Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

В Office можете да използвате парола, за да не допуснете други хора да отварят или променят вашите документи, работни книги и презентации. След това можете лесно да премахвате пароли, за да премахнете защитата на документ или работна книга, ако вече не се изисква те да са само за четене. Освен това можете да използвате защита на документа за ограничаване на типовете промени, които могат да направят проверяващите.

Вашите ИТ администратори задават правила за пароли за приложения за Office, които включват основни правила.

Предупреждение : Важно е да знаете, че ако не си спомняте паролата си, Microsoft не може да извлича забравени пароли.

 • В отворен документ щракнете върху Файл > Информация > Защита на документа.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутон "Защита на документ" с опции

  • Маркирай като окончателен:    Направете документа само за четене.

   Когато един документ е маркиран като завършен, командите за редактиране и знаците за проверка са забранени или изключени и документът е само за четене. Командата Маркирай като окончателен ви помага да съобщите, че споделяте завършена версия на документа. Това също помага и за предотвратяване на неволни промени в документа от страна на рецензенти или читатели.

   Когато маркирате документ като окончателен, Word ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато го отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на документа. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, документът повече няма да бъде маркиран като окончателен.

  • Шифроване с парола:    Задайте парола за документа.

   Важно : Запазете паролата си на сигурно място. Ако изгубите или забравите паролата, тя не може да бъде възстановена.

   Когато изберете Шифроване с парола, се показва диалоговият прозорец Шифроване на документ. В полето Парола въведете парола и след това я въведете отново, когато получите подкана. Важно: Microsoft не може да възстанови загубени или забравени пароли, така че пазете на сигурно място списък с паролите си и имената на съответстващите им файлове.

 • Ограничаване на редактирането:    Контролирайте какви видове промени могат да бъдат правени в документа.

  Когато изберете Ограничаване на редактирането, ще видите тези опции:

  • Ограничения за форматиране    Това намалява опциите за форматиране, като запазва външния вид. Щракнете върху Настройки, за да изберете кои стилове са разрешени.

  • Ограничения за редактиране    Вие контролирате по какъв начин може да бъде редактиран файлът, като имате също така възможност да забраните редактирането. Щракнете върху Изключения или Още потребители, за да контролирате кои хора могат да редактират.

  • Започване на прилагането    Щракнете върху Да, започни прилагането на защита, за да изберете защита с парола или удостоверяване на потребители. Също така можете да щракнете върху Ограничаване на разрешенията, за да добавите или премахнете редактори, които ще имат ограничени разрешения.

  • Ограничаване на разрешението от хора:    Използвайте Windows Live ID за ограничаване на разрешенията.

   Използвайте Windows Live ID или акаунт в Microsoft Windows, за да ограничите разрешенията. Можете да приложите разрешения чрез шаблон, използван от вашата организация, или да добавите разрешения, като щракнете върху Ограничаване на достъпа. За да научите повече за управлението на правата за достъп до информация, вижте Управление на правата за достъп до информация в Office.

 • Добавяне на цифров подпис    Добавете видим или невидим цифров подпис.

  Цифровите подписи удостоверяват цифрова информация, като документи, имейл съобщения и макроси, с използване на компютърна криптология. Цифровите подписи се създават с въвеждане на подпис или с използване на изображение на подпис за установяване на автентичност, цялост и невъзможност за отричане. Вижте връзката в края на тази тема, за да научите повече за цифровите подписи.

  За да научите за цифровите подписи, вижте Цифрови подписи и сертификати.

 • В отворен документ щракнете върху Файл > Информация > Защита на документа.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутон "Защита на документ" с опции

  • Премахване на маркирането като окончателен:   Когато маркирате документ като окончателен, Word ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато го отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАЙ КАТО ОКОНЧАТЕЛЕН в горната част на документа. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, документът повече няма да бъде маркиран като окончателен.

  • Премахване на шифроването с парола    За да премахнете шифроването с парола от документа, отворете документа и въведете паролата в полето Парола. След това щракнете върху Файл > Информация > Защита на документ > Шифроване с парола. Изтрийте съдържанието на полето Парола, щракнете върху OK и след това отново запишете документа.

  • Премахване на ограниченията за редактиране:    За да премахнете ограниченията за редактиране, щракнете върху Спри защитата в дъното на екрана Ограничаване на редактирането.

  • Премахване или промяна ограничения достъп:    За да премахнете или промените ограничен достъп, отворете файла и след това щракнете върху Разрешение за промяна в жълтата лента в горната част на документа.

  • Премахване на цифров подпис:    За да премахнете цифров подпис, отворете файла, щракнете с десния бутон в реда за подпис и щракнете върху Премахни подписа. Или щракнете върху стрелката до него в екрана Подписи и след това върху Премахни подписа.

 • В отворен работен лист щракнете върху Файл > Информация > Защита на работната книга.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутон "Защита на работната книга" с опции

  • Маркирай като окончателен:    Направете работната книга само за четене.

