Добавяне или премахване на контейнери от оформление на слайд

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В PowerPointконтейнер е предварително форматирани контейнер на слайд за съдържание (текст, графика или видео). Предварително зададени форматирането улеснява да форматирате слайдове последователно.

Можете да форматирате контейнер в изглед на образец за слайд. Можете да използвате контейнера и след това – добавяне на съдържание към нея – в нормален изглед.

Снимката слайд има два контейнера:

 1. (Горе) контейнер за заглавие подканва потребителя за текст и го форматира в шрифт на заглавие по подразбиране, размер и цвят

 2. Контейнер за съдържание (долен) приема текст, или таблица, диаграма, графика SmartArt, картини или видео, както е посочено от иконите в центъра му.

Заглавие и съдържание на слайд с два контейнера

Добавяне на контейнер в оформлението на слайда

Контейнери могат да се добавят само към слайд оформления, не отделни слайдове в презентацията. Ако не сте работили с оформления на слайдове, прегледайте Какво е оформление на слайд? и Какво е образец за слайд? да научите повече преди четене на.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В левия екран с миниатюри щракнете върху оформлението на слайд, към което искате да добавите един или повече контейнери.

 3. В раздела Образец за слайд щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху желания тип на контейнера, който искате да добавите.

  Показва бутона "Вмъкване на контейнер" в изгледа "Образец на слайд" в PowerPoint

 4. Щракнете върху местоположение от оформлението на слайда и плъзнете, за да начертаете контейнера. Можете да добавите толкова контейнери, колкото искате.

 5. Ако добавите текстов контейнер, можете да персонализирате текст за подкана, който се появява в нея:

  Изберете текста по подразбиране в контейнера и да го заместите с ваш собствен текст за подкана.

  Превключете на раздела Начало , за да форматирате текст за подкана, както искате да се показва.

  При избран текст можете да промените шрифта или Размера на шрифта. Ако нежелан водещ символ се появява преди вашия потребителски текст за подкана, в групата абзац щракнете върху стрелката надолу до водещи символии след това щракнете върху няма.

 6. Когато сте готови, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 7. За да видите вашите корекции в нормален изглед, направете едно от следните неща:

  • За да приложите отново наскоро променени оформление към съществуващ слайд, в списъка миниатюри на слайдове изберете слайда, след това в раздела Начало щракнете върху оформлениеи след това изберете коригираното оформление.

  • За да добавите нов слайд, който съдържа оформлението (с новодобавения контейнери), в раздела " Начало ", щракнете върху Нов слайди след това изберете коригираното оформление на слайда.

Можете да промените контейнер, като го преоразмерите, преместване, или промяна на шрифта, размера, случай, цвят или разредката на текста вътре в нея. Можете също да изтриете контейнер от оформление на слайд или отделен слайд, като го изберете и натиснете клавиша Delete.

Заместване на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите текст за подкана в изглед на образец на слайд. В следващия пример "Щракнете, за да добавите заглавие на проекта" замества текст за подкана по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В менюто изглед посочете Изгледи образции след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изглед на образец на слайд щракнете върху оформлението на първия слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е най-слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста, щракнете, за да редактирате образец за заглавие стили след това въведете или поставете текст по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проекта.

  Промените в контейнер за текста да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи вижте този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете към нормален изглед.

 4. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Промяна на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите общ текст за подкана за този контейнер.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи образци изберете Образец за слайд.

 2. В изглед на образец слайд, в екрана с миниатюри изберете оформлението, което искате да редактирате.

 3. В основния екран в оформлението, изберете текущия текст за подкана (като щракнете върху Редактиране на тексти след това въведете текста, който искате да използвате вместо това.

 4. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , изберете Затвори изгледа на образец , за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Премахване на контейнер

Препоръчваме ви да не премахнете контейнер от оформление на предварително вградени слайд. Ако искате да направите промени по този начин, дублиране на това оформление, го даване на уникално име и след това редактирате това копие.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В левия екран с миниатюри щракнете върху оформлението на слайд, който искате да проверите.

 3. Изберете контейнер в оформление, след което натиснете клавиша Delete.

По-долу е пример за вграден слайд оформление, което съдържа контейнер за заглавен текст, две подзаглавие контейнери за текст и два контейнера, към които можете да добавите основен текст, таблица, диаграма, Графика SmartArt, картина или филм или звуков клип.

Контейнери в оформление

Можете да добавите контейнери навсякъде в оформление на слайд и да добавяте потребителски текст за подкана да накарате вашите потребители да въведете определен тип съдържание. Можете също да персонализирате текста за по-конкретни подканите.

Важно: Ако коригирате оформление на слайд, след като вече сте създали слайдове, които използват това оформление, трябва да повторно прилагане на оформление към слайдовете. Вижте "Приложите актуализациите така, че да се показват във вашите слайдове" в статията, Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Образец за слайд.

 2. В екрана с образци и оформления щракнете върху оформлението, което искате да добавите един или повече контейнери за.

 3. В раздела Образец за слайд , в групата Оформление на образец щракнете върху Вмъкване на контейнери след това щракнете върху типа на контейнера, който искате.

  Вмъкване на контейнер

 4. Щракнете върху местоположение в оформлението и след това плъзнете, за да начертаете контейнера.

 5. Ако добавите текстов контейнер, можете да добавите текст по избор.

  Маркирайте текста в контейнера по подразбиране и да го заместите с ваш собствен текст за подкана.

  Забележка: Ако пред вашия потребителски текст за подкана се появи нежелан водещ символ, щракнете върху раздела Начало , в групата абзац щракнете върху стрелката надолу до водещи символии след това щракнете върху няма.

 6. За да добавите повече контейнери в оформление, повторете стъпките от 2 до 4.

