Добавяне, промяна или изтриване на граници на документи или картини

Добавяне, промяна или изтриване на граници на документи или картини

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Границите могат да направят по-интересен и да акцентират върху различни части на вашия документ или имейл съобщение. Можете да добавите граници към страници, текст, таблици и клетки на таблица, графични обекти и картини.

Щракнете върху заглавието по-долу за повече информация

Можете да поставите граница около само една страница, ако тази страница е в началото на документ или раздел. Ако страницата е в средата на документа на първия Вмъкване на знак за нов раздел.

 1. В раздела Проектиране изберете Граници на страниците.

  Бутон ''Граници на страниците''

 2. В диалоговия прозорец Граници и оцветяване проектирайте границата:

  1. Под Настройка изберете желания стил на границата.

  2. Под Стил изберете желания стил на линиите.

  3. В списъка Цвят изберете цвят на границата.

  4. В списъка Ширина изберете дебелината на линия, която искате.

  5. Ако вместо това искате граница от графична колекция, в списъка Рисунка изберете графика на границата.

   Опции за настройка на граници на страница

 3. В списъка Приложи към изберете Този раздел – само първа страница.

  Списък за избор на страниците, на които ще се показва граница

  Съвет: Тази настройка функционира също и когато добавяте граница към първата страница на документ.

 4. В екрана за визуализация щракнете върху границата, която искате да изтриете.

  Поле ''Визуализация'' за показване на границите на страницата

  Съвет: За да промените мястото в страницата, където се появява границата, изберете Опции и коригирайте настройките на полето.

Ако сте добавили в документа граница на страница, можете да я премахнете, като промените настройката за граница на страницата на Няма.

 1. В раздела Проектиране изберете Граници на страниците.

  Бутон ''Граници на страниците''

 2. В диалоговия прозорец Граници и оцветяване, в списъка Приложи към изберете страницата (или страниците), от които искате да премахнете границата.

 3. Под Настройка изберете Няма.

  Диалогов прозорец за настройки на границите на страниците

За да промените цвета на съществуваща страница граница отидете на раздела " проектиране " на лентата, щракнете върху Граници на страница и използвайте контролата на падащото меню цвят , за да изберете друг цвят. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Можете да използвате галерията "Стилове за граници", за да добавите граница към вашата таблица.

 1. Щракнете в таблицата, след което щракнете върху Манипулатор за преместване на таблица, за да изберете таблицата.

  Таблица, показваща манипулатора за преместване на таблица

  Забележки: 

  • Появява се разделът Инструменти за таблица - Проектиране.

  • Намиране на инструментите за таблица

 2. В групата Граници изберете списъка Стилове за граници и след това изберете тема на граница.

  Стилове на граница на таблици

 3. В списъка Граници изберете къде искате да добавите границите.

  Местоположение на граница на таблица

  Съвет: За да промените или да добавите граници за част от вашата таблица, изберете Копиране на граници и след това щракнете върху всяка граница в таблицата, която искате да промените или да добавите. Word се прилага стила на границата, вече сте избрали, и не е нужно да изберете таблицата, първо.

  Команда ''Копиране на граници''

Когато добавите таблица към документ, около цялата таблица и всяка клетка в нея автоматично се добавят обикновени черни граници. Дори да сте добавили други граници към тази таблица, можете да премахнете всички или някои от границите.

 1. Щракнете в таблицата и в горния ляв ъгъл се показва манипулатор за преместване на таблица Манипулатор четирипосочна стрелка .

 2. В раздела Инструменти за таблица – Проектиране изберете Граници.

  Бутонът ''Граници'' в ''Инструменти за таблица''

 3. Щракнете върху Без граница.

  Премахване на граница от текст

 1. Изберете клетките, чиито граници искате да премахнете, като плъзнете мишката през тях.

 2. В раздела Инструменти за таблица – Проектиране изберете Граници и след това направете избора си.

  Местоположение на граница на таблица

 1. Щракнете вътре в таблицата.

