Допълнение за поверителност за Microsoft Office PowerPoint 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Последна актуализация: октомври 2006.

Тази страница е допълнение към Декларация за поверителност за 2007 Microsoft Office system. За да разбере за събиране на данни и използвайте приложими за конкретна програма от Office или услуга, трябва да прочетете както декларацията за поверителност за 2007 Microsoft Office system и това допълнение.

Използване на шаблони на Microsoft Office Online

Диалоговият прозорец Нова презентация (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Създай) може да ви предостави актуализирана помощ, изтеглени от Microsoft Office Online за презентации, които се базират на шаблони. Диалоговия прозорец Нова презентация също така ви позволява да изпратите обратна връзка в шаблони и да давате числена оценка на всеки шаблон, който изтеглите.

Ако искате да разрешите или забраните изтеглянето от Microsoft Office Online, вижте получаване на помощ, шаблони и допълнително онлайн съдържание в прозореца "Помощ".

Когато отворите шаблон или файл, базиран на шаблон, Microsoft Office PowerPoint 2007 може да се свърже с Microsoft Office Online и да изпрати идентификатор за този шаблон, програмата и версията, която използвате в момента, наред със стандартната компютърна информация. Това зависи от вашите настройки за онлайн помощта.

Идентификаторът на шаблона се използва за идентифициране на оригиналния шаблон, изтеглен от Microsoft Office Online или включен във вашата инсталация на Office PowerPoint 2007. Той не идентифицира вашата презентация по уникален начин. Идентификаторът е един и същ за всички потребители на шаблона.

Актуализации на актуални връзки

Office PowerPoint 2007 предоставя списък с връзки в диалоговия прозорец Нова презентация (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Създай). Можете да изберете да актуализирате тези връзки редовно, като щракнете върху автоматично да актуализира това съдържание от Office Online в раздела с Office Online . Ако изберете да актуализирате редовно тези връзки, Office PowerPoint 2007 периодично ще се свързва с Microsoft Office Online и ще върне актуализираните връзки към Office PowerPoint 2007.

Свързване с картини и други документи

Ако създадете връзка към изображение, файл, източник на данни или друг документ на твърдия диск или на сървъра, пътят до този файл се записва във вашата презентация. В някои случаи връзката може да включва вашето потребителско име или информация за сървъри във вашата мрежа. В случая на връзка към данни, можете да изберете да запишете потребителско име или парола във връзката за свързване с данните.

Също така, когато приложите XML схема върху презентация, в нея се записва пътят до XML схемата. В някои случаи пътят може да включва вашето потребителско име.

Печат

Когато отпечатате презентация на Office PowerPoint 2007 и след това я запишете, Office PowerPoint 2007 записва в документа и пътя до принтера. В някои случаи пътят може да включва потребителско име и име на компютър.

Сайтове с работни области на документи

С Office PowerPoint 2007 можете да получите достъп до работна област на документ в сайт на Microsoft Windows SharePoint Services. Сайт с работна област на документи представлява споделено място, където служителите могат бързо и лесно да работят заедно върху една или повече презентации.

Когато получите достъп до сайт с работна област за документи, Office PowerPoint 2007 изтегля определени данни от нея, за да ви даде информация за сайта. По-конкретно, Office PowerPoint 2007 получава следната информация:

 • Име на сайта на Windows SharePoint Services

 • URL или адрес на сайта

 • Имена, имейл адреси и нива на разрешения за потребителите на сайта

 • Списъци на документи, задачи и друга информация, достъпна от сайта

Office PowerPoint 2007 също съхранява списъка на сайтовете на Windows SharePoint Services, които сте посещавали преди, под формата на бисквитки. Този списък се използва, за да имате по-бърз достъп до сайтовете, които сте посещавали преди. Списъкът с посещаваните от вас сайтове не се чете от Microsoft и не се разкрива в Интернет, освен ако не решите да направите списъка по-широко достъпен.

