Добавяне на линия на тенденцията или на подвижната средна стойност в диаграма

Добавяне на линия на тенденцията или на подвижната средна стойност в диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да покажете тенденциите на данните или движещи се средни стойности в диаграма, който сте създали, можете да добавите линия на тенденцията. Можете да разширите линия на тенденцията отвъд вашите действителни данни да ви помогне да прогнозирате бъдещи стойности. Например, следните линейна линия на тренда прогнози две тримесечия напред и ясно показва възходяща тенденция, която изглежда перспективна за бъдещи продажби.

Диаграма с линия на тренда

Можете да добавите линия на тренда за 2D диаграма, която не е с наслагване, включително област, лента, колона, ред, stock, точкови и мехурчести.

Не можете няма да добавите линия на тренда към вертикално, 3-D, радарна, кръгова, повърхнинна или пръстеновидна диаграма.

Добавяне на линия на тренда

 1. На вашата диаграмащракнете върху серия от данни , към която искате да добавите линия на тенденцията или подвижна средна стойност.

  Линията на тенденцията ще започне от първата точка на данните на серията от данни, която изберете.

 2. Щракнете върху бутона Елементи на диаграма Бутон ''Елементи на диаграми'' до горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Щракнете върху полето Линия на тенденцията.

 4. За да изберете друг тип линия на тенденцията, щракнете върху стрелката до Линия на тенденцията и след това щракнете върху Експоненциална, Линейна прогноза или Подвижна средна стойност на два периода. Щракнете върху Още опции за допълнителни линии на тенденцията.

 5. Ако изберете Още опции, щракнете върху желаната опция в екрана Форматиране на линия на тенденция под Опции на линията на тренда.

  Връзка към личните шаблони

  • Ако изберете Полиномна, въведете най-високата степен за независимата променлива в полето Ред.

  • Ако изберете Подвижна средна стойност, в полето Период въведете броя периоди, който да се използва за изчисляване на подвижната средна стойност.

  • За да укажете точката, където линията на тенденцията пресича вертикалната ос (на стойностите), изберете Задаване Intercept и въведете стойността на точката на вертикалната ос.

Съвет: Линията на тенденцията е най-точна, когато стойността й R квадрат (число от 0 до 1, което показва до каква степен оценените стойности за линията на тенденцията съответстват на действителните данни) е равна или близка до 1. Когато добавяте линията на тенденцията към данните, Excel автоматично изчислява нейната стойност R квадрат. Можете да покажете тази стойност в диаграмата, като поставите отметка в полето Покажи на диаграмата стойността на R квадрат (екран Форматиране на линия на тенденция, Опции на линията на тренда).

Съвети

 • Ако промените диаграма или серия от данни, така че вече не може да поддържа линия на тенденцията – например като промените типа на диаграмата на 3D диаграма или като промените изгледа на отчет с обобщена диаграма или асоцииран отчет с обобщена таблица – линията на тенденцията вече не се показва в диаграмата.

 • За данни на линия без диаграма можете да използвате автозапълване или една от статистическите функции, като например GROWTH() или TREND(), за да създадете данни за най-добро съвпадение линейна или експоненциална линии.

Добавяне на линия на тренда

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху серия от данни , към която искате да добавите линия на тенденцията или подвижна средна стойност, или направете следното, за да изберете серията от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Забележка: Ако изберете диаграмата, която има повече от една серия от данни без избиране на серия от данни, Excel показва диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията . В списъчното поле щракнете върху серията от данни, който искате и след това щракнете върху OK.

 3. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденцията.

  Изображение на бутон

 4. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху предварително зададени линия на тенденцията опция, която искате да използвате.

   Забележка: Това се прилага линия на тенденцията, без да ви дава възможност да изберете конкретни опции.

  2. Щракнете върху Още опции за линия на тенденциятаи след това в категорията Опции за линията на тенденцията , под Тип тенденция/регресия, щракнете върху типа на линията на тенденцията, която искате да използвате.

Използвайте този тип

За да създадете

Линейна

Линейна линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати годен за линия:

Уравнение

където m е наклонът, а b е отсечката.

Логаритмична

Логаритмична линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

Уравнение

където c и b са константи и ln е функцията за натурален логаритъм.

Полиномна

Полиномната или криволинейна линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

Уравнение

където b и Променлива са константи.

Power

Степенната линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

Уравнение

където c и b са константи.

Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

Експоненциално

Експоненциална линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

Уравнение

където c и b са константи, а e е основата на натуралните логаритми.

Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

Подвижна средна стойност

Намален навигационен екран с помощта на следното уравнение: Уравнение

Забележка: Броят на точките в линията на тенденцията подвижна средна стойност е равен на общия брой точки в серията, минус числото, което сте задали за периода.

Стойност R квадрат

Линия на тенденцията, която се показва стойност R квадрат на диаграма с помощта на следното уравнение:

Уравнение

Линия на тенденцията тази опция е налична в раздела Опции на диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията или Формат на линия на тенденцията .

