Добавяне или премахване на уеб част

За да персонализирате своята страница с уеб части, можете да добавите уеб части към страницата, като използвате диалоговия прозорец Добавяне на уеб части или галерия с уеб части в екрана с инструменти.

Какво искате да направите?

Добавяне на уеб част с помощта на диалоговия прозорец "Добавяне на уеб части"

Добавяне на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Премахване или изтриване на уеб част

Добавяне на уеб част с помощта на диалоговия прозорец "Добавяне на уеб части"

Най-бързият начин да добавите уеб част към страница с уеб части, е да използвате диалоговия прозорец Добавяне на уеб части. Можете да използвате диалоговия прозорец, за да добавите бързо списъци, библиотеки и други уеб части към своята страница с уеб части. Ако сте собственик на сайт, можете да добавяте нови уеб части към списъка, който се появява в диалоговия прозорец Добавяне на уеб части, и можете да създавате групи по избор, които можете да използвате за показване на определени уеб части заедно в списъка.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В зоната с уеб части, в която искате да добавите уеб частта, щракнете върху Добавяне на уеб част.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб части изберете квадратчето за отметка за уеб частта, която искате да добавите към страницата

  Типове уеб части

  Windows SharePoint Services предоставя няколко уеб части, които са готови за използване с вашия сайт. Можете да използвате тези вградени уеб части, да ги персонализирайте спрямо нуждите си или да създавате нови уеб части и да ги качвате за употреба в целия сайт.

  Уеб части по подразбиране

  Следните уеб части са включени по подразбиране във всеки сайт и могат да бъдат персонализирани според нуждите на вашия екип. Много от тези уеб части също могат да се свързват една с друга, за да създавате различни уникални решения:

  • Уеб част за редактор на съдържание     Можете да използвате уеб частта за редактор на съдържание, за да добавите форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения към страница с уеб части.

  • Уеб част на формуляр     Можете да използвате уеб частта на формуляр, за да свържете към и да филтрирате колона с данни от друга уеб част. И двете уеб части трябва да се изпълняват на един и същ сървър.

  • Уеб част за изображение     Можете да използвате уеб частта за изображение, за да добавите картина или графика към страница с уеб части. За по-лесно съгласуване на изображението с други уеб части на страницата, можете да контролирате вертикалното подравняване, хоризонталното подравняване и фоновия цвят на изображението в уеб частта за изображение, като редактирате свойствата й по избор в споделен изглед.

  • Уеб част за списъчен изглед    Можете да използвате уеб частта за списъчен изглед, за да показвате и да редактирате данните от списък или библиотека във вашия сайт и да се свързвате към други уеб части, включително други уеб части за списъчен изглед. Списъците са информация, която споделяте с членовете на екипа, и често са представени в табличен формат. Списъчните изгледи показват тази информация по различни начини за различните цели, например чрез филтриране, сортиране или избиране на определени колони.

   Забележка: Няма уеб част, наречена списъчен изглед. Когато създавате списък във вашия сайт, автоматично се създава уеб част за списъчен изглед със същото име като списъка. Ако например създадете списък, наречен "Лодки", уеб част с име "Лодки" ще бъде налична в "Галерия на (име на сайта)". Уеб частта автоматично показва данните от списъка, който сте създали.

  • Уеб част за преглед на страници     Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете уеб страница, файл или папка на страница с уеб части. Въведете хипервръзка, път към файл или име към папка, които ще послужат за свързване със съдържанието.

  • Уеб част Потребители на сайта    Можете да използвате уеб частта за потребители на сайта, за да покажете списък с потребители и групи, които имат разрешение за използване на сайт. Уеб частта за потребители на сайта автоматично се появява на началната страница на сайта на работна област на документи. Също така можете да добавите уеб частта за потребители на сайта към всяка страница с уеб части.

   Забележка: В сайтове, където се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 и по-стара версия, уеб частта за потребители на сайта се нарича "Уеб част за членове".

  • Уеб част за XML     Можете да използвате уеб частта за XML, за да показвате езика XML (Extensible Markup Language) и да прилагате XSLT трансформации към XML преди показването на съдържанието. Например можете да имате XML файл, който съдържа списък с лодки, цени и връзки към изображения на лодките. Можете да използвате XSLT, за да трансформирате данните, така че да се показва списък с лодките и цените и името на лодката да е хипервръзка за показване на изображението в отделен прозорец.

   Предварително конфигурирани уеб части за списъчен изглед

   Следните уеб части са вградени в шаблона за екипен сайт на Windows SharePoint Services и са конфигурирани автоматично и готови за използване на страница с уеб части, когато създавате нов екипен сайт. Включени са различни комбинации от тези уеб части, когато създавате екипен сайт или сайт на работна област, в зависимост от това кой шаблон за сайт сте избрали.

   Забележка: Тези уеб части са получени от уеб частта за списъчен изглед и използват шаблони с предварително конфигурирани уеб части, за да се създаде тяхното уникално оформление и дизайн. За да добавите данни към тези списъци, в "Бързо стартиране "щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и после върху Списъци. На страницата "Цялото съдържание на сайта" щракнете върху името на списъка, за който искате да добавите данни.

