Добавяне или промяна на работен поток за списък, библиотека или тип на съдържание

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Работните потоци трябва да се добавят към списък, библиотека или тип съдържание, за да са налични за използване за документи или елементи.

В тази статия

Какви типове работни потоци са налични?

Как поток поток влияе на наличността на работния поток

Добавяне или промяна на работен поток за списък, библиотека или тип съдържание

Какви типове работни потоци са налични?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 включва няколко типови работни потока, които са предназначени да поддържат общи бизнес процеси, но организацията ви също може да създаде и да разположи потребителски работни потоци.

Типови работни потоци

Предварително дефинирани работни потоци в Office SharePoint Server 2007 адрес различни общи бизнес процеси. Ако тези работни потоци се активират за вашата колекция от сайтове, можете да добавите работни потоци към списък, библиотека или тип съдържание. Няколко от предварително дефинирани работни потоци, например одобрение "," събиране на обратна информация и събиране на подписи се работни потоци, са предварително свързани с типа съдържание на документа, което означава, че те са налични автоматично в библиотеките с документи.

За повече информация за това, как да се работи с всеки то тези типови работни потоци, вижте връзките в раздела Вж. още.

Потребителски работни потоци

Ако организацията ви се нуждае от допълнителни работни потоци, те трябва да се инсталират и разрешат за сайта ви от администратора на сървъра.

Има два начина, по които може да бъдат създавани работни потоци по избор Office SharePoint Server 2007:

 • Професионални разработчици на софтуер да създавате работни потоци с помощта на Visual Studio 2005 разширения за Windows поток фондация     Тези работни потоци съдържат потребителски код и поток дейностите. След като професионален разработчик е създал работни потоци по избор, администраторът на сървъра да ги разположите в множество сайтове.

 • Уеб дизайнерите могат да създават работни потоци без код за използване в конкретен списък или библиотека с помощта на програма за уеб проектиране, като например Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Тези работни потоци се създават от списък с налични поток дейностите и уеб дизайнер, който създава работния поток да разположите работните потоци директно в списъка или библиотеката, където ще се използва.

Най-горе на страницата

Как връзката на работния поток влияе на наличността на работния поток

Въпреки че некодиран работен поток, който е създаден в Microsoft Office SharePoint Designer 2007, може да се разположи директно в списъка или библиотеката, където ще се използва, всеки потребителски работен поток в сървъра трябва да бъде добавен към списък, библиотека или тип съдържание, за да стане достъпен за документи или елементи в конкретно местоположение. Трябва да имате разрешението "Управление на списъци", за да добавяте работен поток към списък, библиотека или тип съдържание. В повечето случаи администраторите на сайт или лица, които управляват конкретни списъци или библиотеки изпълняват тази задача.

Наличността на работния поток в рамките на сайта варира според това къде е добавен:

 • Ако добавите работен поток директно към списък или библиотека, той е наличен само за елементите в този списък или библиотека.

 • Ако добавите работен поток към тип съдържание на списък (копие на типа на съдържание на сайта, добавено към определен списък или библиотека), той ще е наличен само за елементите от типа съдържание в конкретния списък или библиотека, с които е свързан типът съдържание.

 • Ако добавите работен поток към тип съдържание на сайт, този работен поток е наличен за всички елементи с този тип съдържание във всеки списък или библиотека, към който е добавен екземпляр с този тип съдържание на сайта. Ако искате работният поток да бъде широко достъпен в списъци или библиотеки в колекция сайтове за елементи с конкретен тип съдържание, най-ефективният начин да се постигне този резултат е този работен поток да се добави директно към тип съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на работен поток за списък, библиотека или тип съдържание

Преди да се опитате да добавите работен поток, се обърнете към администратор на сървъра ви, за да определите кои работни потоци са инсталирани и разрешени за сайта ви. За повече информация как да добавяте или променяте някой от типовите работни потоци, включени в Office SharePoint Server 2007, вижте връзките в раздела Вж. още.

