Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да идентифицирате бързо серия от данни в диаграма, можете да добавите етикети на данни към точки от данни на диаграмата. По подразбиране етикетите на данни са свързани към стойности в работния лист и се актуализират автоматично, когато се извършват промени на тези стойности.

Етикетите на данни правят диаграмите по-лесни за разбиране, защото показват подробни данни за серия от данни или нейните отделни точка от данни. Например в кръговата диаграма по-долу би било трудно без етикета на данни да се каже, че това кафе е 38% от общия брой на продажбите. В зависимост от това, към което искате да насочите вниманието в диаграмата, можете да добавите етикети към една серия, към всички серии (цялата диаграма) или към една точка от данните.

Диалогов прозорец ''Управление на имейли за събиране на данни''

Забележка: Процедурите по-долу се отнасят за Office 2013 и по-нови версии. Търсите стъпки, Office 2010?

Добавяне на етикети на данни към диаграма

 1. Щракнете върху серията от данни или диаграмата. За да поставите етикет на една точка от данните, след като щракнете върху серията, щракнете върху тази точка от данните.

 2. В горния десен ъгъл, до диаграмата щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма Бутон "Елементи на диаграма" > Етикети на данни.

  Елементи на диаграма > Етикети на данни > избор на етикети
 3. За да промените местоположението, щракнете върху стрелката и изберете опция.

 4. Ако искате да покажете вашия етикет на данни вътре в мехурче с текст, щракнете върху Изнесено означение на данни.

  Кръгова диаграма с изнесени означения за данни

За да направите етикетите на данни по-лесни за четене, можете да ги преместите вътре в точките от данни или дори извън диаграмата. За да преместите етикет на данни, плъзнете го до желаното местоположение

Ако смятате, че етикетите правят диаграмата да изглежда твърде претрупана, можете да премахнете някои от тях или всичките, като щракнете върху етикета на данни и след това натиснете Delete.

Съвет: Ако текстът вътре в етикета на данни е твърде труден за четене, преоразмерете етикетите на данни, като щракнете върху тях и след това ги плъзнете до желания размер.

Променяне на изгледа на етикетите на данни

 1. Щракнете с десния бутон върху серията от данни или етикета на данни, за да се покажат още данни, и след това щракнете върху Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикетите и под Етикетът съдържа избере желаните опции

  Label Options part of Format Data Label pane

Използване на стойностите на клетките, като етикети на данни

Можете да използвате стойностите на клетките като етикети на данни за вашата диаграма.

 1. Щракнете с десния бутон върху серията от данни или етикета на данни, за да се покажат още данни, и след това щракнете върху Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикети и под Етикетът съдържа, поставете отметка в квадратчето Стойности от клетки .

 3. Когато се появи диалоговият прозорец Диапазон на етикетите на данни , се върнете в електронната таблица и изберете диапазона, за който искате стойностите на клетките, за да се показват като етикети на данни. Когато направите това, избрания диапазон ще се появи в диалоговия прозорец Диапазон на етикетите на данни . След това щракнете върху OK.

  Диалоговия прозорец диапазон на етикетите на данни

  Стойностите на клетките сега ще показват като етикети на данни в диаграмата.

Промяна на показвания текст в етикетите на данни

 1. Щракнете върху етикета на данни с текста за промяна, а след това щракнете върху него отново, така че да е единственият избран етикет на данни.

 2. Изберете съществуващия текст и след това напишете новия текст.

 3. Щракнете някъде извън етикета на данни.

Съвет: Ако искате да добавите коментар за вашата диаграма или да имате само един етикет на данни, можете да използвате текстово поле.

Премахване на етикети на данни от диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки проектиранеи формат на разделите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела проектиране , в групата Оформления на диаграми щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, изберете Етикети на даннии след това щракнете върху няма.

  • Щракнете върху етикет на данни, да изберете всички етикети на данни в една серия от данни или два пъти да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон на етикет на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от една серия от данни.

 3. Можете също да премахнете етикети на данни, веднага след като ги добавите, като щракнете върху Отмени изображение на бутон в Лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма в Office 2010

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на всички серии от данни, щракнете върху област от диаграма.

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на серия от данни, щракнете еднократно, за да изберете серията от данни, която искате да добавите етикети.

  • За да добавите етикет на данни към Единична точка от данни в една серия от данни, щракнете върху серията от данни, която съдържа точката от данни, която искате да поставите етикет и след това щракнете отново върху точката от данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Етикети на данни в раздела Оформление, в групата Етикети и след това щракнете върху желаната от вас опция за показване.

  Изображение на лентата на Excel

  Наличните опции за етикети на данни се различават в зависимост от типа диаграма, който сте избрали.

Промяна на етикета на данни записите, които са показани (Office 2010)

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за всички точки от данни на серия, щракнете върху етикет на данни на един час да изберете всички етикети на данни на серията от данни.

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за Единична точка от данни, щракнете върху етикета на данни в точката от данни, която искате да промените и след това щракнете отново върху етикета на данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  изображение на лентата на excel

  Можете също да щракнете с десния бутон избрания етикет или етикети в диаграмата и след това щракнете върху Форматиране на етикет на данни или Форматиране на етикети на данни.

