Добавяне на връзка към данни към база данни на Microsoft Access

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако вашите потребители ще трябва данни от база данни на Microsoft Office Access 2007 (формат .accdb) или от база данни на Access, записани в по-стара версия (.mdb формат), за да попълните формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който запитвания база данни на Access.

Можете да добавите вторична връзка с данни, но тази връзка към данни само да направите заявка база данни на Access. Не можете да добавите вторична връзка към данни, която подава данни на формуляр към база данни на Access.

Ако искате вашите потребители да подават своите данни на формуляр към база данни на Access, можете да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на база данни на Access и след това да разрешите връзката към данни за подаване в основната връзка с данни. Като алтернатива можете да добавите вторична връзка към данни към уеб услуга, която работи с вашата база данни на Access.

Намерете връзки към повече информация за проектиране на шаблони за формуляри, базирани на база данни на Access и добавяне на вторична връзка към данни към уеб услуга, в раздела Вж .

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни

Общ преглед

Вторичен връзка с данни е връзка с данни, които добавяте към шаблон за формуляр. Вторична връзка с данни се различава от основната връзка с данни, които създавате, когато проектирате нов шаблон на формуляр, който се базира на база данни или уеб услуга. Шаблон на формуляр основна връзка към данни може да получава данни от външен източник на данни и да подадете данни на формуляр към външен източник на данни. Въпреки това шаблон за формуляр може да има само една основна връзка към данни.

Можете да добавите толкова вторични връзки към данни в шаблон на формуляр така, както искате. Да предположим например, че имате база данни на Access, която съдържа таблица, която съхранява данни за служителите и друга таблица, която съхранява данните на клиентите. Можете да добавите вторична връзка към данни, която извлича данни от таблицата служител, и можете също да добавите друга вторична връзка към данни, която извлича данни от таблицата на клиента в една и съща база данни на Access.

Въпреки че можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който може да подавате данни на формуляр към външен източник на данни, като например уеб услуга или Windows SharePoint Services Библиотека, можете да използвате само вторични връзки към данни за извличане на данни от база данни на Access. Не можете да добавите вторична връзка към данни, която подава данни на формуляр към база данни на Access.

Когато добавите връзка с данни на заявка към база данни, InfoPath създава вторичен източник на данни , който съдържа полета за данни и групи, които съответстват на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Тъй като структурата на данните във вторичен източник на данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват в таблиците в базата данни, не можете да променяте полета или групи във вторичен източник на данни.

Можете да конфигурирате всяка заявка за връзка към данни да записва своите резултати, така че потребителите имат достъп до данните, когато техният формуляр не е свързан към мрежа. В зависимост от данните може да искате да покажете резултатите от заявката само когато потребителите са свързани към мрежа.

Забележка относно защитата: Ако използвате вторична връзка с данни за извличане на конфиденциални данни от външен източник на данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните от неразрешена употреба, в случай че компютърът бъде загубен или откраднат. Ако забраните тази функция, данните ще бъдат достъпни само ако потребителят е свързан към мрежата.

Когато добавите връзка с данни на заявка към шаблон за формуляр, по подразбиране формулярите, които се базират на този шаблон за формуляр, използват връзката с данни, когато бъдат отворени от потребителя. Можете също да конфигурирате вашия шаблон за формуляр да използва връзката с данни на заявката по един от следните начини:

 • Добавяне на правило    Можете да конфигурирате правилото да използва заявката за връзка с данни, когато настъпи условието в правилото.

 • "Добавяне"    Можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, който потребителите могат да щракнат, за да получите данни с помощта на заявката за връзка с данни.

 • Използване на потребителски код    Ако не можете да добавите правило или бутон, можете да използвате потребителски код за получаване на данни с помощта на заявката за връзка с данни. Използване на потребителски код изисква разработчикът да създаде потребителски код.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Можете да добавите връзка към данни към база данни на Access, за да шаблон за формуляр, съвместим с браузър.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да добавите вторична връзка към данни към база данни на Access във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следната информация:

 • Името и местоположението на базата данни.

  Забележка: Ако вашата база данни на Access се съхранява в местоположението в мрежата, се уверете, че вашата база данни е достъпен за вашите потребители.

