Добавяне на поле към формуляр или отчет

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете бързо да добавите полета към формуляр или отчет с помощта на списъка с полета. Когато щракнете двукратно върху поле в списъка с полета (или ако плъзнете поле от списъка към вашия формуляр или отчет), Microsoft Access 2010 автоматично създава съответните контролата, за да покажете полето – например текстово поле или отметнете квадратчето – и след това се свързва контролата с това поле.

Ако нямате съществуващ формуляр или отчет, за да добавите поле към, вижте Въведение във формулярите или Въведение в отчетите , за да ви помогнат да започнете.

Какво искате да направите?

Добавяне на поле към формуляр или отчет с помощта на списъка с полета

Научаване на повече за списъка на полетата

Добавяне на поле към формуляр или отчет, без да използвате списъка с полета

Добавяне на поле към формуляр или отчет с помощта на списъка с полета

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон, формуляра или отчета, който искате да промените и след това щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

  Ако не е показан списък с полета, направете едно от следните неща:

  • В раздела проектиране , в групата инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.
   -OR-

  • Натиснете ALT+F8.

 2. В списъка на полетата Намерете таблицата, съдържаща полето, което искате да добавите. За да покажете или скриете списъка на полетата във всяка таблица, щракнете върху плюс (+) или минус (-) до името на таблицата.

  Забележка : Ако базата данни не съдържа всички таблици, списък с полета е празно.

 3. Когато намерите полето, което искате да добавите, направете едно от следните неща, за да го добавите във формуляра или отчета:

  • Щракнете двукратно върху полето.

  • Плъзнете полето от списъка с полета на формуляра или отчета.

  • Задръжте клавиша CTRL, щракнете върху няколко полета и след това ги плъзнете едновременно във формуляра или отчета.

   Забележка : Тази техника може да се използва само на полета в раздела полета, достъпни за този изглед на списък с полета.

  • Можете да добавите набор от полета от списъка с полета към формуляра или отчета, като направите следното:

  • Щракнете върху първото поле в диапазона.

  • Натиснете и задръжте клавиша SHIFT и след това щракнете върху последното поле в диапазона.

   Достъп избира сте щракнали върху, както и всички полета между полетата.

  • Плъзнете всички избрани полета във формуляра или отчета.

   Забележка : Тази техника може да се използва само на полета в раздела полета, достъпни за този изглед на списък с полета.

 4. Access създава контрола за показване на всяко поле а също обвързва контролата на полето. Освен това Access създава прикрепен етикет за контролата. Можете да редактирате етикета, като щракнете върху него веднъж, за да го изберете и след това щракнете върху него отново, за да поставите точката на вмъкване в етикета. След това можете да редактирате етикета по същия начин, че ще можете да редактирате текст в документ.

 5. Ако искате някое поле да се покаже в контрола, различна от автоматично създадената от Access, можете да промените типа на контролата. Можете обаче да я промените само в тип контрола, подходяща за това поле. Можете например да промените разгъващ се списък в текстово поле или списъчно поле, но може да промените разгъващ се списък в бутон.

Променяне на контрола от един тип в друг

Забележка : Тази процедура не се отнася за контроли в уеб обекти (обекти, които са предназначени да бъдат съвместими с публикуване в Access Services функция).

 1. Отворете формуляра или отчета в режим на проектиране, като щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и след това щракнете върху Промени в.

  Ако елементът от менюто Промени на не е наличен, значи няма друг тип контроли, подходящи за това поле. В противен случай Access показва списък с типове контроли.

 3. Щракнете върху един от наличните типове контроли, за да промените контролата в този тип.

  Контролата остава обвързана с полето, но може да се наложи да зададете някои свойства, за да накарате новия тип контрола да работи по желания от вас начин. За да покажете списъка със свойствата за контролата, щракнете върху контролата, за да я изберете, и след това натиснете F4.

Най-горе на страницата

Научаване на повече за списъка на полетата

Следващият списък съдържа съвети за работа със списъка на полетата, които могат да бъдат полезни за вас, когато добавяте полета във вашия формуляр или отчет. За да покажете списъка с полета, Отворете формуляра или отчета в изглед на оформление или режим на проектиране и след това натиснете ALT + F8.

 • Ако формуляра или отчета на свойството Източник записи е празен, и плъзнете поле от списъка с полета на формуляра или отчета, Access автоматично попълва формуляра или отчета на свойството Източник записи вместо вас.

 • Ако формуляра или отчета на свойството Източник записи е командата Select или име на таблица, можете да превключвате на показването на списъка на полетата между следните две държави:

  • Всички полета от бази данни    Показва секцията Полета, достъпни за този изглед, секцията Полета, достъпни в свързани таблици (ако такива таблици съществуват) и секцията Полета, достъпни в други таблици (ако такива таблици съществуват).

  • Само полета от източник на записи    Показва само секцията Полета, достъпни за този изглед.

   За да превключите между двата режима, щракнете върху Покажи само полетата в текущия източник на записи или Покажи всички таблици в горната част на списъка с полета.

   Забележка : Ако сте задали за формуляра или отчета на свойството Източник записи записана заявка, списъка с полета показва само за този изглед раздела за полета (няма Покажи всички таблици опция в началото на списъка с полета). За да редактирате източника на записи, щракнете с десния бутон едно от полетата и след това щракнете върху Редактиране на източник на записи.

 • Ако сте задали за формуляра или отчета на свойството Източник записи към таблица и можете след това плъзнете поле от раздела за полета, достъпни в свързани таблици на списъка с полета на формуляра или отчета, Access промени на Източник на записи на формуляра или отчет към командата Select, която съдържа полето добавяте. Ако Access не може да определите как да се отнасят таблиците, той показва диалоговия прозорец Изберете връзка , така че да можете да изберете подходящия релацията.

