайте обекта AzureADDirectorySetting обратно в локалната променлива $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Това е само КОПИЕ на настройките; промените няма да влязат в сила, докато не ги копирате обратно в обекта AzureADDirectorySetting.

 7. Задайте опцията, за да позволите гости да бъдат добавяни към всички групи на O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. И накрая, (както е споменато по-горе), за да влезе в сила промяната, трябва да копирате настройките ОБРАТНО в обекта AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. За да проверите дали промяната е влязла в сила, извлечете стойността от обекта AzureADDirectorySetting (а не просто да погледнете локалното копие в $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете тази команда.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Изпълнете тази команда.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Изпълнете тази команда. Задайте на False, за да блокирате достъпа на гости до определена група. Задайте на True, за да разрешите достъпа на гости до определена група.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Изпълнете тази команда.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Там, където можете, заместете YourGroupEmailAddress с нещо като Information@contoso.com.

 8. Изпълнете тази команда.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Синхронизирането отнема 2-3 минути.

 9. За да проверите настройките си, изпълнете тази команда:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Проверката изглежда така:

  Проверка

Можете да разрешите или да блокирате гости, които използват определен домейн. Да предположим например, че вашата фирма (Contoso) е в партньорство с друга фирма (Fabrikam). Можете да добавите Fabrikam към списъка с разрешени потребители, така че вашите потребители да могат да добавят тези гости към групите си.

За повече информация вижте Разрешаване/блокиране на достъп на гости до групи на Office 365

За крайните потребители

Гост е някой, който не е служител, ученик или член на вашата организация. Те не са на училище или служебен акаунт с вашата организация.

Не. Достъп на гост е включен в всички абонаменти за Office 365 Business Premium и Office 365 Enterprise.

Не. Само хора, които са извън вашата организация, като например партньори или консултант, могат да се добавят като гости. Можете да поканите хора от във вашата организация да се присъедините като обикновена група членове.

Да, можете да. Външни контакти за поща са контакти, изброени в глобалния адресен списък на вашата фирма. Пример за този тип контакт е доставчик фирма, които редовно предоставя услуги за вашата организация.

Администриране на клиент трябва да разрешите функцията за гост за клиента, преди да можете да добавите гости. Когато видите "Обърнете се към вашия администратор на съобщение," е вероятно, че функцията за гости не все още е разрешена. Вижте раздела "управление" за повече информация.

Гостуващи членове можете да преглеждате съобщенията, които са защитени с права за информация (IRM).

Може да получите съобщение за недоставяне, когато отговаряте на съобщение в група с имейл адрес, който е различен от този, използван при Съединени или са добавени към групата. Например ако сте се групата като seanc@contoso.com, но се опитайте да отговаряте на група съобщение в папката "Входящи" от seanc@service.contoso.com, ще получите съобщение за недоставяне.

Не. Можете да споделяте файлове на група на Office 365 само с увреждания, които са поканени да се присъединят към групата.

Модерен прикачен файл е файл, съхранен на OneDrive за бизнеса. Една връзка отива до всички получатели. Тъй като файлът е съхранен в облака, всички получатели да четете и редактирате файла, без да се налага да се съгласуват отделни копия. За повече информация вижте по-интелигентно прикачени файлове .

Модерни прикачени файлове в група на Office 365 се споделя само с членовете на групата. Когато съобщение с модерен прикачен файл е изпратена гости член в групата, той или тя ще имат достъп до прикачения файл при влизането с потребителско име и парола. Ако съобщението е препраща към потребител, който не е член на групата, потребителят няма да можете да отворите прикачения файл.

Да. Увреждания няма да получавате добре дошли в mail, но ще има всички права на всеки друг гост член. Ако можете все още не сте мигрират вашите списъци за разпространение, вижте мигриране разпределение списъци за групи в Office 365 за инструкции. Списъци за разпространение, които съдържат увреждания не могат да бъдат мигрирани.

Групите на Yammer, свързани с Office 365, в момента не поддържат достъп за гости, но можете да създадете външни групи, които не са свързани, във вашата мрежа на Yammer. Вижте Създаване и управление на външни групи в Yammer за инструкции.

Увреждания не може да получават груповите разговори по няколко причини. Вижте гост потребители не получавате групов разговор за информация.

За администратори

 • Група Office 365 собственик може да добавите гости, ако тази опция е разрешен за вашата организация.

 • Глобалните администратори могат да добавят гости към всички групи на Office 365 в организацията.

 • Собственици на група на Office 365 и глобалните администратори, които са собственици на групата да добавите гости потребители към Office 365 групи чрез Outlook в уеб.

 • Споделянето на файл с гост от сайт на SharePoint или група на Office 365. Вижте Споделяне на файлове на група.

 • Добавяне на гости към вашата организация чрез B2B сътрудничество на Azure Active Directory. B2B сътрудничеството на Azure Active Directory позволява на администратора на фирмата да покани и упълномощи група от външни потребители, като качи файл със стойности, разделени със запетая (CSV), с не повече от 2000 реда в портала за B2B сътрудничество. За повече подробности прегледайте B2B сътрудничество на Azure Active Directory.

Да, глобалните администратори могат да използват кратките команди на Azure Active Directory Powershell, за да забранят свойството "AllowGuestAccessToGroups" за обекта Company, ако допуснем, че външното споделяне е настроено на Вкл. за сайтовете на SharePoint.

Гост настройките са зададени в Azure active directory. Отнема 2 до 24 часа за промените да са ефективни във вашата организация за Office 365.

Не. Можете да споделяте само библиотека за документи на Office 365 група с увреждания, които са поканени да се присъединят към групата. Но отделни група файлове могат да бъдат споделени все още с увреждания потребители чрез от SharePoint Online за споделяне на файлове.

Да, прочетете Управление на вашия свързан с групата екипен сайт за повече подробности.

Не, отделни гости не могат да бъдат блокирани.

Не, засега.

Не, гостите, които са членове на група, не се синхронизират обратно локално, както и групата.

Да, можете да. Външни контакти за поща са контакти, изброени в глобалния адресен списък на вашата фирма. Пример за този тип контакт е доставчик фирма, които редовно предоставя услуги за вашата организация.

Групите на Yammer, свързани с Office 365, в момента не поддържат достъп за гости, но можете да създадете външни групи, които не са свързани, във вашата мрежа на Yammer. Вижте Създаване и управление на външни групи в Yammer за инструкции.

Сродни теми

Научете повече за Office 365 групи
гост не получават груповите разговори имейл
група за управление на членството в центъра за администриране на Office 365
позволи/Откажи гости достъп до Office 365 групи въз основа на техните домейн
достъп до Azure Active Directory отзиви

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×