Добавяне на преходи между слайдове

Добавяне на преходи между слайдове

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Преходите на слайдовете са подобни на анимационни ефекти, които се появяват, когато преместите от един слайд към следващата по време на презентация. Можете да контролирате скоростта, да добавите звук и да персонализирате свойствата на ефекти за преход.

Забележка : Ако търсите информация как да добавите анимация към текстови елементи или обекти в рамките на един слайд, вижте Анимиране на текст или обекти.

Добавяне или промяна на слайда преход

 1. В екрана с миниатюри щракнете върху слайда, в която искате да приложите или промените преход. Преходът настройката диктува как, че слайд влиза и предишния слайд излиза – в нашия пример по-долу, ако добавите преход към слайд 3, го определя как слайд 2 листа и слайд 3 въвежда.

  Показва екрана "Слайдове" с избран трети слайд в PowerPoint

 2. В раздела " преходи " Намерете желания ефект в галерията на преход. Щракнете върху още бутона Изображение на бутон за да видите цялата галерия. Щракнете върху ефекта, който искате за този слайд, за да го изберете или да видите визуализация.

 3. Щракнете върху Опции за ефекти , за да промените начина на прехода възниква – например, каква посока слайда се въвежда от.

 4. По желание:

  • За да зададете колко бързо прехода отива, въведете час в полето продължителност . Задайте номера на по-висока да направят преход отидете по-бавно. За повече информация за времето на преход вижте Задаване на скоростта и времето на преходите.

  • За да добавите звук към преход, изберете звук в полето звука или изберете Друг звук да изберете .wav файл от вашия компютър.

  • Ако искате всички слайдове в презентацията да преминават по същия начин, щракнете върху Приложи към всички.

 5. Щракнете върху Визуализация, за да видите как ще изглежда преходът при текущия набор от настройки.

Премахване на преход

Помнете, че преходът се отнася за начина за въвеждане на слайд, а не за излизането от него. Така че ако искате да премахнете ефектите на излизане за слайд 2, премахнете прехода от слайд 3.

 • Щракнете върху слайда, за който не искате да има преходи. След това в раздела Преходи, в галерията "Преходи", щракнете върху Няма.

  Показва раздела "Преходи" на лентата в PowerPoint

  В нашия пример, ако за слайд 3 няма преходи, той се показва веднага след изчезването на слайд 2.

 • За да премахнете преходи всички слайдове, изберете всички слайдове във вашата презентация (Ctrl + A) в екрана с миниатюри и след това в раздела " преходи ", в галерията "преходи", щракнете върху няма.

Отстраняване на неизправности

Ако виждате мигащи черни екрани вместо преходи, които сте избрали, опитайте следното:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. В секцията Показване изберете забрани слайдшоу хардуерно графично ускоряване.

Забележка : Ако търсите информация как да добавите преходи към текстови елементи или обекти, вижте Анимиране на текст или обекти.

Добавяне или промяна на слайда преход

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете всеки слайд миниатюри на слайдове, на който искате да приложите или промените смяна на слайдовете.

 3. В раздела " преходи ", в групата преход към този слайд щракнете върху слайд прехода ефект.

  За да видите повече ефекти за преход, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

 4. За да зададете по време на слайда преход между предишния и текущия слайд, в раздела " преходи ", в групата " времена ", въведете или изберете скоростта, с която искате в полето продължителност .

  За да зададете колко време преди текущия слайд отива към следващия:

  • Към следващия слайд, когато щракнете върху бутона на мишката, в групата " времена ", поставете отметка в квадратчето При щракване с мишката .

  • Към следващия слайд след определено време, в групата " времена ", въведете броя на секундите, които искате, в полето след .

 5. По желание:

  • За да приложите един и същи преход към цялата си презентация, в групата " времена ", щракнете върху Приложи към всички.

  • За да приложите персонализируеми преход свойства достъпни за повечето (но не всички) преходи, в групата преход към този слайд , щракнете върху Опции за ефекти и изберете опцията, която искате.

Добавяне на звук към преходи на слайдове

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете някоя от миниатюрите на слайдовете, на който искате да добавите преход звук.

 3. В раздела " преходи ", в групата " времена " щракнете върху стрелката до звуки след това направете едно от следните неща:

  • За да добавите звук от списъка, изберете звука, който искате.

  • За да добавите звук не е намерен в списъка, изберете Друг звук, намерете файла на звука, който искате да добавите и след това щракнете върху Отвори.

 4. По желание: За да добавите един и същ звук при преход всички слайдове в презентацията, в групата Преход към този слайд щракнете върху Приложи към всички.