Когато добавяте работен поток в списък, библиотека или тип съдържание, можете да персонализирате работния поток за неговото конкретно местоположение, като зададете различни опции:

 • Името на този екземпляр на работния поток

 • Списъкът със задачи, където са съхранени задачите, свързани с работния поток

 • Списъкът с хронологии, който записва всички събития, които са свързани с работния поток

 • Как искате да се стартира работният поток

 • Допълнителни опции, които са специфични за индивидуалния работен поток (Например: как задачите се разпращат до участниците, какви обстоятелства завършват работния поток и какви действия възникват, след като работният поток е успешно завършен.)

За да добавите работен поток в списък, библиотека или тип съдържание, или за да промените настройките за работен поток, който вече е свързан със списък, библиотека или тип съдържание, следвайте едни и същи стъпки.

 1. За да отворите страницата "Добавяне на работен поток" или страницата "Промяна на работен поток" за списък, библиотека или тип съдържание, за които искате да добавите или промените работен поток, направете едно от следните неща:

  • За списък или библиотека:

   1. Отворете списъка или библиотеката, към който искате да добавите или промените работен поток

   2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

    Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   3. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  • За тип съдържание на списък:

   1. Отворете списъка или библиотеката, която съдържа копие на типа съдържание на списъка, към който искате да добавите или промените работен поток.

   2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

    Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   3. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание.

    Забележка: Ако списъкът или библиотеката не е настроен да разрешите много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се показват в страницата " Персонализиране " за списъка или библиотеката.

   4. Под Настройки щракнете върху Настройки на работен поток.

  • За тип съдържание на сайт:

   1. В началната страница за колекцията от сайтове, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

   2. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

   3. Щракнете върху името на типа съдържание на сайта, към който искате да добавите или промените работен поток, и след това изберете Настройки на работен поток.

    Забележка: Ако вече е добавен към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно на страницата промяна на настройките на работния поток и трябва да щракнете върху Добавяне на работен поток , за да отидете на добавяне на работен поток страница. Ако не е добавен към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно към добавяне страница на работния поток.

 1. На страницата "Промяна настройките на работен поток" щракнете върху Добавяне на работен поток или щракнете върху името на работния поток, на който искате да промените настройките.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако добавяте работен поток, на страницата "Добавяне на работен поток" в раздела Работен поток щракнете върху името на шаблона на работния поток, който искате да използвате.

  • Ако промените настройките на работния поток, на страницата "Промяна на работен поток" променете настройките, които искате, според следните стъпки.

 3. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

  1. В раздела Списък със задачи задайте списък със задачи, който да се използва с този работен поток.

   Забележки: 

   • Може да използвате списъка Задачи или да създадете нов. Ако използвате списъка по подразбиране Задачи, участниците в работния поток ще може по-лесно да намират и да разглеждат задачите, като използват изгледа Моите задачи на списъка Задачи.

   • Ако задачите за работния поток ще разкрият конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък Задачи, трябва да създадете нов списък със задачи.

   • Ако организацията ви разполага с много работни потоци или ако работните потоци ще включват множество задачи, трябва да създадете нов списък със задачи. В този случай може да искате да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 4. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който ще използвате с работния поток. Списъкът с хронологиите се появява на всички събития, които се случват по време на всяко изпълнение на работния поток.

  Забележка: Може да използвате списъка Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви разполага с много работни потоци, може да искате да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 5. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого може да стартира работен поток.

  Забележки: 

  • Дадени опции може да не са налични, ако не се поддържат от избрания шаблон на работния поток.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент е налична, ако е разрешена поддръжката за главни и второстепенни версии за библиотеката и ако избраният шаблон на работния поток може да се използва за одобрение на съдържание.

 6. Ако добавяте този работен поток към тип съдържание на сайт, задайте дали искате да добавите този работен поток към всички типове съдържание, които наследяват от този тип съдържание в раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци.

  Забележка: Разделът Актуализиране на типове съдържание на списък и сайт се появява в страницата "Добавяне на работен поток" само за типовете съдържание на сайт.

 7. Ако има допълнителни опции за персонализиране на вашия работен поток, щракнете върху Напред и след това задайте опциите, които искате, на страницата "Персонализиране" за работния ви поток.

  За по-подробна информация как се персонализира всеки от типовите работни потоци вижте връзките в раздела Вж. още.

 8. Ако няма допълнителни опции за персонализиране, налични за вашия работен поток, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×