Забележка: Стойност R квадрат, които можете да покажете с линия на тренда не е коригирана стойност R квадрат. За логаритмична power и експоненциална линии на тренда Excel използва преобразуван регресионен модел.

 1. Ако изберете полиномна, въведете най-високата степен за независимата променлива в полето ред .

 2. Ако изберете Подвижна средна стойност, въведете броя на периодите, които искате да използвате за изчисляване на подвижната средна стойност в полето период .

 3. Ако добавите подвижна средна стойност към xy (точкова) диаграма, подвижната средна стойност се базира на реда x стойностите, начертани в диаграмата. За да получите желания резултат, да се наложи да сортирате x стойностите, преди да добавите подвижна средна стойност.

 4. Ако добавите линия на тенденцията към линия, колона, област или стълбовидна диаграма, линията на тенденцията се изчислява въз основа на допускането, че стойностите за x са 1, 2, 3, 4, 5, 6, и т.н.... Това предположение се извършва дали x-стойностите са цифровата или текст. За да базирате на линия на тенденцията числови x стойности, трябва да използвате xy (точкова) диаграма.

 5. Excel автоматично присвоява име на линията на тенденцията, но можете да го промените. В диалоговия прозорец Формат на линия на тенденцията , в категорията Опции за линията на тенденцията , под Име на линия на тенденциятащракнете върху по избори след това въведете име в полето по избор .

Съвети

 • Можете също да създадете подвижна средна стойност, кои изглажда промените в данните и да показва шарки или тенденция по-ясно.

 • Ако промените диаграма или серия от данни, така че вече не може да поддържа линия на тенденцията – например като промените типа на диаграмата на 3D диаграма или като промените изгледа на отчет с обобщена диаграма или асоцииран отчет с обобщена таблица – линията на тенденцията вече не се показва в диаграмата.

 • За данни на линия без диаграма можете да използвате автозапълване или една от статистическите функции, като например GROWTH() или TREND(), за да създадете данни за най-добро съвпадение линейна или експоненциална линии.

Какво друго искате да направите?

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да промените цвета, стила или опции за сенки на линията на тенденцията, щракнете върху Цвят на линиите, Стил на линияили сянка категория и след това изберете желаните опции.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да зададете броя на периодите, които искате да включите в прогноза, под прогнози, щракнете върху число в полето напред периоди или назад периоди .

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. Изберете Задаване Intercept = квадратчето за отметка и след това в Задаване Intercept = въведете стойността, за да зададете точка на оста на вертикалната ос (на стойностите), където линията на тенденцията пресича оста.

  Забележка: Можете да направите това само когато използвате експоненциална, линейна или полиномна линия на тенденцията.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да покажете линия на тенденцията уравнението на диаграмата, поставете отметка в квадратчето Показване на уравнението на диаграмата .

  Забележка: Не можете да показвате линия на тенденцията уравнения за подвижна средна стойност.

Съвет: Уравнението за линията на тенденцията се закръглява до да го направите по-четлив. Въпреки това можете да промените броя на цифрите за етикет на избраната линия на тенденцията в полето цифри след десетичния в раздела число на диалоговия прозорец Форматиране на етикет на линията на тенденцията . (Разделформатиране , група Текущата селекция , бутон за Избор на формат ).

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, за която искате да покажете стойност R квадратили направете следното, за да изберете линията на тенденцията от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. В раздела Опции за линията на тенденцията изберете Показване подвижна средна стойност на диаграма.

Забележка: Не можете да показвате стойност R квадрат за подвижна средна стойност.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да премахнете, или направете следното, за да изберете линията на тенденцията от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Направете едно от следните неща:

  1. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху няма.

   Изображение на бутон

  2. Натиснете DELETE.

Съвет: Можете също да изтриете линия на тенденцията, веднага след като го добавите към диаграмата, като щракнете върху Отмени Dynadot-Повторно делегиране-2-1,2,3 в лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху линия на тенденцията.

  Добавяне на линия на тренда

 4. Изберете опция за линия на тенденцията или щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Опции на линията на тенденцията

  Можете да избирате от следните неща:

  • Експоненциално

  • Линейна

  • Логаритмична

  • Полиномна

  • „Захранване”

  • Подвижна средна стойност

  Можете също да Дайте име на вашата линия на тенденцията и изберете Опции за прогнозиране.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху няма.

  Премахване на trandline

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

Word

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 3. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

PowerPoint

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

Excel  

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  Съвет: За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

Вж. също

Редактиране на данни в диаграма

Анимиране на текст, обекти и диаграми в PowerPoint for Mac

Научете повече за всяка опция на линия на тенденцията

Можете да използвате този тип линя на тенденцията за създаване на права линия с най-добро приближение за прости набори от линейни данни. Данните са линейни, ако моделът на точките от данните изглежда като права линия. Правата линия на тенденцията обикновено показва нещо, което се увеличава или намалява с постоянна скорост.

