Добавяне на съдържание към случай и задържане на източници в центъра за откриване на електронни данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Съдържание, което е част от казус на откриване на електронни данни – като потенциални данни за конфликти, проверки и проучвания – може да се управлява в набор за откриване на електронни данни. Всеки казус може да има няколко набора за откриване на електронни данни. Можете също така да филтрирате включения от вас източник на съдържание, например по автор или подател, интервал от дати или ключови думи за търсене.

Когато източник на съдържание е част от даден случай, можете да го поставите в място на задържане, така че да се запазва копие. Това включва SharePoint сайтове, документи или страници. В SharePoint Serverможете да задържите съдържанието на търси файлови дялове. Когато елементи се поставят в място на задържане, хората да продължите да работите върху тях без прекъсване. Съдържанието, което се управлява от правила няма да изтича, когато той се задържат.

След като сте дефинирали източници на съдържание, можете да изпълнявате заявки и да експортирате съдържанието към органите. Експортираното съдържание включва файл за зареждане, базиран на стандарта Electronic Discovery Reference Model (Справочен модел за откриването на електронни данни).

Забележка:  След добавяне на източници на съдържание или заявки към казус на откриване на електронни данни не се поддържа променяне на регионалните настройки за сайта.

Създаване на набор за откриване на електронни данни за управление на източници на съдържание

Тази процедура създава набор за откриване на електронни данни и добавя към него източници на съдържание. За задържане на съдържание изпълнете следващата процедура "Задържане на източници на съдържание".

Добавяне и управление на източници на откриването на електронни данни

Забележка: За да включите източници в случай, те първо трябва да бъдат индексирани от услугата за търсене на SharePoint. За повече информация вижте лицето, което управлява сайтовете и пощенски кутии, които искате да включите.

 1. Ако казусът ви все още не е отворен, в центъра за откриване на електронни данни щракнете върху Казуси и след това щракнете върху казуса, към който искате да добавите източници на съдържание.

 2. Под набори за откриване на електронни даннищракнете върху Нов елемент.

 3. Въведете име за набора на eDiscovery, като например Административна кореспонденция.

 4. До Източници щракнете върху Добавяне и управление на източници.

 5. Под местоположениявъведете URL адреса за съдържанието, което искате да използвате като източник. В SharePoint Serverможете също да въведете адрес за споделяне на файл. Всяко съдържание, които включват трябва да бъдат индексирани от търсенето.

 6. Щракнете върху Запиши.

 7. В полето под Филтър въведете ключовите думи, които искате да използвате, за да стесните източника.

 8. За да стесните съдържанието по диапазон на дати, въведете Начална дата и Крайна дата.

 9. За да ограничите резултатите до автора на документа или елемента от списък, или пък до конкретен подател на имейл съобщения, въведете имената или имейл адресите в полетоАвтор/подател.

 10. Щракнете върху бутона Приложи филтъра.

 11. За да проверите дали сте избрали правилното съдържание, щракнете върху Визуализация на резултатите.

 12. Щракнете върху Запиши.

Забележка: Можете да добавяте и премахвате източник на съдържание, след като създадете набор за откриване на електронни данни. За да видите списък с източниците на съдържание в набор за откриване на електронни данни, щракнете върху Източници.

Най-горе на страницата

Задържане на източници на съдържание

Забележка: За да включите източници в случай, те първо трябва да бъдат индексирани от услугата за търсене на SharePoint. За повече информация вижте лицето, което управлява сайтовете и пощенски кутии, които искате да включите.

 1. Ако казусът ви все още не е отворен, в центъра за откриване на електронни данни щракнете върху Казуси и след това щракнете върху казуса, в който искате да задържите.

 2. Под набори за откриване на електронни даннищракнете върху Нов елемент.

 3. Въведете име за набора на eDiscovery, като например Административна кореспонденция.

 4. До Източници щракнете върху Добавяне и управление на източници.

 5. Под местоположениявъведете URL адреса за съдържанието, което искате да използвате като източник. В SharePoint Serverможете също да въведете адрес за споделяне на файл. Всяко съдържание, които включват трябва да бъдат индексирани от търсенето.

 6. Щракнете върху Запиши.

 7. В полето под Филтър въведете ключовите думи, които искате да използвате, за да стесните източника.

 8. За да стесните съдържанието по диапазон на дати, въведете Начална дата и Крайна дата.

 9. За да ограничите резултатите до автора на документ или елемент от списъка или до конкретен подател на имейл съобщения, въведете имената или имейл адресите в полето Автор/подател.

 10. Щракнете върху бутона Приложи филтъра.

 11. Щракнете върху Разрешаване на задържане на място.

 12. За да проверите дали сте избрали правилното съдържание, щракнете върху Визуализация на резултатите.

 13. Щракнете върху Запиши.

Забележка:  След като задържите съдържание, ако искате да видите списък с източниците на съдържание за даден казус, щракнете върху Източници.

Премахване на задържане от източници на съдържание

 1. Ако казусът ви все още не е отворен, в центъра за откриване на електронни данни щракнете върху Казуси и след това щракнете върху казуса, в който искате да премахнете задържане.

 2. Щракнете върху Набори за откриване на електронни данни.

 3. Под източницищракнете върху името на източника на чието задържане, който искате да премахнете.

 4. Щракнете върху Забрана на задържане на място.

