Добавяне на картина (или воден знак) за фон към слайдовете

Добавяне на картина (или воден знак) за фон към слайдовете

Използването на бледа графика като воден знак във фона на слайдовете е чудесен начин да покажете емблемата на вашата фирма или друго съдържателно изображение. Регулирайте яркостта или прозрачността (в зависимост от вашата версия на PowerPoint), за да се показва фоновото изображение достатъчно слабо, така че да се вижда, но да не пречи на поставеното върху него основно съдържание.

Щракнете, за да видите инструкциите за...

Можете да добавите картина за фон към множество слайдове едновременно (като използвате изгледа на образец на слайд) или към отделни слайдове. Процедурата е същата, с изключение на началната точка, както е описано в стъпка 1.

 1. Дали искате да добавите воден знак към отделни слайдове, или да добавяте систематично воден знак на множество слайдове? Изпълнете подходящите подстъпки:

  • За да добавите картина за фон към отделен слайд или слайдове   , в Нормален изглед, в екрана с миниатюри отляво изберете слайд. (За да изберете няколко слайда, щракнете върху един слайд и след това натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху другите слайдове.)

  • За да добавите систематично картина за фон към множество слайдове или към всички слайдове   , на лентата щракнете върху Изглед > Образец на слайд. В екрана с миниатюри отляво изберете оформленията на слайдовете, към които искате да добавите картина за воден знак. (За да изберете няколко оформления, щракнете върху едно и след това натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху другите.)

 2. Щракнете с десния бутон върху избора си в екрана с миниатюри и след това изберете Форматиране на фона.

  Прозорец за форматиране на фона в PowerPoint
 3. В прозореца Форматиране на фона отдясно изберете Запълване с картина или текстура, след което под Вмъкни снимка от направете едно от следните неща:

  • Изберете Файл, изберете картината, която искате, и след това изберете Вмъкни, за да вмъкнете картина от вашето устройство.

  • Изберете Клипборд, за да вмъкнете картина, която сте копирали в клипборда.

  • Изберете Онлайн и въведете описание в полето за търсене за типа на изображението, от което искате да изберете картина от онлайн източник.

  Избраното изображение се оразмерява да запълни целия фон на слайда. То не може да бъде преоразмерявано толкова просто, колкото това става за картина на преден план, но можете да използвате настройките Изместване, за да промените разположението му. Или можете да използвате опцията Плочка с рисунка като текстура, за да се направи мозайка с изображението хоризонтално и вертикално в целия фон.

 4. След като вмъкнете картина, отидете на екрана Форматиране на фона и плъзнете плъзгача Прозрачност, за да зададете прозрачността в проценти.

 5. (Незадължително) Ако решите, че искате водният знак да се показва на всички слайдове в презентацията, а не само на първоначално избраните слайдове или оформления, в екрана Форматиране на фона щракнете върху Приложи към всички.

 6. Запишете презентацията си (Файл > Запиши).

 7. Ако работите в изгледа Образец на слайд, изберете Затвори изгледа на образец, когато приключите с промените.

Имате нужда от още помощ?   

(Ключовите стъпки, за да направите изображението фон, са последните три стъпки – 6, 7, 8.)

 1. Щракнете върху слайда, към който искате да добавите воден знак.

  За да добавите воден знак към всички слайдове в празна презентация, отидете на Изглед > Образец на слайд.

  Изглед на образец за слайд

  Съвет:   ако завършената презентация съдържа един или повече образец слайдове, може да не искате да приложите фона към образците на слайдове и да рискувате нежелани промени в презентацията. Безопасната алтернатива е да добавяте фона към слайдовете един по един.

 2. Изберете в лентата раздела Вмъкване и направете едно от следните неща.

  • За да използвате картина като воден знак, изберете Картина, изберете желаната картина и след това щракнете върху Вмъкване.

  • За да поставите картина, която сте копирали, изберете Клипборд.

 3. За да регулирате размера на картината, щракнете с десния бутон върху изображението в слайда и след това щракнете върху Размер и позиция в контекстното меню.

 4. В екрана Размер, под Мащаб увеличете или намалете настройките в полетата Височина и Ширина.

  • За да поддържате пропорционални височината и ширината на картината или клипа от графична колекция, когато мащабирате, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

  • За да центрирате изображението в слайда, изберете квадратчето за отметка Мащабиране спрямо първоначалния размер на картината.

 5. За да преместите картина или клип в слайда, щракнете върху раздела Позиция и след това въведете настройките за желаните позиции в полетата Хоризонтална и Вертикална.

