Добавяне на контакти, извън фирмата

Можете да добавяте контакти, които не са от вашата фирма, към списъка си с контакти на Communicator.

 • Ако фирмата ви е лицензирана за публична интернет връзка, можете да добавите потребител на услуга за незабавни съобщения от AOL, Yahoo, MSN или Windows Live мрежа за интернет услуги, след което можете да разменяте незабавни съобщения с този потребител.

 • Ако дейността на вашата фирма е свързана с дейността на друга фирма, наричано още "сдружение", можете да добавите съответния потребител към списъка си с контакти на Communicator. След това можете да комуникирате чрез режимите за комуникиране на потребителя, като например чрез незабавни съобщения, телефон и видео, които се поддържат и от двете фирми.

 • Ако даден външен потребител не е нито обединен, нито публичен контакт за незабавни съобщения, можете да го добавите в списъка си с контакти като контакт само с телефон. Например, можете да добавите член на вашето семейство в списъка с контакти, за да можете лесно да му/й се обаждате с едно щракване на мишката.

Ако не сте сигурни дали вашата фирма поддържа публична интернет връзка или дали фирмата ви е в сдружение с фирмата на другия потребител, се свържете със ситемния си администратор.

Какво искате да направите?

Добавяне на потребител, извън фирмата, към списъка с контакти

Промяна на нивото на достъп за контакт

Добавяне на потребител, извън фирмата, към списъка с контакти

Даден контакт, който не е от фирмата (не е показан в указателя на фирмата), може да е:

Как се добавя публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Приложението Office Communicator е конфигурирано да поддържа функцията за публично комуникиране чрез незабавни съобщения, така че можете да добавяте контакти за незабавни съобщения от AOL, Yahoo, MSN и мрежата за интернет услуги на Windows Live™ към списъка си с контакти на Office Communicator. При добавяне на публичен контакт за незабавни съобщения, можете да комуникирате със съответния контакт чрез незабавни съобщения. Функцията Повиквания на Communicator (глас чрез IP адрес или VoIP повиквания), видеоповикванията, както и аудио/видео конферентните разговори обаче, не се са поддържани режими на комуникация с публични контакти за незабавни съобщения.

Най-добрият начин за добавяне на публичен контакт за незабавни съобщения е да използвате папката Контакти на Outlook, за да добавите домашния, мобилния и друг телефон номер на съответния контакт. Това позволява да се обаждате на контакта чрез функцията на Communicator за щракване за повикване.

 1. В Office Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 2. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 3. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като     Името, което искате да се показва в списъка с контакти на Communicator.

  • Адрес за незабавни съобщения     Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти на Communicator. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 4. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 5. Запишете контакта.

 6. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 7. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавят обединени контакти към списъка с контакти?

Office Communicator и Office Communications Server 2007 поддържат способността за обединяване (свързване) с други фирми, като така позволяват да добавяте контакти от тези фирми в списъка си с контакти. Когато добавите даден обединен контакт в списъка с контакти, можете да комуникирате с потребителя чрез всеки режим на комуникация, който се поддържа и от двете фирми. Например, ако и двете фирми поддържат функциите за повиквания на Communicator, видеоповиквания, както и аудио/видео конферентни разговори, можете да използвате тези режими на комуникация за общуване със съответния обединен контакт.

 1. В полето Търсене в Communicator въведете имейл адреса или адреса за незабавни съобщения на съответния контакт.

 2. Плъзнете името на контакта от полето Резултати от търсенето в списъка си с контакти. Отдясно на имената на обединените контакти в списъка с контакти ще се показва икона за обединение.

Как се добавят телефонни номера за обединени контакти, които са в списъка с контакти?

За да добавите телефонен номер за даден обединен контакт, заявете съответния потребител да назначи ниво на достъп Екип или Лични за вас.

Можете също да изтриете контакта от списъка си с контакти, а след това да го добавите чрез папката с контакти в Outlook.

 1. Отворете Communicator, щракнете с десния бутон на мишката върху името на съответния потребител, след което щракнете върху Премахни от списъка с контакти.

