Добавяне на таблица към слайд

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако искате да добавите таблица към презентацията PowerPoint , имате опции. Можете да създадете и форматиране на таблица в рамките на PowerPoint, копиране и поставяне на таблица от Word, копиране и поставяне на група клетки от Excelили вмъкнете електронна таблица на Excel във вашата презентация на PowerPoint .

Не е възможно да конвертирате текст от слайд в таблица. Вмъкване на таблица първо, а след това добавите текст към него. Това е моето предложение

 1. Изберете слайда, към който искате да добавите таблица.

 2. В раздела Вмъкване изберете Таблица.

  Показва опцията "Таблица" в раздела "Вмъкване" на лентата в PowerPoint

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на таблица направете едно от следните неща:

  • Използвайте мишката, за да изберете желания брой редове и колони.

  • Изберете Вмъкване на таблица и въведете число в списъците Брой колони и Брой редове.

   Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на таблица" в PowerPoint

  Забележка: Ако използвате PowerPoint Online, можете само да вмъкнете таблица с помощта на мишката, за да изберете броя на редовете и колоните, които искате.

 4. За да добавите текст към клетки в таблицата, щракнете върху клетка и след това въведете вашия текст. След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата.

  Съвети: 

  • За да вмъкнете бързо нов ред в края на таблицата, щракнете в последната клетка от последния ред и натиснете TAB.

  • За да добавите редове или колони, с десния бутон върху клетка, щракнете върху Вмъкване на минилентата с инструменти и изберете мястото, където искате да вмъкнете ред или колона.

  • За да изтриете редове или колони, с десния бутон върху клетка, щракнете върху Изтрий минилентата с инструменти и изберете какво искате да изтриете.

Най-горе на страницата

 1. В Word щракнете върху таблицата, която искате да копирате, след което отидете на Оформление > Избор > Избор на таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд изберете Копирай.

 3. Във вашата презентация на PowerPoint изберете слайда, в който искате да копирате таблицата, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави.

Съвет: Можете също да копирате и поставяте таблица от вашата презентация на PowerPoint в работен лист на Excel или в документ на Word.

Най-горе на страницата

 1. За да копирате група от клетки от работен лист на Excel, щракнете в горната лява клетка на групата, която искате да копирате, и след това плъзнете, за да изберете желаните редове и колони.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд изберете Копирай.

 3. Във вашата презентация на PowerPoint изберете слайда, в който искате да копирате групата клетки, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави.

Съвет: Можете също да копирате и поставяте таблица от вашата презентация на PowerPoint в работен лист на Excel или в документ на Word.

Най-горе на страницата

Забележка: Това не може да се направи в PowerPoint Online.

Когато вмъквате електронна таблица на Excel във вашата презентация, той става вграден OLE обект. Ако промените тема (цветове, шрифтове и ефекти) на вашата презентация, темата не актуализира електронната таблица, която сте вмъкнали от Excel. Също така няма да можете да редактирате таблицата с помощта на опциите в PowerPoint.

 1. Изберете слайда, в който искате да вмъкнете електронна таблица на Excel.

 2. Отидете на Вмъкване > Таблица и след това изберете Електронна таблица на Excel.

 3. За да добавите текст към клетка в таблица, щракнете върху клетката и след това въведете вашия текст.

  След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата.

  Съвет: За да редактирате електронната таблица на Excel, след като сте отменили избирането й, щракнете двукратно върху таблицата.

След като добавите таблица към вашата презентация, можете да използвате инструменти за таблица в PowerPoint, за да направите форматирането, стил или други типове промени в таблицата. За да научите как да редактирате това, което сте добавили към вашата презентация на PowerPoint, вижте Промяна на облика на таблица.

Най-горе на страницата

Вж. също

Добавяне или изтриване на таблица редове и колони

 1. Изберете слайда, към който искате да добавите таблица.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на раздел ''Вмъкване''

 3. Направете едно от следните неща:

  • Преместване на курсора, за да изберете броя на редовете и колоните, които искате и след това щракнете върху.

  • Щракнете върху Вмъкване на таблица и въведете число в списъците Брой колони и Брой редове.

 4. За да добавите текст към клетките на таблицата, щракнете върху някоя клетка и след това въведете вашия текст.

  След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата.

За да добавите ред в края на таблица, щракнете върху последната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

Забележка: За да конвертирате съществуващ текст в таблица, първо трябва да добавите таблица към слайд и след това да копирате текста в клетките на таблицата.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху таблицата, която искате да копирате.

 2. Поставете показалеца върху най-външната граница на таблицата (но не и от точките) и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка , натиснете CTRL-C.

 3. Преместване на слайда, на който искате да добавите таблицата и след това натиснете CTRL-V.

  Забележки: 

  • Преди да поставите вашата таблица в слайда, уверете се, че сте щракнали върху слайда, себе си а не на контейнера с водещ символ, за да добавите текст.

  • Можете също да дублирате целия слайд. За повече информация вижте дублиране на слайдове в презентация.

Най-горе на страницата

Не можете директно да копирате форматирането на таблица в друга съществуваща таблица. Въпреки това можете да копирате таблицата и заместване на данни в клетка.

 1. Щракнете върху таблицата с форматирането, което искате да копирате.

