Добавяне на връзка към данни към база данни на Microsoft SQL Server

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, която отправя заявки към база данни на Microsoft SQL Server. Не можете да добавяте вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който подава данни от формуляр в база данни. Ако искате да използвате вторична връзка към данни, за да подавате данни от формуляр към база данни, използвайте връзка към данни за уеб услуга, която работи с тази база данни. Ще намерите връзки към повече информация за добавяне на вторична връзка към данни за уеб услуга в раздела Вж. още.

За да добавите вторична връзка към данни към база данни, трябва да направите следните неща:

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни в шаблона на формуляра    Тази стъпка създава вторичния източник на данни с подходящите полета и групи въз основа на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Можете също да конфигурирате шаблона на формуляра да позволява на формулярите да използват тази връзка към данни, когато формулярът се отвори за първи път.

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляра да използва връзката към данни    Ако искате вашите потребители да използват тази връзка към данни, след като формулярът се отвори, можете да добавите правило или бутон в шаблона на формуляр, с който да позволявате на потребителите да получават данни от тази връзка към данни.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни

Общ преглед

Когато създавате шаблон на формуляр, базиран на външен източник на данни, Microsoft Office InfoPath създава основна връзка с данни към този външен източник на данни. След това InfoPath създава основния източник на данни за шаблона на формуляра въз основа на начина, по който тези данни се съхраняват във външния източник на данни. Но външният източник на данни, използван в основната връзка към данни, може да не съдържа стойностите, които искате да сложите в контролите в шаблона на формуляра. Тези стойности може да съществуват в друг външен източник на данни, като например друга база данни на SQL Server. За да получите стойности от друг външен източник на данни, можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр.

Вторичната връзка към данни е връзка към данни, която добавяте в шаблон на формуляр. Тази връзка към данни може да бъде връзка към данни за заявка или връзка към данни за подаване. Можете да добавите връзка към данни за заявка във вашия шаблон на формуляр само като вторична връзка към данни към база данни на SQL Server. Добавяте тази връзка към данни само ако ви трябват данни от външен източник на данни, различен от този в основната връзка към данни. Не можете да добавяте връзка към данни за подаване към база данни на SQL Server като вторична връзка към данни.

Когато добавите връзка с данни на заявка към база данни, InfoPath създава вторична източник на данни с полета за данни и групи, което съответства на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Тъй като структурата на данните във вторичен източник на данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват в таблиците в базата данни, не можете да променяте полета или групи във вторичен източник на данни. Можете да конфигурирате всяка заявка за връзка към данни за записване на резултатите, така че потребителите имат достъп до данните, когато техният формуляр не е свързан към мрежа. В зависимост от данните може да искате да покажете резултатите от заявката само когато потребителите са свързани към мрежа.

Забележка относно защитата: Ако използвате вторична връзка с данни за извличане на конфиденциални данни от външен източник на данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните от неразрешена употреба, в случай че компютърът бъде загубен или откраднат. Ако забраните тази функция, данните ще бъдат достъпни само ако потребителят е свързан към мрежата.

Когато добавите връзка с данни на заявка към шаблон за формуляр, по подразбиране формулярите, които се базират на този шаблон за формуляр, използват връзката с данни, когато бъдат отворени от потребителя. Можете също да конфигурирате вашия шаблон за формуляр да използва връзката с данни на заявката по един от следните начини:

 • Добавяне на правило    Можете да конфигурирате правилото да използва заявката за връзка с данни, когато настъпи условието в правилото.

 • "Добавяне"    Можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, който потребителите могат да щракнат, за да получите данни с помощта на заявката за връзка с данни.

 • Използване на потребителски код    Ако не можете да добавите правило или бутон, можете да използвате потребителски код за получаване на данни с помощта на заявката за връзка с данни. Използване на потребителски код изисква разработчикът да създаде потребителски код.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да добавите вторична връзка към данни към база данни на SQL Server във вашия шаблон на формуляр ви трябва следната информация от администратора на вашата база данни:

 • Името на сървъра с базата данни, която ще използвате с този шаблон на формуляр.

