Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Office можете да използвате парола, за да не допуснете други хора да отварят или променят вашите документи, работни книги и презентации. След това можете лесно да премахвате пароли, за да премахнете защитата на документ или работна книга, ако вече не се изисква те да са само за четене. Освен това можете да използвате защита на документа за ограничаване на типовете промени, които могат да направят проверяващите.

Вашите ИТ администратори задават правила за пароли за приложения за Office, които включват основни правила.

Предупреждение: Важно е да знаете, че ако не си спомняте паролата си, Microsoft не може да извлича забравени пароли.

Добавяне или премахване на парола за контрол на достъпа

За да зададете парола за ваш файл на Word, Excel или PowerPoint, щракнете върху Файл > Информация > Защита на документа > Шифроване с парола. Първо ще получите подкана да създадете парола, след което да я потвърдите. След като добавите паролата към файла, запишете го, за да е сигурно, че паролата ще влезе в сила.

Важно: 

 • Крайни потребители: Запазете паролата си на сигурно място. Ако изгубите или забравите паролата, тя няма да може да бъде възстановена или премахната.

 • Предприятия: Ако сте загрижени, че сте загубили достъп до защитени с парола файлове на Office във вашето предприятие, инструментът DocRecrypt може да е за вас. Имайте предвид, че трябва да разположите инструмента DocRecrypt, ПРЕДИ въпросният файл да бъде защитен с парола. DocRecrypt не може да възстановява файлове, които вече са били защитени с парола, преди да сте разположили DocRecrypt. За повече информация вижте: Премахване или нулиране на пароли на файлове чрез DocRecrypt.

След като сте добавили парола към вашия файл, тази парола ще трябва да бъде въведена, преди някой да може да отвори файла.

За да премахнете паролата, отворете файла, при което ще трябва да въведете текущата парола, отидете на Файл > Защита на документа > Шифроване с парола. Изтрийте паролата и щракнете върху OK. Не забравяйте да запишете файла, за да направите промяната постоянна.

Позволете на потребителите да четат файла, но контролирайте промените

В отворен документ щракнете върху Файл > Информация > Защита на документа. Ще видите следните опции:

Менюто за защита на документ в Word за Office 365

Маркирай като окончателен

Съобщете, че споделяте окончателна версия на файла, така че да е по-малко вероятно редакторите или читателите да извършат неволни промени.

Когато даден файл е маркиран като окончателен, въвеждането, редактирането, командите и коректурните знаци са забранени или изключени и файлът става само за четене.

Когато маркирате документ като окончателен, Word ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато го отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на документа. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, документът повече няма да бъде маркиран като окончателен.

Важно: Опцията "Маркирай като окончателен" не е функция за защита. Всеки потребител, който отвори файла, ще можете да щракне върху Редактиране въпреки това, ако желае да заобиколи тази настройка. Опцията "Маркирай като окончателен" просто уведомява хората, които отварят файла, че трябва да го смятат за завършен. Ако искате да наложите защита срещу редактиране, трябва да използвате функцията "Ограничаване на редактирането", описана по-долу.

Винаги да се отварят само за четене

Ако изберете тази опция, и записване на файла, всеки път, когато файлът се отваря в бъдеще, тя ще отвори само за четене по подразбиране и потребителят ще трябва да изберете да "Редактиране Въпреки това" преди те ще можете да запишете промените. Това не позволява случайно редакции.

Ограничаване на редактирането (Само в Word)

Контролирайте какви видове промени могат да бъдат правени в документа.

Когато изберете Ограничаване на редактирането, ще видите тези опции:

Екран "Ограничаване на редактирането"
 • Ограничения при форматиране    Това намалява опциите за форматиране, като запазва избрания от вас външен вид. Щракнете върху Настройки, за да изберете кои стилове са разрешени.

 • Ограничения за редактиране    Вие контролирате по какъв начин може да бъде редактиран файлът, като имате също така възможност да забраните редактирането. Щракнете върху Изключения или Още потребители, за да контролирате кои хора могат да редактират.

 • В долния край на екрана ще намерите Ограничаване на разрешения...:    Използвайте Windows Live ID, за да ограничите разрешенията.

  Използвайте Windows Live ID или акаунт в Microsoft Windows, за да ограничите разрешенията. Можете да приложите разрешения чрез шаблон, използван от вашата организация, или да добавите разрешения, като щракнете върху Ограничаване на достъпа. За да научите повече за управлението на правата за достъп до информация, вижте Управление на правата за достъп до информация в Office.

Когато сте готови да включите избраните от вас ограничения за редактиране, щракнете върху Да, започни прилагането на защита, за да добавите парола или да изберете удостоверяване на потребителите.

Ограничаване на достъпа

Позволява ви да приложите разрешения чрез шаблон, създаден от вашата организация. За повече информация относно използването на управлението на правата за достъп до информация (IRM) за ограничаване на достъпа до документа ви вижте: Управление на правата за достъп до информация в Office.

Добавяне на цифров подпис

Добавете невидим цифров подпис, който потвърждава автентичността на файла.

Цифровите подписи удостоверяват цифровата информация, като например документи, имейл съобщения и макроси, с помощта на компютърна криптология.

За да научите за цифровите подписи, вижте Цифрови подписи и сертификати.

