Допълнение за поверителност за Microsoft Office Publisher 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Последна актуализация: октомври 2006.

Тази страница е допълнение към Декларация за поверителност за 2007 Microsoft Office system. За да разбере за събиране на данни и използвайте приложими за конкретна програма от Office или услуга, трябва да прочетете както декларацията за поверителност за 2007 Microsoft Office system и това допълнение.

Свързване с картини и други документи

Ако създадете връзка към изображение, файл, източник на данни или друг документ на твърдия диск или на сървъра, пътят до този файл се записва във вашата публикация. В някои случаи връзката може да включва вашето потребителско име или информация за сървъри във вашата мрежа. В случая на връзка към данни, можете да изберете да запишете потребителско име или парола във връзката за свързване с данните.

Изследвания и справки

Microsoft Office Publisher 2007 ви позволява да искате информация за определен елемент или израз от много голям брой големи доставчици на съдържание. Когато потърсите определена дума или израз, Office Publisher 2007 ще използва Интернет, за да изпрати искания от вас текст, софтуерния продукт, който ползвате в момента, регионалните настройки на системата и информация за удостоверяване, според която имате право да изтегляте информация за изследвания, ако е нужно.

Office Publisher 2007 изпраща тази информация на избрания от вас доставчик на информационни услуги. Третото лице доставчик връща информация за търсената от вас дума или фраза.

Обикновено информацията, която получавате, ще включва връзка към още информация от сайта на доставчика на съдържание трето лице. Ако щракнете върху тази връзка, доставчикът на съдържание може да постави бисквитка на компютъра ви, за да ви идентифицира при бъдещи транзакции. Microsoft не носи отговорност за правилата за поверителност на други сайтове.

Microsoft не получава и не съхранява тази информация, освен ако не сте използвали услуга на Microsoft.

Преводачески услуги

Office Publisher 2007 ви позволява да преведете цяла публикация или част от нея, като използвате двуезичен речник или машинен превод. Можете да решите как искате да преведете вашата публикация. Можете да избирате или добавяте дума или израз, който искате да преведете, или да преведете цялата публикация.

Ако решите да избирате или въвеждате дума или израз, който искате да преведете, въвежданите от вас изрази ще се проверяват в двуезичен речник. В софтуера ви са включени някои двуезични речници; други са налични от Microsoft Office Online.

Ако изберете да извършите "Превод на целия документ", публикацията ви ще се изпрати шифрована за преводаческа услуга от трето лице. Както при всяка шифрована информация, изпратена по Интернет, е възможно други да видят публикацията.

Ако изберете да използвате един от речниците на Microsoft Office Online или преводаческа услуга от трето лице Office Publisher 2007 ще използва Интернет, за да изпрати искания от вас текст, вида на вашия софтуер и регионалните настройки и езика на компютъра ви. При преводачески услуги от трети лица Office Publisher 2007 може също да изпрати информация за удостоверяване, която е кеширана преди това, което означава, че сте се регистрирали за достъп до сайта.

Обикновено информацията, която получавате, ще включва връзка към още информация от сайта на другия доставчик на съдържание. Ако щракнете върху тази връзка, доставчикът на съдържание може да постави бисквитка на компютъра ви, за да ви идентифицира при бъдещи транзакции.

Къде може да се съхранява вашето име

В някои случаи Office Publisher 2007 съхранява името ви, за да ви улесни, докато ползвате някои функции. Например името ви се съхранява на следните места:

 • Полета за Автор

 • Свойство за файл Име на автор

Можете да махнете вашето име от тези полета и свойства, като изчистите тази информация от диалоговия прозорец Свойства в менюто Файл.

Решения за Office, създадени от други фирми, могат също да включват вашето име и други лични данни в потребителските свойства, свързани с вашия файл.

Ако използвате уеб контролата на Microsoft Office, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc или друга функция, с която можете да се свържете директно с друг източник на данни от документа, вашите данни за удостоверяване (потребителско име и парола) може да се запишат в самата публикация. За да промените или изтриете тази информация за оторизиране, ще трябва съответно да промените свойствата на връзката.

Бизнес информация

Office Publisher 2007 ви позволява да създадете персонализирани набори от бизнес информация с помощта на въвеждане на информация от рода на вашето име, длъжност, име на компанията, адрес на компанията, номер на факс, имейл адрес и емблема на компанията. Тази информация не е задължителна и се съхранява във вашия системен регистър. Информацията се използва за автоматично попълване на полета с бизнес информация в шаблоните в Office Publisher 2007, които създавате. Можете също така да добавяте, изтривате и редактирате полета от запазената информация (в менюто Вмъкване щракнете върху Бизнес информация) и да ги прилагате в публикации и шаблони, които създавате.

Ако решите да не запазвате никаква бизнес информация, по подразбиране името и името на компанията, въведени по време на инсталирането на програмата, се използват за попълване на полетата във вашите шаблони. За да редактирате тези свойства, в менюто Файл щракнете върху Свойства, след което изберете раздела Резюме.

Печат

Когато отпечатате публикация на Office Publisher 2007 и след това я запишете, Office Publisher 2007 записва в публикацията и пътя до принтера. В някои случаи пътят може да включва потребителско име или име на компютър.

Сайтове с работни области на документи

С Office Publisher 2007 можете да получите достъп до работна област на документ в сайт на Microsoft WIndows SharePoint Services. Сайт с работна област на документи представлява споделено място, където служителите могат бързо и лесно да работят заедно върху една или повече публикации.

