Добавяне или изтриване на аудио в презентация на PowerPoint

Добавяне или изтриване на аудио в презентация на PowerPoint

Можете да добавите аудио, като например музика, дикторски текст или звукови фрагменти, към презентацията си на PowerPoint. За записване и прослушване на каквото и да било аудио, вашият компютър трябва да има звукова карта, микрофон и високоговорители.

За записване и добавяне на дикторски текст с времена към вашата презентация на PowerPoint, вижте Запис на слайдшоу с дикторски текст и времена на слайдове.

Ако искате да се изпълнява музика през цялото време на презентацията, вижте Възпроизвеждане на музика по време на вашето слайдшоу.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху Аудио.

 3. В списъка щракнете върху Аудио на моя компютър, намерете и изберете аудиоклипа, който искате, и след това щракнете върху Вмъкни.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио

 4. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В изглед Нормален, щракнете върху слайда, към който искате да добавите записания звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху Аудио.

 3. В списъка щракнете върху Запиши звук (в PowerPoint 2016) или Аудиозапис (в PowerPoint 2013).

  Отваря се диалоговият прозорец Запис на звук.

 4. В полето Запис на звук щракнете върху Запис и започнете да говорите или да възпроизвеждате свое собствено аудио.

 5. Когато сте готови, щракнете върху "Спри" Бутон "Край на записа" в PowerPoint . Дайте име на своя запис.

  Щракнете върху "Пусни" Бутонът "Пусни" в диалоговия прозорец "Запис на звук" , за да прослушате записа. Ако сте готови, щракнете върху OK, за да запишете записа и да го вмъкнете в слайда. Ако все още не сте доволни, повторете стъпки 4 и 5.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио
 6. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В слайда изберете иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане отидете в групата Опции за аудио и направете едно от следните неща:

  • За да започвате аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда, в списъка Старт щракнете върху Автоматично.

  • За да стартирате ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху слайда, в списъка Старт направете следното.

   • (PowerPoint 2016) Изберете При щракване.

   • (PowerPoint 2013) Изберете При щракване.

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, изберете Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За възпроизвеждане на аудиоклип непрекъснато, докато не го спрете, поставете Циклично, докато бъде спряно.

   Забележка: Когато зададете цикъл за даден звук, той се изпълнява непрекъснато, докато не преминете към следващия слайд.

 • В слайда изберете иконата за аудио и след това щракнете върху бутона Пусни/пауза под иконата за аудио.

  изпълняване на вашия аудиоклип

Важно: Използвайте тази опция само ако сте задали аудиоклипът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете клипа. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, който може да включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за аудио винаги се вижда, освен ако не го плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане, в групата Опции за аудио изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

За да изтриете музикален клип или друг звук в PowerPoint, направете следното:

 1. Открийте слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука икона на аудиоклип или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша Delete.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Аудио.

  Менюто "Аудио"

 3. В списъка щракнете върху Аудио от файл или Аудио от графична колекция, намерете и изберете аудиоклипа, който искате, и след това щракнете върху Вмъкни.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио

 4. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Аудио.

  Менюто "Аудио"

 3. В списъка щракнете върху Запиши звук.

  Отваря се диалоговият прозорец Запис на звук.

 4. В диалоговия прозорец Запис на звук щракнете върху Запис Бутон "Запиши звук"в PowerPoint и започнете да говорите или да възпроизвеждате свое собствено аудио.

 5. Когато сте готови, щракнете върху "Спри" Бутонът "Спри" в диалоговия прозорец "Запис на звук" . Дайте име на своя запис.

  Щракнете върху "Пусни" Бутон "Пусни" в диалоговия прозорец "Запис на звук" , за да прослушате записа. Ако сте готови, щракнете върху OK, за да запишете записа и да го вмъкнете в слайда. Ако все още не сте доволни, повторете стъпки 4 и 5.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда:

  Икона и контроли за аудио

 6. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В слайда изберете иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане отидете в групата Опции за аудио и направете едно от следните неща:

  • За да започвате аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда, в списъка Старт щракнете върху Автоматично.

  • За да стартирате ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху слайда, в списъка Старт щракнете върху При щракване.

