Добавяне на един или повече файлове към библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да създавате и управлявате документи, електронни таблици, презентации и други типове файлове в библиотека. От мерки за сигурност някои типове файлове са блокирани.

Има няколко начина за добавяне на файлове към библиотека, в зависимост от това дали създавате нов файл в библиотеката, добавяте съществуващ или добавяте наведнъж множество файлове. Ако администраторът е настроил библиотеката ви за получаване на имейли, може да добавяте файл към библиотеката, като изпратите файла като прикачен файл към имейл съобщението.

Какво искате да направите?

Създаване на файл в библиотека

Добавяне на файл в библиотека

Добавяне на множество файлове в библиотека

Добавяне на файлове към библиотека с изпращане на имейл

Създаване на файл в библиотека

Може да създадете нов файл в рамките на библиотеката, ако смятате да използвате програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Word 2007.

Ако програмата, която искате да използвате, не е съвместима, можете все още да съхраните файла и да го управлявате в библиотеката. Въпреки че не може да използвате командата Създай, за да създадете вашия файл, може да създадете файла във вашата програма и по-късно да го добавите към библиотеката.

За библиотека с картини трябва да създадете файла в друга програма и след това да го добавите към библиотеката. Може да създадете папка в библиотеката с картини и всеки друг тип библиотека освен ако библиотеката ви не ограничава създаването на папки.

Типът на файла, който може да създадете, зависи от шаблона или шаблоните, които собственикът или администраторът на сайта свърже с библиотеката. Ако искате да създадете допълнителен тип файл във вашата библиотека, се обърнете към вашия администратор или собственик на сайта.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. В менюто Създай щракнете върху стрелката и след това щракнете върху нов тип файл, например Нов документ.

  Ако с вашата библиотека са свързани допълнителни шаблони, ще се появят други възможности, например Нов работен лист или Нов договор.

  Съвет: За да създадете файл, базиран на шаблона по подразбиране за библиотеката, щракнете върху Създай.

 3. Добавете текста и другите елементи, които искате, към вашия файл.

 4. Запишете файла, както по принцип правите, като щракнете върху бутона Записили командата Запис на менюто Файл и след това поставите име на вашия файл.

  Когато запишете файла, той се добавя към библиотеката и се появява в списъка с файлове.

 5. Ако не видите вашия файл в библиотеката, обновете браузъра.

  Забележки: 

  • Според това как е настроена вашата библиотека, може да бъдете подканени да дадете допълнителна информация за файла, когато го запишете. Например може да трябва да изберете типа съдържание на файла или да въведете повече подробни данни за него.

  • Ако запишете файла в библиотека, която изисква файлът да бъде извлечен, то файлът първоначално се извлича се при вас. Трябва да върнете файла обратно, преди другите хора да могат да го редактират.

  • Ако се изисква одобрение на съдържанието за вашата библиотека, може да наложи файлът да бъде одобрен, преди да е видим за всеки, който има разрешение да разглежда файловете в библиотеката.

Най-горе на страницата

Добавяне на файл към библиотека

Може да добавите нов файл към библиотеката или да заместите съществуващия файл с негова подобрена версия. Ако библиотеката е конфигурирана да проследява версиите на файла, може да добавите преработения файл като нова версия, която става част от хронологията на версиите на файла.

Ако искате да качите файл, които има същото име на файла като това на съществуващия файл в библиотеката и не искате да заместите или да добавите нова версия на съществуващия файл, трябва да преименувате един от дублираните файлове.

Когато добавяте файл към библиотека, може да ви се наложи да въведете свойствата на файла. Те включват основна информация за файла, например описание и ключови думи, за да помогне на хората да го търсят. Свойствата може да включват информация, специфична за вашата организация, например име на отдела и номер на проекта.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. От менюто Качване щракнете върху Качване на документ.

 3. Щракнете върху Преглед, за да намерите файла, който искате да добавите, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 4. Ако качвате преработена версия на съществуващ файл, направете едно от следните неща:

  • Ако библиотеката ви не е конфигурирана да проследява версии на файла, може да заместите съществуващия файл с преработената версия. В раздела Качване на документ поставете отметка в квадратчето Да се заместят ли съществуващите файлове?.

  • Ако библиотеката ви е конфигурирана да проследява версии на файлове, може да заместите съществуващия файл с новата версия като част от хронологията на документа. В раздела Качване на документ поставете отметка в квадратчето Добавяй като нова версия към съществуващите файлове.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Ако се появи формуляр, изискващ повече информация за файла, въведете информацията в полетата, например заглавието. До името на всяко поле със задължителна информация се появява червена звездичка. Може да появят различни полета в зависимост от това как е настроена вашата библиотека, както и дали групата ви изисква свойства по избор.

 7. Щракнете върху OK.

 8. Ако не видите вашия файл в библиотеката, обновете браузъра.

  Забележки: 

  • Ако качвате файл в библиотека, който изисква определени свойства на файла да бъдат извлечени и ако те липсват, файлът остава извлечен при вас. Когато попълните задължителни свойства, може да върнете файла обратно.