Премахване на ефект на преход

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете някоя от миниатюрите на слайдовете, от която искате да премахнете преход.

 3. В раздела " преходи ", в групата Преход към този слайд щракнете върху няма.

 4. По желание: Премахване на преходи от цялата си презентация, в групата Преход към този слайд щракнете върху Приложи към всички.

Забележка : Ако търсите информация как да добавите преходи към текстови елементи или обекти, вижте Анимиране на текст или обекти.

Добавяне или промяна на слайда преход

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете всеки слайд миниатюри на слайдове, на който искате да приложите или промените смяна на слайдовете.

 3. В раздела анимации , в групата Преход към този слайд щракнете върху слайд прехода ефект.

  За да видите повече ефекти за преход, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

 4. За да зададете скоростта на преход между слайдове, в групата Преход към този слайд , щракнете върху стрелката до Скорост на преходи след това изберете желаните от вас скорост.

  За да зададете колко време преди текущия слайд отива към следващия:

  • Към следващия слайд, когато щракнете с мишката, в раздела анимации , в групата Преход към този слайд , отметнете квадратчето При щракване с мишката .

  • Към следващия слайд след определено време, в раздела анимации , в групата Преход към този слайд , въведете броя на секундите, които искате, в полето Автоматично след .

 5. По желание: За да приложите един и същи преход към цялата си презентация, в групата Преход към този слайд щракнете върху Приложи към всички.

Добавяне на звук към преходи на слайдове

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете някоя от миниатюрите на слайдовете, на който искате да добавите преход звук.

 3. В раздела анимации , в групата Преход към този слайд щракнете върху стрелката до Звук при преходи след това направете едно от следните неща:

  • За да добавите звук от списъка, изберете звука, който искате.

  • За да добавите звук не е намерен в списъка, изберете Друг звук, намерете файла на звука, който искате да добавите и след това щракнете върху OK.

 4. По желание: За да добавите един и същ звук при преход всички слайдове в презентацията, в групата Преход към този слайд щракнете върху Приложи към всички.

Премахване на ефект на преход

 1. От лявата страна на прозореца на слайда в прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела слайдове .

 2. Изберете някоя от миниатюрите на слайдовете, от която искате да премахнете преход.

 3. В раздела анимации , в групата Преход към този слайд щракнете върху Без преход.

 4. По желание: Премахване на преходи от цялата си презентация, в групата Преход към този слайд щракнете върху Приложи към всички.

Забележка : Ако търсите информация как да добавите анимация към текстови елементи или обекти в рамките на един слайд, вижте анимирате водещи символи или анимация картина в слайдовете.

Добавяне или промяна на слайда преход

 1. В екрана с миниатюри щракнете върху слайда, в която искате да приложите или промените преход. Преходът настройката диктува как, че слайд влиза и предишния слайд излиза – в нашия пример по-долу, ако добавите преход към слайд 3, го определя как слайд 2 листа и слайд 3 въвежда.

  Показва екрана "Слайдове" с избран трети слайд в PowerPoint

 2. В раздела " преходи " Намерете желания ефект в галерията на преход.

 3. Щракнете върху Опции за ефекти , за да укажете как се извършва преходът.

 4. По желание:

  • За да зададете колко бързо прехода отива, въведете час в полето продължителност на лентата. Задайте номера на по-висока да направят преход отидете по-бавно. За повече информация за времето на преход вижте Задаване на скоростта и времето на преходите.

  • Ако искате всички слайдове в презентацията да преминават по същия начин, щракнете върху Приложи към всички.

 5. За да видите преход в действие, изберете слайда, който започва преходът и след това щракнете върху слайдшоу икона Бутон за започнете слайдшоу в долния десен ъгъл на прозореца на браузъра.

  За да стартирате слайдшоу от текущия слайд, щракнете върху бутона слайдшоу в долния десен ъгъл на вашия браузър.

  (Този бутон стартира слайдшоу в текущо избрания слайд, а не слайдшоу от началото на презентацията в началото).

Премахване на преход

Не забравяйте, че преход се прилага към слайд вход, не как изходи. Така че ако искате да премахнете завършващи ефекти за общи продажби, например премахнете преход от слайд 3.

 • Щракнете върху слайда, към който искате да имате няма преход. След това в раздела " преходи ", в галерията "преходи", щракнете върху няма.

  Показва раздела "Преходи" на лентата в PowerPoint

  В нашия пример, ако за слайд 3 няма преходи, той се показва веднага след изчезването на слайд 2.

  Ако искате да премахнете преходите между всички слайдове, щракнете върху Приложи към всички в лентата след като щракнете върху няма.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×