 6. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Цвят и след това под Преоцветяване щракнете върху желаните опции за плавен преход на цвят.

  Групата "Регулиране"

  Съвет:   ако не виждате разделите Инструменти за картини или Формат, уверете се, че сте избрали изображението.

 7. Под Инструменти за картини отидете на Формат > Корекция > Опции за корекции на картина и след това под Яркост и контраст изберете желания процент за яркостта.

  воден знак изпращане на заден план
 8. За да изпратите водния знак във фона на слайда, отидете на Формат > Инструменти за картини, щракнете върху стрелката до Изпрати назад и след това щракнете върху Изпрати отзад.

(Ключовите стъпки, за да направите изображението фон, са последните три стъпки – 6, 7, 8.)

Добавяне на картина или графична колекция като фон на слайд

 1. Щракнете върху слайда, към който искате да добавите воден знак.

  За да добавите воден знак към всички слайдове в празна презентация, в раздела Изглед отидете на групата Изгледи на презентации и щракнете върху Образец на слайд.

  Изображение на лентата на PowerPoint

  Ако завършената презентация съдържа един или повече образец слайдове, може да не искате да приложите фона към образците на слайдове и да рискувате нежелани промени в презентацията. Безопасната алтернатива е да добавяте фона към слайдовете един по един.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации направете едно от следните неща:

  Изображение на групата "Илюстрации" от лентата
  • За да използвате картина като воден знак, щракнете върху Картина, намерете желаната картина и след това щракнете върху Вмъкване.

  • За да използвате клип от графична колекция като воден знак, щракнете върху Графична колекция. В прозореца на задачите Графична колекция, в полето Търси въведете дума или фраза, описваща желания клип, или въведете цялото име или част от името на файла с графичната колекция и след това щракнете върху Отиди.

   Когато търсите графични колекции и картини онлайн, ще бъдете пренасочени към Bing. Вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

   В текстовото поле Търсене за въведете дума или израз, описващи желания от вас клип от графична колекция, или въведете името на файла с клипа или част от това име.

 3. За да регулирате размера на картината или клипа, щракнете с десния бутон върху картината или глипа и след това щракнете върху Размер и позиция в контекстното меню.

 4. В раздела Размер, под Мащаб увеличете или намалете настройките в полетата Височина и Ширина.

  За да поддържате пропорционални височината и ширината на картината или клипа от графична колекция, когато мащабирате, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

  За да центрирате картината или клипа в слайда, изберете квадратчето за отметка Мащабиране спрямо първоначалния размер на картината.

 5. За да преместите картина или клип в слайда, щракнете върху раздела Позиция и след това въведете настройките за желаните позиции в полетата Хоризонтална и Вертикална.

 6. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Преоцветяване и след това под Светли вариации щракнете върху желаните опции за плавен преход на цвят.

  Разделът "Инструменти за картини"
 7. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Яркост и след това щракнете върху желания процент за яркостта.

  воден знак

  В този момент можете да плъзнете водния знак някъде във фона на слайдовете, които вече съдържат текст, или можете да добавите текст към един или повече слайдове и след това плъзнете водния знак върху фоновете на слайдовете.

  изпращане на заден план
 8. Когато завършите редактирането и позиционирането на водния знак и сте доволни как изглежда, за да изпратите водния знак във фона на слайда, под Инструменти за картини, в раздела Формат отидете в групата Подреждане и щракнете върху Изпрати отзад.

Добавяне на графика SmartArt като фон на слайд

 1. Щракнете с десния бутон върху графиката SmartArt и след това щракнете върху Копирай. (Преди да започнете тази процедура, трябва да сте създали графиката SmartArt, която искате да използвате за фон на слайд.)

 2. Щракнете върху слайда, в който искате да добавите като фон графика SmartArt.

  За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайд и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите слайдове.

 3. В раздела Проектиране, в групата Фон щракнете върху Стилове на фон и след това върху Форматиране на фона.

  Изображение на раздела "Проектиране"
 4. Щракнете върху Запълване с картина или текстура и след това щракнете върху Клипборд.

 5. Да центрирате, разтеглите или свиете вашата графика SmartArt във фона, настройте опциите за Разтягане.

 6. За да зададете колко да прозира през графиката SmartArt, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате графиката SmartArt като фон за слайдовете, които сте избрали, щракнете върху Затвори.

  • За да използвате графиката SmartArt като фон за всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Вж. също

Добавяне на видео към фона на вашите слайдове

Сътрудници: Роджър Хейт

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×