Диаграми

Добавяне на линия на тренда или на подвижната средна стойност в диаграма

Добавяне на линия на тенденцията или на подвижната средна стойност в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Добавете линия на тенденцията към диаграмата, за да покажете тенденциите в визуалната информация.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка: Тези стъпки се отнасят за Office 2013 и по-новите версии. Търсите стъпки за Office 2010?

Добавяне на линия на тренда

 1. Изберете диаграма.

 2. Изберете + в горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Изберете линияна тренда.

  Забележка: Excel показва опцията " линии на тренда" само ако изберете диаграма, която има повече от една серия от данни, без да се избира серия от данни.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на линия на тренда изберете желаните от вас опции на серията от данни, след което щракнете върху OK.

Форматиране на линия на тренда

 1. Щракнете където и да е в диаграмата.

 2. В раздела формат , в групата Текуща селекция изберете опцията на линия на тренда в падащия списък.

 3. Щракнете върху избор на формат.

 4. В екрана Форматиране на линия на тренда изберете опция на линия на тренда, за да изберете линията на тенденцията, която искате за вашата диаграма. Форматирането на линия на тренда е статистически начин за измерване
  на данни: Линии на тренда

 5. Задайте стойност в полетата напред и назад , за да проектирате данните си в бъдеще.

Добавяне на линия на подвижната средна стойност

Можете да форматирате линиите на тренда към линия на подвижната средна стойност.

 1. Щракнете където и да е в диаграмата.

 2. В раздела формат , в групата Текуща селекция изберете опцията на линия на тренда в падащия списък.

 3. Щракнете върху избор на формат.

 4. В екрана Форматиране на линия на тренда, под Опции на линияна тренда изберете подвижна средна стойност. Задайте точките, ако е необходимо.

  Забележка: Броят на точките в линия на тренда с подвижна средна стойност е равна на общия брой на точките в серията по-малко от числото, което сте задали за периода.

Добавяне на линия на тренда или на подвижната средна стойност в диаграма в Office 2010

 1. На насложена, 2D, област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху серия от данни, към която искате да добавите линия на тенденцията или подвижна средна стойност, или направете следното, за да изберете серията от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Забележка: Ако изберете диаграма, която има повече от една серия от данни, без да се избира серията от данни, Excel показва диалоговия прозорец Добавяне на линия на тренда. В списъчното поле щракнете върху серията от данни, която искате, и след това щракнете върху OK.

 3. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденцията.

  Изображение на бутон

 4. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху предварително зададена опция на линия на тренда, която искате да използвате.

   Забележка: Това прилага линия на тренда, без да ви позволява да избирате определени опции.

  2. Щракнете върху още опции на линияна тенденцията и след това в категорията Опции на линия на тренда, под тип Trend/регресиящракнете върху типа на линия на тренда, който искате да използвате.

  Използвайте този тип

  За да създадете

  Линейна

  Линейна линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати за линия:

  Уравнение

  където m е наклонът, а b е пресечната точка.

  Логаритмична

  Логаритмична линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати, които се събират по точки:

  Уравнение

  където c и b са константи, а LN е функцията за натурален логаритъм.

  Полиномна

  Полиномна и криволинейна линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати, които се събират по точки:

  Уравнение

  където b и Променлива са константи.

  Степен

  Power линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати, които се събират по точки:

  Уравнение

  където c и b са константи.

  Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

  Експоненциална

  Експоненциална линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати, които се събират по точки:

  Уравнение

  където c и b са константи, а e е основата на натуралните логаритми.

  Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

  Подвижна средна стойност

  Линия на тренда с подвижна средна стойност с помощта на следното уравнение: Уравнение

  Забележка: Броят на точките в линия на тренда на подвижна средна стойност е равно на общия брой на точките в серията по-малко от числото, което сте задали за периода.

  стойност R квадрат

  Линия на тренда, която показва стойност R квадрат в диаграма с помощта на следното уравнение:

  Уравнение

  Тази опция на линия на тренда е налична в раздела " Опции " на диалоговия прозорец " Добавяне на линия на тренда или формат ".

  Забележка: Стойността с R квадрат, която можете да покажете с линия на тренда, не е коригирана стойност R-квадрат. За логаритмични, силови и експоненциални линии на тренда Excel използва трансформиран регресионен модел.

  • Ако изберете полиномна, въведете най-високата степен за независимата променлива в полето Order .

  • Ако изберете подвижна средна стойност, въведете броя на периодите, които искате да използвате за изчисляване на подвижната средна стойност в полето период .

  • Ако добавите подвижна средна стойност към XY (точкова) диаграма, подвижната средна стойност се базира на реда на стойностите на x, изобразени в диаграмата. За да получите желания от вас резултат, може да се наложи да сортирате x стойностите, преди да добавите подвижна средна стойност.