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, в списъка Старт щракнете върху Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За възпроизвеждане на аудиоклип непрекъснато, докато не го спрете, поставете отметка в квадратчето Циклично, докато бъде спряно.

   Забележка: Когато се зададете цикъл за даден звук, той се изпълнява непрекъснато, докато не преминете към следващия слайд.

 • В слайда щракнете върху бутона Пусни/пауза под иконата за аудио.

  изпълняване на вашия аудиоклип

Важно: Използвайте тази опция само ако сте задали аудиоклипът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете клипа. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, който може да включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за аудио винаги се вижда, освен ако не го плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане, в групата Опции за аудио изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

За да изтриете музикален клип или друг звук в PowerPoint, направете следното:

 1. Открийте слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука икона на аудиоклип или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша Delete.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедийни клипове щракнете върху стрелката под Звук.

  Менюто "Звук"

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите звук от вашия компютър или от мрежов дял, щракнете върху Звук от файл, намерете папката, в която се намира файлът, и след това щракнете двукратно върху файла, който искате да добавите.

  • За да добавите звук от графична колекция, щракнете върху Звук от Clip Organizer, намерете аудиоклипа в прозореца на задачите Графични колекции и след това щракнете, за да го добавите към слайда.

  • За възпроизвеждане на звук от компактдиск на компютъра щракнете върху Изпълнение на звуков запис от CD, изберете часовете на начало и край и всякакви други опции за възпроизвеждане и щракнете върху OK.

  • За записване и добавяне на ваше собствено аудио щракнете върху Запис на звук и в диалоговия прозорец щракнете върху бутона Запис Бутон "Запиши звук"в PowerPoint , за да започнете да говорите или възпроизвеждате свое собствено аудио.

  На слайда се появява икона на аудио изображение на икона .

 1. В слайда изберете иконата на звук изображение на икона .

 2. Под Инструменти за звук, в раздела Опции отидете в групата Опции за звук и направете едно от следните неща:

  • За да започвате аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху Автоматично.

  • За да стартирате ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху слайда, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху При щракване.

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За възпроизвеждане на аудиоклип непрекъснато, докато не го спрете, поставете Циклично, докато бъде спряно.

   Забележка: Когато се зададете цикъл за даден звук, той се изпълнява непрекъснато, докато не преминете към следващия слайд.

За да повтаряте звук, докато не го спрете, или за да го изпълнявате през цялото време на презентацията, трябва да зададете опциите за спиране.

 1. За да регулирате настройките кога да спира звуковият файл, в раздела Анимации отидете в групата Анимации и щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на раздела ''анимации''

 2. В Анимация по избор прозорец на задачите щракнете върху стрелката вдясно от избрания звук в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 3. В раздела Ефект под Спиране на изпълнението направете едно от следните неща:

  • За да спрете звуковия файл с едно щракване с мишката върху слайда, щракнете върху При щракване.

  • За да спира звуковият файл след този слайд, щракнете върху След текущия слайд.

  • За се изпълнява звуковият файл в продължение на няколко слайда, щракнете върху След и след това задайте общия брой слайдове, с които да се изпълнява файлът.

   Забележка: За последните две опции по-горе звукът трябва да се изпълнява колкото е посоченото показване на слайдовете. Можете да видите продължителността на звуковия файл в Настройки на звука под Информация.

 • В слайда щракнете двукратно върху иконата за звук изображение на икона .

Важно:  Използвайте тази опция само ако сте задали звукът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете звука. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, който включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за звук в нормален изглед винаги се вижда, освен ако не я плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата за звук изображение на икона .

 2. Под Инструменти за звук, в раздела Опции отидете в групата Опции за звук и изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

 1. Щракнете върху слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука изображение на икона или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша DELETE.

  За да изтриете множество звуци, повторете стъпки 1 и 2 за всеки слайд, съдържащ звукови файлове, които искате да изтриете.

Вж. също

Добавяне на аудио към слайдшоу в PowerPoint 2016 for Mac

Възпроизвеждане на музика по време на вашето слайдшоу

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Автоматично възпроизвеждане на музика или други звуци при показване на слайд

Изрязване на видео, музикален клип или звуков клип

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×