Добавяне на линия на тенденцията или друга линия към диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да добавите линия на тренда или друга линия към всяка серия от данни в областта, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма, която е 2-D а не с наслагване. Въпреки това линия на тренда не могат да бъдат добавени към серия от данни във всеки тип диаграма, която е с наслагване или 3-D. линии на тренда също не са налични за радарна, кръгова, повърхнинна или пръстеновидни диаграми.

Забележка : Тази статия се описва процедурите за Mac. Ако използвате компютър с Windows, вижте Добавяне, промяна и премахване на линия на тренда в диаграма.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху линия на тенденцията.

  Добавяне на линия на тенденцията

 4. Изберете опция за линия на тенденцията или щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Опции на линията на тенденцията

  Можете да избирате от следните неща:

  • Експоненциално

  • Линейна

  • Логаритмична

  • Полиномна

  • „Захранване”

  • Подвижна средна стойност

  Можете също да Дайте име на вашата линия на тенденцията и изберете Опции за прогнозиране.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху няма.

  Премахване на trandline

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия, за да и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Разделът "проектиране на диаграма"

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху помощна мрежа.

  Добавяне на елемент на диаграма меню

 4. Изберете опцията за линията, която искате, или щракнете върху Още опции за линия от мрежата.

  Добавяне на линиите на мрежата

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата с редове и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху помощна мрежаи след това щракнете върху Още опции за линия от мрежата.

  Добавяне на линиите на мрежата

 4. Изберете без линия.

  Премахване на линиите на мрежата

  Можете също да щракнете върху линията и натиснете DELETE.

Word

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 3. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия, за да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 3. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху линията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата с редове и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху Без линии.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията и натиснете DELETE.

PowerPoint

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия, за да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 2. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху линията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата с редове и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху Без линии.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията и натиснете DELETE.

Excel

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху линия на тенденцията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията , изберете серията, която искате да добавите линия на тенденцията към.

  Съвет : За да персонализирате име на линия на тенденцията или да добавите етикет на уравнение, под анализ, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Опции за линията на тенденцията. В навигационния екран щракнете върху Опциии след това направете желаните промени.

 1. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Без линия на тенденцията.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия, за да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма, щракнете върху един от редовете в диаграмата, както и всички избрани маркер на данни на този серия от данни .

 2. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху линията, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата с редове и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под анализщракнете върху редовеи след това щракнете върху Без линии.

  Диаграма от границите анализ

  Можете също да щракнете върху линията и натиснете DELETE.

Вж. също

Редактиране на данни в диаграма

Промяна на диаграма

Анимиране на текст, обекти и диаграми в PowerPoint for Mac

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×