Факс услуга

Факс услугата ви позволява да изпращате факс по Интернет и да организирате факсовете, които сте изпратили, в Microsoft Office Outlook. За да използвате факс услугата, трябва да се регистрирате при доставчик за факс услуги, различен от Microsoft, който ще обработва факсовете и ще ги изпраща по Интернет. Microsoft не събира данни от тази транзакция.

Когато се регистрирате за факс услугата, доставчикът на услуги създава регистрационен пакет, който се съхранява от доставчика на факс услуги и Office PowerPoint 2007. Пакетът се състои от адреса на уеб сайта на доставчика на факс услугите и маркер, който потвърждава вашия достъп до доставчика на факс услуги. Когато изпращате факс от програма на Office, този регистрационен пакет се прилага към документа.

Можете също да използвате факс услугата, за да изчислите цената на един факс, без да го пращате. Ако решите да изчислите цената на факса, Office PowerPoint 2007 ще използва SSL връзка, за да изпрати вашия регистрационен маркер, телефонния номер, до който трябва да се изпрати факсът, и броя на страниците на факса до доставчика на факс услугата. Microsoft не получава и не съхранява тази информация.

Изследвания и справки

Office PowerPoint 2007 ви позволява да искате информация за определен елемент или израз от много голям брой големи доставчици на съдържание. Когато потърсите определена дума или израз, Office PowerPoint 2007 ще използва Интернет, за да изпрати искания от вас текст, софтуерния продукт, който ползвате в момента, регионалните настройки на системата и информация за удостоверяване, според която имате право да изтегляте информация за изследвания, ако е нужно на третото лице.

Office PowerPoint 2007 изпраща тази информация на избрания от вас доставчик на информационни услуги. Третото лице доставчик връща информация за търсената от вас дума или фраза.

Обикновено информацията, която получавате, ще включва връзка към още информация от сайта на доставчика на съдържание трето лице. Ако щракнете върху тази връзка, доставчикът на съдържание може да постави бисквитка на компютъра ви, за да ви идентифицира при бъдещи транзакции. Microsoft не носи отговорност за правилата за поверителност на други сайтове.

Microsoft не получава и не съхранява тази информация, освен ако не сте използвали услуга на Microsoft.

Преводачески услуги

Office PowerPoint 2007 ви позволява да преведете цялата презентация или част от нея, като използвате двуезичен речник или машинен превод. Можете да решите как искате да се преведе вашата презентация.

Можете да избирате или добавяте дума или израз, който искате да преведете, или да преведете цялата презентация. Ако решите да избирате или въвеждате дума или израз, който искате да преведете, въвежданите от вас изрази ще се проверяват в двуезичен речник. В софтуера ви са включени някои двуезични речници; други са налични от Microsoft Office Online.

Ако изберете да извършите "Превод на целия документ", презентацията ще бъде изпратена шифрована за преводаческа услуга от трето лице. Както при всяка шифрована информация, изпратена по Интернет, е възможно други хора да видят презентацията.

Ако изберете да използвате един от речниците на Microsoft Office Online или преводаческа услуга от трето лице Office PowerPoint 2007 ще използва Интернет, за да изпрати искания от вас текст, вида на вашия софтуер и регионалните настройки и езика на компютъра ви. При преводачески услуги от трети лица Office PowerPoint 2007 може също да изпрати информация за удостоверяване, която е кеширана преди това, което означава, че сте се регистрирали за достъп до сайта.

Обикновено информацията, която получавате, ще включва връзка към още информация от сайта на другия доставчик на съдържание. Ако щракнете върху тази връзка, доставчикът на съдържание може да постави бисквитка на компютъра ви, за да ви идентифицира при бъдещи транзакции.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services предоставя споделени сайтове, базирани на уеб работни области, в които можете да извършвате съвместна дейност върху документи или събрания.

Когато отворите сайт на SharePoint с помощта на уеб браузър или програма на Office, сайтът ще постави бисквитка във вашия компютър, ако имате разрешение да създавате нов подсайт в този сайт. Взети заедно, тези бисквитки оформят списък със сайтове, за които имате разрешения. Този списък се използва от няколко програми на Office, за да ви се предостави бърз достъп до сайтове, които сте посещавали преди.

