Добавяне на връзка към данни към уеб услуга

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите един или повече вторични връзки към данни във вашия шаблон на формуляр, който може да прави заявки или подаване на данни към уеб услуга.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Добавяне на връзка с данни на заявка

Добавяне на връзка към данни за подаване

Общ преглед

Вторична връзка с данни е всяка връзка към данни към външен източник на данни, които добавяте към шаблон за формуляр. В тази връзка с данни се различава от основната връзка с данни, който се създава, когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка. Можете да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да на заявка или изпращате данни през основната връзка с данни.

Когато добавяте вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който заявки за данни, Microsoft Office InfoPath създава вторична източник на данни с полета за данни и групи, който отговаря XML схема на уеб услуга. Тъй като структурата на данните във вторичен източник на данни трябва да отговаря на XML схемата, можете да модифицирате съществуващи полета или групи във вторичен източник на данни. Когато добавяте връзка към данни за подаване към вашия шаблон на формуляр, можете да конфигурирате шаблона за формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни от формуляра и конфигуриране на опциите за подаване за формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да конфигурирате връзката към данни за подаване в шаблон за формуляр, съвместим с браузър за да позволите на потребителите да Подай промяна на информацията за заедно с техните данни на формуляр към уеб услуга, която приема Microsoft ADO.NET набор от данни. Промяна на информация се състои от промените, които потребителят прави данни, съхранени в база данни. Базата данни използва уеб услуга, за да се свържете потребителите към базата данни. ADO.NET може да използва информацията за промените, за да определите как да актуализирате данните в базата данни. Помолете администратора, ако уеб услугата изисква промяна на информацията за актуализиране на база данни. Ако е така, трябва да проектирате шаблон на формуляр, чиито формуляри може да се попълва само с помощта на InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на уеб услуга.

 • Проверка, че уеб услугата използва стил на шифроване документ/литерал. InfoPath може да използва само документ/литерал стил уеб услуги.

 • Името на операцията на уеб услуга, която ще изпраща данни или ще получава данни от формуляри, базирани на този шаблон за формуляр.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка с данни на заявка

За да позволите на потребителите да заявка за данни от уеб услуга с помощта на вашия шаблон на формуляр, трябва да направите следното в шаблона за формуляр:

 1. Добавяне на вторична връзка с данни.

 2. Конфигуриране на шаблона за формуляр, за да използвате вторична връзка към данни.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете получаване на даннии след това щракнете върху напред.

 4. Под къде искате да получавате данните сищракнете върху уеб услуга и след това щракнете върху напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга и след това щракнете върху напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 6. В списъка Изберете операция на следващата страница на съветника щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра и след това щракнете върху напред.

 7. Ако съветника за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи, за да добавите към основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 8. Ако искате резултатите от заявката да бъдат налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона за формуляр .

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява резултатите от заявката в шаблона за формуляр. Тъй като данните се съхраняват в шаблона за формуляр, той е достъпен във формуляри, които потребителите попълват, дори ако компютрите им не са свързани към мрежа. Ако получавате важни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника въведете описателно име за връзката към данни за заявка.

 11. За да разрешите формуляри, базирани на този шаблон на формуляр за автоматично получаване на данни, когато са отворени, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът е отворен .

 12. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

 13. Щракнете върху Затвори.

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона за формуляр, за да използвате вторична връзка към данни

Когато добавите връзка с данни на заявка към шаблон за формуляр, по подразбиране формуляри, базирани на този шаблон на формуляр използва връзка с данни, когато те са отворени от потребител. Можете също да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да използва заявката за връзка с данни в една от следните начини:

 • Добавяне на правило    Можете да конфигурирате правилото да използва заявката за връзка с данни, когато настъпи условието в правилото.

 • "Добавяне"    Можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, който потребителите могат да щракнат, за да получите данни с помощта на заявката за връзка с данни.

 • Използване на потребителски код    Ако не можете да добавите правило или бутон, можете да използвате потребителски код за получаване на данни с помощта на заявката за връзка с данни. Използване на потребителски код изисква разработчикът да създаде потребителски код.

Add a rule

Можете да добавите правило към шаблона за формуляр, за да получите данни от връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Тази процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от тази връзка към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да добавите правило за.

 3. Щракнете върху раздела Данни.

 4. Под проверка и правилащракнете върху правила.

 5. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка действие щракнете върху заявка чрез връзка за данни.

 10. В списъка връзка към данни щракнете върху връзка към данни за заявка, която искате да използвате и след това щракнете върху OK , за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон

Можете да добавите контрола на вашия шаблон на формуляр, който вашите потребители могат да щракнат, за да получите данни от заявката за връзка с данни. Тази процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона контрола във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що добавихте във вашия шаблон на формуляр.

 5. Щракнете върху раздела Общи .

 6. В списъка действие щракнете върху обновяване.

 7. В полето етикет въведете името, което искате да се показва на бутона във вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец обновяване щракнете върху един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Изберете вторичен източник на данни щракнете върху вторичен източник на данни, който е свързан с връзка към данни за заявка и след това щракнете върху OK , за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за подаване

За да позволите на потребителите да подават формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр към уеб услуга, първо добавяте вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който подава данни и след това можете да конфигурирате шаблона за формуляр, за да разрешите на вашите потребители да подават своите данни от формуляра.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, щракнете върху подаване на даннии след това щракнете върху напред.

 4. Под как искате да изпратите вашите даннищракнете върху към уеб услуга и след това щракнете върху напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга, където вашите потребители ще подават своите данни и след това щракнете върху напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 6. В списъка Изберете операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която ще получава данните от формуляра и след това щракнете върху напред.

 7. На следващата страница на съветника за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата, направете едно от следните неща:

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметърщракнете върху поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете и след това щракнете върху OK.

  5. В полето включи щракнете върху само текст и дъщерни елементи , за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ .

   Забележка: Обикновено изберете това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчистете това квадратче.

  Техническа бележка за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET набор от данни, изберете набор от данни възел, когато конфигурирате тази връзка с данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка с данни към уеб услуга, която изисква обект ADO.NET набор от данни, Подай няма да е успешно.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване.

 10. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

 11. Щракнете върху Затвори.

След като добавите вторичната подаване на връзка с данни, трябва да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни от формуляр с помощта на тази връзка към данни за подаване.

Стъпка 2: Разрешаване на подаване в шаблона за формуляр

Когато конфигурирате шаблона за формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни от формуляра, InfoPath добавя бутон подаване към лентата с инструменти стандартни и команда подаване в менюто файл във формуляра. Можете също да персонализирате опциите за подаване за вашия шаблон на формуляр по следните начини:

 • Промяна на текста, който се появява върху бутона Подай и командата Подай .

 • Променете клавишната комбинация за бутона Подай и командата Подай .

 • Създаване на персонализирани съобщения за показване на вашите потребители, когато те подават своите формуляри.

 • Задайте дали да остане отворен, затворете формуляра, или отвори друг празен формуляр, след като формулярът е изпратен.

 • В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 • В диалоговия прозорец Опции за подаване отметнете квадратчето Позволявай на потребителите да подават този формуляр , щракнете върху Изпрати данни от формуляра на единствено местоназначениеи след това в списъка, щракнете върху Уеб услуга.

 • В списъка Изберете връзка с данни за подаване щракнете върху името на връзката към данни за подаване към уеб услуга, която създадохте в предишните стъпки.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в подаване Опции за диалоговия прозорец.

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 • Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×