 2. Поставете показалеца върху най-външната граница на таблицата (но не и от точките) и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка , натиснете CTRL-C.

 3. Преместване на слайда, съдържащ таблицата, която искате да копирате форматирането и след това натиснете CTRL-V.

  Забележка: Преди да поставите вашата таблица в слайда, уверете се, че сте щракнали върху слайда, себе си а не на контейнера с водещ символ, за да добавите текст.

 4. Промяна на броя на редовете и колоните в новата таблица да съответства на броя на редовете и колоните в съществуваща таблица.

 5. Изберете всички клетки в съществуваща таблица и след това натиснете CTRL-C.

 6. Щракнете в горната лява клетка на новата таблица и след това натиснете CTRL-V.

Най-горе на страницата

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да копирате таблица от работен лист на Office Excel 2007 , щракнете върху горната лява клетка на таблицата, която искате да копирате и след това плъзнете, за да изберете таблицата.

  • За да копирате таблица от Office Word 2007 документ, щракнете върху таблицата, която искате да копирате и след това под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблици щракнете върху стрелката до Изберетеи след това щракнете върху Избор на таблица.

   изображение на раздел ''инструменти за таблица'', ''оформление'' в word

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

  изображение на групата "клипборд" в лентата

 3. В презентацията Office PowerPoint 2007 изберете слайда, към който искате да копирате таблицата, за да и след това в раздела Начало щракнете върху постави.

Забележка: Преди да поставите вашата таблица в слайда, уверете се, че сте щракнали върху слайда, себе си а не на контейнера с водещ символ, за да добавите текст.

Съвет: Можете също да копирате и поставяте таблица от вашата презентация в работен лист или в документ.

Най-горе на страницата

 1. Изберете слайда, към който искате да добавите таблица.

 2. В раздела Вмъкване , в групата таблици щракнете върху таблицаи след това щракнете върху Начертаване на таблица.

  Изображение на раздел ''Вмъкване''

  Показалецът се промени на молив Молив, използван за чертане на таблици .

 3. За да определите външните граници на таблицата, плъзнете диагонално желания от вас размер.

 4. За да създадете границите на колоните и редовете, под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Очертаване на граници щракнете върху Начертаване на таблицаи след това с помощта на молив Молив, използван за чертане на таблици , чертаете границите на колоните и редовете, които искате вътре в таблица, но не и от таблицата граници.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  За начертаване на таблица

 5. Когато приключите с изчертаването на таблицата, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Можете да създадете нова таблица Office Excel 2007 в Office PowerPoint 2007, или можете да копирате и поставите съществуваща таблица от Office Excel 2007 или Office Word 2007 във вашата презентация.

Когато вмъквате нови Office Excel 2007 таблица във вашата презентация, можете да се възползвате от функционалните възможности на таблици на Excel. Въпреки това ако промените тема на презентацията, темата, приложена към таблицата не се актуализира, тъй като таблицата е OLE вграден обект. Също така не е възможно да редактирате таблицата с помощта на опциите в Office PowerPoint 2007.

 1. Изберете слайда, към който искате да вмъкнете таблица в.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица и след това върху Електронна таблица на Excel.

  Изображение на раздел ''Вмъкване''

 3. За да добавите текст към клетка в таблица, щракнете върху клетката и след това въведете вашия текст.

  След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата.

За да редактирате таблицата на Excel, след като щракнете извън него, щракнете двукратно върху таблицата.

За повече информация за вграждането на съдържание, включително таблици с Office Excel 2007 , в слайд на Office PowerPoint 2007 вижте Създаване, промяна или изтриване на OLE обект.

Най-горе на страницата

 1. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници щракнете върху Гума или натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато е активен Инструмент за рисуване.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  Показалецът се променя на гума Гума, използвана за начертаване на таблици .

 2. Щракнете върху линията, която искате да изтриете.

 3. Когато сте готови, изтриването на редове, щракнете извън таблицата.

Най-горе на страницата

Стил на таблица (или бързи стилове) представлява комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте е стил на таблица, приложена към нея автоматично. Миниатюри на стилове на таблици се показват в галерията с Бързи стилове в групата Стилове на таблици . Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

 1. Щракнете върху таблицата, към която искате да приложите нов или различен стил на таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

  Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

  Забележки: 

  • За да премахнете стил на таблица, под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху още бутон Изображение на бутон и след това щракнете върху Изчисти таблицата.

  • Ако искате да редактирате вашата таблица с помощта на по-стара версия на PowerPoint, след като щракнете върху още бутон Изображение на бутон , не се прилагат някое от стилове под Най-добри съвпадение за документ, с изключение на първите две от лявата страна (№ стил, че няма Мрежатаи няма мрежата стил на таблица). Повечето от стилове под Най-добри съвпадение за документ причини таблицата, за да бъдат конвертирани в картина, когато записвате презентацията като файл в по-стара версия на PowerPoint.

  • Можете също да промените структурата на таблицата или граница или Добавяне на запълване или ефект към вашата таблица клетки.

  • Текст в таблици не се показва в раздела структура (в най-левия екран в прозореца на програмата, в нормален изглед). Само текст в текстов контейнери се появява в раздела структура .

За да промените външния вид на текст в клетките на таблицата или цялата таблица, изберете опциите в раздела Начало , в групата шрифт или опциите под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на WordArt.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×