Най-горе на страницата

Премахване на eDiscovery набор от случай

 1. Ако казусът ви все още не е отворен, в центъра за откриване на електронни данни щракнете върху Казуси и след това щракнете върху казуса, в който искате да премахнете набор за откриване на електронни данни.

 2. Щракнете върху областта отляво на набора за откриване на електронни данни, за да го изберете, така че до името му да се появи отметка.

 3. Щракнете върху многоточието , за да се покаже Отвори менюто.

 4. Щракнете върху Изтрийте елемента.

 5. Когато бъдете подканени дали елементът да се изпрати в кошчето, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Научете повече за задържанията

 • Тези типове съдържание ще се задържат като част от даден казус:

  • .

  • Списъци (включително блогове и wiki съдържание)

  • Страници (включително страници, които хостват блогове и wiki съдържание)

  • В SharePoint Server, съдържание във файлови дялове, обходени от търсене.

 • Когато поставите задържане на източници на съдържание в един набор за откриване на електронни данни, състоянието на задържане за всеки източник се показва в колоната Състояние за задържане на място в списъка с източници на съдържание. Списъкът по-долу описва всяка стойност за състояние на задържане.

  • В място на задържане   Указва, че цялата източник на съдържание е в състояние на задържане. Тази стойност се показва, когато полето под филтър е оставен празен и задържане на място е разрешен за източници в набора за откриване на електронни данни. Резултатът е, че цялото съдържание в указания източник се задържат.

  • Задържане с филтър   Показва, че елементите, които отговарят на критериите за търсене, зададен в полето под филтър в източника на съдържание е в състояние на задържане и задържане на място е разрешен за източници в набора за откриване на електронни данни. Резултатът е това съдържание, което отговаря на критериите за търсене в указания източник се поставя на задържане.

  • Не на задържане   Указва, че източникът на съдържание не е в състояние на задържане.

  • Не може да побере   Показва, че източникът на съдържание не могат да бъдат поставени в място на задържане.

  • Неуспешно   Показва, че искането да задържите източника на съдържание е неуспешно.

  • Обработка   Указва, че искането за задържане е в ход. Това състояние се показва, след като щракнете върху Разрешаване на задържане на място и след това щракнете върху Запиши в набора за откриване на електронни данни. След няколко минути, обновете страницата Задаване на откриването на електронни данни и тази стойност се замества с един от предишните стойности.

 • Когато задържане се поставя в сайт на SharePoint, не можете да премахнете приложение от сайта.

 • Когато задържане се поставя в сайт на SharePoint, запазване задържане библиотека се създава, ако вече не съществува. Потребителите все още да работите със съдържанието, но копие на съдържанието, както беше по време на които сте инициирали вие задържане се запазва, когато потребителите се променят съдържанието. Редовни потребители с разрешения за типични не може да видите запазване задържане библиотека. Само потребители с разрешения за уеб приложение ниво, или потребителите, които са дадени конкретни разрешения, може да преглежда запазване задържане библиотека.

 • Ако потребител опита да промени или изтрие съдържание в сайт, което е задържано, SharePoint първо проверява дали съдържанието е било променено след прилагането на задържането. Ако това е първата промяна след прилагането на задържането, SharePoint копира съдържанието в библиотеката за запазване на съдържание и след това позволява на потребителя да промени или изтрие оригиналното съдържанието.

 • Потребителят ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да изтриете Библиотека, списък или колекция от сайтове, която е в състояние на задържане. Потребителите ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да изтриете папка, която съдържа файл, който е в състояние на задържане. Ако потребителите искате да изтриете папка, която съдържа една или повече файлове, които са на задържане, трябва да изтриете тези файлове, преди да могат да изтриете папката.

 • За да съхраните всички версии на съдържание в сайт, трябва да разрешите версии на документ за библиотеките с документи в сайта. Ако документът се изтрива от сайт, който е в състояние на задържане и документ са разрешени, всички версии на изтрит документ ще бъдат запазени. Ако не е разрешено създаването на версии на документ, версия на съдържание, което е текущата по време на задържане е приложено е версия, която се запазва. Ако съдържанието е променено няколко пъти след прилагането на задържане, междинните версии на съдържанието не се запазват, така че място за съхранение се използва по-ефективно. Най-много съдържание в сайт на обикновено не се променя и съдържание, което не се променя не се копира в библиотеката, запазване задържане.

 • Ако премахнете задържане от сайт, всички файлове в запазването задръжте библиотека ще бъдат изтрити (премества в кошчето от първо ниво) в рамките на 7 седем дни за премахване на задържане. Това е защото на задание за таймер за запазване задържане библиотеката се изпълнява веднъж на всеки 7 дни и идентифицира елементите за изтриване. Файловете ще бъдат изтрити следващия път на задание за таймер изпълнява след задържане се премахва от сайта.

Намиране на повече информация за откриване на електронни данни

За повече информация относно случаите на откриването на електронни данни вижте следните статии:

Сценарий: откриване на електронни данни в SharePoint Server 2013 и Exchange Server 2013

Планиране и управление на случаи на откриването на електронни данни

Създаване и изпълнение на заявки за откриване на електронни данни

Търсене и използване на ключови думи в откриването на електронни данни

Експортиране на съдържание на откриване на електронни данни и създаване на отчети

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×