Добавяне на език за редактиране или задаване на предпочитания за език в Office

Абонамент за Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Можете да използвате езиковите опции на Office, за да добавите език или да изберете езика, на който да се показват помощта и екранните пояснения.

Езиковите опции са в диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, до който можете да стигнете, като отидете на Файл > Опции > Език. Езиците за показване и за помощта могат да се задават поотделно. Можете например да зададете всичко да съответства на езика на вашата операционна система или можете да използвате комбинация от езици за операционната система, редактирането, показването и помощта.

Предпочитания за езика в Word 2013

Наличните езици зависят от езиковата версия на Office и от евентуално инсталираните на компютъра допълнителни езикови пакети, езикови интерфейсни пакети или езици за екранни пояснения. Ако желаният език за проверка, показване или помощ не е наличен, може да се наложи да изтеглите и инсталирате езиков пакет или езиков интерфейсен пакет. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

Можете да добавите език към програмите от Office, като добавите език за редактиране. Езикът за редактиране се състои от клавиатурната подредба и инструментите за проверка за този език. Инструментите за проверка включват езиково определени функции, като речници за проверка на правописа и граматиката или бутони за посока на абзаците. (Езикът за редактиране по подразбиране се показва в началото на списъка, с получер шрифт. Ако е необходимо, можете да го смените, като изберете желания език и щракнете върху Задай по подразбиране.)

 1. Отворете програма на Office, като например Word.

 2. Щракнете върху Файл > Опции > Език.

 3. В диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, под Избиране на езици за редактиране изберете езика за редактиране, който искате да добавите от списъка Добавяне на допълнителни езици за редактиране, и след това щракнете върху Добави.

  Добавеният език се показва в списъка с езици за редактиране.

Ако в колоната Клавиатурна подредба е показано Не е разрешена, направете следното:

 1. Щракнете върху връзката Не е разрешена.

 2. В диалоговия прозорец Добавяне на езици щракнете върху Добавяне на език, изберете своя език от списъка и след това щракнете върху Добави.

 3. Затворете диалоговия прозорец Добавяне на езици. Езикът трябва да се показва като Разрешен под Клавиатурна подредба в секцията Избор на езици за редактиране.

Ако в колоната Проверка е показано Не е инсталиран, може да се наложи да изтеглите езиков пакет или езиков интерфейсен пакет, за да се снабдите с инструментите за проверка за вашия език.

 • За да влезете в интернет и да изтеглите необходимия езиковия пакет, щракнете върху връзката Не е инсталиран.

Езиците за показване и за помощта са езиците, които се използват в Office за показване на елементи, като елементи на менюта, команди и раздели, в допълнение към езика, на който се показва файлът на помощта.

Езикът по подразбиране се показва с получер шрифт в началото на списъка. Последователността на езиците в списъците с езици за показване и за помощта е последователността, в която езиците се използват от Office. Ако например последователността на езиците за показване е испански <по подразбиране>, немски и японски и езиковите инструменти за испански са премахнати от компютъра ви, немският става вашият език за показване по подразбиране.

За да зададете езика по подразбиране:

 1. Отворете програма на Office, като например Word.

 2. Щракнете върху Файл > Опции > Език.

 3. В диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, под Избиране на езици на показване и за помощ изберете езика, който искате да използвате, и след това щракнете върху Задай по подразбиране.

Кой език на показване за коя програма от Office се използва?

Ако използвате няколко езика и сте персонализирали Office, така че да отговаря на начина, по който искате да работите, може да разгледате всички програми от Office, за да разберете кой е езикът за показване по подразбиране за всяка от тях.

 • В диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, под Избиране на езици на показване и за помощ щракнете върху Преглед на езиците за интерфейса, инсталирани за всяко приложение от Microsoft Office.

Забележка: Тази функция е налична само за следните програми от Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio и Word. Тя не е налична за програмите от Office 2016.

