Добавяне на XML уеб услуга като източник на данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия ви показва как да добавите XML уеб услуга като източник на данни, как да проверите връзка към източник на данни и след това как да се показва информацията, върнати от уеб услуга чрез създаване на изглед на данни във вашия сайт.

Важно : Ако вашият сайт се намират на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services, настройките по подразбиране на сървъра изискват, че администраторът на сървъра първо редактирате Web.config файла на сървъра, преди да можете да се свържете към XML уеб услуга, както е описано в секцията тестване на връзката към източника на данни. Ако вашият сайт се намират на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да се свържете към XML уеб услуга, без да правите промени на сървъра.

В тази статия

Какво е уеб услуга?

Добавяне на XML уеб услугата в библиотеката за източник на данни

Тестване на връзката към източника на данни

Създаване на изглед на данните на източника на данни и XML уеб услуга

Какво е уеб услуга?

Уеб услуга е софтуер, който поддържа съвместими програма взаимодействия в мрежа. В контекста на Microsoft Office SharePoint Designer 2007уеб услуга е услуга, която връща XML данни в отговор на отдалечена процедура повикване – тип заявки. С Office SharePoint Designer 2007можете да взаимодействате със съществуващите уеб услуги като включите управление на източник на данни XML уеб услуга във вашите уеб страници. Обикновено се прави чрез конфигуриране на XML уеб услуга като източник на данни и след това чрез създаване на изгледи на данни от тези данни, както е показано в тази статия.

Уеб услуги се използват в диапазон от сценарии за интегриране на приложения и споделяне на данни, защото те осигуряват съвместимост между софтуерни компоненти, които могат да се намират на различни платформи или в различни компании. Уеб услуга извършва конкретна задача, в който информацията е искано от компютъра клиент и върнат от уеб услуга под формата на XML. Някои често срещани примери от XML уеб услуги са валутни конвертори, ипотечни калкулатори и борсова отчети.

XML уеб услуги са направени възможни чрез SOAP, базирани на стандартите протокол, който се използва за обмен на информация във формат XML в компютъра мрежа. Всяка уеб услуга включва уеб услуга описание език (WSDL) файл, който съдържа информация за XML уеб услугата и неговите възможности. Доставчици на интернет услуги да регистрирате техните уеб услуги с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI), спецификация за публикуване и намирането на информация за уеб услуги. Заинтересовани потребители да търсите UDDI системния регистър за уеб услуги, те може да ви бъдат полезни. След като уеб услуга се добавят към уеб сайт, информация за тази уеб услуга се показва с помощта на протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP).

Уеб услуга използва SOAP и WSDL да комуникирате с браузъра

За да добавите уеб услуга в библиотеката за източник на данни, трябва да знаете URL адреса за WSDL описание на уеб услуга. Този URL адрес често завършва в двата? WSDL или .wsdl. След като сте поставили URL адреса за WSDL описание, можете да добавите уеб услуга в библиотеката на източник на данни.

Windows SharePoint Services 3.0 предоставя уеб услуги за връзка с почти всеки аспект на всеки сървър, сайт, списък, Библиотека, проучване или уеб страница, която се базира на Windows SharePoint Services 3.0. Microsoft Office SharePoint Server 2007 предоставя едни и същи уеб услуги като Windows SharePoint Services 3.0, плюс допълнителен набор от уеб услуги. В следните процедури можете да използвате уеб услуга, наречена платна. Платна уеб услугата предоставя методи за работа със сайтове на SharePoint и подсайтове. Например можете да използвате тази уеб услуга за заявка за и показване на заглавия и URL адресите на всички сайтове в колекцията от сайтове на текущия, заглавията и URL адресите на всички сайтове непосредствено под текущия сайт или URL адреса на родителския сайт за зададения страница URL адреса.

Можете да намерите връзки към повече информация за уеб услуги, предоставяни от Windows SharePoint Services 3.0 и Office SharePoint Server 2007 в раздела Вж .

Най-горе на страницата

Добавяне на XML уеб услугата в библиотеката за източник на данни

За да ви помогне да управлява и поддържане на вашия сайт на SharePoint, искате да създадете изглед на данни, който показва имената и адресите на всички подсайтове в текущата колекция от сайтове. Чрез свързване към уеб услуга в Windows SharePoint Services име платна и го използвате като източник на данни, можете бързо да извлечете тези данни и създаване на изглед на него.