 • Името на таблицата или заявката, които ще предоставят данни за формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. В тази таблица или заявка ще се използва като първичен таблицата или заявката, когато конфигурирате заявката за връзка с данни.

 • Имената на други таблици или заявки, които предоставят допълнителни данни за основната таблица или заявка. В повечето случаи таблицата релациите са установени вече в базата данни. Ако имате за ръчно установяване на зависимостите между основната таблица или заявка и друга таблица или заявка, ще трябва свързаното поле имената на таблици или заявки.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете Получаване на данни и след това Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху База данни (само Microsoft SQL Server или Microsoft Office Access) и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Избор на база данни.

 6. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни , отидете до местоположението на вашата база данни.

  Забележка: Ако вашата база данни се съхранява в местоположението в мрежата, отидете до универсален именуване конвенция (UNC) път на местоположението. Не отидете до местоположението в мрежата чрез нанесени мрежово устройство. Ако използвате нанесени мрежово устройство, потребителите, които създават формуляри, базирани на този шаблон за формуляр ще извърши търсене за база данни от нанесени мрежово устройство. Ако потребителят няма нанесени мрежово устройство, формуляра няма да намерите базата данни.

 7. Щракнете върху името на вашата база данни и след това щракнете върху Отвори.

 8. В диалоговия прозорец Избор на таблица щракнете върху основната таблица или заявка, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 9. На следващата страница на съветника поставете отметка в квадратчето Показване на колони на таблица .

  По подразбиране всички полета в таблицата или заявката, се добавят към основния източник на данни на шаблона на формуляр.

 10. Изчистете отметките от квадратчетата за полетата, които не искате да включите в вторичен източник на данни.

  Добавяне на допълнителни таблици или заявки към връзката с данни.

  Как?

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 11. Щракнете върху Напред.

 12. За да направите резултатите от връзката към данни за заявка налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона на формуляра.

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява данните на компютъра на потребителя, когато формулярът използва тази връзка към данни. Ако формулярът е извличане на чувствителни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 13. Щракнете върху Напред.

 14. На следващата страница на съветника въведете описателно име за тази вторична връзка към данни и след това проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна.

 15. За да конфигурирате формуляра за автоматично получаване на данни, когато формулярът е отворен, поставете отметка в квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът е отворен .

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляра да използва връзката към данни

Ако искате формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, за да използвате тази връзка към данни, след като потребителят отвори формуляра, можете да добавите правило към шаблона за формуляр, който използва тази връзка към данни при определени условия, или можете да добавите бутон към шаблона за формуляр, който вашите потребители могат да щракнат, за да използвате тази връзка към данни.

Добавяне на правило

Можете да добавите правило към шаблона за формуляр, който служи за извличане на данни от връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Например можете да добавите текстово поле във вашия шаблон на формуляр, който потребителят да попълват да получите конкретни данни от външен източник на данни. След това можете да добавите правило, което използва връзката към данни всеки път, когато потребителят въведе данни в текстовото поле.

Тази процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола (различни от бутон) на вашия шаблон на формуляр да показва данните от тази връзка към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, в която искате да добавите правило.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Проверка и правила щракнете върху Правила.

 5. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето Име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка Действие изберете Заявка, използваща връзка към данни.

 10. В списъка Връзка към данни изберете връзката към данни за заявка, която искате да използвате, и след това щракнете върху OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон

Можете да добавите контрола бутон във вашия шаблон на формуляр, върху който потребителите могат да щракнат, за да получат данни от връзката към данни за заявка.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що добавихте в шаблона на формуляр.

 5. Изберете раздела Общи.

 6. В списъка Действие щракнете върху Обновяване.

 7. В полето Етикет въведете името, което искате да се появява върху бутона на вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец обновяване направете едно от следните неща:

  • За да получите най-новите данни от всички външни източници на данни с вторични връзки към данни към този шаблон за формуляр, щракнете върху всички вторични източници на данни.

  • За да конфигурирате бутона, за да получите най-новите данни от един външен източник на данни с вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, щракнете върху една вторична връзка към даннии след това щракнете върху вторичен източник на данни в списъка Изберете вторичен източник на данни .

 10. Изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×