Добавяне на база данни като източник на данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

С Microsoft SharePoint Designer 2010можете да се свържете към най-различни бази данни, включително Microsoft SQL Server, Oracle и други бази данни, които са достъпни с помощта на OLE база данни протокола. По подразбиране вашия сайт на Microsoft SharePoint не съдържа всички връзки към базата данни. За да получите достъп до база данни, някой, който има необходимите разрешения трябва да създадете връзката.

В тази статия ви показва как да създадете връзка към база данни. То също така ви показва как да създадете персонализирани команди Structured Query Language (SQL) и как да се променят данните източник на свойствата на съществуваща връзка с база данни в списъка с източници на данни.

Важно: Еднократна идентификация за опцията е прекратени функция в SharePoint Designer 2010 и следователно не трябва да се използва за свързване към база данни. За повече информация вижте раздела Вж .

В тази статия

Преди да започнете

Свързване към база данни, като запишете потребителско име и парола

Свързване към база данни с помощта на низ на връзка по избор

Създаване на персонализирани SQL команди

Модифициране на свойствата за източник на данни на съществуваща връзка с база данни

Преди да започнете

Има няколко неща, които трябва да знаете, преди да можете да се свържете към база данни. Трябва да знаете дали сайт, върху който работите е Microsoft SharePoint Foundation сайт или сайт на Microsoft SharePoint Server 2010 , името на сървъра, където се намира, вашата база данни на доставчик на данни, която използвате за достъп до вашата база данни и от вида на удостоверяване, които искате да използвате. Ако използвате низ на връзка по избор да се свържете с вашата база данни, трябва също да знаете, че низ за връзка. За помощ обърнете се към администратора на вашия сървър.

Какви данни трябва да имам?

С SharePoint Designer 2010можете бързо да се свържете за всяка база данни, която се базира на Microsoft SQL Server 2000 и по-нови версии (SQL Server 2005 и SQL Server 2008) или за всеки източник на данни, която използва протокола OLE база данни. Ако знаете низа на връзката, можете бързо да се свържете към база данни на Oracle.

Какви доставчик на данни искате да използвате?

С SharePoint Designer 2010можете да се свържете към база данни с помощта на всеки три различни доставчици на данни. Тези доставчици на данни не са взаимоизключващи се. Например Microsoft SQL Server 2000 и по-нови версии са OLE DB съвместими и могат да бъдат достъпни с помощта на Microsoft .NET Framework доставчик на данни за OLE база данни. Въпреки това доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за SQL Server е специално проектиран да работи с Microsoft SQL Server 2000 и по-нови версии и може да бъде най-добрият избор, ако вашата база данни се намират в един от тези два сървъра продукти.

Доставчици на данни са софтуерни компоненти, които позволяват на клиента – в този случай SharePoint Designer 2010 – да комуникирате с базата данни. Първоначално всяка система за управление на базата данни е уникален, и всеки имаше свой собствен програмен език за достъп и актуализиране на данни. ODBC е един от първите опити да стандартизира достъп до най-различни системи за управление на разнообразно база данни. Изгледи на данни не поддържат ODBC доставчици. OLE DB е въведена след ODBC да осигури по-гъвкави достъп до бази данни. Много съвместими с ODBC бази данни са OLE DB съвместими.

За повече информация относно кой доставчик на данни, за да използвате вижте следната диаграма.

Ако се свързвате към база данни, която е...

Използвайте …

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 или Microsoft SQL Server 2008

Доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за SQL Server

OLE DB съвместими

Microsoft .NET Framework доставчик на данни за OLE DB

Oracle

Доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за Oracle

Съвместими с ODBC

Microsoft .NET Framework доставчик на данни за ODBC

Забележка изгледи на данни не поддържат доставчици на ODBC база данни на връзки към всеки тип на база данни, включително MySQL. В диалоговия прозорец конфигуриране на връзка с база данни трябва да пренебрегва възможността за използване на доставчик на ODBC.

Какъв метод за удостоверяване искате да използвате?

Можете или да се свържете към база данни с потребителско име и парола или с помощта на низ на връзка по избор.

Configure Database Connection dialog box
Методи за удостоверяване на налични в диалоговия прозорец конфигуриране на връзка с база данни

Метод за удостоверяване, които искате ще бъдат определени в част от типа на сървъра, който използвате и доставчик на данни, която използвате. За повече информация кой метод за удостоверяване да използвате вижте следната диаграма.

Ако вашият сайт се намира на сървър, изпълняващ...

И вашия доставчик на данни е...

