Добавяне, актуализиране или премахване на кредитна карта или друга опция за плащане за Office 365 за дома

Когато купувате абонамент за Office 365 за дома директно от Microsoft, можете да платите с кредитна или дебитна карта. В някои страни/региони можете да платите с банкова сметка, сметка за директен дебит или друг вид сметка или с акаунт на PayPal.

За да добавите, актуализирате или премахнете опция за плащане, влезте в страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365, и следвайте инструкциите по-долу. Можем да ви помогнем, ако не можете да си спомните своя акаунт в Microsoft или паролата, които използвате с Office.

За да промените начина на плащане за определен абонамент за Office 365, вижте Промяна на опцията за плащане, която използвате, за да плащате за абонамент.

Трябва да сравните плановете или да получите подробности за цените? Вижте Продукти на Office.

Закупили сте абонамента си чрез Apple? Вижте Управление на фактурирането и абонамента за Office при закупуване от Apple.

Управление на кредитни/дебитни карти

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

  Можем да ви помогнем, ако не си спомняте своя акаунт в Microsoft или паролата, която използвате с Office.

 2. На страницата Опции за плащане изберете Добавяне на опция за плащане.

  Страницата за опции за плащане, показваща връзката за добавяне на опция за плащане.
 3. На следващата страница изберете Кредитна/дебитна карта, след което изберете Напред. Екранът ви може да изглежда като един от следните:

  Менюто за избор на опция за плащане, показващо наличните опции за САЩ.

  Менюто за избор на опция за плащане, показващо наличните опции за Австрия.

  Забележка: Ако страната (региона), показана под За покупки в, е грешна, трябва да я смените. Опциите за плащане може да са различни, защото някои опции не са достъпни навсякъде.

 4. На следващата страница въведете информацията за картата, след което изберете Напред. Картата вече е в списъка като налична опция за плащане.

Важно: На страницата Опции за плащане можете да актуализирате само датата на изтичане, името върху картата, адреса и телефонния номер. Не можете да променяте вида на картата или номера. Ако искате да промените вида на картата или номера, трябва да добавите нова карта. След това можете да премахнете тази, която не искате да използвате.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

  Можем да ви помогнем, ако не си спомняте своя акаунт в Microsoft или паролата, която използвате с Office.

 2. На страницата Опции за плащане намерете картата, която искате да актуализирате, и изберете Редактиране на информацията.

  Страница за опции за плащане, която показва връзките "Редактиране на информация", "Премахване" и "Преглед на хронологията на поръчките" за кредитна карта.
 3. Направете своите актуализации и след това изберете Напред. Информацията за картата сега е актуализирана.

Забележка: Не можете да премахнете опция за плащане, която се използва в момента за заплащане на активен абонамент. Ако не виждате връзката Премахни, това означава, че картата е свързана с активен абонамент. Първо, добавете или изберете различна опция за плащане за абонамента и след това следвайте тези стъпки.

Внимание: Когато премахнете опция за плащане, тя се премахва от всички услуги на Microsoft. Имайте това предвид, ако използвате други услуги на Microsoft, като Xbox Live.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

  Можем да ви помогнем, ако не си спомняте своя акаунт в Microsoft или паролата, която използвате с Office.

 2. На страницата Опции за плащане намерете картата, която искате да премахнете, и изберете Премахни.

  Страница за опции за плащане, която показва връзките "Редактиране на информация", "Премахване" и "Преглед на хронологията на поръчките" за кредитна карта.
 3. На следващата страница изберете Да, премахни.

  Страницата за потвърждение за премахване на кредитна карта.
 4. На следващата страница изберете Обратно към плащанията.

  Страницата за потвърждение, след като е премахната кредитна карта.

Управление на банкова сметка, сметка за директен дебит или други типове сметки

В зависимост от вашата страна/регион може да имате възможност да използвате банкова сметка, сметка за директен дебит или друг тип сметка, за да платите за абонамента си.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

 2. На страницата Опции за плащане изберете Добавяне на опция за плащане.

  Страницата за опции за плащане, показваща връзката за добавяне на опция за плащане.
 3. На следващата страница изберете Банкова сметка (само за САЩ) или Директен дебит (където е достъпно), след което изберете Напред. Екранът ви може да изглежда като един от следните екрани:

  Менюто за избор на опция за плащане, показващо наличните опции за САЩ.

  Менюто за избор на опция за плащане, показващо наличните опции за Австрия.

  Забележка: В някои страни/региони може да има различни опции.

 4. На следващата страница въведете информацията за сметката, след което изберете Напред. Сметката вече е в списъка като налична опция за плащане.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

 2. Намерете сметката, която искате да актуализирате, и изберете Редактиране на информацията.

  Страницата за опции за плащане, която показва връзките "Редактиране на информация", "Премахване" и "Преглед на хронологията на поръчките" за банкова сметка.
 3. Актуализирайте информацията и след това изберете Напред. Информацията за сметката сега е актуализирана.

  Забележка: Не можете да промените типа или номера на сметката. Ако искате да промените типа или номера на сметката, трябва да добавите нова сметка.

Забележка: Не можете да премахнете опция за плащане, която се използва в момента за заплащане на активен абонамент. Ако не виждате връзката Премахни, това означава, че опцията за плащане е свързана с активен абонамент. Първо, добавете или изберете различна опция за плащане за абонамента и след това следвайте тези стъпки.