  • Ако качвате файл в библиотека, която изисква файлът да бъде извлечен, то файлът първоначално се извлича се при вас. Трябва да върнете файла обратно, преди другите хора да могат да го редактират.

  • Ако се изисква одобрение на съдържанието за вашата библиотека, може да наложи файлът да бъде одобрен, преди да е видим за всеки, който има разрешение да разглежда файловете в библиотеката.

  • В библиотека с Wiki страници може да създавате нови Wiki страници, но не може да качвате съществуващите файлове.

Съвет: Ако качвате нова версия на файл, помислете да въвеждате на коментари за промените в тази версия, за да може по-бързо да проследявате хронологията на файла.

Най-горе на страницата

Добавяне на множество файлове към библиотека

Ако имате програма, съвместима с Windows SharePoint Services, може да се появи опция за качване на множество файлове, когато щракнете върху стрелката в менюто Качване. Например ако имате инсталиран 2007 Microsoft Office system, се появява опцията Качване на множество документи. Ако не видите опцията Качване на множество документи, направете следното:

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. В менюто действия Изображение на меню щракнете върху Отваряне с Windows Explorer.

 3. В прозореца на Windows Explorer, който се показва, потърсете файловете, които искате да качите и след това ги изберете.

 4. Щракнете с десния бутон върху един от файловете и след това изберете Копиране от контекстното меню.

 5. Щракнете върху бутона Назад, докато не се върнете в библиотеката.

 6. Щракнете с десния бутон на мишката в празно място в прозореца на папката, след което изберете Постави от контекстното меню.

 7. Затворете Windows Explorer.

 8. Ако не видите файловете във вашата библиотека, обновете браузъра.

Забележка: 

Забележки: 

 • Ако качвате множество картини в библиотеката с картини, може да се отвори редактор за изображения, съвместим с Windows SharePoint Services, например Microsoft Office Picture Manager. Следвайте инструкциите в редактора за изображения при избор на множество файлове и качването им. Ако качвате множество картини, редакторът за изображения може да ви подкани, ако файлът, който качвате, има същото име като съществуващия файл в библиотеката.

 • Ако качвате файл в библиотека, която изисква да бъдат попълнени определени свойства и тези свойства липсват, файлът остава извлечен при вас. Когато попълните задължителните свойства, може да върнете обратно файла.

 • Ако качвате файл в библиотека, която изисква файловете да бъдат извлечени, файлът първоначално се извлича при вас. Трябва да вкарате файла обратно, преди другите хора да може да го редактират.

 • Ако се изисква одобрение на съдържанието за вашата библиотека, може да се наложи файлът да бъде одобрен, преди да е видим за всеки, които има разрешение за разглеждане на файловете в библиотеката.

 • В библиотеката с Wiki страници може да създадете нови Wiki страници, но не може да актуализирате съществуващите файлове.

Съвет: Може да плъзнете файлове от друг прозорец на Explorer, например Windows Explorer или "Моите документи", в SharePoint сайта, който се показва в Windows Explorer.

Най-горе на страницата

Добавяне на файлове към библиотека с изпращане на имейл

Преди да изпратите имейл на библиотеката, трябва да знаете дали библиотеката е настроена да получава имейл и след това адрес.

 1. Направете едно от следните неща, за да получите имейл адреса за библиотеката:

  • Погледнете в адресната книга на вашата имейл програма. Ако имейл адресът не е там, трябва да го получите от човека, който е настроил библиотеката. След това може да го добавите към списъка с контакти на вашата имейл програма, за да може по-късно лесно да го намерите.

  • Разгледайте описанието на библиотеката, което се появява под наименованието й. Вероятно собственикът на сайта е добавил имейл адреса на библиотеката към описанието й.

  • Разгледайте имейл настройките на библиотеката, ако имейл адресът не се появи в описанието на библиотеката и имате разрешение за разглеждане на настройките на библиотеката:

   1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

    Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

    1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

     Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   2. Ако библиотеката е настроена да получава имейли, адресът й се появява под Информация за списък до Имейл адрес.

  • Използвайте имейл адреса на вашата SharePoint група, за да изпратите файла като прикачен файл. Вашата организация може да има собствен списък с имейли, наречен SharePoint група, което позволява на членовете му да изпращат имейли един на друг. Адресът на групата на SharePoint може да съдържа адресите на библиотеките, така че, когато изпращате имейл на членове на групата, прикачените файлове към съобщенията автоматично се добавят към вашия сайт на Windows SharePoint Services 3.0.

 2. Във вашата имейл програма прикачете файла, например документ или работен лист, към имейл съобщението.

 3. В полетата До или Як въведете адреса на библиотеката. Ако вашата група на SharePoint вече включва библиотеката, въведете вместо това имейл адреса SharePoint групата.

 4. Изпратете съобщението. В повечето приложения за имейл трябва да щракнете върху Изпращане, за да изпратите съобщението.

 5. Ако не видите файловете във вашата библиотека, обновете браузъра.

  Според настройките на вашия имейл сървър, може да отнеме няколко секунди, преди да се появят файловете.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×