Добавяне на подтаблица с данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато две таблици споделяме едно или повече полета, можете да вградите листа с данни от една таблица в друга. Полета, който се нарича Подлист с данни, е полезно, когато искате да преглеждате и редактирате свързани или Съединени данни в таблица или заявка.

В тази статия

Въведение в подлистове с данни

Отваряне и затваряне на Подлист с данни

Добавяне на Подлист с данни

Въведение в подтаблиците с данни

Подтаблицата с данни е полезна, когато искате да видите информацията от няколко източника на данни в един общ изглед на лист с данни. Например в примерната база данни на Northwind таблицата "Поръчки" има релация "един към много" към таблицата "Подробни данни за поръчка".

показва релация между две таблици

Ако таблицата "Подробни данни за поръчка" е добавена като подтаблица с данни в таблицата "Поръчки", можете да преглеждате и редактирате данни, като например продуктите, включени в определена поръчка (всеки ред), като отворите подтаблицата с данни за тази поръчка.

показва лист с данни с отворена подтаблица с данни

Ако добавите подтаблици с данни към вашите таблици, при използването им се ограничете с преглеждане без редактиране на важните бизнес данни. Ако искате да редактирате данни в дадена таблица, ви препоръчваме да използвате формуляри за редактиране на данните, а не подтаблици с данни, тъй като има по-голяма вероятност да възникнат грешки при въвеждане на данните в изглед на лист с данни, ако потребителите не превъртят внимателно до правилната клетка. Освен това имайте предвид, че добавянето на подтаблица с данни към голяма таблица може да се отрази неблагоприятно на скоростта на работа с таблицата.

Microsoft Office Access автоматично създава подтаблица с данни при създаването на таблица, която отговаря на един от следните критерии:

 • Таблицата е в релация "един към един".

 • Таблицата е от страната на "един" в релация "един към много", при която за свойството SubdatasheetName на таблицата е зададено на "Автоматично".

Релацията се дефинира чрез съпоставяне на полетата първичен ключ и външен ключ в свързаните таблици.

Освен това можете да добавите подтаблица с данни към всяка таблица, заявка или формуляр в една база с данни. В изглед на лист с данни всеки формуляр може да показва подтаблиците с данни само една по една.

Най-горе на страницата

Отваряне и затваряне на подтаблица с данни

За да определите дали таблица, заявка или формуляр вече има подтаблица с данни, отворете обекта в изглед на лист с данни. Ако има индикатор за разгъване (знак +), значи таблицата, заявката или формулярът има подтаблица с данни. Когато подтаблицата с данни е отворена, индикаторът се променя на знак -. Подтаблиците с данни могат да да се вложат в основната подтаблица с данни на максимум осем нива.

изглед на подтаблица с данни

 • За да отворите подтаблица с данни, щракнете върху знака плюс до стойността, за която искате да видите записите.

 • За да затворите подтаблицата с данни, щракнете върху знака минус.

Съвет: За да разгънете или свиете едновременно всички подтаблици с данни в даден лист с данни, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Още. След това изберете Подтаблица с данни и щракнете върху опцията, която искате.

Можете също да премахнете или скриване на Подлист с данни. За информация как да премахнете Подлист с данни вижте статията Премахване на Подлист с данни.

Съвет: За да скриете подтаблица с данни, отворете таблицата в изглед за проектиране и след това от раздела Проектиране в групата Покажи/скрий щракнете върху Списък със свойства. Намерете реда с името на подтаблицата с данни, променете го на [Няма] и след това запишете промяната.

Най-горе на страницата

Добавяне на подтаблица с данни

 1. В изглед на лист с данни отворете таблицата или заявката, в която искате да добавите подтаблицата с данни.

 2. В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Още, посочете Подтаблица с данни и след това щракнете върху Подтаблица с данни.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на подтаблица с данниизберете раздела (Таблици, Заявки или И двете), който отговаря на типа на обекта, който искате да вмъкнете като подтаблица с данни.

 4. В полето Подчинени полета на връзката щракнете върху полето, което искате да използвате като външен ключ, или върху съвпадащо поле, което ще предостави данни за подтаблицата с данни.

 5. В полето Основни полета на връзкатащракнете върху полето, което искате да използвате като първичен ключ, или върху съвпадащо поле за основната таблица или заявка, а след това щракнете върху OK.

  Например, ако искате да създадете подтаблица с данни, за да прегледате свързаните поръчки за всеки запис "Клиент" в таблицата "Клиенти", изберете таблицата "Поръчки", в полето Подчинени полета на връзката изберете ИД на клиента и в полето Основни полета на връзката изберете ИД.

  избиране на основно поле за подтаблицата с данни

  Забележка: Стойностите в полетата Подчинени полета на връзката и Основни полета на връзката създават съединение "един към много" за посочените полета.

 6. За да се покаже подтаблицата с данни, който сте добавили към своята таблица, заявка или формуляр, щракнете върху знака плюс.

  Забележка: Подчиненото поле (външният ключ) не се показва като колона в подтаблицата с данни. Когато добавяте нов запис в подтаблицата с данни, Access автоматично вмъква стойността на първичния ключ на избраната базова таблица.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×