Екранните пояснения са малки изскачащи прозорци, които предоставят кратка помощна информация според контекста при задържане на показалеца върху даден елемент на дисплея, като бутон, раздел, контрола на диалогов прозорец или меню. Задаването на езика на екранните пояснения в една програма от Office го задава за всички програми от Office, които имате инсталирани.

 1. Отворете програма на Office, като например Word.

 2. Щракнете върху Файл > Опции > Език.

 3. В диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, под Избиране на езика на екранните пояснения изберете вашия език за екранните пояснения.

  Забележки: 

  • Тази функция не е налична в Office 2016.

  • Ако желаният език не е в списъка, може да се наложи да добавите допълнителни езикови услуги. Щракнете върху Как да получа допълнителни езици за екранни пояснения от Office.com и следвайте инструкциите за изтегляне и инсталиране.

  • След като инсталирате нов език за екранните пояснения, той става вашият език за екранните пояснения по подразбиране.

За повече информация относно екранните пояснения вж. Показване и скриване на екранни пояснения.

Предпочитания за езика на Microsoft Office 2007 включва езиково определени опции, като например опциите, налични за конкретен език в лентата и диалогови прозорци. Например когато включите езиковите опции за японски език, се включват езиковите опции Фонетичен водач и Знаци в рамка.

Ако инсталирате езиковия пакет на 2007 Microsoft Office, можете да промените езика на лентата, менютата, диалоговите прозорци и помощта на езика от езиковия пакет. Освен това можете да използвате инструменти за проверка, например за проверка на правописа или граматиката на друг език. За повече информация за функциите на езиковия пакет вж. Спомагателен езиков пакет за Office.

В Office 2007 езиковите опции са в диалоговия прозорец Езикови настройки на Microsoft Office 2007.

Езикови настройки в Office 2007

За да добавите езика в програмите на Office 2007, първо се уверете, че езикът, който искате да използвате, е инсталиран на вашия компютър. След това трябва да разрешите езика, който искате да използвате. Езиково определените опции, които са включени, зависят от езиците, които са разрешени, и програмите, които използвате.

 1. Щракнете върху Старт > Всички програми > Microsoft Office > Инструменти на Microsoft Office 2007 > Езикови настройки на Microsoft Office 2007.

 2. Изберете раздела Езици за редактиране.

 3. Изберете езика, който искате да разрешите, в списъка Налични езици за редактиране и след това щракнете върху Добави.

  Езикът се добавя към списъка Разрешени езици за редактиране и всички езиково определени опции, налични в програмите на Издание на Office 2007, се включват.

Езикът за редактиране по подразбиране се показва в дъното на раздела Езици за редактиране. Ако е необходимо, това може да се промени, като изберете желания от вас език от списъка Основен език за редактиране.

Когато промените основния език за редактиране, шаблонът Normal.dotm в Word се замества автоматично. Препоръчваме ви да запишете копие на Normal.dotm и да го преименувате с неговия език, например Normal_English.dotm, преди да промените основния език за редактиране. Шаблонът Normal.dotm обикновено се записва в C:\Потребители\потребителско_име\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, където потребителско_име е името на лицето, което е влязло в компютъра.

Забележка: Не може да премахнете език от списъка Разрешени езици за редактиране, ако този език е зададен като основен език за редактиране. За да премахнете езика от списъка Разрешени езици за редактиране, трябва първо да изберете друг език в списъка Основен език за редактиране и след това да премахнете езика от списъка Разрешени езици за редактиране.

 1. Щракнете върху Старт > Всички програми > Microsoft Office > Инструменти на Microsoft Office > Езикови настройки на Microsoft Office 2007.

 2. Изберете раздела Език на показване.

  Забележка: Разделът Език на показване се вижда само след като инсталирате езиков пакет.

 3. Изберете езика, който искате да използвате за лентата, менютата и диалоговите прозорци от списъка Покажи менютата и диалоговите прозорци на Microsoft Office в.

 4. Изберете езика, който искате да използвате за помощта, от списъка Показвай помощта на.