Защита на отделните работни листове или структурата на работна книга в електронна таблица на Excel

Microsoft Excel има няколко допълнителни елемента, които можете да заключите. Ще видите тези настройки и във Файл > Информация > Защита на работната книга.

 • Защити текущия лист:    За да зададете какви промени могат да бъдат извършвани в текущо избрания работен лист, изберете Защити текущия лист. Ще бъдете подканени да въведете и след това да потвърдете парола за листа. Също така ще имате възможност да изберете какво ще бъде разрешено на потребителите да правят, като например избиране, форматиране, вмъкване, изтриване или други промени в листа. Не забравяйте да запишете файла, след като зададете паролата, за да се уверите, че новата парола е приложена.

  За да премахнете тази защита, просто преминете през същите стъпки като по-горе и въведете текущата парола в полето Парола за сваляне на защитата от листа. Не забравяйте да запишете файла, след като премахнете защитата, за да се уверите, че листът вече е отворен за всички потребители.

 • Защити структурата на работната книга:    Като използвате функцията "Защити структурата на работната книга", можете да изберете защита с парола и опции, с които да забраните на потребителите да променят, преместват или изтриват важни данни. Когато изберете Защити структурата на работната книга, ще бъдете подканени да въведете парола (незадължителна).

  За да премахнете тази защита, щракнете отново върху Защити структурата на работната книга. Ако не сте избрали парола, когато сте добавили защитата, тогава защитата просто ще бъде премахнат без по-нататъшни стъпки. Ако сте избрали парола, Excel ще ви подкани да въведете паролата в диалоговия прозорец Премахване на защитата на работна книга.

Премахване на защитата от файла

Премахване на опцията "Маркирай като окончателен"   

Отворете файла и ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горния край на файла. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, документът повече няма да бъде маркиран като окончателен.

Премахване на ограничения за редактиране   

Във файла щракнете върху Файл > Информация > Защита на документа > Ограничаване на редактирането, след което щракнете върху Спри защитата в долния край на екрана Ограничаване на редактирането.

Премахване или промяна на ограничения достъп   

За да премахнете или промените ограничен достъп, отворете файла и след това щракнете върху Разрешение за промяна в жълтата лента в горната част на документа.

Премахване на цифров подпис   

За да премахнете цифров подпис, отворете файла и ще видите известие в жълтата лента в горния край, което ви уведомява, че файлът е маркиран като завършен. Щракнете върху Редактиране въпреки това и потвърдете диалоговия прозорец, който ви уведомява, че редактирането ще премахне подписите от документа.

Щракнете върху "Редактиране въпреки това", за да премахнете цифров подпис от вашия файл.

Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документ, под Ограничения за форматиране изберете квадратчето за отметка Ограничи форматирането до селекция от стилове и след това щракнете върху Настройки, за да укажете кои стилове проверяващ може да прилага или променя.

 3. Под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този вид редактиране в документа.

 4. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Проследени промени. (Това включва както коментари, така и вмъквания, изтривания и преместен текст).

  Забележка: За различен набор от функции за защита използвайте справочната услуга на Active Directory, щракнете върху Ограничаване на разрешение, за да използвате управлението на правата за достъп до информация.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно: Ако изберете да не използвате парола, всички преглеждащи ще могат да променят вашите ограничения за редактиране.

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документа, под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този тип редактиране в документа.

 3. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Коментари.

 4. Ако искате да дадете на някои хора опции за редактиране за определени части от документа, можете да избирате части в документа и след това да изберете кои потребители (група или отделни хора) да могат да редактират избраните части от документа. Щракнете върху стрелката на падащия списък до името на групата или отделния човек, за да намерите следващата част или всички части, които групата или потребителят могат да редактират, или да премахнете разрешенията за групата или потребителя.

  Забележка: За различен набор от функции за защита използвайте справочната услуга на Active Directory, щракнете върху Ограничаване на разрешение, за да използвате управлението на правата за достъп до информация.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно: Ако изберете да не използвате парола, всички преглеждащи ще могат да променят вашите ограничения за редактиране.

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документ щракнете върху Спри защитата.

Забележка: Ако сте използвате парола, за да добавите защита към документа, трябва да въведете паролата, преди да можете да спрете защитата.

Как се налагат правилата за пароли?

ИТ администраторите налагат правила за сигурни пароли чрез конфигуриране на настройки за групови правила, които отговарят на нуждите за защита на тяхната организация. За да научите повече за това как да разположите правила за пароли в дадена организация, потърсете статията Планиране на настройки за сложността на паролите за Office 2013 в TechNet.

Има две често срещани съобщения за грешка, които се появяват, когато се опитате да защитите файл, съдържащ парола, която не съответства на правилата за пароли.

 • Паролата не отговаря на минималната дължина – Появява се предупредително съобщение, което гласи, че ви трябват повече знаци. Решение: Използвайте парола, която отговаря или надвишава минималната дължина, посочена в съобщението.

  Съобщение за грешка, когато паролата не достига минималния брой знаци

 • Паролата не отговаря на правилата за минимална сложност – Появява се предупредително съобщение, което гласи, че имате нужда от повече типове знаци. Решение: Използвайте парола, която изпълнява или надвишава минималните изискания, посочени в съобщението.

  Съобщение за грешка, когато за парола са използвани твърде малко знаци

Сродни теми

Защо файлът ми се отвори само за четене?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×