Добавяне на колони с метаданни към тип съдържание

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Колоните за тип съдържание представят метаданни. Можете да персонализирате тези колони да задават метаданните, които искате да събирате, като добавяте колони.

Вашата организация например може да иска да следи определен набор от метаданни за заявки за закупуване – например номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Ако добавите колони за тази информация към типа съдържание на заявката за закупуване, потребителите ще бъдат подканени да предоставят тези метаданни, когато записват работата си.

Този диалогов прозорец за настройки на тип съдържание ви позволява да избирате колони, които да добавите към тип съдържание

Добавяне на колона към тип съдържание

За да добавите колона към тип съдържание, най-напред трябва да изберете типа съдържание.

Предупреждение :  Ако типовете съдържание, които се виждат, не са хипервръзки или ако не могат да бъдат избрани, това значи, че сайтът наследява своите типове съдържание от друг сайт. За да добавите колона към типа съдържание, трябва да го смените на другия сайт.

За да изберете тип съдържание на сайт, започнете оттук   .

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените типа съдържание на сайт, като добавите колона.

 2. Изберете бутона "Опции" Бутон за настройки на Office 365 и после изберете Настройки на сайта.

 3. В Галерии на Web Designer изберете Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание, към който искате да добавите колона.

За да изберете тип съдържание на списък, започнете оттук.   

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които искате да промените типа съдържание, като добавите колона.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

  • Ако работите в библиотека, щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката.

 3. В Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, към който искате да добавите колона.

.След като изберете типа съдържание, изпълнете следните стъпки.

 1. В Колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

 2. В раздела Избор на колони, под Избор на колони от щракнете върху стрелката, за да изберете групата, от която искате да добавите колона.

 3. Под Налични колони щракнете върху колоната, която искате да добавите, и след това изберете Добави, за да преместите колоната в списъка Колони за добавяне.

 4. В секцията Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци, в Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? отметнете Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт. Ако не искате да актуализирате типа съдържание, който се наследява от този сайт, отметнете Не.

Най-горе на страницата

Още информация за колоните за тип съдържание

Промяна в реда на колоните

Задаване на колона като задължителна, опционална или скрита

Промяна в реда на колоните

За да добавите колона за тип съдържание, изпълнете следните стъпки.

Започнете оттук за тип съдържание на сайт.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените типа съдържание на сайт, като добавите колона.

 2. Изберете бутона "Опции" Бутон за настройки на Office 365 и после изберете Настройки на сайта.

 3. В Галерии на Web Designer изберете Типове съдържание на сайта.

.

Започнете оттук за тип съдържание на списък

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които искате да промените типа съдържание, като добавите колона.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

  • Ако работите в библиотека, щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката.

 3. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

.

 1. Под Колони щракнете върху Ред на колони.

 2. В раздела Ред на колони щракнете върху стрелката до колоната, чийто ред искате да промените, в колоната Позиция отгоре и след това изберете номера на реда, който искате.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на колона като задължителна, опционална или скрита

За да направите дадена колона задължителна, по избор или скрита, изпълнете следните стъпки:

Започнете оттук за тип съдържание на сайт.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените типа съдържание на сайт, като добавите колона.

 2. Изберете бутона "Опции" Бутон за настройки на Office 365 и после изберете Настройки на сайта.

 3. В Галерии на Web Designer изберете Типове съдържание на сайта.

.

Започнете оттук за тип съдържание на списък

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които искате да промените типа съдържание, като добавите колона.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

  • Ако работите в библиотека, щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката.

 3. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

 1. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да направите задължителна.

 2. В раздела Настройки на колона направете едно от следните неща:

  • За да изисквате потребителите да задават информация за колона, щракнете върху Задължително.

  • За да направите опционално задаването на информация за колона, щракнете върху По желание.

  • За да скриете колона, така че да не се появява в никакви формуляри за типа съдържание, щракнете върху Скрита.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×