 • Името на базата данни, която ще използвате с този шаблон на формуляр.

 • Удостоверяването, което изисква базата данни. Базата данни може да използва или удостоверяване за Microsoft Windows, или удостоверяване за SQL Server, за да определи как потребителите могат да получават достъп до базата данни.

 • Името на таблицата, която съдържа данните, които искате да изпратите към формуляра. Това е основната таблица. Ако планирате да използвате повече от една таблица от базата данни, ви трябват имената и на тези таблици наследници. Трябват ви също и имената на полетата в таблиците наследници, които имат връзки с полетата в основната таблица.

 • Дали можете безопасно да съхранявате резултатите от заявката във формуляра за офлайн употреба.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете Получаване на данни и след това Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху База данни (само Microsoft SQL Server или Microsoft Office Access) и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Избор на база данни.

 6. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник.

 7. В списъка Към какъв източник на данни желаете да се включите щракнете върху Microsoft SQL Server и след това изберете Напред.

 8. В полето Име на сървъра въведете името на сървъра с базата данни.

 9. Под Идентификационни данни направете едно от следните неща:

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на регистрационните данни, използвани в мрежата на Microsoft Windows, изберете Използвай удостоверяване за Windows.

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на конкретно потребителско име и парола, които получавате от администратора на базата данни, щракнете върху Използвай следните данни за име на потребител и парола и след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата Потребителско име и Парола.

 10. Щракнете върху Напред.

 11. На следващата страница на съветника, в списъка Изберете базата с желаните данни щракнете върху базата данни, която искате да използвате, отметнете квадратчето Свържи с конкретна таблица, щракнете върху името на основната таблица и след това изберете Напред.

 12. На следващата страница на съветника, в полето Име на файл въведете името за файла, който съхранява информацията за връзката към данни.

 13. За да запишете тези настройки, щракнете върху Готово.

 14. Добавете всички други таблици, които искате да използвате във връзката към данни за заявка.

  Как?

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 15. Щракнете върху Напред.

 16. За да направите резултатите от връзката към данни за заявка налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона на формуляра.

  Забележка относно защитата: Отмятането на това квадратче съхранява данните на компютъра на потребителя, когато формулярът използва тази връзка към данни. Ако формулярът получава важни данни от тази връзка към данни, можете по желание да забраните тази функция, за да защитите данните в случай, че компютърът бъде загубен или откраднат.

 17. Щракнете върху Напред.

 18. На следващата страница на съветника въведете описателно име за тази вторична връзка към данни. Ако искате формулярът автоматично да получава данни, когато е отворен, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът се отваря.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляра да използва връзката към данни

Ако искате формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, да използват тази връзка към данни, след като потребителят отвори формуляра, можете да добавите правило в шаблона на формуляра, който използва тази връзка към данни, при определено условие, или да добавите бутон в шаблона на формуляра, върху който вашите потребители могат да щракнат, за да използват тази връзка към данни.

Добавяне на правило

Можете да добавите правило в шаблона на формуляра, за да получите данни от връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Следващата процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от тази връзка към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, в която искате да добавите правило.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Проверка и правила щракнете върху Правила.

 5. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето Име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка Действие изберете Заявка, използваща връзка към данни.

 10. В списъка Връзка към данни изберете връзката към данни за заявка, която искате да използвате, и след това щракнете върху OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон

Можете да добавите контрола бутон във вашия шаблон на формуляр, върху който потребителите могат да щракнат, за да получат данни от връзката към данни за заявка.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що добавихте в шаблона на формуляр.

 5. Изберете раздела Общи.

 6. В списъка Действие щракнете върху Обновяване.

 7. В полето Етикет въведете името, което искате да се появява върху бутона на вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец Обновяване изберете Един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Избор на вторичния източник на данни щракнете върху вторичния източник на данни, който е свързан с връзката към данни за заявка.

 11. Изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×