 3. Щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това под Етикетът съдържа, поставете отметка в квадратчето за записите на етикети, които искате да добавите.

  Опции за етикети, които са налични зависи от типа на вашата диаграма. Например в кръгова диаграма, етикети на данни може да съдържа проценти и водещи линии.

 4. За да промените разделителя между записите на етикети на данни, изберете разделителя, който искате да използвате, или въведете разделител по избор в полето разделител .

 5. За да регулирате позицията етикет да представя по-добре допълнителния текст, изберете желаната опция под Позиция на етикета.

Ако сте въвели текст на етикет по избор, но искате да се показва записите за етикет на данни, които са свързани със стойности в работния лист отново, можете да щракнете върху Начално състояние на текста на етикета.

 1. В диаграмата щракнете върху етикета на данни в точката от данни, която искате да промените и след това щракнете върху етикета на данни отново, за да изберете само този етикет.

 2. Щракнете в полето за етикет на данни да стартирате режим на редактиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да въведете нов текст, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените и след това въведете текста, който искате.

  • За да свържете етикет на данни към текст или стойности в работния лист, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените и след това направете следното:

   1. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

   2. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

    Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

   3. Натиснете клавиша ENTER.

    Съвет: Можете да използвате един от двата метода да въвежда проценти – ръчно, ако знаете какви са, или чрез свързване към проценти в работния лист. Не се изчисляват проценти в диаграмата, но можете да изчислите проценти в работния лист с помощта на уравнение сума / общо = процент. Например, ако можете да изчислите 10 / 100 = 0,1и след това форматирайте 0,1 като процент, числото ще бъде показана правилно като 10 %. За повече информация относно начина за изчисляване на проценти вижте изчисляване на проценти.

Размера на полето за етикет на данни се настройва размера на текста. Не може да преоразмерите полето за етикет на данни и текста може да стане изрязана, ако не се побира в максималния размер. Да обхване повече текст, може да искате да използвате текстово поле, вместо това. За повече информация вижте Добавяне на текстово поле в диаграма.

Можете да промените позицията на единичен етикет на данни, като я плъзнете. Можете също да поставите етикети на данни в стандартно положение спрямо техните маркери за данни. В зависимост от типа на диаграмата можете да избирате от различни опции за позициониране.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да препозиционирате всички етикети на данни за цялата серия данни, щракнете върху етикет на данни на един час за да изберете серията от данни.

  • За да препозиционирате конкретен етикет на данни, щракнете върху този етикет на данни два пъти, за да го изберете.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата на Excel

  За допълнителни данни опции за етикети щракнете върху Още опции за етикети на данни, щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това изберете желаните опции.

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху няма.

   Изображение на лентата на Excel

  • Щракнете върху етикет на данни, да изберете всички етикети на данни в една серия от данни или два пъти да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон на етикет на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от една серия от данни.

 3. Можете също да премахнете етикети на данни, веднага след като ги добавите, като щракнете върху Отмени изображение на бутон в Лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

Етикетите на данни правят диаграмите по-лесни за разбиране, защото показват подробни данни за серия от данни или нейните отделни точка от данни. Например в кръговата диаграма по-долу би било трудно без етикета на данни да се каже, че това кафе е 38% от общия брой на продажбите. В зависимост от това, към което искате да насочите вниманието в диаграмата, можете да добавите етикети към една серия, към всички серии (цялата диаграма) или към една точка от данните.

Добавяне на етикети на данни

Можете да добавите етикети на данни, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Тази стъпка се отнася за Word for Mac само: В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма и изберете Етикети на даннии след това изберете местоположение за опцията за етикет на данни.

  Забележка: Опциите ще се различават в зависимост от типа на диаграмата.

 4. Ако искате да покажете вашия етикет на данни вътре в мехурче с текст, щракнете върху Изнесено означение на данни.

  Кръгова диаграма с изнесени означения за данни

  За да направите етикетите на данни по-лесни за четене, можете да ги преместите вътре в точките от данни или дори извън диаграмата. За да преместите етикет на данни, плъзнете го до желаното местоположение

  Забележка: Ако текстът вътре в етикета на данни е твърде труден за четене, преоразмерете етикетите на данни, като щракнете върху тях и след това ги плъзнете до желания размер.

Щракнете върху Още опции за етикети на данни , за да промените облика на етикетите на данни.

Промяна на облика на етикети на данни

 1. Щракнете с десния бутон върху етикет на данни и изберете Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикети и под Етикетът съдържаизбере желаните от вас опции.

Промяна на показвания текст в етикетите на данни

 1. Щракнете върху етикета на данни с текста за промяна, а след това щракнете върху него отново, така че да е единственият избран етикет на данни.

 2. Изберете съществуващия текст и след това напишете новия текст.

 3. Щракнете някъде извън етикета на данни.

Съвет: Ако искате да добавите коментар за вашата диаграма или имат само един етикет на данни, можете да използвате текстово поле.

Премахване на етикети на данни

Ако решите, че етикетите правят диаграмата да изглежда твърде претрупана, можете да премахнете всички или някои от тях като щракнете върху етикета на данни и натиснете Изтриване.

Забележка: Това премахва всички етикети на данни от една серия от данни.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×