 5. Ако сте инсталирали три или повече езици, се показва списъкът Покажи приоритетния ред на езиците. За да промените приоритета на език, изберете езика в списъка и след това щракнете върху Нагоре или Надолу.

Ако виждате (ограничена поддръжка) след език в списъка Разрешени езици за редактиране, това означава, че езиковите опции за този език са включени, но клавиатурната подредба за този език не е инсталирана в операционната система Windows.

Редактиране на език с ограничена поддръжка

Ако искате да използвате една и съща клавиатурна подредба за всички разрешени езици, можете безопасно да игнорирате съобщението (ограничена поддръжка) за вашите езици. Ако искате да използвате клавиатурна подредба за език, който има ограничена поддръжка, трябва да добавите език за редактиране или да зададете предпочитанията за език в Office за този език.

Ако искате да въвеждате на език, който не използва латиница, като например арабски или китайски, или искате да използвате присъщата клавиатурна подредба на езика, когато пишете на друг език, използващ латиница, трябва да разрешите клавиатурната подредба за този език, след което ще можете да превключвате между езиците чрез езиковата лента.

Разрешаване на клавиатурни подредби на Office 2007 в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + X и след това щракнете върху Контролен панел.

  Списък с опции и команди, който виждате след натискане на клавиша с емблемата на Windows + X

 2. Под Часовник, език и регион щракнете върху Смяна на методите на въвеждане.

 3. За езика, който искате да добавите, щракнете върху Опции.

  Добавяне на метод на въвеждане в контролния панел в Windows 8

 4. Под Метод на въвеждане щракнете върху Добавяне на метод на въвеждане. Можете дори да щракнете върху Визуализация, за да видите какво е устройството за въвеждане.

  Добавяне на метод на въвеждане в Windows 8

 5. Щракнете върху желания метод на въвеждане и след това върху Добави.

  Добавяне на метод на въвеждане в Windows 8

Разрешаване на клавиатурни подредби за Office 2007 в Windows 7 и Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт > Контролен панел.

 2. Под Часовник, език и регион, под Регион и език щракнете върху Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане.

  Забележка: В класически изглед щракнете двукратно върху Регионални и езикови опции, след което изберете раздела Клавиатури и езици.

 3. В диалоговия прозорец Регион и език, в раздела Клавиатури и езици щракнете върху Смяна на клавиатурите Бутон за смяна на клавиатурите .

 4. В диалоговия прозорец Текстови услуги и езици на въвеждане, под Език на въвеждане по подразбиране щракнете върху езика, който искате да използвате като език по подразбиране.

  Ако езикът, който искате да използвате като език на въвеждане по подразбиране, не е изреден в списъка, изпълнете стъпки от 5 до 8.

 5. В Инсталирани услуги щракнете върху Добавяне.

 6. Разгънете езика, който искате да използвате като език на въвеждане по подразбиране, и след това разгънете Клавиатура.

 7. Изберете квадратчето за отметка за клавиатурата или редактора за въвеждане на език (IME), която/който искате да използвате, и след това щракнете върху OK. Езикът се добавя към списъка Език на въвеждане по подразбиране.

В Windows XP (за Office 2010 и 2007)

 1. Щракнете върху Старт, посочете Настройки и след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Дата, час, език и регионални опции, а след това върху Регионални и езикови опции.

  Забележка: В класически изглед щракнете двукратно върху Регионални и езикови опции.

 3. В диалоговия прозорец Регионални и езикови опции щракнете върху раздела Езици и след това под Текстови услуги и езици на въвеждане щракнете върху По-подробно.

 4. В диалоговия прозорец Текстови услуги и езици на въвеждане, под Инсталирани услуги щракнете върху Добави.

 5. В диалоговия прозорец Добавяне на език за въвеждане щракнете върху желания език от списъка Език на въвеждане и след това щракнете върху OK.

Вж. също

Разрешаване или промяна на езика на клавиатурната подредба

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Включване на автоматичното откриване на езика

Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×