Списъкът с посещаваните от вас сайтове не се чете от Microsoft и не се разкрива в Интернет, освен ако не решите да направите списъка по-широко достъпен.

Можете да изтриете този списък с помощта на уеб браузъра ви, за да изчистите кешираните бисквитки.

В Windows SharePoint Services, при създаване на нов уеб сайт или списък или добавяне и канене на хора на вече съществуващ уеб сайт или списък, сайтът записва следното за всяко лице, включително и за вас:

 • Пълно име

 • Имейл адрес

 • Потребителското име за влизане (влизане в Microsoft Windows NT – например DOMAIN\username) 

Ще се добави потребителски идентификатор към всеки елемент, който вие или други добавят или променят в сайта. Както и при съдържанието в сайта на SharePoint, само администраторите и членовете на сайта имат достъп до тази информация.

Всички елементи от сайта на SharePoint включват две полета:Създаден от и Модифициран от. Полето Създаден от се попълва с потребителското име на лицето, създало първо елемента, и датата на създаване. Полето Модифициран от се попълва с потребителското име на лицето, което последно е модифицирало презентацията на Office PowerPoint 2007, и датата, когато това е станало.

Администраторите на сървъри, където се поддържат сайтове на SharePoint, имат достъп до някои данни от тези сайтове, които се използват за анализиране на посещаемостта на тези сайтове, както и за подобряване на времето, през което сайтът е достъпен. Тези данни са достъпни само за администраторите на сървъри и не се споделят с Microsoft освен ако Microsoft поддържа сайта на SharePoint.

Данните, които се записват, са имена, имейл адреси и разрешения на всички, които имат достъп до сайта. Всички потребители с достъп до конкретен сайт на SharePoint могат да търсят в цялото съдържание, налично в сайта, и да го преглеждат.

Проверка

Windows SharePoint Services предлага функции за проверка, които позволяват на администраторите да поддържат надеждна информация за това как потребителите работят с важно съдържание.

Когато администраторите на Windows SharePoint Services разрешат функцията "Проверка", сървърът автоматично записва в база данните за съдържание на SharePoint определени действия, извършени от потребителя. Тези действия включват преглед, редактиране, вкарване и извличане. За всяко записано действие сървърът записва уточняваща информация за файла, действието и идентификатора на потребителя на SharePoint, както и IP адреса. Не се изпращат никакви данни към Microsoft като част от тази операция.

Тази функция е изключена по подразбиране и е достъпна само за администратори на сайтове на SharePoint, в които се съхранява съответно съдържание.

Незабавни съобщения и уведомявания

Office PowerPoint 2007 ви предоставя възможността да изпращате незабавни съобщения от самата програма, както и възможността да бъдете уведомявани, когато определени хора са онлайн или когато са направени определени промени в споделени презентации или работни области.

Office PowerPoint 2007 използва компонент на Microsoft за незабавни съобщения, за да ви предостави възможността да виждате присъствието на други хора онлайн и да им изпращате съобщения. Office PowerPoint 2007 включва уеб контрола, която позволява показването на онлайн състоянието на уеб страница. Целта на тази функция е да имате възможност да използвате уеб страници, за да работите съвместно с други хора върху едни и същи презентации или работни области.

Скриптове за уеб страници, които са написани с оглед на тази уеб контрола, могат да предават данни за онлайн състоянието от вашата програма за незабавни съобщения към уеб сървъра със скрипта. По подразбиране тази функционалност е разрешена за интранет, надеждни сайтове и локални сайтове на компютъра.

Страниците на Microsoft Windows SharePoint Services и на Microsoft Office SharePoint Server 2007 използват тази контрола. И двата вида страници не предават данни за онлайн състоянието обратно към уеб сървъра.