Вижте раздела...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
или

Office SharePoint Server 2010

Доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за SQL Server
или
Microsoft .NET Framework доставчик на данни за OLE DB

Свързване към база данни, като запишете потребителско име и парола

Microsoft SharePoint Foundation 2010
или

Office SharePoint Server 2010

Доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за Oracle

Свързване към база данни с помощта на низ на връзка по избор

Най-горе на страницата

Свързване към база данни, като запишете потребителско име и парола

Когато се свързвате към база данни, като запишете потребителско име и парола, SharePoint Designer 2010 генерира връзка с базирани на SQL низ, който съхранява потребителско име и парола във връзка с източник на данни (известен като SQL удостоверяване процес). Ако вашият сайт се намира на сървър, изпълняващ Microsoft SharePoint Foundation 2010, това е предпочитаното от вас опция за генериране на низ на връзка.

Можете също да създадете връзка с база данни с помощта на низ на връзка по избор. За повече информация вижте раздела по-късно Свързване към база данни с помощта на низ на връзка по избор.

 1. Щракнете върху източници на данни в навигационния екран.

 2. В раздела " Източници на данни " в лентата, в групата Създай щракнете върху Връзката с база данни.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни , в раздела източник щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни.

 4. В диалоговия прозорец Конфигуриране на връзка с база данни , под Информация за сървърав полето Име на сървъра въведете името на сървъра, където се намира вашата база данни.

 5. В полето Име на доставчик на направете едно от следните неща:

  • Ако се свързвате към външна база данни на Microsoft SQL Server, щракнете върху доставчик на данни на Microsoft .NET Framework за SQL Server.

  • Ако се свързвате с външна база данни, която е OLE DB съвместими, включително версии на SQL различно от Microsoft SQL например MySQL, щракнете върху Microsoft .NET Framework доставчик на данни за OLE база данни.

 6. Под удостоверяванещракнете върху Запиши това потребителско име и парола във връзката с данни.

 7. В полето потребителско име въведете потребителското си име.

 8. В полето Парола въведете паролата си.

 9. Щракнете върху Напред.

  Важно: Тъй като удостоверяване за SQL записва потребителско име и парола като текст във връзката с данни, всеки потребител с разрешение да отворите сайта в SharePoint Designer 2010 да видите тези идентификационни данни. Предупреждение относно защитата ви информира, че потребителско име и парола са записани като текст във връзката с данни и че другите членове на сайта имат достъп до този източник на данни. Ако искате другите членове на сайта за достъп до базата данни, като използвате същото потребителско име и парола, щракнете върху OK. Ако не искате другите членове на сайта за достъп до базата данни, като използвате същото потребителско име и парола, щракнете върху Отказ.

 10. В списъка с бази данни щракнете върху базата данни, която искате да използвате като източник на данни и след това направете едно от следните неща:

  • В избор на таблица или изглед, щракнете върху таблицата или записан изглед, който искате от списъка и щракнете върху Готово.

   Като използвате тази опция, можете да създадете заявка по подразбиране, която избира всички записи в таблица или изглед. След като щракнете върху Готово, можете да промените заявката по подразбиране като щракнете върху полетата, филтриранеи сортиране в диалоговия прозорец Свойства на източника на данни .

  • Щракнете върху Задаване по избор изберете, актуализиране, вмъкване и изтриване на команди с помощта на SQL или съхранени процедурии след това щракнете върху Готово.

   Забележка: Тази опция е налична само ако вашият администратор е включил опцията за Разрешаване на актуализация заявка за поддръжка в централното администриране на SharePoint.

   Като използвате тази опция, можете да създадете персонализирани SQL команди. Когато щракнете върху Готово, отваря се диалоговият прозорец Редактиране на потребителски SQL команди . В този диалогов прозорец можете да създадете команди и да добавите параметри. След като създадете SQL команда по избор, можете да редактирате заявката, като щракнете върху Редактиране на заявка по избор в диалоговия прозорец Свойства на източника на данни . За повече информация вижте Създаване на потребителски SQL командите по-нататък в тази статия.

 11. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни щракнете върху раздела Общи , въведете име за източника на данни и след това щракнете върху OK.

  Новата база данни връзка сега се показва в списъка с източници на данни.

Забележка: Ако се опитвате да се свържете с външен сървър, изпълняващ SQL Server, уверете се, че удостоверяване за SQL Server е разрешена на този сървър.

Най-горе на страницата

Свързване към база данни с помощта на низ на връзка по избор

Низ на връзка предоставя информация, която приложение или доставчик изисква да комуникирате с източник на данни. Низ на връзка обикновено доставки местоположението на сървъра за база данни, конкретна базата данни да се използва и информация за удостоверяване. С низ за връзка по избор можете да укажете на низа на връзката, която се използва за свързване към база данни.

 1. Щракнете върху източници на данни в навигационния екран.

 2. В раздела Връзки с данни , в групата Създай щракнете върху Връзката с база данни.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни , в раздела източник щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни.

 4. В диалоговия прозорец Конфигуриране на връзка с база данни Поставете отметка в квадратчето Използвай потребителски низ за връзка и след това щракнете върху Редактиране.