   Когато една работна книга е маркирана като окончателна, въвеждането, командите за редактиране и знаците за проверка са забранени или изключени и работната книга е само за четене. Командата Маркирай коментара като окончателен ви помага да съобщите, че споделяте завършена версия на работната книга. Това също помага и за предотвратяване на неволни промени в нея от страна на проверяващи или читатели.

   Когато маркирате работна книга като окончателна, Excel ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато я отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на работната книга. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, работната книга повече няма да бъде маркирана като окончателна.

  • Шифроване с парола:    Задайте парола за работната книга.

   Забележка : Запазете паролата си на сигурно място. Ако изгубите или забравите паролата, тя не може да бъде възстановена.

   Когато изберете Шифроване с парола, се показва диалоговият прозорец Шифроване на документ. В полето Парола въведете парола и след това я въведете отново, когато получите подкана. Важно: Microsoft не може да възстанови загубени или забравени пароли, така че пазете на сигурно място списък с паролите си и имената на съответстващите им файлове.

  • Защити текущия лист:    Защитете работния лист и заключените клетки.

   Като използвате функцията "Защити текущия лист", можете да изберете защита с парола и да разрешите или да забраните на други потребители да избират, форматират, вмъкват, изтриват, сортират или редактират части от работния лист.

  • Защити структурата на работната книга:    Като използвате функцията "Защити структурата на работната книга", можете да изберете защита с парола и опции, с които да не позволявате на потребителите да променят, преместват или изтриват важни данни.

  • Ограничаване на разрешението от хора:    Инсталирайте управлението на права на Windows, за да ограничите разрешенията.

   Използвайте Windows Live ID или акаунт в Microsoft Windows, за да ограничите разрешенията. Можете да приложите разрешения чрез шаблон, използван от вашата организация, или да добавите разрешения, като щракнете върху Ограничаване на достъпа. За да научите повече за управлението на правата за достъп до информация, вижте Управление на правата за достъп до информация в Office

  • Добавяне на цифров подпис:    Добавете видим или невидим цифров подпис.

   Цифровите подписи удостоверяват цифрова информация, като документи, имейл съобщения и макроси, с използване на компютърна криптология. Цифровите подписи се създават с въвеждане на подпис или с използване на изображение на подпис за установяване на автентичност, цялост и невъзможност за отричане.

   За да научите за цифровите подписи, вижте Цифрови подписи и сертификати.

 • В отворен работен лист щракнете върху Файл > Информация > Защита на работната книга.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутон "Защита на работната книга" с опции

  • Премахване на маркирането като окончателна:    Когато маркирате работна книга като окончателна, Excel ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато я отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на работната книга. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, работната книга повече няма да бъде маркирана като окончателна.

  • Премахване на шифроването с парола:    За да премахнете шифроването с парола от файла, отворете работната книга и въведете паролата в полето Парола. След това щракнете върху Файл > Информация > Защита на работната книга > Шифроване с парола. Изтрийте съдържанието на полето Парола, щракнете върху OK и след това отново запишете файла.

  • Премахване на защитата с парола от листа:    За да премахнете защитата с парола от листа, щракнете върху Файл > Защити текущия лист и след това въведете паролата в диалоговия прозорец Премахване на защитата на работна книга.

  • Премахване на защитата с парола от структурата на работна книга:    За да премахнете защитата с парола от структурата на работната книга, щракнете върху Файл > Защити структурата на работната книга и след това въведете паролата в диалоговия прозорец Премахване на защитата на работната книга.

  • Премахване или промяна ограничения достъп:    За да премахнете или промените ограничен достъп, отворете файла и след това щракнете върху Разрешение за промяна в жълтата лента в горната част на документа.

  • Премахване на вграден подпис:    За да премахнете цифров подпис, отворете файла, щракнете с десния бутон в реда за подпис и щракнете върху Премахни подписа. Или щракнете върху стрелката до него в екрана Подписи и след това върху Премахни подписа.

 • В отворен документ щракнете върху Файл > Информация > Запазване на презентацията.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутонът "Запазване на презентацията" с опции

  • Маркирай като окончателен:    Направете презентацията само за четене.

   Когато една презентация е маркирана като завършена, въвеждането, командите за редактиране и знаците за проверка са забранени или изключени и презентацията е само за четене. Командата Маркирай като окончателен ви помага да съобщите, че споделяте завършена версия на презентацията. Това също помага и за предотвратяване на неволни промени в презентацията от страна на рецензенти или читатели.

   Когато маркирате презентацията като окончателна, PowerPoint ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато я отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на файла. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, презентацията повече няма да бъде маркирана като окончателна.

  • Шифроване с парола:    Задайте парола за презентацията.

   Внимание : Запазете паролата си на сигурно място. Ако изгубите или забравите паролата, тя не може да бъде възстановена.

   Когато изберете Шифроване с парола, се показва диалоговият прозорец Шифроване на документ. В полето Парола въведете парола и след това я въведете отново, когато получите подкана. Важно: Microsoft не може да възстанови загубени или забравени пароли, така че пазете на сигурно място списък с паролите си и имената на съответстващите им файлове.