  • Ако добавите линия на тренда към линейна, колонна, Областна или стълбовидна диаграма, линията на тренда се изчислява на базата на презумпцията, че стойностите за x са 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. н. Това предположение се прави, дали x-стойностите са числови или текст. За да базирате линия на тренда на числови стойности на x, трябва да използвате XY (точкова) диаграма.

  • Excel автоматично присвоява име на линията на тренда, но можете да го промените. В диалоговия прозорец Форматиране на линия на тенденцията, в категорията Опции на линия на тренда, под име на линиятана тренда щракнете върху по избори след това въведете име в полето по избор .

Съвети: 

 • Можете също да създадете подвижна средна стойност, което изглажда флуктуациите в данните и показва модела или тенденцията по-ясно.

 • Ако промените диаграма или серия от данни, така че повече да не може да поддържа асоциираната линия на тренда – например чрез промяна на типа на диаграмата в 3D диаграма или чрез промяна на изгледа на отчет с обобщена диаграма или асоцииран отчет с обобщена таблица – линиите на тренда вече не се показват в диаграмата.

 • За данните за реда без диаграма можете да използвате автозапълване или една от статистическите функции, като например растеж () или TREND (), за да създадете данни за най-подходящи линейни или експоненциални линии.

 1. На насложена, 2D, площна, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да я изберете от списъка с елементи на диаграмата.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да промените опциите за цвят, стил или сенки на линия на тренда, щракнете върху цвета на линията, стилана линиите или категорията сенки и след това изберете желаните от вас опции.

 1. На насложена, 2D, площна, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да я изберете от списъка с елементи на диаграмата.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да зададете броя на периодите, които искате да включите в прогноза, под прогнозащракнете върху число в полето форуърдни периоди или периоди назад .

 1. На насложена, 2D, площна, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да я изберете от списъка с елементи на диаграмата.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Изображение на бутон

 3. Изберете квадратчето за отметка Задай пресичане = и след това в полето Задаване на пресечната точка = въведете стойността за указване на точката на вертикалната ос (на стойностите), където линията на тренда пресича оста.

  Забележка: Можете да направите това само когато използвате експоненциална, линейна или полиномна линия на тренда.

 1. На насложена, 2D, площна, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да я изберете от списъка с елементи на диаграмата.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да покажете уравнението на линия на тренда в диаграмата, изберете квадратчето за отметка Показвай уравнение в диаграмата .

  Забележка: Не можете да показвате уравнения на линия на тренда за подвижна средна стойност.

Съвет: Уравнението на линия на тренда е закръглено, за да се прочете по-лесно. Все пак можете да промените броя на цифрите за избрания етикет на линия на тренда в полето цифри след десетичния знак в диалоговия прозорец Форматиране на етикет на тенденцията. (Разделформат , група Текуща селекция , бутон за избор на формат ).

 1. На неподредени, 2D, област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, за която искате да покажете свойството стойност R квадрат, или направете следното, за да изберете линия на тенденцията от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Изображение на бутон

 3. В раздела Опции на линиите на тренда изберете Показвай стойността от R квадрат в диаграмата.

Забележка: Не можете да покажете стойност на R квадрат за плъзгаща средна.

 1. На насложена, 2D, област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, XY (точкова) или мехурчеста диаграма, щракнете върху линия на тенденцията, която искате да премахнете, или направете следното, за да изберете линия на тенденцията от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Направете едно от следните неща:

  1. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденцията, а след това върху няма.

   Изображение на бутон

  2. Натиснете DELETE.

Съвет: Можете също да премахнете линия на тренда веднага, след като я добавите към диаграмата, като щракнете върху Отмени Бутонът "Отмени" в лентата с инструменти за бърз достъп или като натиснете CTRL + Z.

Добавяне на линия на тренда

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, към която искате да добавите линия на тенденцията, и след това щракнете върху раздела проектиране на диаграма

  Например в линейна диаграма щракнете върху един от редовете в диаграмата и всички маркер на данни на серия от данни стават избрани.

  Раздел ' ' проектиране на диаграма ' '

 3. В раздела проектиране на диаграма изберете Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху линия на тренда.

  Добавяне на линия на тренда

 4. Изберете опция на линия на тренда или щракнете върху още опции на линияна тренда.

  Опции на линията на тенденцията

  Можете да изберете една от следните опции:

  • Експоненциална

  • Линейна

  • Логаритмична

  • Полиномна

  • Степен

  • Подвижна средна стойност

  Можете също така да дадете име на линията на тренда и да изберете Опции за прогнозиране.

Премахване на линия на тренда

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата с линия на тренда, след което щракнете върху раздела проектиране на диаграма .

  Раздел ' ' проектиране на диаграма ' '

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, щракнете върху линия на тенденциятаи след това върху няма.

  Премахване на trandline

  Можете също да щракнете върху линиите на тренда и да натиснете клавиша DELETE.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Опции на линия на тренда в Office

Създаване на диаграма от началото до края

Форматиране на елементи на диаграма

Добавяне на етикети на данни към диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×