Допълнение относно поверителността за Microsoft Office Communicator 2007 R2

Последна актуализация: декември 2008 г.

Тази страница е допълнение към Декларация за поверителност за продуктите на Microsoft Office Communications. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Office Communications, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Office Communications и това допълнение.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането позволява на вашия администратор да архивира разговорите с незабавни съобщения, съдържанието и дейностите от събрания и характеристики на употребата като потребителски адреси на влизане, както и започвания и присъединявания към разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Съдържанието на разговорите с незабавни съобщения и информацията за употребата на незабавни съобщения се съхранява на конфигуриран от вашия администратор сървър. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Вашият администратор може да използва тази информация за администриране на употребата на Office Communicator във вашата фирма.

Избор и управление: Опцията за архивиране е изключена по подразбиране, като тя трябва да се конфигурира от администратор. Трябва да прегледате правилата на вашата фирма за използване на данни и следене, за да определите дали архивирането може да бъде включено.

Автоматични актуализации

Описание на тази функция: Функцията “Автоматични актуализации” изтегля актуализации за софтуера Office Communicator от мрежата на фирмата ви и ги инсталира на вашия компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако вие или вашият администратор изберете да разрешите автоматичното актуализиране, информация като версията на вашия софтуер Office Communicator и стандартната информация за компютъра се изпраща на сървър на вашата фирма. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Ако е налична по-нова версия на софтуера Office Communicator, функцията “Автоматични актуализации” автоматично ги изтегля и инсталира на вашия компютър в часа, определен в настройките на автоматичните актуализации. Тези актуализации ще се изтеглят от мрежата на фирмата ви.

Избор и управление: Освен ако администраторът не е забранил да управлявате автоматичните актуализации, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. Изберете Опции от менюто Действия.

 2. В раздела Известявания конфигурирайте настройките от менюто Автоматични актуализации.

 3. Щракнете върху OK.

Регистър на повикванията

Описание на тази функция: Регистърът на повикванията ви позволява да съхранявате запис на гласовите ви повиквания, обработени от Office Communicator в папка на Microsoft Office Outlook®.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информация за гласовите ви повиквания като начален час, краен час, продължителност и участници в повикването ще се съхранява в папката за хронология на разговорите на Microsoft Office Outlook. Вие или вашият администратор може също да води регистър на вашите тема и местоположение на събрания чрез избиране да се използва Microsoft Office Outlook като диспечер на вашата лична информация от раздела Лични в панела Опции. Регистрите за повиквания не съхраняват съдържанието на повикванията ви. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате тази информация за преглед на хронологията на гласовите ви повиквания.

Избор и управление: Услугата “Регистри на повикванията" е включена по подразбиране. Освен ако администраторът не е забранил да управлявате “Регистри на повикванията”, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. Изберете Опции от менюто Действия.

 2. В раздела Лични махнете отметката от Записвай регистрираните повиквания в папката за хронология на разговорите на Outlook.

 3. Щракнете върху OK.

Водене на регистър при клиента

Описание на тази функция: Воденето на регистър при клиента разрешава регистриране на информация за сесиите ви на Office Communicator на компютъра ви във вашия потребителски профил. Тази информация може да послужи при отстраняване на евентуални проблеми с Office Communicator.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако вие или вашият администратор разрешите воденето на регистър при клиента, информация като тема на събрание и място, както и SIP съобщенията и отговорите за вашите сесии на Office Communicator ще се съхраняват на вашия компютър. Това включва информация за изпращача и получателя на всяко съобщение на Office Communicator, както и за маршрута на съобщението. Също така ще се регистрират вашите списък с контакти и информация за присъствието. Обаче съдържанието на вашите сесии на Office Communicator не се съхранява. Регистърът при клиента не изпраща нищо от тази информация от вашия компютър.

Използване на информацията: Регистърът при клиента може да послужи при отстраняване на евентуални проблеми с Office Communicator. Те не се изпращат автоматично на Microsoft, но може да изберете да ги изпратите ръчно.

Избор и управление: Опцията за регистър при клиента е изключена по подразбиране, като тя трябва да се включи от администратор на фирмата. Освен ако администраторът не е забранил да управлявате повикванията, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. Изберете Опции от менюто Действия.

 2. От раздела Общи изберете Включи регистриране и Включи регистриране на събитията в Windows.

 3. Щракнете върху OK.

Хронология на разговорите

Описание на тази функция: Хронологията на разговорите позволява съхранение на съдържанието на вашите разговори с незабавни съобщения в папката Microsoft Office Outlook.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако разрешите хронология на разговорите, съдържанието на вашите незабавни съобщения ще се съхранява в папката ви за хронология на разговорите в Microsoft Office Outlook. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Може да използвате тази информация за преглед на ваши предишни разговори с незабавни съобщения.

Избор и управление: Опцията за хронология на разговорите е изключена по подразбиране, като тя трябва да се включи от администратор на фирмата. Освен ако администраторът не е забранил да управлявате хронологията на разговорите, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. Изберете Опции от менюто Действия.

 2. В раздела Лични поставете отметка на Записвай разговорите с незабавни съобщения в папката за хронология на разговорите на Microsoft Office Outlook.

 3. Щракнете върху OK.

Ако разрешите воденето на хронология на разговорите, трябва да уведомите вашите контакти, че техните сесии с незабавни съобщения ще бъдат записвани.

Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Описание на тази функция: Ако изберете да участвате, Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (Customer Experience Improvement Program или CEIP) ще събира основна информация за хардуерната ви конфигурация и как използвате софтуера и услугите, за да идентифицира тенденции и стереотипи в използването. CEIP също така събира информация за броя на възникналите грешки, производителността на хардуера и софтуера, както и скоростта на услугите. Microsoft не събира вашето име, адрес или друга информация за връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията CEIP се изпраща автоматично на Microsoft, когато функцията е включена. За повече информация относно събраната, обработена или предадена информация чрез CEIP, вж. Декларация за поверителност за Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Използване на информацията: Ние използваме тази информация за подобряване на качеството, надеждността и производителността на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор и управление: Избор и управление: Опцията за участване в CEIP е изключена по подразбиране, освен ако вашият администратор не е избрал да я включи вместо вас. Можете да променяте настройките за CEIP по всяко време (освен ако администраторът не е забранил да управлявате тази опция):

 1. Изберете Опции от менюто Действия.

 2. От раздела Общи поставете или махнете отметката от квадратчето Разреши на Microsoft да събира информация за използването на Communicator.

 3. Щракнете върху OK.

Ако разрешите воденето на хронология на разговорите, трябва да уведомите вашите контакти, че техните сесии с незабавни съобщения ще бъдат записани.

Управление на работния плот

Описание на тази функция: "Управление на работния плот” ви позволява да предоставите контрол над работния ви плот на друг, който също използва клиент на Office Communicator на друг компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако предоставите контрола над работния ви плот на някой друг, той може да управлява компютъра ви и да прави промени така, както ако го използва директно. Вие и други участници в разговора ви в Office Communicator ще можете да виждате тези промени, докато се правят. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате “Управление на работния плот”, за да разрешите на други да тестват, демонстрират и актуализират документи или приложения на компютъра ви, докато вие и други участници в разговора наблюдавате.

Избор и управление: За да споделите управлението на вашия работен плот с отдалечена страна:

 1. Започнете разговор със Споделяне на работния плот.

 2. Щракнете върху иконата Споделяне в активния прозорец на разговора.

 3. Изберете една от опциите в Споделяне на управлението.

За да прекратите управлението на вашия работен плот от отдалечена страна:

 1. Щракнете върху иконата Споделяне в активния прозорец на разговора.

 2. Изберете Поемане на управлението отново.

Споделяне на работен плот

Описание на тази функция: Споделянето на работния плот ви позвволява да споделите изгледа на екрана на вашия компютър с други участници в разговора в Office Communicator.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако разрешите споделянето на работния плот, всички участници в разговора ще могат да виждат всичко на екрана на компютъра ви. Няма да се изпраща никаква информация към Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате споделяне на работния плот за съвместна работа с участници в разговора.

Избор и управление: За да разрешите споделяне на работния плот в нов разговор в Office Communicator:

 1. Щракнете с десен бутон на мишката върху потребителя или потребителите, с които искате да споделяте, в списъка ви с контакти.

 2. Щракнете върху Споделяне, след което върху Споделяне на работния плот.

За да разрешите споделяне на работния плот в текущ разговор в Office Communicator:

 1. Щракнете върху иконата Споделяне.

 2. Изберете Споделяне на работния плот.

Спиране на споделянето на работния плот:

 1. Щракнете върху иконата Споделяне.

 2. Изберете Край на споделянето.

Важно: Отворени документи или картини на работния ви плот, които са защитени от софтуер за управление на правата за достъп, може да са видими за другите, с които споделяте работния плот в разговор в Office Communicator.

Информация за присъствие и контакт

Описание на тази функция: Office Communicator е вграден клиент за комуникация, който позволява комуникиране с контакти в рамките на и извън вашата фирма или организация. Office Communicator е създаден да разрешава достъп до публикувана за други потребители информация, както и да предоставя на другите потребители достъп до публикувана за вас информация (като състояние, длъжност, телефонен номер и бележки). Вашият администратор може също така да конфигурира вграждане с Microsoft Office Outlook и Microsoft Exchange Server с цел показване на съобщения "Извън офиса", както и друга информация за състоянието (например, кога имате насрочено заседание във вашия календар на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Ще използвате вашите адрес за влизане и парола за свързване към Office Communications Server. Вие и вашият администратор може да публикувате информация за вашето състояние, която информация ще бъде свързана с влизането ви.

Използване на информацията: Другите потребители и приложения на Office Communicator ще имат достъп до вашата информация за присъствие и контакт за определяне на вашето публикувано състояние, както и с цел по-добрата комуникация с вас.

Избор и управление: Може да избирате каква информация да се публикува за вас. Вашият администратор също може от ваше име да конфигурира публикуваната информация. Освен ако администраторът не е забранил да управлявате вашата публикувана информация, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. От бутона Меню щракнете върху Инструменти, а след това изберете Опции.

 2. В раздела Лични въведете вашия адрес за влизане под Моят акаунт. Може да използвате бутона Разширени за въвеждане на името на сървъра, към който да се свързвате.

 3. В раздела Телефони може да преглеждате публикуваните от администратора телефонни номера. Можете също да въведете още номера и да решите какво да публикувате за другите потребители.

 4. Щракнете върху OK.

Можете също да настроите нива на достъп за указване на това кои потребители да могат да виждат присъствието и информацията ви: За да направите това:

 1. Щракнете с десния бутон върху даден контакт.

 2. Изберете опцията Промяна на ниво на достъп.

 3. Изберете желаното ниво на достъп за потребителя.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×