  • Съобщения     Използвайте уеб частта за съобщения, за да публикувате новини, състояние и друга кратка информация, която искате да споделите с членовете на екипа.

  • Календар     Използвайте уеб частта за календар, за да показвате предстоящи събития или графици на екипа.

  • Връзки     Използвайте уеб част за връзки, за да публикувате хипервръзки към уеб страници, които интересуват вашия екип.

  • Споделени документи     Използвайте уеб частта за споделени документи, за да споделяте файлове от библиотеката с документи по подразбиране с потребителите на сайта.

  • Задачи     Използвайте уеб частта за задачи, за да възложите задача на член на вашия екип, да й зададете краен срок и приоритет и да показвате хода и състоянието й.

  • Обсъждане в екип     Използвайте уеб частта за обсъждане в екип, за да създадете форум за разговори по теми, които интересуват вашия екип.

   Уеб части по избор

   С помощта на среда за програмиране, която е съвместима с Windows SharePoint Services, като например Microsoft Visual Studio, разработчиците могат да използват пълния набор от функции на Microsoft ASP.NET за създаване на уеб части по избор. Страницата с уеб части е ASP.NET файл (.aspx), а уеб частите се получават от контроли на формуляри за уеб. За по-нататъшно подобряване на страниците с уеб части разработчиците могат да създават свои собствени уеб части, които предоставят нова функционалност. Те могат също така да добавят свойства по избор към уеб части, да добавят конструктори по избор в екрана с инструменти за специализирани потребителски интерфейси и да свързват с други уеб части, като използват връзки към уеб части. За повече информация за създаването и разполагането на уеб части вижте SDK за Windows SharePoint Services 3.0, който се предлага в Добре дошли в Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Можете също да използвате уеб части, които други хора или фирми са създали. Трябва да имате необходимите разрешения, за да добавите уеб част на друг разработчик към своята страница с уеб части или сайт. Може да се наложи някои уеб части да бъдат разположени директно на сървъра. Ако не можете да добавите уеб част на друг разработчик към своята страница с уеб части или сайт, обърнете се към администратора си за съдействие.

  Можете да добавите повече от един тип уеб част, като изберете допълнителни квадратчета за отметка за уеб частите, които искате да добавите.

 4. Щракнете върху Добави, за да добавите уеб частите към страницата.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Ако искате да имате по-добър контрол върху това кои уеб части се добавят към зоните с уеб части на страницата ви, използвайте екрана с инструменти. Можете да използвате екрана с инструменти, за да изберете уеб части от различни галерии с уеб части. Можете също да използвате екрана с инструменти за търсене на уеб части и за импортиране на нови уеб части.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В зоната с уеб части, в която искате да добавите уеб частта, щракнете върху Добавяне на уеб част.

 3. Щракнете върху Разширена галерия с уеб компоненти и опции, за да се покаже екранът с инструменти.

 4. В екрана с инструменти направете едно от следните неща:

  • Преглед на уеб част    В горната част на екрана с инструменти щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Преглед. Щракнете върху името на галерията, за да видите списъка с уеб части, които са налични за тази галерия. Щракнете върху Напред, за да видите още уеб части в тази галерия.

   Съвет: Щракнете върху Филтър, за да се покаже подмножество от уеб частите в Списък с уеб части. Можете да филтрирате списъка, за да покажете Всички елементи, Уеб части, Списъци или Библиотеки.

  • Търсене на уеб част    В горната част на екрана с инструменти щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Търсене.

  • Импортиране на уеб част    В горната част на екрана с инструменти щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Импортирай.

 5. Щракнете върху името на уеб частта, която искате да филтрирате.

 6. Изберете зоната с уеб части, в която искате да добавите уеб частта, и след това щракнете върху Добави.

  Съвет: Можете също да плъзнете уеб частта в желаното местоположение на страницата с уеб части.

  Забележки: 

  • Галерията Затворени уеб части съдържа затворени уеб части за активната страница с уеб части. Галерията с имена на сайтове съдържа уеб части за активния сайт. Галерия на сървъра съдържа уеб части, които са разположени на вашия сървър, а Онлайн галерия съдържа уеб части, които са част от онлайн библиотека.

  • Ако не можете да намерите уеб частта, която искате, е възможно администраторът на сайта да е премахнал уеб частта или да е променил заглавието й. За да намерите уеб частта, обърнете се към администратора на сайта или администратора на сайта от най-високо ниво.

Най-горе на страницата

Премахване или изтриване на уеб част

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете уеб частта от страницата, но да я запазите на разположение за използване по-късно, щракнете върху менюто Уеб част Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Затвори. Можете също да щракнете върху бутона Затвори Close button . Копие на уеб частта остава в галерията Затворени уеб компоненти и може да бъде добавено към страницата по-късно. Всички персонализации, които сте направили в тази уеб част, се записват.

  • За да изтриете окончателно уеб частта от страницата, щракнете върху менюто Уеб част Меню на уеб компонент , щракнете върху Изтрий и след това върху OK. Уеб частта се изтрива от страницата с уеб части и може да бъде добавена по-късно. Всички персонализации, които сте направили в уеб частта, не се записват. Можете да добавите нов екземпляр на уеб частта към страницата си по-късно.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×