 5. В диалоговия прозорец Редактиране на низ за връзка , в списъка Име на доставчика щракнете върху доставчик на данни, която искате да използвате.

 6. В текстовото поле Низ на връзка въведете низа на връзката.

  Пример за низ за връзка на OLE база данни:

  Доставчик на = myProvider; източник на данни = myPath; първоначалния каталог = catalogName;

  Потребителски ИД = потребителско име; Парола = парола;

  Пример за Oracle низ за връзка:

  Източник на данни = myDatabase; Потребителски ИД = потребителско име;

  Парола = парола; вградена защита = не;

  Пример за SQL Server низ за връзка:

  Източник на данни = myServerAddress; първоначалния каталог = myDataBase; Потребителски ИД = потребителско име; Парола = парола;

 7. Щракнете върху OK.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. В списъка с бази данни щракнете върху базата данни, която искате да използвате като източник на данни и след това направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху избор на таблица или изглед, след което щракнете върху таблицата или записан изглед, който искате от списъка и щракнете върху Готово.

   Като използвате тази опция, можете да създадете връзка към таблица или изглед по подразбиране. След като щракнете върху Готово, можете да укажете заявка като щракнете върху полетата, филтриранеи сортиране в диалоговия прозорец Свойства на източника на данни .

  • Щракнете върху Задаване по избор изберете, актуализиране, вмъкване и изтриване на команди с помощта на SQL или съхранени процедурии след това щракнете върху Готово.

   Забележка: Тази опция е налична само ако администраторът на сървъра е включил опцията за Разрешаване на актуализация заявка за поддръжка в централното администриране на SharePoint.

   Като използвате тази опция, можете да създадете или редактирате потребителски SQL команди. Когато щракнете върху Готово, отваря се диалоговият прозорец Редактиране на потребителски SQL команди . В този диалогов прозорец можете да създадете команди и да добавите параметри. След като създадете SQL команда по избор, можете да редактирате заявката, като щракнете върху Редактиране на заявка по избор в диалоговия прозорец Свойства на източника на данни . За повече информация вижте Създаване на потребителски SQL командите по-нататък в тази статия.

 10. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни щракнете върху раздела Общи , въведете име за източника на данни и след това щракнете върху OK.

  Новата база данни връзка сега се показва в списъка с източници на данни.

 • Ако се опитвате да се свържете с външен сървър, изпълняващ SQL Server, уверете се, че удостоверяване за SQL Server е разрешена на този сървър.

 • Ако не можете да използвате удостоверяване за SQL сървър на сървъра, който се изпълнява SQL Server, уверете се, че еднократна идентификация удостоверяване е разрешен за сървъра където се намира вашия сайт на SharePoint.

Най-горе на страницата

Създаване на персонализирани SQL команди

Когато щракнете върху опцията или задайте по избор изберете, актуализиране, вмъкнете и изтриване на команди с помощта на SQL или съхранени процедури и след това щракнете върху Готово в Конфигуриране на връзка с база данни на диалоговия прозорец Редактиране на потребителски команди на SQL Отваря се диалоговият прозорец. В този диалогов прозорец можете да създадете потребителски команди на SQL да извлечете или модифицирате данни в база данни.

Има четири разделите в диалоговия прозорец Редактиране на потребителски SQL команди , всяка отговаряща на често срещани SQL команда. Те са:

 • Изберете     ИЗБЕРЕТЕ командата се използва за извличане на данни от таблица.

 • Актуализация     Командата "АКТУАЛИЗИРАЙ" се използва за промяна на данни в таблица.

 • Вмъкване на     Команда INSERT INTO се използва за вмъкване на нови редове в таблица.

 • Изтриване     Команда "Изтрий" се използва за изтриване на редове от таблица.

Съхранена процедура списък показва всички съхранени процедури, които са налични в базата данни, който се свързвате.

Когато отваря се диалоговият прозорец Редактиране на потребителски SQL команди , всеки отчет, вече се прилагат към данни се появява в полето SQL команда . Например ако създавате връзка към база данни като щракнете върху избор на таблица или изглед , за да изберете таблица и по-късно решите да редактирате командата Select, виждате следната команда в полето SQL команда в раздела Изберете :

Изберете * от dbo. [your_table_name]

Звездичката в тази декларация е-заместващи знаци, това означава, че всички. Този SQL команда означава, че всички полета за всички записи от тази конкретна таблица изберете. За да редактирате отчета, щракнете върху Командата "Редактиране" , за да отворите параметър акула.

Command Parameter Editor dialog box

Редактиране на SQL заявката като въведете директно в полето изберете команда .

Добавяне на параметри на SQL

Можете също да създадете параметри за вашите SQL заявки, като щракнете върху Добавяне на параметър.