 2. В Office Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 3. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 4. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като Името, което искате да се показва в списъка с контакти на Communicator

  • Адрес за незабавни съобщения Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 5. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 6. Запишете контакта.

 7. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 8. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти на Communicator?

За да добавите контакт, който не е от обединена фирма или е публичен контакт за незабавни съобщения, в списъка с контакти, използвате папката Контакти в Outlook, за да добавите домашния, мобилен и друг телефони на съответния потребител. Така ще можете да се обаждате на контакта чрез функцията на Communicator за щракване за повикване. За външните контакти, които не са нито обединени, нито публични за незабавни съобщения, можете да се обаждате на телефонните номера на съответния потребител, но не можете да комуникирате чрез незабавни съобщения, да осъществявате Повиквания на Communicator или видеоповиквания, както и конферентни аудио/видеоразговори в Communicator.

 1. В Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 2. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 3. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като     Името, което искате да се показва в списъка с контакти.

  • Адрес за незабавни съобщения     Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 4. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 5. Запишете контакта.

 6. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 7. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавят контакти само с телефонен номер в списъка с контакти?

Office Communicator не предоставя начин за директно добавяне на контакти само с телефонен номер в списъка с контакти. Използвайте инструкциите в темата Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Защо не може да се добави потребител в списъка с контакти от скорошните контакти?

Съответният контакт може да е само с телефонен номер и да не е в указателя на вашата фирма. Независимо дали вие се обаждате на контакта или той на вас, Communicator няма да позволи директно добавяне на контакт, който не е в указателя на вашата фирма. Използвайте инструкциите в темата Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Кои са поддържаните режими на комуникация за публични контакти за незабавни съобщения?

В Communicator можете да получавате и изпращате незабавни съобщения с клиенти за незабавни съобщения на AOL, Yahoo, MSN, както и с мрежата за интернет услуги на Windows Live™. Комуникирането с публични контакти за незабавни съобщения е ограничено само до общуване чрез незабавни съобщения. За тези контакти не се поддържат функциите за прехвърляне на файлове, повиквания на Communicator, видеоповиквания, както и конферентни аудио- и видеоразговори.

Какви са функциите за комуникиране с обединени контакти?

В Communicator можете да комуникирате с обединени контакти, като използвате режимите на комуникация, поддържани и от двете фирми. Например, ако вашата фирма и тази на обединения контакт поддържат конферентни аудио/видеоразговори, ще можете да провеждате конферентни аудио/видеоразговори. Ако и двете фирми поддържат пълни аудио- и видеовъзможности, ще можете да осъществявате и приемате както Повиквания на Communicator, така и видеоповиквания.

Как се разбира кои фирми са обединени със съответната?

За определяне на това дали фирмата на даден контакт е обединена с вашата се свържете със системния си администратор.

Трябва ли да се използва менюто за добавяне на контакти, за да се добавят потребители в списъка с контакти?

Не. За контакти във вашата фирмена мрежа можете просто да въведете името и имейл адреса на съответния потребител в полето Търсене, а след това да плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група в списъка с контакти. По подразбиране Communicator търси в указателя на фирмата и в папката Контакти в Outlook.

Най-горе на страницата

Промяна на нивото на достъп за контакт

При добавяне на потребител на услуга за незабавни съобщения от AOL, Yahoo, MSN или Windows Live, или на контакт от съдружническа фирма към списъка си с контакти на Communicator, съответният потребител ще се добави по подразбиране с ниво на достъп Публичен. При задаване на ниво на достъп Публичен, можете да получавате незабавни съобщение и уведомления от контакта. Потребителят ще може също да вижда вашето състояние на присъствие (независимо дали сте онлайн или офлайн). Ако искате да споделите допълнителна информация за присъствие с даден контакт, като например вашия мобилен телефон или информация за планираните дейности, можете да промените нивото на достъп за контакта.

Промяна на нивото на достъп за контакт

 • В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху съответния контакт, посочете Промяна на ниво на достъп, след което изберете желаното ниво на достъп.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×