  • Ограничаване на разрешението от хора:    Инсталирайте управлението на права на Windows, за да ограничите разрешенията.

   Използвайте Windows Live ID или акаунт в Microsoft Windows, за да ограничите разрешенията. Можете да приложите разрешения чрез шаблон, използван от вашата организация, или да добавите разрешения, като щракнете върху Ограничаване на достъпа. За да научите повече за управлението на правата за достъп до информация, вижте Управление на правата за достъп до информация в Office.

  • Добавяне на цифров подпис:    Добавете видим или невидим цифров подпис.

   Цифровите подписи удостоверяват цифрова информация, като документи, имейл съобщения и макроси, с използване на компютърна криптология. Цифровите подписи се създават с въвеждане на подпис или с използване на изображение на подпис за установяване на автентичност, цялост и невъзможност за отричане.

   За да научите за цифровите подписи, вижте Цифрови подписи и сертификати.

 • В отворена презентация щракнете върху Файл > Информация > Защита на презентацията.

  Виждате опциите по-долу.

  Бутонът "Запазване на презентацията" с опции

  • Премахване на маркирането като окончателна:    Когато маркирате презентацията като окончателна, PowerPoint ви пита дали да запише файла. Следващия път, когато я отворите, ще видите жълто съобщение МАРКИРАНО КАТО ЗАВЪРШЕНО в горната част на файла. Ако щракнете върху Редактиране въпреки това, презентацията повече няма да бъде маркирана като окончателна.

  • Премахване на шифроването с парола:    За да премахнете шифроването с парола от презентацията, отворете файла и въведете паролата в полето Парола. След това щракнете върху Файл > Информация > Запазване на презентацията > Шифроване с парола. Изтрийте съдържанието на полето Парола, щракнете върху OK и след това запишете презентацията.

  • Премахване или промяна ограничения достъп:    За да премахнете или промените ограничен достъп, отворете файла и след това щракнете върху Разрешение за промяна в жълтата лента в горната част на презентацията.

  • Премахване на цифров подпис:    За да премахнете цифров подпис, отворете файла, щракнете с десния бутон в реда за подпис и щракнете върху Премахни подписа. Или щракнете върху стрелката до него в екрана Подписи и след това върху Премахни подписа.

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документ, под Ограничения за форматиране изберете квадратчето за отметка Ограничи форматирането до селекция от стилове и след това щракнете върху Настройки, за да укажете кои стилове проверяващ може да прилага или променя.

 3. Под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този вид редактиране в документа.

 4. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Проследени промени. (Това включва както коментари, така и вмъквания, изтривания и преместен текст).

  Забележка : За различен набор от функции за защита използвайте справочната услуга на Active Directory, щракнете върху Ограничаване на разрешение, за да използвате управлението на правата за достъп до информация.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно : Ако изберете да не използвате парола, всички преглеждащи ще могат да променят вашите ограничения за редактиране.

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документа, под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този тип редактиране в документа.

 3. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Коментари.

 4. Ако искате да дадете на някои хора опции за редактиране за определени части от документа, можете да избирате части в документа и след това да изберете кои потребители (група или отделни хора) да могат да редактират избраните части от документа. Щракнете върху стрелката на падащия списък до името на групата или отделния човек, за да намерите следващата част или всички части, които групата или потребителят могат да редактират, или да премахнете разрешенията за групата или потребителя.

  Забележка : За различен набор от функции за защита използвайте справочната услуга на Active Directory, щракнете върху Ограничаване на разрешение, за да използвате управлението на правата за достъп до информация.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно : Ако изберете да не използвате парола, всички преглеждащи ще могат да променят вашите ограничения за редактиране.

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В прозореца на задачите Защита на документ щракнете върху Спри защитата.

Забележка : Ако сте използвате парола, за да добавите защита към документа, трябва да въведете паролата, преди да можете да спрете защитата.

Как се налагат правилата за пароли?

ИТ администраторите налагат правила за сигурни пароли чрез конфигуриране на настройки за групови правила, които отговарят на нуждите за защита на тяхната организация. За да научите повече за това как да разположите правила за пароли в дадена организация, потърсете статията Планиране на настройки за сложността на паролите за Office 2013 в TechNet.

Има две често срещани съобщения за грешка, които се появяват, когато се опитате да защитите файл, съдържащ парола, която не съответства на правилата за пароли.

 • "Паролата не отговаря на минималната дължина" Появява се предупредително съобщение, което гласи, че ви трябват повече знаци. Решение: Използвайте парола, която отговаря или надвишава минимална дължина, посочена в съобщението.

 • "Паролата не отговаря на правилата за минимална сложност" Появява се предупредително съобщение, което гласи, че имате нужда от повече типове знаци. Решение: Използвайте парола, която отговаря или надвишава минималните изискания, посочени в съобщението.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×