Добавяне, редактиране или изтриване на елемент от списък

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Сайт на Microsoft Windows SharePoint Services може да включва различни списъци – от контакти и календари до съобщения и списъци за проследяване на въпроси. Без оглед на типа на списъка, който актуализирате, процесът прилича на този по добавяне, редактиране и изтриване на елементи от списък.

За да добавяте, редактирате или изтривате елементи в списък, трябва да имате разрешение за сътрудничество в списъка. За повече информация се обърнете към собственика на сайта или администратора.

Какво искате да направите?

Добавяне на елемент към списък

Добавяне на елемент с изпращане на имейл

Редактиране на елемент в списък

Изтриване на елемент в списък

Добавяне на елемент към списък

Някои списъци може да се показват в уеб части, които са основни сгради блокове на уеб страници в сайт на Windows SharePoint Services. Например съобщения, календар и връзки към списъци се показват в уеб части на началната страница по подразбиране. Когато списък се показва в уеб част, можете да добавите елементи в списъка, без реално да отваряте списъка. Ако не виждате връзката, за да добавите повече елементи към списък, трябва да отворите списъка.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако списъкът ви се показва в уеб част, може да видите връзка в уеб частта, която можете да използвате, за да добавите повече елементи в него, например Добавяне на ново съобщение или Добави ново събитие. Щракнете върху Добавяне на нов елементи след това преминете към стъпка 3.

  • Ако списъкът все още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ".

   Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

   1. В менюто Създай Ново меню щракнете върху стрелката и след това щракнете върху нов тип елемент, като например Нов елемент.

    Ако допълнителни типове съдържание са били добавени в списъка, се показват други възможности за избор, като например Нов проблем с поддръжката или Нов доставчик.

   Съвет: За да създадете елемент, който е типът по подразбиране на елемента, щракнете върху Създай. Ако видите само Нов елемент, това е подразбиращият се за вашия списък.

 2. Въведете информацията за елемента от списъка. До задължителната информация има червена звездичка.

 3. За да прикачите файл към елемент от списъка, щракнете върху Прикачване на файл, изберете Преглед, за да намерите файла, и след това щракнете върху ОК.

 4. Щракнете върху ОК.

  Забележки: 

  • В зависимост от настройките на вашия списък може да не се разрешават прикачени файлове за елементите от списъка.

  • Ако към вашия списък са добавени множество типове съдържание, вероятно имате допълнителни възможности в менюто Създай.

Съвет: В зависимост от настройките на вашия списък, може да имате възможност да създадете папки, за да организирате елементите от списъка. За да добавите папка, щракнете върху Нова папка в менюто Създай. След това може да организирате списъка, като го отворите в Windows Explorer, ако на твърдия ви диск е инсталиран Microsoft Windows.

Най-горе на страницата

Добавяне на елемент с изпращане на имейл

Дъските за обсъждания, съобщенията и календарите може да се настроят така, че хората да добавят елементи, като изпращат имейл, ако сайтът ви има разрешение за получаване на съдържание по имейл. Публикациите за блогове може да се подават по имейл, въпреки че коментарите на блоговете не може да се подават. Другите списъци може да се настройват да получават имейл с потребителски решения, наречени имейл манипулатори.

Преди да може да изпращате имейл на списъка, трябва да знаете дали списъкът е настроен за получаване на имейл и след това да се сдобиете с адреса.

 1. Направете едно от следните неща, за да получите имейл адреса за списъка:

  • Погледнете в адресната книга на вашата имейл програма. Ако имейл адресът не е там, трябва да го получите от човека, който е настроил списъка. След това може да го добавите към списъка с контакти на вашата имейл програма, за да може по-късно лесно да го намерите.

  • Разгледайте описанието на вашия списък, който се появява под наименованието на списъка. Вероятно собственикът на сайта е добавил имейл адреса на списъка към описанието му.

  • Разгледайте имейл настройките на списъка, ако имейл адресът на списъка не се появи в описанието на списъка и имате разрешение за разглеждане на настройките на списъка:

   1. Ако списъкът все още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ".

    Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

   2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списък.

   3. Ако списъкът е настроен да получава имейли, имейл адресът му се появява под Информация за списък до Имейл адрес.

