Дефиниране на правилото за ИД на номер на документ

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Възможностите, описани в тази помощна тема е налична само ако някоя от следните версии на Office SharePoint Server 2007 и Microsoft Office Enterprise 2007 са инсталирани: китайски (традиционен), китайски (опростен), японски или корейски.

 1. Щракнете върху раздела Действие със сайта в горната дясна страна на страницата "Сайт", където е инсталирано "Групово одобрение". Ако разделът не се показва, се уверете, че сте влезли в системата като администратор.

 2. Щракнете върху Настройки на сайта, за да отидете на страницата "Настройки на сайта". Може би трябва да щракнете върху Настройки на сайта и Модифициране на всички настройки на сайта отново, според шаблоните, приложени към сайтовете.

 3. За да отидете на страницата "Моето одобрение" в Администриране на групово одобрение, щракнете върху Моето одобрение.

 4. В лентата на задачите в горната част на екрана щракнете върху Настройки, а после щракнете върху Модифициране на настройки на правило.

 5. В областта "Етикети" задайте настройките, както искате.

  • Разрешаване на етикети      Трябва да се избере тази опция, за да се използва "Групово одобрение". "Групово одобрение" се избира от тази опция по подразбиране.

  • Подканвай потребителите да вмъкнат етикет преди запис или печат      Ако е избрана тази опция, потребителят е помолен да добави етикет на номера на документа, ако потребителят създаде и запише документ без такъв.

  • Предпазвай от промени в етикетите, след като са добавени      За да се използва "Групово одобрение", тази опция трябва да се изчисти. Ако е избрана тази опция, стойностите на етикета не могат да се присвояват автоматично, когато стартира процесът на одобрение.

  • Формат на етикета      Дефинирайте съдържанието на номера на документа. Когато се подреждат номерата на документа, се уверете, че всеки номер на документа е уникален. Форматът на етикета по подразбиране е {име на фирмата}-{код на отдела}-{година на предаване}-{пореден номер}. Форматът на етикета по подразбиране или наличните резервирани полета се променят в зависимост от езика. Можете да добавите нова колона и да я използвате като поле, ако е нужно. Наличните резервирани полета са, както следва:

{Име на фирмата}

Въвежда се името на най-горната организация в организационната диаграма.

{Код на организацията}

Въвежда се кодът на организацията, който е въведен по време на създаването на организацията.

{Година на предаване}

Въвежда се годината, когато подаващият е започнал процеса на одобрение.

{Пореден номер}

Въвежда се автоматично зададеният сериен номер. Серийните номера се задават от организацията. Затова, за да се зададе уникален номер на всеки документ, това поле трябва да е включено в {Код на организацията} или {Организация}.

{Организация}

Въвежда се името, което е въведено по време на създаването на организация.

 • Вид      Задайте формата, в който етикетът се представя в документа.

 • Размер на етикета      Задайте размера на етикета.

 • Преглед      Прегледайте вида на зададения етикет в действителния документ. За да актуализирате прегледа, запишете настройките, а след това щракнете върху Обнови.

 • Щракнете върху OK, за да приложите промените. За да отмените промените, щракнете върху Отказ. Ако щракнете върху Изтрий, се премахват всички правила за съхранение на документа и "Групово одобрение" може да е неизправно.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×