 1. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 2. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни в XML уеб услуги, щракнете върху Свързване към уеб услуга.

  Ако заглавието на XML уеб услуги е свит, щракнете върху знака плюс (+), за да я разгънете.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни , в полето местоположение на описание на услугата в раздела източник въведете URL адреса на уеб услуга, или щракнете върху Преглед , за да намерите и изберете WSDL файла.

  За този пример въведете http://името на вашия сървър/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, където името на вашия сървър е името на вашия сървър.

 4. Щракнете върху Свързване сега.

  След като връзката е установена, бутонът Свързване сега се променя на Изключете бутона и другите опции в раздела стават достъпни.

  раздел на източник на данни източник на диалоговия прозорец Свойства

 5. В списъка Изберете кои данни команда, за да конфигурирате има четири опции:

  • Изберете командата извлича информация от уеб услуга. След това можете да покажете информацията във вашия сайт чрез създаване на изглед на данни.

  • Вмъкване, актуализиранеи Изтриване на командите също да извлечете информация от уеб услуга. Въпреки това можете да създадете изглед на данни, която показва или променя информацията, която се извлича с помощта на тези команда. Можете да използвате само изглед на данни, за да покажете информацията, която се извлича с помощта на командата Select.

   За този пример щракнете върху командата Изберете , защото искате да създадете изглед на данни от клетки, връща се от уеб услугата.

   Под Изберете информация за връзкаможете да видите, че Името на услугата е платна и че адресът е http://your сървър name/_vti_bin/Webs.asmx.

 6. В списъка щракнете върху приложение протокола, който искате да използвате за достъп до уеб услуга.

  Опциите в този списък се предоставя от уеб услуга като съвместими протоколи, и те ще се промени от уеб услуга на уеб услуга.

  За да следвате примера, щракнете върху WebsSoap.

 7. В списъка с операцията щракнете върху желаните от вас уеб услуга да се направи операцията. Опциите в списъка са дефинирани от уеб услуга като операции, които могат да изпълняват.

  За уеб услугата платна с име, който се използва в примера са налични следните операции:

  • За да се върнете на заглавия и URL адресите на всички сайтове в колекцията от текущия, щракнете върху GetWebCollection.

  • За да върнете колекцията си от списъка шаблон дефиниции за текущия сайт, щракнете върху GetWeb.

  • За да се върнете на свойства на сайт (например име, описание и тема), щракнете върху GetListTemplates.

  • За да се върнете на заглавия и URL адресите на всички сайтове непосредствено под текущия сайт, щракнете върху GetAllSubWebCollection.

  • За да върнете URL адреса на родителския сайт за URL адреса на указаната страницата, щракнете върху WebURLFromPageURL.

  • За да върнете типове съдържание, използвани в текущия сайт, щракнете върху GetContentTypes.

   За този пример щракнете върху GetWebCollection.

 8. Параметри на списък показва имената на всички параметри, които уеб услугата изисква или приема. За да конфигурирате постоянните или стойност на всеки параметър по подразбиране, щракнете върху него и след това щракнете върху Модифицирай.

  Необходими параметри се идентифицират със звездичка (*). Платна уеб услугата не изисква никакви параметри.

 9. Щракнете върху OK.

  XML уеб услуга сега е посочен в библиотеката с източник на данни.

  XML уеб услуга като той се появява в библиотеката с източник на данни

Най-горе на страницата

Тестване на връзката към източника на данни

Сега, че сте създали връзка с източник на данни, която се появява в библиотеката с източник на данни, който искате да се уверите, че връзката работи правилно. За да тествате връзка към източник на данни:

 • В Библиотека за източник на даннищракнете върху източника на данни и след това щракнете върху Показване на данни. Отваря прозореца на задачите на Подробни данни за източника на данни .

Ако прозорецът на задачите за Подробни данни за източника на данни показва данни от източника на данни, връзка към източник на данни е работи правилно. Вие сте готови да създадете изглед на данни от тези данни. Преминете към следващия раздел.