Когато получите достъп до сайт с работна област на документи, Office Publisher 2007 изтегля определени данни от него, за да ви даде информация за сайта. По-конкретно, Office Publisher 2007 получава следната информация:

 • Име на сайта на Windows SharePoint Services

 • URL или адрес на сайта

 • Имена, имейл адреси и нива на разрешения за потребителите на сайта

 • Списъци на документи, задачи и друга информация, достъпна от сайта

Office Publisher 2007 също съхранява списъка на сайтовете на Windows SharePoint Services, които сте посещавали преди, под формата на бисквитки. Този списък се използва, за да имате по-бърз достъп до сайтовете, които сте посещавали преди. Списъкът с посещаваните от вас сайтове не се чете от Microsoft и не се разкрива в Интернет, освен ако не решите да направите списъка по-широко достъпен.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services предоставя споделени сайтове, базирани на уеб работни области, в които можете да извършвате съвместна дейност върху документи или събрания.

Когато отворите сайт на SharePoint с помощта на уеб браузър или програма на Office, сайтът ще постави бисквитка във вашия компютър, ако имате разрешение да създавате нов подсайт в този сайт. Взети заедно, тези бисквитки оформят списък със сайтове, за които имате разрешения. Този списък се използва от няколко програми на Office, за да ви се предостави бърз достъп до сайтове, които сте посещавали преди.

Списъкът с посещаваните от вас сайтове не се чете от Microsoft и не се разкрива в Интернет, освен ако не решите да направите списъка по-широко достъпен.

Можете да изтриете този списък с помощта на уеб браузъра ви, за да изчистите кешираните бисквитки.

В Windows SharePoint Services, при създаване на нов уеб сайт или списък или добавяне и канене на хора на вече съществуващ уеб сайт или списък, сайтът записва следното за всяко лице, включително и за вас:

 • Пълно име

 • Имейл адрес

 • Потребителското име за влизане (влизане в Microsoft Windows NT – например DOMAIN\username) 

Ще се добави потребителски идентификатор към всеки елемент, който вие или други добавят или променят в сайта. Както и при съдържанието в сайта на SharePoint, само администраторите и членовете на сайта имат достъп до тази информация.

Всички елементи от сайта на SharePoint включват две полета:Създаден от и Модифициран от. Полето Създаден от се попълва с потребителското име на лицето, създало първо документа, и датата на създаване. Полето Модифициран от се попълва с потребителското име на лицето, което последно е модифицирало публикацията на Office Publisher 2007, и датата, когато това е станало.

Администраторите на сървъри, където се поддържат сайтове на SharePoint, имат достъп до някои данни от тези сайтове, които се използват за анализиране на посещаемостта на тези сайтове, както и за подобряване на времето, през което сайтът е достъпен. Тези данни са достъпни само за администраторите на сървъри и не се споделят с Microsoft освен ако Microsoft поддържа сайта на SharePoint. Данните, които се записват, са имена, имейл адреси и разрешения на всички, които имат достъп до сайта.

Всички потребители с достъп до конкретен сайт на SharePoint могат да търсят в цялото съдържание, налично в сайта, и да го преглеждат.

Проверка

Windows SharePoint Services предлага функции за проверка, които позволяват на администраторите да поддържат надеждна информация за това как потребителите работят с важно съдържание.

Когато администраторите на Windows SharePoint Services разрешат функцията "Проверка", сървърът автоматично записва в база данните за съдържание на SharePoint определени действия, извършени от потребителя. Тези действия включват преглед, редактиране, вкарване и извличане. За всяко записано действие сървърът записва уточняваща информация за файла, действието и идентификатора на потребителя на SharePoint, както и IP адреса. Не се изпращат никакви данни към Microsoft като част от тази операция.

Тази функция е изключена по подразбиране и е достъпна само за администратори на сайтове на SharePoint, в които се съхранява съдържанието.

Незабавни съобщения и уведомявания

Office Publisher 2007 ви предоставя възможността да изпращате незабавни съобщения от самата програма, както и възможността да бъдете уведомявани, когато определени хора са онлайн или когато са направени определени промени в споделени документи или работни области.

Office Publisher 2007 използва компонент на Microsoft за незабавни съобщения, за да ви предостави възможността да виждате присъствието на други хора онлайн и да им изпращате съобщения. Office Publisher 2007 включва уеб контрола, която позволява показването на онлайн състоянието на уеб страница. Целта на тази функция е да имате възможност да използвате уеб страници, за да работите съвместно върху едни и същи публикации или работни области.

Скриптове за уеб страници, които са написани с оглед на тази уеб контрола, могат да предават данни за онлайн състоянието от вашата програма за незабавни съобщения към уеб сървъра със скрипта. По подразбиране тази функционалност е разрешена за интранет, доверени сайтове и локални сайтове на компютъра.

Страниците на Microsoft Windows SharePoint Services и на Microsoft Office SharePoint Server 2007 използват тази контрола. И двата вида страници не предават данни за онлайн състоянието обратно към уеб сървъра.

Когато посетите сайт на Microsoft Windows SharePoint Services или сайт на Office SharePoint Server и създадете предупреждение, Office Publisher 2007 ще постави бисквитка на компютъра ви със следните данни:

 • Име на сайта

 • URL адрес на сайта

 • Дали източникът на предупреждението е сайт на Windows SharePoint Services, или сайт на Office SharePoint Server

 • URL адрес, използван от сайта за показване на услугата за уведомяване

Благодарение на данните в тази бисквитка вие получавате правилните уведомявания от сайта. Microsoft не използва тази бисквитка освен ако тя не е поставена от сървър на Microsoft, в който случай бисквитката се използва единствено от сайт на Windows SharePoint Services или на SharePoint Server.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×