Диаграми

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да направите по-лесен за разбиране на диаграма, можете да добавите заглавие на диаграма и надписи на оси, всеки тип диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми. Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Не можете да добавите надписи на оси на диаграми, които нямат оси (например кръгова или пръстеновидна диаграма).

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Добавяне на заглавие на диаграма

 1. В диаграмата изберете полето "Заглавие на диаграма" и въведете заглавие.

 2. Изберете знака плюс.

 3. Щракнете върху стрелката до Заглавие на диаграмата.

 4. Изберете Центрирано наслагване да бъдат заглавие над нея, или Още опции за допълнителни възможности за избор.

 5. С десния бутон върху заглавието на диаграмата, за да го форматирате. с опции като запълване или контур.

Актуализиране на заглавие на диаграма

 1. Изберете заглавие на диаграма.

 2. Добавяне на знак за равенство в лентата за формули.

 3. Изберете клетката, която искате да се свържете заглавие всякакви промени.

 4. Натиснете Enter.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите заглавие.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Щракнете върху Центрирано наслагване на заглавия или Над диаграмата.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Заглавие на диаграмата, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да вмъкнете нов ред и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Можете също да използвате бутоните за форматиране в лентата (разделНачало , група шрифт ). За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон го, щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграмаи след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

 • Размерът на полето Заглавие се наглася размера на текста. Не може да преоразмерите полето Заглавие и текста може да стане изрязана, ако не се побира в максималния размер.

 • Можете да добавяте само едно заглавие на диаграма. Ако искате да използвате втори заглавие или под заглавие, можете да изчертаване на текстово поле в диаграмата и да я преместите на желаното (Инструменти за диаграма, раздел оформление , Вмъкване на група, Текстово поле).

 • Можете ръчно да преместите заглавието на друго място като плъзнете полето Заглавие на местоположението, което искате.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите надпис към основна хоризонтална ос (на категориите), щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Ако диаграмата има вторична хоризонтална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична хоризонтална ос.

  • За да добавите надпис към основна вертикална ос (на стойностите), щракнете върху Основна вертикална ос или Вторична вертикална оси след това щракнете върху желаната опция.

   Ако диаграмата има вторична вертикална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос.

  • За да добавите надпис към оста на дълбочината (на сериите), щракнете върху Надпис на ос на дълбочината и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Тази опция е налична само ако избраната диаграма е истинска тримерна диаграма, като например 3D колонна диаграма.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Надпис на ос, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да вмъкнете нов ред и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Можете също да използвате бутоните за форматиране в лентата (разделаНачало , група шрифт . За да форматирате цялото заглавие, можете да с десния бутон върху него, щракнете върху Форматиране на заглавие на оси след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

   Забележки: 

   • Ако превключите на друг тип диаграма, който не поддържа надписи на оси (като например кръгова диаграма), надписите на осите вече няма да се показват. Надписите ще се покажат отново, когато превключите обратно към тип диаграма, който поддържа надписи на оси.

   • Надписи на оси, които се показват за вторичните оси, ще бъдат загубени, когато превключвате към тип диаграма, който не показва вторични оси.

 1. Щракнете в диаграмата върху заглавието на диаграма или надписа на ос, които искате да свържете с клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

 1. Щракнете някъде в диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете заглавие на диаграмата, в раздела оформление , в групата етикети , щракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху няма.

   Изображение на лентата

  • За да премахнете надпис на ос в раздела оформление , в групата етикети , щракнете върху Надпис на ос, щракнете върху типа надпис на ос, който искате да премахнете и след това щракнете върху няма.

  • За да премахнете бързо заглавие на диаграма или надписа на ос, щракнете върху заглавието и след това натиснете клавиша DELETE. Можете също с десния бутон върху заглавието на диаграма или надписа на ос и след това щракнете върху Изтрий.

  • За да премахнете заглавията на диаграмата или оста, веднага след като можете да ги добавите, можете да щракнете върху Отмени в Лентата с инструменти за бърз достъп, или можете да натиснете CTRL + Z.

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

A chart with a title and axis titles

Изнесено означение 1 заглавие на диаграма

Изнесено означение 2 заглавия на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху желаната опция за заглавие.

 4. Въведете заглавието в полето Заглавие на диаграмата.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

A chart with a title and axis titles

Изнесено означение 1 заглавие на диаграма

Изнесено означение 2 заглавия на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осии след това изберете опция ос заглавие.

 4. Въведете текста в полето Надпис на ос .

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

A chart with a title and axis titles

Изнесено означение 1 заглавие на диаграма

Изнесено означение 2 заглавия на осите

Следвайте тези стъпки, за да добавите надпис към вашата диаграма в Excel или Mac 2011, Word for Mac 2011 и PowerPoint for Mac 2011.

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под Етикети щракнете върху Заглавие на диаграмата и след това щракнете върху това, което искате.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 4. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и въведете заглавие за диаграмата.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

A chart with a title and axis titles

Изнесено означение 1 заглавие на диаграма

Изнесено означение 2 заглавия на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетитещракнете върху Надписи на осите, посочете оста, която искате да добавите надписи на и след това щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 4. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Промяна на мястото на заглавия в диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×