Внимание: Когато премахнете опция за плащане, тя се премахва от всички услуги на Microsoft. Имайте това предвид, ако използвате други услуги на Microsoft, като Xbox Live.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

 2. На страницата Опции за плащане намерете сметката, която искате да премахнете, и изберете Премахни.

  Страницата за опции за плащане, която показва връзките "Редактиране на информация", "Премахване" и "Преглед на хронологията на поръчките" за банкова сметка.
 3. На следващата страница изберете Да, премахни.

  Страницата за потвърждение за премахване на банкова сметка.
 4. На следващата страница изберете Обратно към плащанията.

  Страницата за потвърждение, след като е премахната банкова сметка.

Управление на PayPal

Можете да използвате PayPal, за да платите за вашия абонамент за Office 365 Home или Office 365 Personal в повечето страни/региони. Ако не сте сигурни дали това е налично във вашия регион, проверете в раздела "Места, където PayPal е опция" по-долу.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

  Можем да ви помогнем, ако не си спомняте своя акаунт в Microsoft или паролата, която използвате с Office.

 2. Изберете Добавяне на опция за плащане.

 3. На следващата страница изберете PayPal, след което изберете Напред.

 4. На следващата страница изберете Напред.

 5. Влезте в акаунта си в PayPal, за да го свържете със своя акаунт в Microsoft. След като сте готови, се връщате на страницата Опции за плащане и акаунтът в PayPal вече е в списъка като опция за плащане.

За да актуализирате информацията, свързана с вашия акаунт в PayPal, отидете на PayPal.com.

Забележка: Не можете да премахнете опция за плащане, която се използва в момента за заплащане на активен абонамент. Ако не виждате връзката Премахни, това означава, че акаунтът в PayPal е свързан с активен абонамент. Първо, добавете или изберете различна опция за плащане за абонамента и след това следвайте тези стъпки.

Внимание: Когато премахнете опция за плащане, тя се премахва от всички услуги на Microsoft. Имайте това предвид, ако използвате други услуги на Microsoft, като Xbox Live.

 1. Влезте на страницата Опции за плащане с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

 2. На страницата Опции за плащане намерете своя акаунт в PayPal и изберете Премахни.

 3. На следващата страница изберете Да, премахни.

 4. Изберете Обратно към плащанията.

Съвет: 

PayPal е достъпен в следните страни/региони:

 • Австралия

 • Австрия

 • Белгия

 • Канада

 • Кипър

 • Чешка република

 • Дания

 • Естония

 • Финландия

 • Германия

 • Гърция

 • Хонконг

 • Ирландия

 • Израел

 • Италия

 • Япония

 • Лихтенщайн

 • Люксембург

 • Малта

 • Мексико

 • Нидерландия

 • Нова Зеландия

 • Норвегия

 • Филипини

 • Полша

 • Португалия

 • Сингапур

 • Словакия

 • Словения

 • Испания

 • Швеция

 • Швейцария

 • Тайван

 • Тайланд

 • Обединени арабски емирства

 • Обединеното кралство

 • САЩ

Промяна на опцията за плащане, която използвате, за да плащате за абонамент

След като сте добавили или актуализирали опция за плащане, можете да промените опцията за плащане, която използвате, за да плащате за вашия абонамент за Office 365, както и да управлявате автоматичното подновяване, превключването на абонаментите и др.

 1. Влезте на страницата Услуги и абонаменти с акаунта в Microsoft, свързан с вашия абонамент за Office 365.

 2. Открийте абонамента, който искате да промените, и след това изберете Промяна на начина на плащане.

  Страницата за услуги и абонаменти, показваща подробности за абонамент за Office 365 Home.
 3. В падащия списък Промяна на начина на плащане направете едно от следните неща:

  • Изберете друга опция за плащане. Разделът Плащане с се актуализира, за да покажете, че абонаментът ви сега използва новата опция за плащане.

  • Изберете Добавяне на нов начин на плащане и продължете със следващата стъпка.

  Страницата за услуги и абонаменти, показваща падащото меню "Промяна на начина на плащане" за абонамент за Office 365 Home.
 4. На следващата страница изберете опция за плащане, въведете данните и след това изберете Напред.

  Горната част на страницата "Промяна на начина на плащане на вашия абонамент за Office 365", показваща 3 различни опции за плащане.

  Забележка: В някои страни/региони може да има различни опции.

 5. На следващата страница изберете Обратно към абонаментите. Абонаментът ви сега е готов да използва опцията за плащане, която сте избрали.

  Потвърждение, след като е избрана нова опция за плащане.

Все още имате нужда от помощ? Обърнете се към поддръжката

Като абонат на Office 365, можете да обърнете се към поддръжката безплатно, за да получите помощ за проблеми с акаунта и фактурирането.

Оставете ни коментар

Бяха ли полезни тези стъпки? Ако е така, кажете ни в края на тази тема. Ако не са били полезни и все още имате проблеми, кажете ни какво се опитвате да направите и с какви проблеми сблъсквате.

Вж. също

Преглед на хронологията на вашите поръчки за Office 365 за дома

Подновяване на Office 365 за дома

Отмяна на Office 365 за дома

Отстраняване на проблеми при фактуриране за Office 365 за дома

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×