  • Използвайте имейл адреса на вашата SharePoint група, за да изпратите елемента от списъка като имейл съобщение. Вашата организация може да има собствен списък с имейли, наречен група на SharePoint, което позволява на членовете му да изпращат имейли един на друг. Адресът на групата на SharePoint може да съдържа адресите на списъците и библиотеките, така че, когато изпращате имейл на членове на групата, прикачените файлове към съобщенията автоматично се добавят към вашия сайт на Windows SharePoint Services 3.0.

   1. Във вашето имейл приложение пригответе елемента, който искате да изпратите, по един от следните начини:

    • За да изпратите елемент от обсъждане или за да публикувате елемент в блог на екип (блог), включете вашето съдържание в тялото на съобщението.

    • За да изпратите елемент от календар, изпратете искане за събрание или среща от вашето имейл приложение или календар.

    • За да изпратите картина, формуляр или документ, добавете този елемент като прикачен файл към вашето съобщение.

    • За да изпратите стандартно имейл съобщение или отговор, включете вашето съдържание в основния текст на съобщението, както правите с всяко имейл съобщение.

 2. В полетата До или Як въведете адреса на списъка. Ако вашата група на SharePoint вече включва списъка, въведете вместо това имейл адреса SharePoint групата.

 3. Изпратете съобщението. В повечето приложения за имейл трябва да щракнете върху Изпращане, за да изпратите съобщението.

Забележка: Ако изпращате елемент с календар на SharePoint сайт, като използвате електронната поща, трябва да позволите на участниците в събранието да разберат, ако има промени в събранието. Ако промените подробните данни на събранието на SharePoint сайта, актуализациите и отмените на събранието не се изпращат автоматично от SharePoint сайта.

Най-горе на страницата

Редактиране на елемент в списък

 1. Ако списъкът все още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ".

  Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Посочете към елемента, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това изберете Редактиране на елемент.

  • За да редактирате елемент в изгледа на таблицата с данни, редактирайте елемента директно в таблицата с данни или експортирайте данните в таблицата с данни или програмата на базата данни за редактиране.

   Изглед на лист с данни изисква, че сте инсталирали на вашия компютър програма Windows SharePoint Services – съвместима лист с данни, например Microsoft Office Access 2007.

  • За да редактирате елемент в графичния дисплей на календара, щракнете върху елемента на календара и след това изберете Редактиране на елемент. За да редактирате всички копия на повтарящо се събитие, щракнете върху Редактиране на серия.

  • За да редактирате отговор на проучване, се уверете, че разглеждате отговорите в списъка, а не общия преглед на отговорите. Посочете към елемента, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това изберете Редактиране на елемент.

  • За да редактирате елемент в изглед на Гант, посочете към елемента в списъка под графичния изглед, посочете към стрелката, която се появява, и след това изберете Редактиране на отговор.

 3. Направете желаните промени.

 4. Щракнете върху ОК. При проучване вместо това изберете Готово.

Забележка: Ако списъкът е настроен да проследява версии, при всяко редактиране на елемент от списъка се създава нова версия на елемента от списъка. Може да разгледате хронология на промените на елемента, както и да възстановите предишна версия, ако допуснете грешка в по-новата версия.

Най-горе на страницата

Изтриване на елемент в списък

 1. Ако списъкът все още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ".

  Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Посочете към елемента от списъка, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Изтриване на елемент.

   В изглед на Гант посочете към елемента в списъка под графичния изглед, посочете към стрелката, която се появява, и след това изберете Изтриване на елемент.

   В проучване се уверете, че разглеждате отговорите в списъка, а не общия преглед на отговорите. Посочете към елемента, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това изберете Изтриване на елемент.

  • За да изтриете елемент в изгледа на таблицата с данни, изтрийте елемента директно в таблицата с данни или експортирайте данните в базата данни или програмата на таблицата с данни и след това го изтрийте.

   Изглед на лист с данни изисква, че сте инсталирали на вашия компютър програма Windows SharePoint Services – съвместима лист с данни, например Microsoft Office Access 2007.

  • За да изтриете събитие от графичния дисплей на календара, щракнете върху елемента на календара и след това изберете Изтриване на елемент. За да изтриете повтарящ се елемент, щракнете върху Редактиране на серия и след това изберете Изтриване на елемент.

 3. Когато бъдете подканени от предупреждение и сте сигурни, че искате да изпратите елемента в кошчето или да го изтриете, щракнете върху ОК.

Забележка: Когато изтриете елемент от списъка, той се изпраща в кошчето на сайта, откъдето при необходимост може да се възстанови освен ако вашият администратор не е настроил сайта по различен начин.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×