SQL параметри трябва да се използва навсякъде, че може да използвате низа на заявката, смисъла на текст, оградена с единични кавички. Тъй като използването на низове на заявка в SQL отчети създава уязвимост, SQL параметрите са необходими SharePoint Designer 2010 винаги, когато създавате SQL командата, която извлича филтрираните данни от източник на данни.

Например Northwind Traders е гурме храна разпределение фирма. Те се съхранява всичките си бизнес данни в база данни на SQL базата. Когато те извличат техния списък със целия продукт от таблицата "продукти", получената SQL заявка изглежда така:

Изберете * от dbo. [Продукти]

Този SQL команда извлича всички записи в таблица product. Northwind иска да извлечете филтриран списък, който включва само елементите, които са на склад. Таблицата съдържа поле нагоре. Като използвате традиционните SQL, на отчет, който може да изтеглите този списък изглежда така:

Изберете * от dbo. [Продукти] КЪДЕТО нагоре = "0"

The

"0"

в тази декларация е низ на заявка. Този низ за заявка да се замени с една променлива. За този пример който искате да създадете променлива, наречена OutOfStock. Нов SQL командата изглежда по следния начин:

Изберете * от dbo. [Продукти] КЪДЕТО нагоре = @OutOfStock

За да създадете SQL командата с помощта на OutOfStock променлива в този пример, изпълнете следната процедура:

 1. В диалоговия прозорец параметър акула, в полето изберете командата въведете следния низ:

Изберете * от dbo. [Продукти] КЪДЕТО нагоре = @OutOfStock

 1. Под параметрищракнете върху Добавяне на параметър.

 2. Променлива, която искате да дефинирате е OutOfStock, така че в колоната име въведете OutOfStock.

 3. В списъка с Параметър източник щракнете върху няма.

 4. Тъй като стойността, която искате да намерите е 0, в полето на стойността по подразбиране , въведете 0.

  Изображения на акула, обърнати

 5. Щракнете върху OK.

  Сега можете да видите новия SQL командата в диалоговия прозорец Редактиране на потребителски SQL команди .

  Edit Custom SQL Commands dialog box with SQL statement

 6. Щракнете отново върху OK .

  В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни бутона Редактиране на заявка по избор се показва в раздела източник .

  Data Source Properties dialog box with the Edit Custom Query button

Най-горе на страницата

Модифициране на свойствата за източник на данни на съществуваща връзка с база данни

След като конфигурирате връзка с база данни, можете да промените по-късно връзката по всяко време. Например може да искате да създадете нова заявка, модифицирате съществуващо или създаване на SQL команда по избор.

 1. Щракнете върху източници на данни в навигационния екран.

  Под навигационния екран се показва списък на всички връзки към източници на данни.

 2. Щракнете върху източник на данни от списъка.

  Ако връзката на базата данни използва SQL заявка, диалоговия прозорец Свойства на източника на данни изглежда като тази на следващата илюстрация.

  Data Source Properties dialog box with the Edit Custom Query button

 3. Ако връзката на базата данни не използва SQL заявка, диалоговия прозорец Свойства на източника на данни изглежда като тази на следващата илюстрация.

  Data Source Properties dialog box with the Query section

 4. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни направете едно от следните неща:

  • Ако има област за заявки с бутони, щракнете върху тези бутони, за да добавите или премахнете полета или да създадете или промените ред на филтрираното или сортираното.

  • Ако има област за заявки с бутони, щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни за да приложите потребителски SQL заявка за връзката. След като щракнете върху Конфигуриране на връзката с база данни, щракнете върху напред.

   Важно: Тъй като удостоверяване за SQL записва потребителско име и парола като текст във връзката с данни, всеки потребител с разрешение да отворите сайта в SharePoint Designer 2010 да видите тези идентификационни данни. Предупреждение относно защитата ви информира, че потребителско име и парола са записани като текст във връзката с данни и че другите членове на сайта имат достъп до този източник на данни. Ако искате другите членове на сайта за достъп до базата данни, като използвате същото потребителско име и парола, щракнете върху OK. Ако не искате другите членове на сайта за достъп до базата данни, като използвате същото потребителско име и парола, щракнете върху Отказ.

   В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване на база данни щракнете върху Задаване по избор изберете, актуализиране, вмъкване и изтриване на команди с помощта на SQL или съхранени процедурии след това щракнете върху Готово.

   Отваря се диалоговият прозорец Редактиране на потребителски SQL команди . В този диалогов прозорец можете да създадете вашия потребителски SQL команда. За повече информация вижте Създаване на потребителски SQL командите по-горе в тази статия.

  • Ако има бутон за Редактиране на заявки по избор , щракнете върху него, за да отворите диалоговия прозорец Редактиране на потребителски команди на SQL , където можете да добавите, промяна или изтриване на потребителски команди на SQL.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×