  Забележка: Когато добавите контейнери в оформление, ако съдържанието на тези контейнери се променя предназначението на оформлението, може да искате да преименувате оформлението. За да направите това, с десния бутон върху миниатюрата на оформлението на слайда, щракнете върху Преименуване на оформление, въведете ново име и след това щракнете върху Преименуване.

 7. В раздела Образец за слайд , в групата затваряне щракнете върху Затвори изгледа на образец , за да се върнете към нормален изглед.

 8. В списъка миниатюри на слайдове изберете слайда, към който искате да повторно прилагане на оформление с току-що добавените контейнери за.

 9. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху оформлениеи след това щракнете върху коригираното оформление.

  Забележка: За повече информация относно оформления вижте Създаване на ново оформление по избор.

Добавяне на контейнери за оформление на слайд

Контейнерите са кутии на оформление на слайд, щракнете, за да добавите съдържание, когато създавате презентация. В изглед на образец на слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или промяна на облика на съществуващ оформление на слайд.

 1. В менюто изглед , в групата Изгледи образци щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. В групата Оформление на образец щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху типа контейнер, който искате да вмъкнете. Опции са за съдържание, съдържание (вертикална), текст, текст (вертикална), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедияи Онлайн изображение.

  Екранна снимка показва опциите, налични от Вмъкване на контейнер падащото меню, което включва съдържание, съдържание (вертикална), текст, текст (вертикална), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедия и онлайн изображение.

 4. В слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца на мишката върху манипулатор за оразмеряванеи след това плъзнете манипулатора, докато контейнера желания от вас размер.

  Преместване на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнера

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела Форматиране на фигура и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, в Стилове на фигурищракнете върху Запълване на фигура.

 6. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Заместване на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите текст за подкана в изглед на образец на слайд. В следващия пример "Щракнете, за да добавите заглавие на проекта" замества текст за подкана по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В менюто изглед посочете Изгледи образции след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изглед на образец на слайд щракнете върху оформлението на първия слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е най-слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста, щракнете, за да редактирате образец за заглавие стили след това въведете или поставете текст по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проекта.

  Промените в контейнер за текста да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи вижте този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете към нормален изглед.

 4. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Долен колонтитул на контейнерите са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долен колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текста на долния колонтитул и номер на слайда. Форматирането, размера и позицията на контейнерите за долния колонтитул се наследяват от елементи на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако редактирате долен колонтитул контейнера директно от оформлението на слайда.

Важно: Дори ако на долен колонтитул елементи са представени в образеца за слайд и оформления на слайд в изглед на образец на слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се показват на слайдовете на презентацията. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В менюто изглед посочете Изгледи образции след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. В раздела Образец за слайд , в Оформление на образецизчистете отметката от квадратчето долни колонтитули .

  Екранна снимка показва заглавие и долни колонтитули опциите, налични в групата Оформление на образец.

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Добавяне на контейнери за оформление на слайд

Контейнерите са кутии на оформление на слайд, щракнете, за да добавите съдържание, когато създавате презентация. В изглед на образец на слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или промяна на облика на съществуващ оформление на слайд.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Редактиране на оформление, направете някое от следните неща:

  Slide Master tab, Edit Layout group

  За да вмъкнете контейнер за

  Направете следното

  Заглавие

  Забележка: Контейнер за само една "официално" заглавие е разрешена за всеки слайд, защото текст, които добавяте към заглавие на контейнер в нормален изглед става заглавие на слайда в структурата.

  Поставете отметка в квадратчето заглавие .

  Вертикален надпис

  Забележка: Контейнер за само една "официално" заглавие е разрешена за всеки слайд, защото текст, които добавяте към заглавие на контейнер в нормален изглед става заглавие на слайда в структурата.

  Поставете отметка в квадратчето Вертикално заглавие .

  контейнер за съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху съдържание  Content Placeholder .

  Вертикално съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Вертикална съдържание  Vertical Content Placeholder .

  Текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху текст  Text Placeholder .

  Вертикален текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Вертикален текст  Vertical Text Placeholder .

  Диаграма

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху диаграмата  Chart Placeholder .

  Table

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху таблица  Групата ''Отиди на'' на лентата .

  Графика SmartArt

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Графика SmartArt  Раздел ''Формат'' .

  Филми

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху мултимедия  Екранна снимка на прозореца за незабавни съобщения в събрание .

  Графични колекции

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Графична колекция  Clip Art Placeholder .

  Картина

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху картина  Picture Placeholder .

 4. В слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца на мишката върху манипулатор за оразмеряванеи след това плъзнете манипулатора, докато контейнера желания от вас размер.

  Преместване на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнера

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела формат и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, под Стилове на фигурищракнете върху запълване.

 6. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Заместване на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите текст за подкана в изглед на образец на слайд. В следващия пример "Щракнете, за да добавите заглавие на проекта" замества текст за подкана по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изглед на образец на слайд щракнете върху оформлението на първия слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е най-слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста, щракнете, за да редактирате образец за заглавие стили след това въведете или поставете текст по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проекта.

  Промените в контейнер за текста да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи вижте този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете към нормален изглед.

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Долен колонтитул на контейнерите са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долен колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текста на долния колонтитул и номер на слайда. Форматирането, размера и позицията на контейнерите за долния колонтитул се наследяват от елементи на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако редактирате долен колонтитул контейнера директно от оформлението на слайда.

Важно: Дори ако на долен колонтитул елементи са представени в образеца за слайд и оформления на слайд в изглед на образец на слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се показват на слайдовете на презентацията. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Редактиране на оформление, изчистете квадратчето Позволи на долни колонтитули .

  Slide Master tab, Edit Layout group

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Вж. също

Създаване или промяна на оформления на слайдове

Промяна на образец на слайд

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×