Ако прозореца на задачите на Подробни данни за източника на данни не показва данни от източника на данни, но вместо това на прозореца на задачите е празен или показва съобщение за грешка, връзка към източник на данни не се работи правилно. Този проблем може да възникне, ако вашият сървър се изпълнява Windows SharePoint Servicesсървърът е зад прокси сървър или защитна стена и настройките на прокси сървъра не са посочени във файла Web.config за виртуален сървър.

За да решите този проблем, обърнете се към администратора на вашия сървър и го помолете да изпълните тази процедура. Администраторът на сървъра трябва да редактирате файла Web.config да включите настройките на прокси сървъра за виртуален сървър там, където се намират вашия сайт. В среда на сървърна група на сървър администраторът на сървъра трябва да редактирате файла Web.config за всеки виртуален сървър във всеки клиентски уеб сървър в сървърната група.

Забележка : Промяна на настройката по подразбиране прокси сървъра позволява сървър към сървър комуникация, но не по някакъв начин оказват влияние върху Входящи връзки или разрешения на вашия сървър за достъп.

Конфигуриране на Web.config файла на сървъра

За да конфигурирате файл Web.config, следвайте тези стъпки на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services:

 1. Започнете текстов редактор, например Notepad.

 2. Намерете и отворете файла Web.config за виртуален сървър, където искате да позволите на потребителите да създават връзки към XML уеб услуга и източници на данни от страна на сървъра скрипт.

  Web.config папката се намира в областта за съдържание на вашия сървър – например Пътят по подразбиране е \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако изпълнявате Windows SharePoint Services 3.0    Копирайте и поставете следните редове в файла Web.config някъде на ниво непосредствено под възела < конфигурация >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < прокси сървър автоматично = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Ако изпълнявате Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Копирайте и поставете следните редове в файла Web.config някъде на ниво непосредствено под възела < конфигурация >. Променете < ProxyServer > с името на вашия прокси сървър и < порт > на порт, който използвате.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < прокси proxyaddress = "http:// < ProxyServer >: < порт >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Запишете файла Web.config и след това излезте от редактора на текста.

 5. Нулиране на Microsoft интернет информационни услуги (IIS) за да приложите промените. Като алтернатива можете да нулирате след следващата стъпка, за да приложите промените на няколко виртуални сървъри в даден момент. За да рестартирате IIS, Отворете прозорец на командния ред и въведете iisreset в командния ред.

 6. Повторете стъпки от 1 до 5 за всеки виртуален сървър, където искате да позволите на потребителите да създават връзки към XML уеб услуга и източници на данни от страна на сървъра скрипт.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед на данните на източника на данни и XML уеб услуга

Сега, когато сте добавили уеб услуга в библиотеката на източник на данни, можете да създадете изглед на данни, която показва данни от уеб услуга.

Можете бързо да създадете изглед на данни, просто чрез плъзгане на източника на данни в една страница. Когато плъзнете източник на данни в една страница, резултатът е по подразбиране изглед на данни, в който се показват първите пет полета в източника на данни във всеки ред в основната таблица. Ако първите пет полета се показват със съответните данни, източника на данни е конфигуриран правилно.

Изгледи на данни се базират на Microsoft ASP.NET 2.0 технология. За да създадете изглед на данни, трябва да стартирате с ASP.NET страница (.aspx файл).

 1. В менюто файл посочете Създайи след това щракнете върху ASPX.

  Отваря се нова страница с формуляр етикет.

  Екранна снимка ''За мен'' в приложението SharePoint Newsfeed

 2. Ако в Библиотека за източник на данни не се вижда, в менюто Прозорци на задачите , щракнете върху Библиотека за източник на данни.

 3. В прозореца на задачите на Библиотека за източник на данни Намерете вашия източник на данни – в този пример платна на вашия сървър, където вашият сървър е името на вашия сървър – и след това го плъзнете върху страницата.

  Изглед на данни, която съдържа всички заглавия и URL адресите на всички сайтове в колекцията от текущия сега се показва на вашата страница и се отваря прозореца на задачите на Подробни данни за източника на данни .

За повече информация за изгледите на данни вижте Създаване на изглед на данни.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×