 2. Щракнете върху Инструменти за таблици > Проектиране > Стил на линия > Без граница. Курсорът се превръща в четка, която можете да плъзнете през всяка граница, която искате да премахнете.

  Стил на линия на граница

Добавянето на граници към картини във вашите документи може да ги направи да изпъкват и да придаде на документа по-завършен вид. От вас зависи колко обикновени или украсени да са границите.

Галерията "Стилове на картини" предлага множество готови стилове, с помощта на които лесно можете да добавите специална граница само с едно щракване.

 1. Изберете изображението, към което искате да добавите граница.

 2. В раздела Инструменти за картини – Формат, в галерията със стилове на картини, изберете стил.

  Съвети: 

  • Изберете Още, за да видите допълнителни стилове в галерията.

  • Галерия ''Стилове на картини''

Персонализиране на границата на картината ви

Ако предпочитате напълно да персонализирате границата, можете да изберете цвета й, ширината и стила на използваната линия.

 1. Изберете изображението, към което искате да добавите персонализирана граница.

 2. В раздела Инструменти за картини – Формат изберете Граница на картина.

  Команда ''Граница на картина'' в раздела ''Инструменти за картини, Формат''

 3. Изберете цвят.

  Опции за граница на картина

 4. Изберете една от следните възможности:

  • В списъка Тегло изберете ширина на границата.

  • В списъка Тирета изберете стил на линия.

Начинът за премахване на граница на картина зависи от това дали е стил на картина или граница по избор.

 1. Изберете картината, от която искате да премахнете границата.

 2. В Инструменти за картини – Формат направете едно от следните неща:

  Местоположение на ''Инструменти за картини''

  • Ако границата е контур, в списъка Граница на картина изберете Без контур.

  • Ако границата е стил и знаете кой е стилът, в Ефекти на картина изберете приложения стил, след което изберете Без (стил). За да премахнете например сянка, щракнете върху Ефекти на картина > Сянка > Без сянка.

  • Ако не сте сигурни какъв стил е приложен, можете да върнете картината в началното й състояние, но това ще премахне всички други промени, които вече сте направили. В групата Регулиране изберете Нулирай.

   Команда "Начално състояние на картината"

Премахване на граница по избор

 1. Изберете картината, от която искате да премахнете граница по избор.

 2. В раздела Инструменти за картини – Формат, в списъка Граница на картина изберете Без контур.

  Премахване на контур от снимка

Използвайте бутона Граници, за да добавите граница към текст, за да го отделите или за да наблегнете на него. Можете да добавите граници от всяка страна на текста или към всички страни, за да направите правоъгълник.

 1. Поставете курсора или изберете текста, където искате да добавите граница.

 2. В раздела Начало отидете в групата Абзац и изберете опция за граница в списъка Граници.

  Добавяне на граница към текст

  Бутон

  Име

  Какво прави

  Изображение на бутон

  Долна граница

  Създава граница под абзаца или клетката на таблицата в текущото местоположение на курсора или под избраните абзаци или клетки. Ако изберете част от текст, която е по-малка от абзац, около селекцията се създава правоъгълник.

  изображение на бутон

  Горна граница

  Същото като Долна граница, но се прилага отгоре.

  изображение на бутон

  Лява граница

  Същото като Долна граница, но се прилага отляво.

  Изображение на бутон

  Дясна граница

  Същото като Долна граница, но се прилага отдясно.

  Изображение на бутон

  Без граница

  Премахва границите от селекцията.

  Изображение на бутон

  Всички граници

  Създава правоъгълник около всеки абзац за избрания текст. Ако е е избран текст, Word създава правоъгълник около абзаца, където е текущото местоположение на курсора. Ако натиснете Enter, докато въвеждате в текстово поле с Всички граници, се показва нов правоъгълник за новия абзац.