Когато посетите сайт на Microsoft Windows SharePoint Services или сайт на Office SharePoint Server и създадете предупреждение, Office PowerPoint 2007 ще постави бисквитка на компютъра ви със следните данни:

 • Име на сайта

 • URL адрес на сайта

 • Дали източникът на предупреждението е сайт на Windows SharePoint Services, или сайт на Office SharePoint Server

 • URL адрес, използван от сайта за показване на услугата за уведомяване

Благодарение на данните в тази бисквитка вие получавате правилните уведомявания от сайта. Microsoft не използва тази бисквитка освен ако тя не е поставена от сървър на Microsoft, в който случай бисквитката се използва единствено от сайт на Windows SharePoint Services или на SharePoint Server.

Нови файлови формати

Office PowerPoint 2007 използва по подразбиране нов файлов формат, базиран на XML. Този файлов формат е разширяем, което означава, че потребители могат да задават във файла да бъдат включени допълнителни схеми или етикети. Добавка или друг код от друг производител също може да прикачи допълнителна информация под формата на метаданни към файловия формат на Microsoft Office, която няма да може да бъде показвана в Office PowerPoint 2007.

Можете да проверите метаданните, свързани с даден файл, като прегледате XML с помощта на визуализатор на текст от друг производител.

Коментари

Ако запишете коментари във файл, по подразбиране Office PowerPoint 2007 поставя вашите инициали пред тях. След това информацията е достъпна за всички с достъп до файла.

Можете да премахнете вашите лични данни от тези коментари (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете завършии след това щракнете върху Преглед на документ).

Проследяване на поправки

По подразбиране, когато нанасяте поправки във файл с включена функция за проследени поправки, потребителското ви име и/или инициали се запазват в документа и се свързват с направените от вас промени. Тази информация, включително първоначалния и ревизирания текст, след това са достъпни за всеки, който може да отвори файла ви.

След като тези промени са приети или отхвърлени, вашето име се премахва. Можете също така да премахнете вашите лични данни от тези промени (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете завършии след това щракнете върху Преглед на документ).

Къде може да се съхранява вашето име

В някои случаи Office PowerPoint 2007 съхранява името ви, за да ви улесни, докато ползвате някои функции. Например името ви се съхранява на следните места:

 • Полета за Автор

 • Свойство за файл Име на автор

Можете да премахнете името си от тези полета и свойства (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете завършии след това щракнете върху Преглед на документ).

Решения за Office, създадени от други фирми, могат също да включват вашето име и други лични данни в потребителските свойства, свързани с вашия файл.

Ако използвате уеб контролата на Microsoft Office, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc или друга функция, с която можете да се свържете директно с друг източник на данни от документа, вашите данни за удостоверяване (потребителско име и парола) може да се запишат в самия документ. За да промените или изтриете тази информация за оторизиране, ще трябва съответно да промените свойствата на връзката.

Други скрити данни и метаданни

По подразбиране всеки файл, записан от Office PowerPoint 2007, включва свойства на файла, например за следното:

 • Автор

 • Ръководител

 • Компания

 • Последно записан от

 • Имена на проверяващи презентацията

Освен това, във файла могат да се запишат други свойства в зависимост от функциите или решенията от трети лица, които използвате. Например ако вашата презентация е част от работния поток на документи, се записват допълнителни свойства на файла за проследяване на работния поток.

След това информацията е достъпна за всички с достъп до файла.

Можете да премахнете името си от тези свойства (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете завършии след това щракнете върху Преглед на документ).

Функцията "Проверка на документ" също може да бъде използвана за премахване на други типове данни, които може да не са достъпни във всички изгледи, например коментари и преработки. Препоръчваме ви да използвате функцията за проверка на документи за всяка работна книга, която планирате да направите публично достъпна. За още информация потърсете в помощта информация за функцията "Проверка на документи".

Скрити фигури

Office PowerPoint 2007 ви позволява да скривате фигури или текстови обекти във ваши презентации или шаблони като използвате прозореца на задачите Селекция . (За да се покаже прозорецът на задачите Селекция и видимост, изберете фигура, след което в раздела Формат щракнете върху Екран на селекцията.) Скритите фигури или текстови обекти могат да съдържат лични данни, добавени от автора на презентацията. Скритите текстови обекти или фигури могат да бъдат записани с файл на тема или шаблон и да не са видими по време на слайдшоу. Ако файлът на шаблона се използва за създаване на нова презентация, всички скрити фигури и скрити текстови обекти ще бъдат копирани в новата презентация. Можете да видите кои фигури са скрити и да изберете да не ги скривате от прозореца на задачитеСелекция и видимост.