 • Ако плъзнете поле от раздела полета, достъпни в други таблици на списъка с полета на формуляра или отчета, Access показва диалоговия прозорец Укажете релация . Трябва да използвате този диалогов прозорец, за да укажете връзка между другата таблица и формуляра или отчета на източник на записи. Ако не сте сигурни кои полета за въвеждане в този диалогов прозорец, можете да щракнете върху Отказ и след това да провери релации на таблици.

  За повече информация за зависимости вижте ръководство за релации на таблици или Създаване, редактиране или изтриване на релация.

  Това е възможно, че полето в раздела полета, достъпни в други таблици от списъка с полета косвено е свързан с източника на записи на формуляра или отчета през една от таблиците в раздела полета, достъпни в свързани таблици . Това е така, плъзнете поле от една от свързани таблици към формуляра или отчета, може да предизвика една или повече таблици, за да се преместите от раздела за полета, достъпни в други таблици в раздела полета, достъпни в свързани таблици .

 • Ако източника на записи на формуляра или отчета е командата Select или записана заявка, можете да прегледате и редактиране на източника на записи в конструктора на заявки с десния бутон върху поле в списъка с полета и след това щракнете върху Редактиране на източник на записи. Ако източникът на записи е таблица, тази команда извиква конструктора на заявки в таблицата. Access ви пита дали искате да създадете заявка на базата на таблицата; щракнете върху да , за да промените източника на записи към заявка или не, за да оставите без промяна на източника на записи.

 • Можете да отворите таблица в изглед на лист с данни, като щракнете върху Редактиране на таблица до името на таблица или като щракнете с десния бутон името на таблицата в списъка на полетата и след това щракнете върху Отворете таблицата в изглед на лист с данни.

 • В клиентска база данни можете да използвате списъка с полета, за да добавите справочно поле в таблица, като направите следното:

  Забележка : Тази процедура не се отнася за таблици в уеб бази данни (бази данни, които са предназначени да бъдат съвместими с публикуване в Access Services функция).

 • Щракнете върху Редактиране на таблица до таблицата, в която искате да добавите поле за справка.

  Таблицата се показва в изглед за лист с данни.

 • Плъзнете поле от списъка с полета в таблицата с данни.

 • Съветникът за справки стартира. Следвайте инструкциите в съветника. В последната страница щракнете върху Готово.

 • Да откачите прозореца на задачите на списъка с полета от дясната страна на достъп до работната област като позициониране показалеца на мишката в заглавната лента на списъка с полета, докато тя се превръща в ход показалеца показалец за преместване и след това плъзнете списъка на полетата отляво. Можете да позиционирате списъка някъде в работната област, или можете да го закачите от лявата страна на работната област като я плъзнете до левия.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле към формуляр или отчет, без да използвате списъка с полета

Като цяло с помощта на списъка с полета е най-лесният начин да добавите поле към формуляр или отчет. Въпреки това можете също да добавите поле, като първо да създадете контрола и след това го обвързва към поле. Следната процедура ви показва как.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон, формуляра или отчета и след това щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

  Съветници за контроли    Можете да използвате съветници за контроли, за да ви помогне да създадете командни бутони, списъчни полета, подформуляри, Разгъващите се списъци и опция групи. Контрола Съветникът ви пита серия от въпроси за как искате контролата да изглежда и работи, и след това създава контролата и задава свойствата на контролата, въз основа на вашите отговори. В раздела проектиране , в групата контроли щракнете върху стрелката надолу до галерията от контрола. Ако не е осветена Използване на съветници за контроли , щракнете върху нея, за да го осветите.

  Изображение на бутон

  Ако предпочитате да създадете контроли без помощта на съветника, щракнете върху контролата Използване на съветници за контроли, така че да не е избрана.

  Изображение на бутон

 2. В раздела проектиране , в галерията " контроли " щракнете върху инструмента за типа на контролата, която искате да добавите.

  За да определите името на даден инструмент, поставете показалеца над него. Access ще покаже името на инструмента.

 3. Щракнете върху във формуляра или отчета, където искате да разположите контролата.

 4. Ако сте избрали Използване на съветници за контроли и контролата, която сте поставили, има съветник, асоцииран с нея, съветникът ще стартира и ще ви води през настройките на контролата.

 5. Ако не поставите контролата на точното място при първия опит, можете да я преместите, като направите следното:

  1. Щракнете върху контролата, за да го изберете. Ако има етикет в контролата, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху етикета, за да го изберете, както и.

  2. Задръжте показалеца върху контролата, докато се превърне в показалец за преместване показалец за преместване .

  3. Щракнете и плъзнете контролата до желаното място.

Ако използвате съветник за контрола, съветникът може да съдържа стъпки, които да ви помогнат да обвържете контролата с поле. Ако съветникът не обвърже контролата с поле и контролата е от тип, който може да показва данни (например текстово поле или разгъващ се списък), трябва да въведете име на поле или израз в свойството Източник за контролата за контролата, за да може да показва данни. Използвайте следната процедура, за да обвържете контрола с поле.

 1. Покажете списъка със свойствата за контролата, като щракнете върху контролата и след това натиснете F4.

 2. В раздела Данни на списъка със свойствата щракнете върху падащата стрелка до свойството Източник за контролата и изберете полето, което искате да се показва в контролата. Можете също да въведете израз в полето Източник за контролата.

  За повече информация за изразите вж. статията Създаване на израз.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×