  изображение на бутон

  Външни граници

  Създава правоъгълник около избрания текст. Ако е е избран текст, Word създава правоъгълник около абзаца, където е текущото местоположение на курсора. Ако натиснете Enter, докато въвеждате в абзац с Външни граници, правоъгълникът се разширява, за да включи новия абзац.

  изображение на бутон

  Вътрешни граници

  Създава граници между избраните абзаци. Ако не е избран текст или ако е избран само един абзац, не се случва нищо. Ако натиснете Enter, докато въвеждате в абзац с Вътрешни граници, се показва нова граница.

  изображение на бутон

  Вътрешни хоризонтални граници

  За обикновени абзаци прави същото като Вътрешни граници. За таблица добавя граница между редовете, а между колоните – не.

  изображение на бутон

  Вътрешни вертикални граници

  В таблица добавя граница между колоните, а между редовете – не. За обикновени абзаци не прави нищо.

  изображение на бутон

  Диагонална граница надолу

  В таблица добавя диагонална линия от горе вляво до долу вдясно за всяка клетка. За обикновени абзаци не прави нищо.

  изображение на бутон

  Диагонална граница нагоре

  В таблица добавя диагонална линия от долу вляво до горе вдясно за всяка клетка. За обикновени абзаци не прави нищо.

  Изображение на бутон

  Хоризонтална линия

  Вмъква хоризонтална линия като графика под текущото местоположение на курсора.

  изображение на бутон

  Начертай таблица

  Можете да начертаете таблица, като използвате курсора.

  изображение на бутон

  Покажи линиите на мрежата

  Показва очертанията на клетките в таблици, които нямат приложени граници.

  изображение на бутон

  Граници и оцветяване

  Можете да изберете опции за форматиране на границите, като дебелина на линията, цвят и стил.

 1. Изберете целия текст вътре в границата.

 2. В Начало, в групата Абзац отворете списъка Граници.

  Добавяне на граница към текст

 3. Изберете Без граница.

  Премахване на граница от текст

 1. Изберете целия текст вътре в границата.

 2. В Начало, в групата Абзац отворете списъка Граници.

  Добавяне на граница към текст

 3. В списъка с граници щракнете върху всяка страна на границата, която искате да премахнете.

Забележка: Ако границата е около единична дума, ще изчезне цялата граница.

Какво искате да направите?

Можете да добавите граница към отделни или към всички страни на всяка страница в документ, към страници в един раздел, само към първата страница или към всички страници с изключение на първата. Можете да добавите граници на страниците в много стилове на линии и цветове, както и разнообразни графични рамки.

Страница с графична граница

Можете да отделите текст от останалата част от документ чрез добавяне на граници.

Текст с граници и оцветяване

Можете да добавите граници към таблица или към отделни клетки от таблица.

Таблица с автоматично форматиране

Можете да добавите граници към графични обекти и картини. Можете да промените или да форматирате границата на обект по същия начин, по който променяте или форматирате линия.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Раздел "Граница на страница" на диалоговия прозорец ''Граници и оцветяване'' в Word 2010

  Уверете се, че сте в раздела Граница на страница в диалоговия прозорец Граници и оцветяване.

 2. Щракнете върху една от опциите за граница под Настройки.

  Забележка: За да укажете границата да се появи на определена страна на страницата, като например само отгоре, щракнете върху По избор под Настройка. Под Визуализация щракнете там, където искате да се покаже границата.

 3. Изберете стил, цвят и ширина на границата.

  Забележка: За да зададете художествена граница, например дървета, изберете опция в полето Рисунка.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете конкретна страница или раздел за границата, щракнете върху желаната опция под Приложи към.

  • За да зададете точната позиция на границата в страницата, щракнете върху Опции и след това изберете желаните опции.

Забележка: Можете да видите границите на страницата на вашия екран, като преглеждате документа в изглед на оформление за печат.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Бутон ''Граници на страниците'' в Word 2010

  Забележки: 

  • Уверете се, че сте в раздела Граница на страница в диалоговия прозорец Граници и оцветяване.

