Добавяне, промяна или премахване на проверка на данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Проверка на данни е възможността за автоматично проверяване за грешки, докато потребителят попълва формуляр. Чрез добавяне на проверка на данни за контроли във вашия шаблон на формуляр, можете да гарантирате, че данните, които събирате са точни и съгласувани и че да отговаря на всички стандарти, които вече са използва от вашата фирма. Например можете да използвате проверка на данни, за да позволите на потребителите да знаят кога те да влязат за разходите елемент надхвърля одобрени сума или когато неправилно въвеждат името му в полето, който се използва за събиране на телефонни номера.

Ако формулярът съдържа грешки при проверка на данни и е свързан към база данни или уеб услуга, потребителите няма да можете да подадете формуляра, докато коригират тези грешки. Потребителите могат да запишете локално копие на формуляра и след това Коригирайте и подаване на данни по-късно.

В тази статия

Начини, по които потребителите се известяват за грешки при проверката

Съображения за съвместимост

Добавяне на проверка на данни

Промяна на условие за проверка на данни

Премахване на проверка на данни

Начини, по които потребителите се известяват за грешки при проверката

За формуляр, предназначен да се попълва чрез използване на InfoPath, можете да зададете да се появява съобщение за проверка на данни като екранно пояснение. След като видят екранното пояснение, вашите потребители, ако желаят, могат да покажат подробно предупреждение, което вие сте предоставили. Можете също да настроите подробното предупреждение да се показва автоматично. Например ако зададете условие за грешка, която искате да се появява, ако потребителят въведе своето име в поле, което се използва за телефонен номер, можете да разрешите екранно пояснение да показва съобщението "Въведете телефонен номер в това поле". Ако разрешите автоматично показване на предупреждение, можете да покажете подробно съобщение по подразбиране, като например "Това поле изисква телефонен номер във формат (02) 986-1234". Ако изберете да показвате екранно пояснение по подразбиране, вашите потребители могат ръчно да покажат предупреждението, което сте предоставили, като щракнат с десния бутон на мишката върху полето в InfoPath и след това изберат опцията, за да покажат предупреждението.

начини, по които грешките при проверка на данните се показват в infopath

1. Показалецът се променя в мигащ знак I, когато го оставите над полето, и екранното пояснение се показва.

2. Когато щракнете с десния бутон на мишката върху полето, се появява контекстно меню – и когато посочите Пълно описание на грешките, показалецът се променя в стрелка.

3. Когато щракнете върху Пълно описание на грешките, се появява предупреждението.

За формуляр, който се попълва в уеб браузър, предупрежденията не могат да се показват автоматично. Но потребителите могат да покажат предупреждението, като щракнат в полето в уеб страницата, което съдържа екранното пояснение и след това щракнат върху връзката, която се появява.

начини, по които грешките при проверка на данните се показват в уеб браузъра

1. Показалецът се променя в мигащ знак I, когато го оставите над полето, и екранното пояснение се показва.

2. Показалецът се променя в ръчичка, когато го преместите на екранното пояснение.

3. Когато щракнете върху връзката, се появява предупреждението.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост за проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър е публикуван до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това браузър, формуляри, базирани на шаблона за формуляр може да се преглеждат в уеб браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои контроли са налични в прозореца на задачите контроли , защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Някои функции за проверка на данни работят по различен начин в уеб браузър, отколкото в InfoPath. Например когато добавяте проверка на данни към контрола, вие създавате обяснителен текст да се показва, когато потребителят въведе невалидни данни в тази контрола. Можете да имате този обяснителен текст се показва в екранно пояснение, и по желание позволяват на потребителите да показват предупреждение, което съдържа допълнителна информация, или можете да имате предупреждението да се появява автоматично, когато потребителят въведе невалидни данни. Предупреждения не може да се показва автоматично за формуляри, които се виждат в уеб браузър, но потребителите могат да видят екранното пояснение и ако желаете да се покаже предупреждение с допълнителна информация.

Забележка: Когато потребителите попълват формуляри, използвайки браузър, те могат бързо да покажат предупреждение за проверка на данни, като натиснат клавишите CTRL+SHIFT+I.

Списък на контролите, които поддържат проверка на данни

Следващата таблица показва списък на контролите на Microsoft Office InfoPath 2007, които поддържат проверка на данни и информация дали са налични за шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Контроли, които поддържат данни вали регистър

Налични за шаблони на формуляри, съвместими с браузър?

Квадратче за отметка

Да

Контрола за избор на дата

Да

Падащо списъчно поле

Да

Списъчно поле

Да

Бутон за избор

Да

Текстово поле

Да

RTF текстово поле

Да

Списък с водещи символи, номериран списък или обикновен списък

Не

Разгъващ се списък

Не

Най-горе на страницата

Добавяне на проверка на данни

 1. Щракнете върху контролата, която искате да добавите проверка на данни.

 2. В менюто Формат щракнете върху Проверка на данни.

 3. В диалоговия прозорец Проверка на данни щракнете върху Добавяне.

 4. Под Ако това условие е вярно добавете условие.

  Пример

  Следващият пример показва как да създадете условие за проверка на данни, за да осигурите, че данните, въведени в контрола текстово поле, съвпадат с определена стойност – в този случай думата Здравей.

  1. В първото поле щракнете върху Избор на поле или група и след това изберете полето или групата, към които е обвързана контролата.

  2. Във второто поле щракнете върху не е равно на.

  3. В третото поле щракнете върху Въведете текст и след това въведете Здравей.

  Забележка: За да изискате потребителите да въведат данни в контролата, в диалоговия прозорец Свойства на контрола отметнете квадратчето Не може да е празно.

 5. За да показвате автоматично съобщение на диалогов прозорец, когато потребителят остави някоя контрола празна, отметнете квадратчето Показвай съобщенията на диалоговия прозорец незабавно, щом потребителите въведат невалидни данни.

  Забележка: Тъй като съобщенията на диалоговия прозорец не могат да се показват автоматично в уеб браузър, потребител, който попълва вашия формуляр, използвайки уеб браузър, ще види само екранното пояснение.

 6. В полето екранно пояснение въведете текста, който искате да покажете, когато потребител посочи контролата или щраква двукратно контролата.

 7. В полето Съобщение въведете текста, който искате да показвате в диалоговия прозорец на съобщението – или незабавно, или когато потребителят изиска повече подробности.

  Забележка: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Най-горе на страницата

Промяна на условие за проверка на данни

 1. Щракнете върху контролата, чиято проверка на данни искате да модифицирате.

 2. В менюто Формат щракнете върху Проверка на данни.

 3. В диалоговия прозорец Проверка на данни щракнете върху условието, което искате да промените, изберете Промяна и след това направете промените, които желаете.

Най-горе на страницата

Премахване на проверка на данни

 1. Щракнете върху контролата, чиято проверка на данни искате да премахнете.

 2. В менюто Формат щракнете върху Проверка на данни.

 3. В диалоговия прозорец Проверка на данни щракнете върху условието, което искате да премахнете, и след това изберете Премахни.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×