Линейната линия на тенденцията използва това уравнение за изчисляване на приближение по метода на най-малките квадрати за линия:

Уравнение

където m е наклонът, а b е отсечката.

Следващата линейна линия на тенденцията показва как продажбите на хладилници нарастват равномерно за 8-годишен период. Обърнете внимание, че стойността R квадрат (число от 0 до 1, което показва до каква степен оценените стойности за линията на тенденцията съответстват на действителните данни) е 0,9792, който е добро приближение на линията до данните.

Точкова диаграма с линейна линия на тренда

Като показва крива линия с най-добро приближение, тази линия на тенденцията е полезна, когато стойността на данните се увеличава или намалява бързо и след това остава постоянна. Логаритмичната линия на тенденцията може да използва отрицателни и положителни стойности.

Логаритмичната линия на тенденцията използва следното уравнение за изчисляване на приближение по метода на най-малките квадрати през точките:

Уравнение

където c и b са константи, а ln е функцията за натурален логаритъм.

Следващата логаритмична линия на тенденцията показва предсказаното нарастване на популацията на животни в ограничено пространство, където популацията става постоянна с увеличаването на гъстотата й. Обърнете внимание, че стойността R квадрат е 0,933, което е относително добро приближение на линията до данните.

.

Тази линия на тенденцията е полезна, когато данните се колебаят. Например когато анализирате печалби и загуби при голям набор от данни. Редът на полинома може да се определи от броя на флуктуациите в данните или от това колко минимуми и максимуми има в кривата. Обикновено полиномната линия на тенденцията от втори ред има само един минимум или максимум, линия от ред 3 има един или два минимума или максимума, а линия от ред 4 има до три минимума или максимума.

Полиномната или криволинейна линия на тенденцията използва следното уравнение за изчисляване на приближение по метода на най-малките квадрати през точките:

Уравнение

където b и Променлива са константи.

Следващата полиномна линия на тенденцията от втори ред (с един връх) показва връзката между скоростта и консумацията на гориво на автомобил. Обърнете внимание, че стойността R квадрат е 0,979, което е близко до 1, така че линията е добро приближение до данните.

Точкова диаграма с полиномна линия на тренда

Като показва крива линия, тази линия на тенденцията е полезна за набори от данни, които сравняват измервания, нарастващи с определена скорост. Например ускорението на състезателен автомобил на интервали от 1 секунда. Не можете да създавате степенна линия на тенденцията, ако вашите данни съдържат нулеви или отрицателни стойности.

Степенната линия на тенденцията използва следното уравнение за изчисляване на приближение по метода на най-малките квадрати през точките:

Уравнение

където c и b са константи.

Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

Следващата диаграма на измерване на разстояния показва разстоянието в метри спрямо времето в секунди. Степенната линия на тенденцията ясно показва нарастващо ускорение. Забележете, че стойността R квадрат е 0,986, който е почти идеално приближение на линията до данните.

Точкова диаграма с активна линия на тренда

Като показва крива линия, тази линия на тенденцията е полезна, когато стойностите на данните нарастват или намаляват с постоянно увеличаваща се скорост. Не можете да създадете експоненциална линия на тенденцията, ако вашите данни съдържат нулеви или отрицателни стойности.

Експоненциалната линия на тенденцията използва следното уравнение за изчисляване на приближение по метода на най-малките квадрати през точките:

Уравнение

където c и b са константи, а e е основата на натуралните логаритми.

Следващата експоненциална линия на тенденцията показва намаляването на количеството на въглерод 14 в един обект с увеличаването на възрастта му. Забележете, че стойността R квадрат е 0,990, което означава, че приближението до данните е почти идеално.

Диаграма с експоненциална линия на тенденцията

Тази линия на тенденцията изглажда флуктуациите в данните, за да покаже по-ясно модела или тенденцията. Подвижната средна стойност използва конкретен брой точки от данните (зададени с опцията Период), осреднява ги и използва средната стойност като точка в линията. Ако например Период е настроен на 2, средната стойност на първите две точки от данните се използва като първа точка в линията на тенденцията с подвижна средна стойност. Средната стойност на вторите две точки от данните се използва като втора точка в линията на тенденцията и т. н.

Линията на тенденцията с подвижна средна стойност използва следното уравнение:

Уравнение

Броят на точките в линията на тенденцията с подвижна средна стойност е равен на общия брой точки в серията, минус числото, което вие зададете за периода.

В точкова диаграма, линията на тенденцията се базира на реда на стойностите на x в диаграмата. За да получите по-добър резултат, сортирайте стойностите на x, преди да добавите подвижна средна стойност.

Следващата линия на тенденцията с подвижна средна стойност показва шаблон в броя продадени жилища за период от 26 седмици.

Намален навигационен екран

Вж. също

Създаване на диаграма от началото до края

Формат на елементите на диаграма

Добавяне на етикети на данни към диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×