  • Раздел "Граница на страница" на диалоговия прозорец ''Граници и оцветяване'' в Word 2010

 2. Променете желаните опции и след това щракнете върху ОК.

Забележка: Можете да видите границите на страницата на вашия екран, като преглеждате документа в изглед на оформление за печат.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Раздел "Граница на страница" на диалоговия прозорец ''Граници и оцветяване'' в Word 2010

 2. В диалоговия прозорец Граници и оцветяване, в раздела Граница на страница, под Настройка изберете Няма.

Забележка: За да премахнете границата само от единия край на документа – например, за да премахнете всички освен горната, – щракнете върху границите, които искате да премахнете, в диаграмата под Визуализация.

 1. Изберете картината, таблицата или текста, към които искате да приложите граница.

  За да приложите граница към конкретни клетки от таблица, изберете клетките, включително знаците за край на клетка.

  избор на клетки и знаци за край на клетка

  Забележка: Натиснете Ctrl+*, за да включите Покажи/Скрий знаците за абзац и да видите знаците за край на клетка.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Бутон ''Граници на страниците'' в Word 2010

 3. В диалоговия прозорец Граници и оцветяване, в раздела Граници изберете една от опциите за границата под Настройки.

  Диалогов прозорец ''Граници и оцветяване'' в Word 2010

 4. Изберете стил, цвят и ширина на границата.

 5. Направете някое от следните неща:

  • За да поставите граници само на определени страни на избраната област, щракнете върху По избор под Настройка. Под Визуализация щракнете върху страните на диаграмата или щракнете върху бутоните, за да приложите и премахнете граници.

  • За да зададете точната позиция на границата на абзаца спрямо текста, щракнете върху Абзац под Приложи към, щракнете върху Опции и след това изберете желаните опции.

  • За да зададете конкретна клетка или таблица, където искате да се покаже границата, щракнете върху желаната опция под Приложи към.

 1. Изберете текста, картината или таблицата, чиято граница искате да промените.

  За да промените граница на конкретни клетки от таблица, изберете клетките, включително знаците за край на клетка.

  Забележка: Натиснете Ctrl+*, за да включите Покажи/Скрий знаците за абзац и да видите знаците за край на клетка.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Бутон ''Граници на страниците'' в Word 2010

 3. Щракнете върху раздела Граници и променете всяка желана опция.

 1. Изберете текста, картината или таблицата, чиято граница искате да премахнете.

  За да премахнете граница от конкретни клетки на таблица, изберете клетките, включително знаците за край на клетка.

  Забележка: Натиснете Ctrl+*, за да включите Покажи/Скрий знаците за абзац и да видите знаците за край на клетка.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Фон на страница щракнете върху Граници на страницата.

  Изображение на лентата на Word

 3. Щракнете върху раздела Граници.

 4. Под Настройка щракнете върху Няма.

Забележка:  За да добавите граница на графичен обект, трябва да поставите графичния обект в платното за рисуване.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху списъка Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Опция "Ново платно за рисуване" за Word 2010

 2. Щракнете с десния бутон в платното за рисуване и след това щракнете върху Форматиране на платното за рисуване в контекстното меню.

 3. В раздела Цветове и линии, под Линия изберете цвят, стил и дебелина на линията.

 4. Добавете в платното за рисуване всички желани графични обекти.

 1. Щракнете с десния бутон в платното за рисуване с границата, която искате да промените, и след това щракнете върху Форматиране на платното за рисуване в контекстното меню.

 2. В раздела Цветове и линии, под Линия променете цвета, стила и дебелината на линията.

 1. Изберете обекта, с който искате да премахнете границата.

 2. Щракнете с десния бутон в платното за рисуване и след това щракнете върху Форматиране на платното за рисуване в контекстното меню.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За Word 2010, под Цвят на линия изберете Без линия и под Стил на линия изчистете всички селекции.

  • За Word 2007, в раздела Цветове и линии, под Линия щракнете върху Без цвят.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×