Теми

Office PowerPoint 2007 ви позволява да създадете тема от съществуваща презентация (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши като. В диалоговия прозорец Запиши като , в списъка Запиши като тип изберете Тема на Office). Когато създавате тема, някои елементи, например текст, изображения или скрити фигури, се копират от образеца за слайд на вашата оригинална презентация на тема. Тези обекти се използват като елементи от проект, когато прилагане на тема към нова презентация и се виждат от другите потребители. Ако публикувате вашата тема за използване от други потребители, може да не искате да съхранявате лична или конфиденциална информация на вашата оригинална презентация. Можете да изтриете лична или конфиденциална информация от съществуваща тема, като редактирате темата на образеца за слайд и запишете отново тема със същото име, за да заместите оригинала.

Запис на макроси

Записът на макроси ви позволява да записвате поредица от действия, които по-късно можете да възпроизведете. Ако решите да запишете макрос, вашето потребителско име се записва в свойството Описание на макроса и като коментар при създаването на макроса. Можете сами да премахнете потребителското си име от тези две места.

Цифрови подписи

Цифровият подпис е функция по желание, която може да ви помогне да удостоверите самоличността на лицето, което ви изпраща презентация. Цифровият подпис представлява уникална шифрована стойност на данните в презентацията на PowerPoint, която подписвате. Когато изпратите презентация с цифров подпис, подписът се изпраща на получателя, наред с данните в нея и надежден цифров сертификат от вас (подателя). Цифровият сертификат се издава от сертифициращ орган, например VeriSign, и съдържа информация за удостоверяване на подателя и потвърждение, че първоначалното съдържание на презентацията не е променено.

Когато подпишете презентация, ще видите диалогов прозорец, който ви показва информацията, която ще бъде включена в цифровия подпис, например дата и час на вашата система, номера на версия на операционната система, номера на версията на Microsoft Office и номера на версията на Office PowerPoint 2007. Ако изпратите подписана презентация на други хора, получателите няма да могат да виждат информацията за вашата система, въпреки че ще са в състояние да виждат съдържанието на самата презентация.

Управление на правата за достъп до информация

Управлението на права за достъп до информация (IRM) ви позволява да давате на определени потребители или групи права за достъп и промени на презентация. Въпреки някои прилики, IRM не е същото като защита на документи (вж. по-долу в тази декларация за още информация за "Защита на документи"). Управлението на правата за достъп до информация (IRM) ви позволява да задавате разрешения на цялата презентация за определени действия, например печат или препращане на документ, както и четене и редактиране на презентацията.

Когато запишете презентация с разрешен IRM, Office PowerPoint 2007 записва в презентацията списък с всички потребители, които имат права за презентацията, както и техните разрешения. Тази информация е шифрована и е достъпна само за собствениците на презентацията.

Освен това, презентациите с разрешен IRM съдържат лицензи за съдържанието. Лицензите за съдържание включват имейл адрес, разрешение и информация за удостоверяване. При всеки опит да се отвори презентация с разрешен IRM, Office PowerPoint 2007 проверява записаните в презентацията лицензи за съдържание с самоличността на потребителя. Ако потребителят не е отварял презентацията преди, Office PowerPoint 2007 се свързва с IRM сървър, проверява самоличността на потребителя, изтегля нов лиценз за съдържание за потребителя (при условие, че той има съответните разрешения) и го записва в презентацията.

Притежателите на презентациите имат възможността да не записват лицензи за съдържание в презентацията. Ако обаче лицензът за съдържание не се запише в презентацията, при всяко отваряне Office PowerPoint 2007 ще трябва да се свързва с IRM сървър. Ако Office PowerPoint 2007 не е свързан или няма връзка с IRM сървър, презентацията не може да се отвори.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×